Kas buvo Aslanas Usojanas ir ko laukti po jo nužudymo


Vakarų spauda plačiai aprašo kriminalinio autoriteto, žinomo kaip Senis Hasanas, nužudymą Maskvoje.

Leidiniai anglų kalba cituoja Marką Galeottį iš Niujorko universiteto, studijuojantį Rusijos kriminalinį pasaulį: „Aslano Usojano nužudymas gali pakeisti situaciją, ypač kai naudingi kontraktai Olimpiados – 2014 statyboms ir heroino kontrabandos koridoriai iš Afganistano tampa naujais organizuotų nusikalstamų grupuočių varžybų objektais“.

„Nužudytas žmogus kuris garsėjo kaip aukščiausias kriminalinis „bosas“ Rusijoje“, – taip pavadintas komentaras "The Financial Times". Policija mano, kad Aslanas Usojanas Rusijoje buvo aukščiausio rango „įteisintas vagis“, aiškina žurnalistas Čarlzas Kloveris. „Tai dinozaurai, senos sovietinės gulagų eros nusikalstamo pasaulio valdovai“, – sako apie „įteisintus vagis“ amerikiečių ekspertas Markas Galeottis. Pasak M.Galeočio, žlugus SSSR, „įteisintus vagis“ vis labiau išstumia lankstesni ir ne tokie principingi kriminaliniai „autoritetai“. Apie patį A.Usojaną ponas M.Galeottis pasakė: „Jis buvo riebus voras voratinklio centre ir niekada nesiterliojo savo rankų“.

O televizijos žurnalistas Maksimas Gladkij tvirtino: pastaruoju metu „Senis Hasanas sakė, kad pavargo. Jis norėjo pasitraukti poilsio ir paprasčiausiai išnykti“.

Ekspertų duomenimis, A.Usojanas aukščiausio rango „įteisinto vagies“ titulą gavo 2006 metais, po to, kai jo partneris Zacharas Kalašovas buvo suimtas ir perduotas Ispanijai (dabar Z.Kalašovas, nuteistas 9-riems metams, sėdi kalėjime Ispanijoje).

Šaltiniai iš policijos sako, kad nužudymas, matyt, paaiškinamas konfliktu su kito „įteisinto vagies“ – Tarielo Onianio – grupuote. „Nuo 2009 metų T.Onianis atlieka bausmę už žmonių grobimą Rusijos kalėjime. 2010 metais, jeigu tikėsime šaltiniais iš teisėsaugos institucijų, A.Usojanas susipyko su T.Onianiu dėl sklypų, skirtų olimpinių objektų statyboms Sočyje, kontrolės“, – sakoma straipsnyje.

„A.Usojanis pirmas suvokė, kad Sočis – gardus kąsnelis, ir pirmas tenai nuėjo“, – sako M.Galeottis, pridurdamas, kad T.Onianis lyderiauja kitoje pagrindinėje sparčiai augančioje kriminalinėje industrijoje Rusijoje – heroino iš Afganistano kontrabandoje.

„Gatvėje Maskvos centre šūviu mirtinai sužeistas Rusijos gangsteris“, – praneša "The New York Times". „Apie svarbią kriminalinio pasaulio figūrą – žmogų pravarde Senis Hasanas – beveik nieko nežinoma, išskyrus tą faktą, kad kažkas labai norėjo jį nužudyti“, – rašo žurnalistas Endriu Krameris. Į A.Usojaną kėsintasi 1998 metais. Vėliau, 2010-aisiais, žudikai išsinuomojo butą priešais namą, kuriame gyveno Aslano Usojano sūnus, ir tris mėnesius laukė pasaloje. Tada A.Usojanas buvo sužeistas į pilvą, bet liko gyvas.

Laikraštis pateikia kontekstą: „A.Usojano nužudymas atrodo kaip sugrįžimas į įžūlius, kruvinus banditų karus ankstyvajame posovietiniame laikotarpyje – dukslių kostiumų, užminuotų automobilių ir šaudymų iš pravažiuojančių mašinų laikus“.

Žudikų motyvai – iš dalies mįslė, mano autorius. M.Galeočio požiūriu, banditų karai baigėsi iki 2000 metų: susiformavo „hierarchija“, buvo pasidalyti aktyvai. Pagal M.Galeočio versiją, tada Vladimiras Putinas leido suprasti, kad atviras gangsterizmas gatvėse bus rūsčiai baudžiamas, nors hierarchija ir liko nepaliesta.

„A.Usojano nužudymas gali pakeisti situaciją, ypač kai naudingi kontraktai Olimpiados-2014 statyboms ir heroino kontrabandos koridoriai iš Afganistano tampa naujais organizuotų nusikalstamų grupuočių konkurencijos objektais“, – perpasakoja laikraštis M.Galeočio prognozes.

