Karlas Keheris – sovietų žvalgas, kuriam pavyko įsidarbinti CŽV struktūrose


Karlas Keheris gimė tuometinėje sovietinėje Čekoslovakijoje. 1962 – 1965 netais šis vyras studijavo sovietinės Čekoslovakijos slaptosiose tarnybose. Jis buvo profesionaliai mokomas šnipinėjimo meno.

Beje, K.Keherio mokslus kontroliavo ne tik sovietinės Čekoslovakijos saugumiečiai, bet ir Sovietų Sąjungos KGB vadovai. Apie tai, kur mokosi K.Keheris, – labai mažai kas žinojo. Net artimiausi jo šeimos nariai nesuvokė tikrosios tiesos. Tikrieji K.Keherio mokslai buvo akylai slepiami. Nuo visų.  Net tėvams nebuvo sakoma, kad Karlas mokosi įstaigoje, kuri ruošia žvalgus profesionalus.

Sovietinio bloko slaptosioms tarnybos K.Keheris kažkodėl buvo labai reikalingas. Šiuo metu nėra patikimų žinių, leidžiančių nustatyti, kodėl sovietų žvalgyba pasirinko būtent jį. Tačiau pasirinkdamos poną K.Keherį jos neapsiriko. Šis vyras įėjo į pasaulio žvalgybų istoriją kaip tarybinis žvalgas, pirmasis iš sovietinio bloko šalių sėkmingai įsidarbinęs pagrindinėje JAV slaptojoje tarnyboje. Omenyje turima, žinoma, Centrinė žvalgybos valdyba – CŽV.

Tikroji K.Keherio odisėja prasidėjo 1965-aisiais metais, kai jis su savo žmona pabėgo į Austriją ir ten paprašė politinio prieglobsčio. Austrijos sostinėje Vienoje dirbę Amerikos žvalgybos darbuotojai patikrino K.Keherio dosje ir neaptiko nieko įtartino. CŽV analitikai nusprendė, kad šis čekas nuoširdžiai nekenčia sovietų valdžios ir nuoširdžiai nori talkinti Vašingtonui. Amerikiečiams imponavo ir tai, kad K.Keheris prisipažino esąs sovietinės Čekoslovakijos slaptųjų tarnybų darbuotojas. Galutinis CŽV verdiktas buvo K.Keheriui palanklus: patikimas, politinį prieglobstį jam galima suteikti.

Atvykęs į Ameriką su žmona K.Keheris įstojo į Indianos universitetą, o persikėlęs į Niujorką studijavo Kolumbijos universitete. Kaip rašoma Normano Polmaro ir Tomo B.Aleno knygoje “Šnipinėjimo enciklopedija (išleista 1997 metais ), Keherių šeimai 1971-aisiais iškilmingai buvo įteikti JAV piliečių pasai. Taigi JAV pilietybė jiems buvo suteikta užtektinai greitai – praėjus vos šešeriems metais po “pabėgimo” iš sovietinės Čekoslovakijos.

Beje, sulaukusi amerikietiškos pilietybės ši šeimyna pradėjo elgtis nepadoriai, net skandalingai. Tiksliau tariant, Keheriai ėmė lankytis abejotinos reputacijos striptizo baruose, uždaruose sekso vakarėliuose. Vasarą degindavosi nudistų pliažuose. JAV kontržvalgyba įtarė, kad Keheriai šitaip elgiasi greičiausiai ne todėl, kad jiems labai patiktų sekso orgijos ar susibūrimai, kuriuose toleruojamas grupinis seksas bei pasikeitimai žmonomis. Tačiau Amerikos kontržvalgyba nežinojo tikrųjų priežasčių, kodėl Keheriams staiga tapo priimtinos seksualinės orgijos. Šiandien akivaizdu, kad abejotinos reputacijos vakarėliuose Keheriai ieškojo potencialių agentų, sutiksiančių tarnauti sovietų specialiosioms struktūroms.

