Gegužės 20-ąją – istoriko Algimanto Liekio knygos „Svetimi lietuvių namuose“ pristatymas


Visi, kuriems rūpi Lietuvos – Lenkijos tarpusavio santykiai, kviečiami dalyvauti seminare – diskusijoje „Lenkų ir Lenkijos vaidmuo lietuvių tautos ir jos savarankiško valstybingumo kūrimo ir stiprinimo kelyje“.

Renginys įvyks š.m. gegužės 20 d. (antradienį)  nuo 13 val. LR Seimo III rūmų I aukšte Europos informacijos biure. (Įėjimas iš M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos  pusės).

Seminaras – diskusija skirta istoriko Algimanto Liekio knygoje „Svetimi lietuvių namuose“ pateikiamiems tyrimų rezultatams ir išvadoms bei jų reikšmei šiandienos gyvenimui aptarti.

Štai tie klausimai, kurie bus aptariami: lietuvių ir lenkų tautų ir jų valstybių ribų  raida; didžiosios Lietuvos valstybės pavertimo Lenkijos provincija priežastys; lenkinimas lietuvių tautos žemėse; Lenkijos imperialistinės užmačios prieš nepriklausomą tarpukario Lietuvą; okupacijų metų lenkų ir jų pogrindžio vykdytos antilietuviškos veiklos priežastys; lietuvių Tauta – Lietuvos suverenas; lietuviai – autochtonai sūduvių ir prūsų žemėse; lenkai „tautinė bendrija“ ar „tautinė mažuma“ Lietuvoje; lenkų „autonomininkų“ išdavikiška veikla Kovo 11 – osios Lietuvoje  ir t.t.

Pranešimą skaitys knygos autorius, dr. Algimantas Liekis.

Diskusijoje  dalyvaus: akad. Zigmas Zinkevičius, akad. Romualdas Grigas, rašytojas Jonas Užurka, signataras, dr. Romualdas Ozolas, LR Seimo narys  prof. Povilas Gylys, prof. Kazimieras Garšva, Nijolė Balčiūnienė,  istorikai Vytautas Sinica, Tomas Baranauskas, dr.  Vytautas Rubavičius, Arūnas Eigirdas, Artūras Merkys  ir kiti.

Seminarą – diskusiją ves LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, akad. Romualdas Grigas ir politikas Gintaras Songaila.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: istorikas Algimantas Liekis.

2014.05.11; 09:07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.