Laikraščio nuomone, Rusijos vyriausybė vargu ar padės tyrėjams atskleisti A.Usojano nužudymą. „Anot WikiLeaks paskelbtos depešos, 2009-aisiais ir 2010-aisiais metais Amerikos diplomatai, susitikę su Ispanijos prokurorais, išgirdo, kad Rusijos vyriausybė (G.O.R. angliškame dokumente), matyt, greičiau bendradarbiauja su organizuoto nusikalstamumo atstovais, negu atiduoda juos į teismą. Mainais, sako prokuroras, gangsteriai „daro visa tai, ko G.O.R. negali daryti priimtinuose rėmuose kaip vyriausybė“, pavyzdžiui, vykdo Rusijos piliečių užsakomąsias žmogžudystes užsienio šalyse“, – tvirtina leidinys.

„Maskvoje nušautas Rusijos kriminalinis bosas“, – lakoniškai praneša "The Washington Post" antraštė. Tą žmogų galima pavadinti “Rusijos Donu Korleone”, – aiškina skaitytojams korespondentė Keti Lalli.

Koks A.Usojano palikimas? „Jis paliko po savęs sūnėną, kurį augino kaip paveldėtoją, ir kruvino karo už teritorijų pasidalijimą perspektyvas“, – sakoma straipsnyje.

„Pasak Marko Galeočio, A.Usojanas kontroliavo prostituciją, statybas ir įvairiausią reketą Maskvoje ir didelėje Rusijos dalyje“, – sakoma straipsnyje. Leidinio duomenimis, A.Usojanas veikė tik buvusiose SSSR respublikose, o štai 5-iems jo „artimiausiems partneriams“ 2012 metais JAV buvo pritaikytos sankcijos. JAV Finansų ministerija įtraukė tuos žmones į transnacionalinių nusikaltėlių iš Amerikai pavojingų organizacijų sąrašus. Jų aktyvus Amerikoje galima įšaldyti, jų bankines operacines doleriais visame pasaulyje blokuoti, aiškina autorius.

Kas dabar? Policijos atsargos bendradarbis Aleksandras Michailovas sakė interviu "Interfaksui": A.Usojano nužudymas – ženklas, kad rinkos pasidalijimas baigtas.

Tačiau M.Galeottis mano, kad galimas naujas karo raundas. Bet jis taip pat neatmeta, kad mafijozai susiprotės: šaudyti vieniems į kitus – tai kenkti bizniui.

„Maskvoje nušautas mafijos krikštatėvis“, kuris kėlė Z.Kalašovą kaip Gruzijos mafijos vadą“, – tvirtina Ispanijos leidinys "ABC". A.Usojanas buvo nepaprastai galingas Rytų Sibire, Sankt-Peterburge, Rusijos pietuose, Krasnodare ir Maskvos srityje, rašo žurnalistai Krusas Morsiljas ir Pablas Munjosas. „Jis buvo labai artimas FSB, kai kas atvirai kaltino jį bendradarbiavimu su specialiosiomis tarnybomis ir priešų įskundimais“, – tvirtina leidinys.

Laikraščiui kelia nerimą tas faktas, kad A.Usojanas nušautas iš snaiperio šautuvo, „kurį paprastai naudoja specialiosios paskirties būriai“.

Leidinio duomenimis, A.Usojanas „asmeniškai karūnavo Zacharą Kalašovą kaip „įteisintą vagį“, užtikrinęs jam kelią į vadinamąjį „Vienuolikos klaną“, kuriame pats A.Usojanas turėjo didžiulį autoritetą. Vėliau A.Usojanas tapo Z.Kalašovo uošviu“, – rašo laikraštis. Patį Z.Kalašovą laikraštis vadina „numeris 1 Gruzijos mafijoje“.

Nuo 1996 metų A.Usojanas važinėjo į Ispaniją susitikti su Z.Kalašovu, sakoma toliau straipsnyje. Jis buvo jo „Angelas Sargas“, jo mokytojas, jo „dvasinis tėvas“, jeigu toks terminas tinkamas tokiems piktadariams, rašo žurnalistai.

"El Pais" ryšium su A.Usojano mirtimi prisimena 2003 metų įvykį – Rusijos kriminalinių autoritetų sueigą Alikantoje. Straipsnis pavadintas „Įteisintų vagių“ aukščiausio lygio susitikimas Ispanijoje“.

Bet žurnalistas Luisas Homesas pradeda nuo samprotavimų „Ar buvo Usojanas „numeris 1“?“. L.Homeso nuomone, Rusijos mafijos struktūra horizontali, tuo ji skiriasi nuo italų piramidinės. „Neįmanoma nustatyti, kur prasideda ir kur baigiasi kažkokia organizuota nusikalstama grupuotė“. Dvi grupuotės gali viename biznyje konkuruoti, o kitame bendradarbiauti. Be to, parašyta daug knygų (tikrai vertų dėmesio) apie valstybinės valdžios ir kriminalinių organizacijų ryšius“.

Matyt, pagrindinis A.Usojano priešas buvo Tarielas Onianis, mano autorius. „Kalašovas, Onianis ir galbūt Usojanas šventė Kalašovo gimtadienį 2003 metų kovo 30“ viešbutyje Alikantoje. „tikriausiai tais laikais Onianis ir Kalašovas draugavo ir bendradarbiavo. Kaip ir Ivankovas, Japončikas, kuris norėjo tarpininkauti Usojano ginče su Onianiu ir 2009 metais gavo tris kulkas“, – rašo autorius.

Žurnalistas pateikia įdomią detalę: Rusijos mafijozai žinojo, kad viešbutis Alikantoje apsuptas Ispanijos žandarmerijos bendradarbių. „Tai jų nevaržė, nes jie laikė, kad bendradarbiai atvyko jų saugoti, nors ir apsirengę civiliais“, – sakoma straipsnyje.

„Ispanijos policija turėjo informacijos apie Onianį dar tais laikais, kai kontaktavo su Aleksandru Litvinenka, pranešinėjusiu apie svarbius Onianio ryšius su Rusijos politikais“, – tvirtina ir autorius.

Kai kas įtarė Onianį ir Usojaną bendradarbiavus su FSB. „Galimas dalykas, kad ten abu buvo įtraukti į žiniaraštį. Todėl niekas nežino, kur prasideda ir baigiasi mafijozų voratinklis Rusijoje“, – komentuoja autorius.

„Jo pravardė Senis Hasanas, bet jis ne toks jau senukas, – praneša Gvidas Olimpijas "Corriere della Sera" skaitytojams. – Ne, Aslanas Usojanas buvo vienas iš žymiausių Kaukazo mafijos bosų. Jis buvo nušautas septyniais šūviais prie įėjimo į jo mėgstamą azerbaidžaniečių restoraną. Viena kulka kliudė moterį, atsidūrusią profesionalaus snaiperio šūvio linijoje. Jis panaudojo automatą su duslintuvu“.

„Kai kurių šaltinių duomenimis, A.Usojanas buvo ginklų tiekėjas kurdų judėjimui Turkijoje – Mehmeto Odžalano KDP (Kurdų darbininkų partija). Jeigu kurdams reikėjo automatų arba granatsvaidžių, jie kreipdavosi į jį. Jeigu jie turėjo grynųjų ar bent jau narkotikų, jis vykdė užsakymus. Dėl pinigų, bet ir dėl tam tikro etninio artumo, sakoma straipsnyje. – Usojanas gimė Tbilisyje ir priklausė vietinei kurdų bendruomenei, nors iš esmės jį domino tik biznis. Purvinas biznis. Jeigu ginklų versija pasitvirtins, bus galima kalbėti apie antrą teroro aktą prieš asmenis, susijusius su kurdų idėja. Prieš keletą dienų Paryžiuje buvo nužudytos trys KDP aktyvistės. Mafijozo pašalinimas – tai dar vienas derybas lydinčių manevrų etapas?“ – klausia straipsnio autorius.

„2010 metais į Senį Hasaną jau buvo kėsintasi, jis gavo kulką į pilvą. Tada ekspertai manė, kad užpuolimas buvo susijęs su kova už rangovines sutartis statyti olimpinius objektus Sočyje – konkrečiai, su kitu kaukaziečiu Tarielu Orianiu, konkuruojančios grupuotės vadu“, – rašo Gvidas Olmpijas.

Kai kurių ekspertų nuomone, A.Usojano gauja priklauso paslaptingam „Broliškajam ratui“ – banditų tinklui, kurį JAV įtraukė į savo pilkąjį sąrašą. Dabar jos gali išbrauti iš jo Senį ir užsiimti jo „vaikaičiais“, gyvais ir mirtinai pavojingais“, – baigia žurnalistas.

"Der Standard" rašo: „Usojanas gimė 1937 metais Gruzijoje ir, jeigu tikėsime Maskvos žiniasklaida, kontroliavo nusikalstamas gaujas Rusijoje ir už jos ribų nuo devintojo dešimtmečio pabaigos. Pasak tų pranešimų, jis surentė savo nusikalstamą imperiją gaudamas pelno iš lošimo salių, prekybos narkotikais bei ginklais, o taip pat iš žaliavos biznio“.

Pirmą terminą A.Usojanas atsėdėjo būdamas 19-os už pasipriešinimą milicijos darbuotojams, paskui buvo nuteistas už plėšikavimą ir spekuliacijas ir dar sovietų laikais tapo „įteisintu vagimi“, sakoma straipsnyje. Dešimtajame dešimtmetyje po „kruvino karo su Armėnijos mafijos vadu Rudolfu Oganovu, kuris galų gale buvo nušautas Maskvos kavinėje“, jis tapo Kaukazo mafijozinių grupuočių lyderiu.

Anoniminis organizuoto nusikalstamumo ekspertas, kalbėdamasis su "Der Standard" apibūdino A.Usojaną kaip „nusikalstamo pasaulio patriarchą“, kurio klanas per patikimus asmenis valdo dalis metalurgijos įmonėse, bankuose ir naftos perdirbimo įmonėse. Anot eksperto, nusikalstamumo įtaka Rusijoje išliko stipri.

Nuotraukoje: Aslanas Usojanas, dažnai vadintas Seniu Hasanu.  

Informacijos šaltinis – inopressa.ru

2013.01.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *