Ką apie referendumą Didžiojoje Britanijoje mano Vladimiras Bukovskis


Europos Sąjunga – milžiniška ir beprotiškai brangi biurokratinė struktūra, primenanti Sovietų Sąjungą. Didžioji Britanija pagaliau tai suprato ir balsavo už pasitraukimą iš ES, kuri pasmerkta žlugti, įsitikinęs rašytojas ir publicistas Vladimiras Bukovskis, daugiau kaip 40 metų gyvenantis Anglijoje. 

Vladimiras Bukovskis, buvęs sovietų disidentas, nūnai gyvenantis Didžiojoje Britanijoje.
Vladimiras Bukovskis, buvęs sovietų disidentas, nūnai gyvenantis Didžiojoje Britanijoje.

Savo autorinėje skiltyje leidinyje Gordon buvęs sovietų disidentas aiškina, kodėl visiems, išskyrus Rusiją, nuo Europos Sąjungos sugriuvimo bus tik geriau.

Narystė Europos Sąjungoje atsieina Didžiajai Britanijai apie 60 milijardų svarų per metus! Be to, Briuselis nuolat nurodinėja, kaip mums gyventi.

Per pastaruosius 15 metų aš ne kartą pasisakiau už Didžiosios Britanijos išėjimą iš Europos Sąjungos. Žinoma, aš džiaugiuosi referendumo rezultatais, per kurį 52 proc. piliečių balsavo už išsiskyrimą su ES. Kodėl džiaugiuosi? Nes Europos Sąjunga – milžiniška ir beprotiškai brangi biurokratinė struktūra, primenanti Sovietų Sąjungą. Sistema, priešiška žmonėms, ir žmonės pagaliau tai suprato ir pabalsavo.

Europos Sąjunga, tas monstras, atėmė iš Didžiosios Britanijos piliečių gausybę teisių, bandė padaryti iš mūsų provinciją. ES valdoma dekretais, o ne demokratiniais principais, ir seniai virto visiškai beprasmiška socialistine struktūra, kainuojančia beprotiškus pinigus. Pačiais kukliausiais paskaičiavimais, narystė Europos Sąjungoje Didžiajai Britanijai kainuoja 60 milijardų svarų sterlingų per metus! Ir dar Briuselis nuolat nurodinėja Didžiajai Britanijai, kaip gyventi, ką daryti, kokius įstatymus priiminėti, stengiasi demontuoti Anglijos teisingumo sistemą.

Daugelis tvirtina, kad už išėjimą iš Europos Sąjungos daugiausia balsavo menkai išsilavinę piliečiai, socialiai išlaikomi. Niekai ir netiesa! Tai skleidžia eurobiurokratai, pradėję operaciją „priedanga“! Iš tikrųjų Anglijoje visada būdavo stabilus skaičius 60 proc. norinčiųjų išeiti iš ES. Ir tai, kad referendume tokių atsirado 52 proc., – administracinis rebusas, baisi propaganda ir rinkėjų bauginimas, trukę daugiau kaip metus: girdi, paliksite Europos Sąjungą, jūsų ekonomika grius, negalėsite parduoti savo prekių ir paslaugų.

Jeigu Britanija pabalsavo, tai nereiškia, kad ji tiesiog rytoj išeis iš Europos Sąjungos. Procedūra truks penkerius metus, tad jokių staigių sukrėtimų nebus. O tai, kad dabar fondo biržose rodikliai smuko, – nesirūpinkite, tai neilgam, per metus rinkos kils aukštyn, viskas stabilizuosis. Aš jums garantuoju. Bet mūsų, Anglijos, laimėjimas iš pasitraukimo iš ES bus milžiniškas!

Ukrainos orientacija į Europos Sąjungą nuo pat pradžių buvo klaida?

Aš jau skaičiau, kad referendumo Didžiojoje Britanijoje rezultatams „turėjo įtakos Kremliaus lobistai“. Irgi kvailystė! Kremlius apskritai niekuo dėtas, britai balsavo, atsižvelgdami į savo gyvenimo realybę. O mes čia puikiai žinome, kad Europos Sąjunga – beprotiškas nedemokratinis griozdas, sugadinęs mums gyvenimą.

Jūs klystate, jeigu manote, kad Rusijos vadovybė aktyviai prisideda prie Europos skaldymo. Supraskite, Kremliuje sėdi idiotai, neišsimokslinę smulkūs kagebistiniai karininkai, kurie nie-ko nemoka! Jie nepastebėjo, kaip jiems panosėje subyrėjo SSSR, matote, jiems tai buvo „geopolitinė katastrofa“. O mes, disidentai, apie Sovietų Sąjungos griūtį kalbėjome 30 metų. Atminkite: Kremliuje visada sėdėjo ir sėdi niekam tikę margiai ir sargiai.

Kai dėl Ukrainos ir jos narystės ES perspektyvų… Aš visada sakiau, bet labai rūpestingai, kad nepakenkčiau Euromaidanui: Ukrainos orientacija į Europos Sąjungą nuo pat pradžių buvo klaida. Tikiuosi, patys ukrainiečiai nori ne tiek narystės ES, o būtent tapti visateise Europos sandraugos dalimi su jos liberaliomis vertybėmis. Likimo ironija, kad vos atsikračiusi Sovietų Sąjungos jungo, Ukraina tuojau pat pradėjo prašytis į Europos Sąjungą – SSSR ekvivalentą. Tai absurdiška ir kvaila!

Jeigu Ukraina nori būti šalis su europietiškomis vertybėmis – tai suprantama ir teisinga. Bet kuo čia dėtas toks socialistinis išradimas kaip Europos Sąjunga? ES seniai tapo atskira sovietinio tipo valstybine struktūra. Aš kadaise ir į Lenkiją važiavau, įtikinėjau lenkus nestoti į Europos Sąjungą. Nepaklausė, įstojo – dabar turi. Žmonės nenori galvoti, mane tai stulbina. O juk čia reikia galvoti kaip daugybos lentelės ribose, tai ne Niutono binomas, viskas paprasta!

Europos Sąjunga pasmerkta griūti. Ir visiems dėl to bus tik geriau. Visiems, išskyrus Rusiją.

Ir Ukraina, ir visa Rytų Europa labai blogai supranta, kas realiai dedasi Vakaruose. Jūs kažkodėl manote: jei mes taip galvojame, vadinasi, ir jie galvoja taip pat. Iš tikrųjų Anglijoje seniai ir stabiliai buvo nuotaikų prieš eurointegraciją. Europos Sąjunga pasmerkta griūti. Ir visiems nuo to bus tik geriau. Visiems, išskyrus Rusiją. ES niekada nekėlė rimto pavojaus Kremliui, priešingai: RF visada stengėsi susitarti su Europos biurokratija. Bet sugriuvus ES susitarti su 28-omis Europos šalimis atskirai bus jau neįmanoma.

Dabar Ukrainai reikia susitelkti į savo ekonomiką, o ne aimanuoti dėl krizės Europos Sąjungoje. Jūsų ekonomika nedirba. Ukrainai reikia pagaliau pradėti kažką gaminti ir uždirbti pinigų. Negalima ištisai gyventi iš kreditų, tai beprotybė ir kvailystė! Jūs galite pritraukti milžinišką investicinį kapitalą, tų pinigų jums užteks viskam: reformoms, pertvarkai, plėtrai.

Bet Ukraina sėdi ir nieko nedaro! Mane tai labiausiai stulbina. Jums tereikia pakeisti politinį elitą, jis iš esmės tebėra sovietinis, o jeigu kur nors ir pasireiškia profesionalumas, tai tik vagystėse ir korupcijoje. Ukrainos politinis elitas niekam tikęs, vykite jį lauk!

Kai dėl galimo Škotijos atsiskyrimo ryšium su Didžiosios Britanijos išėjimu iš ES, tai į sveikatą, tegul atsiskiria! Niekas dėl to nesikrims. Mums Škotija minusas, regionas su didžiausia bedarbyste, socialinėmis išlaidomis ir mažiausiu darbo našumu. Beje, Škotija visada balsavo už kairiuosius, būtent dėl jos balsų Britanijoje visada būdavo leiboristų vyriausybės. Jeigu Škotija atsiskirs, persvara baigsis, ir leiboristai jau niekada nebelaimės rinkimų. Tai vienareikšmiškai į gera.

Informacijos šaltinis: www.gordonua.com.

Nuotraukoje: buvęs sovietų disidentas Vladimiras Bukovskis.

2016.07.05; 09:39

print