Nepaisant šių “smulkmenų” Karlui buvo pasiūlyta įsidarbinti CŽV įstaigoje. FTB agentai prieš tai jį, be abejo, patikrino melo detektoriumi. Karlo atsakymai FTB darbuotojams nepasirodė įtartini. Ir šiam iš sovietinės Čekoslovakijos pasprukusiam čekui buvo leista tapti CŽV darbuotoju. O iš tiesų K.Keherio atsakymai buvo daugiau nei keisti. Tąsyk įvyko grubi techninė klaida, turėjusi lemtingų pasekmių. K.Keherio interviu buvo supainiotas su kito melo detektoriumi tikrino asmens atsakymais. Ano kandidato į CŽV struktūras atsakymai nekėlė abejonių. Buvo nepriekaištingi. O K.Keherio tvirtinimai kėlė labai daug įtarimų. Bet kadangi atsakymai tyčia ar netyčia buvo supainioti, anas, jokių abejonių nekėlęs vyras nebuvo priimtas į CŽV, o įtartinąjį Karlą – priėmė.

Nuo 1973 iki 1975 metų Karlas dirbo CŽV struktūrose kaip vertėjas, kuriam leidžiama susipažinti su pačiais slapčiausiais dokumentais. 1957 – 1977-aisiais jis tapo CŽV Niujorko skyriaus darbuotoju. CŽV kontržvalgyba užtektinai ilgokai nepajėgo suvokti, kuo gi iš tikrųjų gyvena perbėgėlis iš “sovietinio šalių bloko”. Įtarinėti jį pradėta tik po vieno netikėtai surengto patikrinimo. Patikrinimo metu paaiškėjo, jog dirbdamas CŽV struktūrose Karlas turėjo mažų mažiausiai vieną slaptą susitikimą su sovietinės Čekoslovakijos žvalgybos darbuotoju, atvykusiu į Ameriką. Tačiau šį susitikimą Karlas kažkodėl nuslėpė nuo savo vadovybės.

Vienas iš didžiausių Karlo nuopelnų sovietų žvalgybai – tai Amerikai ištikimai tarnavusio KGB agento Aleksandro D.Ogorodnikovo demaskavimas. Oficialiai A.D.Ogorodnikovas dirbo KGB struktūroms, o iš tiesų talkino amerikiečiams. Būtent po Karlo pranešimų vargšas A.D.Ogorodnikovas buvo sučiuptas KGB darbuotojų. Tačiau spėjo nusižudyti, perkąsdamas ampulę su nuodais. Tokiu būdu išvengė ir kankinimų, ir teismo.

K.Karlo kaip CŽV darbuotojo karjera baigėsi 1984-aisiais, kai FTB agentai įsilaužė į jo nuosavą butą Niujorke. Prieš pat išskrendant į Šveicariją. FTB agentai turėjo oficialų orderį. Apsimetėliui perbėgėliui iš Čekoslovakijos buvo pateiktas vienas vienintelis kaltinimas – šnipinėjimas priešiškos valstybės labui.  O jo žmona apkaltinta tuo, kad padėjo K.Keheriui palaikyti ryšius su sovietų žvalgyba. Tačiau K.Keherio žmonai pasisekė. Mat FTB agentai padarė grubią klaidą – pirmąją apklausą surengė nedalyvaujant jos advokatui, nors moteris pageidavo advokato paslaugų. Remiantis įstatymais, apklausos, atliktos nedalyvaujant advokatui, nepriimamos “už gryną pinigą”.

K.Keherio sulaikymo sąlygos iš pradžių buvo griežtos. Teisėjas uždraudė jį iki teismo paleisti už užstatą. Tačiau likimas šiam apsišaukėliui CŽV darbuotojui vis tik buvo palankus. Jis taip ir nebuvo teisiamas. Jį netrukus iškeitė į Sovietų Sąjungos kalėjimuose kalintą disidentą Anatolijų Šaranskį. Beje, A.Šaranksis, skirtingai nei Karlas Keheris, neturėjo nieko bendro su slaptosiomis tarnybmis. Pasikeitimas surengtas 1986-ųjų vasario mėnesį ant garsiojo tilto Glinike, kuris jungė suskaldytą Vakarų Vokietiją su Rytų Vokietija.

1987-aisiais metais “The Washington Post” žurnalistas Ronaldas Kesleris buvo susitikęs su Prahoje gyvenusiu K.Keheriu. Ponas K.Keheris neatsisakė duoti interviu amerikiečių korespondentui. Tais metais K.Keheris tvirtino, kad sėkmingai tebetarnauja slaptosioms sovietinės Čekoslovakijos tarnyboms. Jo kuravimo objektas – užtektinai platus. Jis laikomas nepakeičiamu JAV slaptųjų tarnybų žinovu.

2011.12.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *