Maskvos meras: “Stalino nėra nuteisęs joks teismas“


Vokiečių, šveicarų ir austrų internetinėje spaudoje pirmą kartą po daugelio metų atvirai klausiama: “Ar Vakarų šalių politikai dalyvaus Pergalės parade Maskvoje?“ Šveicarijos naujienų laikraštis www.news.ch straipsnyje „Maskvos meras rengiasi pagerbti diktatorių“ rašo, jog Jurijus Lužkovas, nepaisydamas protesto balsų, „pergalės prieš hitlerinį fašizmą“ 65-ųjų metinių proga rengiasi pagerbti Staliną kaip karo didvyrį. Nepaisant to, kad Dūmos pirmininkas Borisas Gryzlovas ragino atšaukti leidimą iškelti ir nešti plakatus su Stalino atvaizdu.

Rusijos kovotojai už žmogaus teises ir istorikai šioms mero užmačioms paskelbė iššūkį – prasidėjus „naujam Stalino kultui“ jie paskelbs „plakatų karą.“ Kruvinojo teroro Sovietų Sąjungoje iniciatorių jie pavaizduosiantys kaip „masinių žudynių organizatorių“, kuris yra kaltas dėl milijonų žmonių žūties.

Šveicarijos, Vokietijos ir Austrijos žiniasklaidos pranešimuose pabrėžiama, jog tiek Rusijos prezidentas, tiek premjeras yra pasmerkę Staliną kaip nusikaltėlį. Vakarų šalių diplomatai baiminasi, kad daugelis į Maskvą pakviestų valstybių vadovų gali atsisakyti atvykti į pergalės iškilmes, jeigu „valdžios įstaigos“ neuždraus viešai rodyti plakatus su Stalino atvaizdu. Į tai Lužkovas atsakė, jog Stalino nėra nuteisęs joks teismas. (Įdomu, kaip sureaguotų pasaulis, jeigu Austrijos ar Vokietijos sostinių merai pasakytų, jog Hitlerio nėra nuteisęs joks teismas. Tikriausiai tarptautinė žiniasklaida mirgėte mirgėtų komentarais. O toks Lužkovo pasakymas, bent jau minėtųjų trijų šalių laikraščiuose, nesusilaukė jokių komentarų. – I.T.).

Šveicarų korespondentas pažymi, kad per gegužės 1-osios iškilmes Maskvoje kai kurie veteranai tradiciškai laiko rankose nedidelio formato Stalino atvaizdus. Bet šį kartą kelios veteranų organizaciojos pageidavo, kad pirmą kartą po daugelio dešimtmečių viešai būtų iškabinti didžiuliai Stalino portretai.

Internetinis Vienos laikaštis skelbia antraštes „Rusijoje – smarkūs ginčai dėl plakatų su diktatoriaus atvaizdu“, „Mylimas, nekenčiamas Stalinas.“ Pažymima, jog daugelyje Rusijos miestų nesutariama dėl sovietinio diktatoriaus Stalino pagerbimo. Pasak korespondento, Maskvoje iškabinti oficialūs plakatai su Stalino „abrozdu“ (kabutės autorės, liaudiškas žodžio „Konterfei“ vertimas – I.T.), o kituose miestuose jie buvo pašalinti.

Vienas vakarų Rusijos Kirovo miesto verslininkas buvo iškėlęs didžiulį plakatą, vaizduojantį Staliną ir penkis sovietinius II pasaulinio karo generolus, bet tas plakatai greitai dingo. Verslininkas aiškino, jog turėjęs žodinį miesto valdžios sutikimą, bet viena miesto tarybos narė tai paneigė. Altajaus srityje komunistų partija paskelbė iškabinsianti 70 didžiulių plakatų. Sankt Peterburgo komunistai taip pat rengiasi pagerbti Stalino atminimą. Stalino portretų gerbėjai teigia, jog Stalinui vadovaujant buvo pasiekta pergalė prieš hitlerinį fašizmą (straipsniuose šia tema niekur neteko aptikti tikrojo tuometinės Vokietijos pavadinimo – nacionalsocialistinė – nes jis vien akustiškai primintų abiejų didžiųjų nusikalstamų valstybių – Rusijos ir Vokietijos – politikos panašumus. – I.T.).

Prieš plakatus su Stalino atvaizdu pasisakantys žymūs Rusijos pilitikai teigia, jog pergalę iškovojo žmonės, o pats Stalinas padaręs daug karinės taktikos klaidų. Vokietijos naujienų tinklalapis www.n24 , be jau miėtų dalykų, pabrėžia, jog Stalino populiarumas Rusijoje didėja. Taip pat autorius atskirai pamini, jog daugelis politikų, tarp jų ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel, protestuodami prieš plakatus su Stalino atvaizdu, gali atsisakyti vykti į Maskvą. Skaitant Vokietijos spaudą, šį faktą buvo įdomu pastebėti. Nes iki šiol Vakarai, nepaisydami to, kad Rusija neatlygino tautoms stalininės okupacijos padarytos žalos, nelyginant maldininkai į Meką, traukdavo švęsti į Maskvą pergalės prieš buvusį Stalino suokalbininką Hitlerį. Kai jie, draugiškai šnekučiuodamiesi, skanaudavo šampaną, Čečėnijos moterys apverkdavo tūkstančius Maskvos atsiųstos kariaunos nužudytų vyrų, sūnų ir dukterų (vien vaikų Čečėnija neteko daugiau kaip 40 000). O kiek straipsnių tų pačių Vakarų spaudoje pasirodė, kai prezidentas Valdas Adamkus atsisakė vykti į Maskvą!

Gal Stalino šmėkla Vakarus pagaliau privers pamatyti tikrąjį Rusijos valdžios veidą? Rusijos, kuri, pasak šių metų Leipcigo knygų mugėje kalbėjusio Dmitrijaus Gluchovskio, turi tradiciją kurti utopijas, kurios vėliau pasirodo esančios antiutopijos, Rusijos, kuri, pasak rašytojo, šiandien tiki Dievą ir Putiną.

2010.03.26

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *