Morisas Koenas – vienas žymiausių sovietų žvalgybos agentų


Taip, Morisas Koenas buvo vienas žymiausių Sovietų Sąjungos šnipų.

Kartu su savo žmona Lona jis, Morisas Koenas (Morris Cohen, 1910 – 1995)), Rusijoje iki šiol traktuojamas kaip vienas iš žymiausių Sovietų žvalgybos agentų, paskyrusių tam visą savo sąmoningą gyvenimą.

Morisas Koenas gimė Niujorke imigranto iš Rusijos šeimoje.

1935 metais įstojo į JAV komunistų partiją.

Po dvejų metų išvyko į Ispaniją, kur su Abraomo Linkolno internacionaline brigada dalyvavo kovose prieš Franko sukilėlius. Buvo sužeistas. Gulint ligoninėje buvo užverbuotas Sovietų žvalgybos ir tapo žvalgybos kursų Barselonoje klausytoju, bet paaštrėjus padėčiai fronte kursai buvo paleisti. M.Koenas grįžo į JAV ir atnaujino ryšius su Sovietų žvalgyba.

1941 metais M.Koenas vedė Leontiną Petrą, gimusią 1913 metais, lenkų kilmės amerikietę, įsitikinusią komunistę, ir įtraukė ją į darbą su Sovietų žvalgyba.

Per antrąjį pasaulinį karą Morisas Koenas tarnavo Amerikos armijoje. Iš pradžių – Aliaskoje (dalyse, tvarkančiose karinių lėktuvų transportavimą pagal lend-lizą (lend-lease – JAV akrinių tiekimų programa) į Sovietų Sąjungą per Beringo sąsiaurį. 1944 metais išsilaipinus sąjungininkų kariuomenei Normandijoje, dalyvavo karinėse operacijose Europoje ir su Amerikos daliniais pasiekė Elbę. 1945 metais buvo demobilizuotas, turėdamas kapralo laipsnį, ir grįžo į Niujorką.

Leontina Koen visą karo metą dirbo karinėje gamykloje ir tuo pačiu metu sėkmingai vykdė Sovietų žvalgybos užduotis, daugiausia palaikė ryšius su vertinga agentūra. Antai ji važiuodavo susitikti su agentu, dirbusiu JAV atominiame centre Los-Alamose, ir pristatydavo iš jo gautą vertingą medžiagą, susijusią su atominės bombos kūrimu, Sovietų žvalgybininkams Niujorke.

Penktojo dešimtmečio pabaigoje ji palaikė ryšius su Rozenbergais (Rosenberg).

Pasibaigus karui Morisas Koenas stojo mokytis į mokytojų koledžą prie Kolumbijos universiteto, toliau vykdydamas Sovietų žvalgybos užduotis. Netrukus jis subūrė sau grupę padėjėjų (7 žmones), daugiausia iš prokomunistiškai nusiteikusių asmenų. Kurį laiką dirbo su nelegalios rezidentūros Niujorke vadovu R. I. Abeliu (Rudolph Abel).

Kai Amerikos valdžia areštavo Rozenbergus (1950 metų liepos 17), Koenai buvo priversti išvykti iš JAV. Aplinkiniais keliais, per daugelį šalių ir ne be nuotykių jie pagaliau 1950 metų pabaigoje pasiekė Maskvą. Šiek tiek atsikvėpę, jie atnaujino darbą. Iš pradžių jie leidosi į keletą kelionių po Europos šalis ir Tolimuosius Rytus, kad atnaujintų ryšius su agentais, su kuriais dėl vienų ar kitų priežasčių ryšiai buvo nutrukę. Paskui jie išėjo specialų parengimą darbui su nelegalia rezidentūra kaip radistai – ryšininkai. Koenai buvo dokumentuoti kaip susituokusi pora – Piteris ir Elena Kroger iš Naujosios Zelandijos. 1954 metais jie nuvyko į paskirties vietą – Londoną ir pradėjo vykdyti savo pareigas nelegalioje Gordono Lonsdeilo (Gordon Londsdale) rezidentūroje.

Londone M.Koenas atidarė nedidelį knygynėlį Strend 190 adresu. Knygynėlis buvo labai patogi priedanga žvalgybinei veiklai. Jis buvo judrioje vietoje, kur kontroliuoti lankytojus buvo gana sudėtinga. Be to, knygynas buvo patogi dingstis važinėti po šalį ir Europą neva tai ieškant reikalingų knygų. Ir pagaliau knygynas pateisino aplinkinių akyse iš užsienio reguliariai gaunamą korespondenciją.

Koenai išsinuomojo erdvų namą Londono vakariniame pakraštyje Ruislipe. Namas buvo rezidentūros radijo butas. Čia Koenai kartu su Gordonu Lonsdeilu apdorodavo gaunamą informaciją, fotografuodavo medžiagą, šifruodavo ir perduodavo radijo ryšiu savo pranešimus Maskvai.

G.Lonsdeilo rezidentūra žlugo 1960 metų sausį. Vienas iš G.Lonsdeilo agentų buvo žinomas išdavikui perbėgėliui iš Lenkijos žvalgybos. Per jį Anglijos kontržvalgyba aptiko G.Lonsdeilą ir Krogerius–Koenus ir 1960 metų sausio 7 dieną juos suėmė. Per kratą Koenų namuose buvo rasta foto aparatūra, specialus radijo siųstuvas, šifravimo bloknotai ir kitokia šnipinėjimo įranga, didelės sumos pinigų ir dokumentai. Pagal pirštų atspaudus anglams pavyko nustatyti, kad sutuoktiniai Krogeriai iš tikrųjų yra Morisas ir Leontina Koenai, amerikiečių ieškomi atominio šnipinėjimo byloje. 

Anglijos teismas nuteisė G.Lonsdeilą 25 metus kalėti, o Koenus–Krogerius – po 20 metų. Po trejų metų G.Lonsdeilas buvo iškeistas į Maskvoje nuteistą anglų šnipą Viną, o Koenus pavyko išlaisvinti tiktai 1969 metų spalį, t. y. iškalėjusius beveik po 9 metus. Po gana sudėtingos operacijos pavyko juos iškeisti į anglų šnipą Bruką ir keletą anglų, nuteistų Sovietų Sąjungoje už grynai kriminalinius nusikaltimus.

Maskvoje Koenai buvo sutikti kaip didvyriai. Čia jie vėl pasimatė su savo bendražygiais Abeliu (Viljamu Fišeriu) ir Lonsdeilu (Kononu Molodu) ir toliau dirbo žvalgyboje, dabar jau perduodami savo turtingą patirtį jaunajai žvalgų kartai.

Morisas ir Leontina Koen apdovanoti Rusijos Didvyrio Aukso žvaigždėmis ir keliais Sovietų ordinais bei medaliais.

Leontina Koena mirė Maskvoje 1992 metais, Morisas – 1995 metais. Abu palaidoti su karine pagarba Novokuznecko kapinėse Maskvoje.

Nuotraukoje: Morisas Koenas, sovietų žvalgybos agentas.

2012.08.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.