“Netikėtas griaustinis” – viena sėkmingiausių Izraelio slaptųjų tarnybų operacijų


Izraelio Valstybė (bibline prasme – Eretz Yisra’el, politologine – Medinat Yisra’el), paskelbusi nepriklausomybę 1948 m. gegužės 14 d., garsi ne tik turtinga istorija, gabiais žmonėmis, šventomis vietomis, nuostabia gamta, bet ir ypač ištobulintomis slaptosiomis tarnybomis. Manytume, jog toks žvalgybinis Izraelio pasiruošimas atsirado dėl sudėtingos jame susiklosčiusios etninės, religinės ir politinės situacijos: vos 22 tūkst. kv. km ploto šalyje gyvena apie 7,5 mln. žmonių, iš kurių 75,4 proc. yra žydų tautybės, 20,6 proc. arabų, 4 proc. – kitų tautybių. Hebrajų (ivrito) ir arabų kalbos abi yra oficialios Izraelio Valstybėje. Be pagrindinių religijų – judaizmo, islamo ir krikščionybės – išpažinėjų Izraelyje esama druzų, budistų, hinduistų, šioje šalyje yra ir XIX a. sukurtos bahajų religijos administracinis centras Haifos mieste.

Žvalgybos tarnybos Izraelyje

Iš daugybės žvalgybos tarnybų, veikiančių Izraelio Valstybėje, be abejonės, žinomiausia yra Mossad (Ha Mossad le Modi’in ule Tafkidim Meyuhadim, „Žvalgybos ir specialiųjų operacijų institutas”), arba Institutas. Mossad priklauso Izraelio žvalgybos bendrijai (IŽB).

Kitos pagrindinės IŽB narės yra:

Mossad Le’aliyah Bet („Nelegalios imigracijos institutas”; Mossad pirmtakė, kurios dėka nuo 1938 m., kilus ypatingai nacių grėsmei, buvo pradėti gelbėti žydai; ši organizacija iš pradžių veikė Atėnuose, vėliau – Paryžiuje; jos dėka į Izraelį laivais ir kitaip atgabenta apie 100 000 žydų; žymiausia operacija – 1947 m. laivo „Exodus” pagalba nuo holokausto išgelbėti 4554 žydai);

Nativ („Kelias”; arba Lishkat Ha Kesher; ši 1952 m. premjero Moshe Sharett įkurta organizacija taip pat rūpinosi saugiu žydų atgabenimu į Izraelį iš Rytų bloko Šaltojo karo metais);

Lekem (iki 1986 m. egzistavusi organizacija Ha Lishka Le Kishrei Mada, „Mokslo santykių biuras”);

Aman (Agaf Ha Modi’in; karinė žvalgyba, kuriai priklauso ir Izraelio spec. pajėgos Sayeret Matkal; Aman – nepriklausoma karinė agentūra, kurioje tarnauja apie 7000 žvalgų);

Mossad (agentūra, pirmiausia atsakinga už užsienio žvalgybą);

Shin Bet (Shabak; Sherut Ha Bitahon Ha Klali, „Centrinė saugumo agentūra”; organizacija, atsakinga už vidaus saugumą bei santykius su ginčytinomis teritorijomis);

Izraelio policijos žvalgybos skyrius; Politikos tyrimų centras (Užsienio reikalų ministerijos žvalgybos padalinys); Pasienio policija (Magav; Izraelio policijos karinis padalinys); Izraelio gelbėjimo tarnybos (Magen David Adom, ZAKA ir kt.); Izraelio kalėjimų apsauga (Sherut Batei Ha Sohar, SHABAS); Knesseto apsauga (Mishmar Ha Knesset); 669-asis padalinys (Yechidat Hilu’z Vehapinu’i Behethes, „Karinių oro pajėgų gelbėjimo ir evakuacijos padalinys”; dar vadinamas „Katėmis”, nes jo simbolis – žaliaakė katė; įsteigtas 1974 m.); Yamam (Yehidat Mishtartit Meuhedet; elitinis civilių antiteroristinis spec. būrys, primenantis lietuviškąjį „Arą”; jame gali tarnauti 22-30 metų vyrai); Sayeret (dgs. sayarot, žvalgybos būrys; žymiausi žvalgybos būriai – Gadsar, Palhan, Palsar, Palnat, Yatah, Sayeret Matkal, Shayetet 13, Yehidat Shaldag, Sayeret Tzanhanim, Sayeret Yahalom, Duvdevano padalinys; tik Duvdevano ir Sayeret Matkal žvalgams leidžiama dėvėti uniformas be skiriamųjų ženklų); SIGINT tarnyba (Signals Intelligence – kriptanalizės, signalų rinkimo ir šifravimo, agentūra,  JAV ir Jungtinės Karalystės bendro projekto „Echelon” analogas).

Dar būtų galima gana ilgai vardinti žymius žvalgybos būrius, priklausančius Izraelio kariuomenei. Visas žvalgybos tarnybas Izraelyje prižiūri Knesseto (Parlamento) Užsienio reikalų ir gynybos komiteto Žvalgybos ir slaptųjų tarnybų pakomitetis bei Nacionalinė saugumo taryba. 

Mossad išskirtinumas

Nors visos žvalgybos tarnybos Izraelyje labai svarbios, Mossadui tenka didžiausias dėmesys. Mossad motto – žodžiai iš Šventojo Rašto Patarlių knygos (kitaip – Saliamono knygos): „Kur nėra kam vadovauti, tauta žūva; saugumą laiduoja patarėjų gausumas” (Pat 11, 14; vertė Antanas Rubšys). Oficialiai skelbiama, kad Mossade dirba 1200 žmonių. Mossado vadovas (šiuo metu – Meiras Daganas) tiesiogiai atskaitingas Ministrui pirmininkui. Jei užsimanysite pavartyti Mossad puslapį, galite perskaityti apie šią organizaciją net keliomis kalbomis (www.mossad.gov.il).

Tel Avive įsikūręs Mossad centrinis biuras – ne kariškių agentūra, nors visi arba beveik visi Mossad agentai yra tarnavę Izraelio kariuomenėje (Tzahal; Tzva Ha Hagana Le Yisra’el). Mossad agentas vadinamas katsa. Netoli Herzliya’os (šis šalia Tel Avivo esantis 84 000 žmonių miestukas pavadintas šiuolaikinio sionizmo tėvo Theodoro Herzlio garbei) įsikūrusi Mossado akademija Midrasha. Joje agentai mokomi trejus metus.

Vienas žymiausių katsų – Victoras Johnas Ostrovsky (g. 1949), parašęs knygas „Melo keliu” (1990) ir „Kita melo pusė” (1995), taip pat pora romanų, scenarijų. Knyga „Melo keliu”, 1990-aisiais tapusi „New York Times” bestseleriu nr. 1, pasakoja apie išbandymus, kuriuos tenka patirti katsai, taip pat apie žydų pagalbininkus, padedančius Mossado agentams (sayan; dgs. sayanim), todėl esą pasaulyje vienu metu tereikia 30-40 aktyvių Mossado agentų.

V. J. Ostrovsky rašo apie 1971-1985 m. Mossado vykdytas operacijas, tarp kurių yra ir operacija „Opera” (Mivtza Opera, Operation Babylon, Operation Ofra, Operacija „Sfinksas”; 1981 m. Prancūzijoje Mossadas užverbavo irakiečius branduolinės fizikos žinovus, kad surinktų žinių apie Irako branduolinį reaktorių Osirake arba Tammuze; 1981 m. birželio 7 d. Izraelio kariniai lėktuvai subombardavo Osirako reaktorių).

Kiek nepavykusiu Mossad agentu galima būtų pavadinti Michaelą „Mike” Harari (g. 1927), kuris 1972 m. po Miuncheno skerdynių Norvegijoje nužudė nekaltą žmonų – marokietį padavėją Ahmedą Bouchiki (vietoje jo turėjo būti nužudytas „Juodojo rugsėjo” organizacijos narys Ali Hassanas Salameh; jis nužudytas Beirute 1979 m.). M. Harari pabėgo į Izraelį. Norvegija buvo iškėlusi jam bylą, tačiau 1999 m. sausį ji nutraukta „dėl įrodymų trūkumo”. Apie šiuos įvykius 2005 m. Stevenas Spielbergas sukūrė filmą „Miunchenas”.

M. Harari dalyvavo ir vienoje žymiausių Mossad operacijų „Netikėtas griaustinis” 1976 m., kai  Entebbe tarptautiniame oro uoste Ugandoje buvo užgrobtas lėktuvas „Air France Flight 139”, skridęs iš Tel Avivo. Operacija „Entebbe” („Netikėtas griaustinis” arba „Yonatan”) įvyko 1976 m. liepos 4-osios ankstų rytą. Operacijos metu nužudyti visi lėktuvo pagrobėjai, keturi įkaitai ir 45 Ugandos kareiviai, sužeisti penki Izraelio karininkai, žuvo Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vyresnysis brolis pulkininkas leitenantas Yonatanas „Yoni” Netanyahu. Lėktuvas, kuriame iš Atėnų į Paryžių skrido 248 keleivių ir 12 komandos narių, buvo užgrobtas dviejų palestiniečių ir dviejų vokiečių. Lėktuvas nuskraidintas į Libiją, tada – į Ugandą. Tuometinis Ugandos prezidentas Idi Aminas Dada (1925-2003) palaikė teroristus. Entebbe oro uoste įkaitais 105 žmonės laikyti savaitę. Sayeret Motkal pastangomis įkaitų drama baigėsi.

Mossad garsėja ir specialiu padaliniu Kidon („Durklas”), kurio tikslas – žudymai, grobimai, psichologinis karas, sabotažas. Mossadui nuo 2002 metų vadovauja Meiras Daganas (g. Meir Huberman, 1945, Novosibirske, Rusijoje). Jis – dešimtasis Mossad direktorius. Iki M. Dagano slaptajai tarnybai vadovavo:

Reuvenas Shiloah (pirmasis direktorius; Reuven Zaslanski-Zaslani, 1909-1959; Isseras Harelas (Isser Halperin, 1912-2003, g. Vitebske, dab. Baltarusija); Meiras Amitas (Meir Slutzki, 1921-2009); Zvi Zamiras (Zvicka Zarzevsky, g. 1925 Lenkijoje; jo personažas yra S. Spielbergo „Miunchene”); Yitzakas Hofi (g. 1927; vadovavo Entebbe operacijai); Nahumas Admoni (g. 1929; lenkų emigrantų sūnus); Shabtai Shavitas (g. 1939); Danny Yatomas (g. 1945); Efraimas Halevy (g. 1934 Jungtinėje Karalystėje).

Kaip matome, bent du Mossad vadovai buvo litvakai, t.y. iš LDK istorinės erdvės kilę žydai.

Karinė žvalgyba ir paslaptingieji 8200-ieji

Legendos pasakoja apie Mossado žygdarbius, tačiau be Izraelio spec. tarnybų bendradarbiavimo vargu ar Mossadą visada būtų lydėjusi sėkmė. Prie jos nemažai prisidėjo ir karinė žvalgyba Aman (Agaf Ha Modi’in). Ji įkurta 1950 metais. Šiai tarnybai dabar vadovauja Amosas Yadlinas (g. 1951). Įdomu tai, kad Aman vadovas privalo turėti karinį Aluf laipsnį (generolo majoro). Tai – aukščiausias karinis laipsnis Izraelio kariuomenėje. Aman žvalgai (Heil Ha Modi’in, Haman) vykdo ir žvalgybines, ir kontržvalgybines užduotis. Jiems padeda 8200-asis padalinys (Shmone Matayim; funkcijos primena amerikiečių NSA; 8200-ajam padaliniui vadovauja brigados generolas, kurio tapatybė – įslaptinta), SIGINT, OSINT (Open Source Intelligence; atvirai renkamos informacijos žvalgai, dažnai apsimetantys žurnalistais; tuo rūpinasi Yehidat Hatzav, 8200-ųjų padalinys), kriptografijos specialistai.

Izraelio žurnalistas Ronenas Bergmanas (g. 1972), knygos „Slaptasis karas su Iranu” (2008) autorius, yra parašęs daktaro disertaciją apie Mossadą. Šis garsus apie slaptąsias tarnybas rašantis žurnalistas atskleidė, kad 1999-ųjų vasarį į 8200-ojo padalinio teritoriją pateko „Hezbollah” atsiųstas mobilusis telefonas, kuriame buvo bomba. Jai sprogus, sužeisti du 8200-ųjų karininkai.

Apie žydų žvalgus istorijas galima pasakoti ilgai. Ko vertas vien Šabtajaus Kalmanovičiaus gyvenimas (Shabattai Kalmanovich, 1947-2009) – šis žmogus buvo ir KGB, ir Mossado agentas. 1971 metais emigravęs į Izraelį, jis dirbo KGB, buvo demaskuotas ir 1988 m. nuteistas septyneriems metams kalėjimo (kalėjo penkerius).

1956 metų vasarį vienas Politbiuro narys Mossadui perdavė Nikitos Chruščiovo kalbą, kurioje buvo pasmerktas Josifas Stalinas. Mossadas netrukus šią kalbą persiuntė JAV, ir ji buvo paskelbta. Kilo didžiulis skandalas.

1984-1985 m. operacijos „Mozė” (Mivtza Moshe) metu iš Sudano ir Etiopijos Mossado agentai padėjo išgabenti tūkstančius žydų į Izraelį.

2009-ųjų vasarą pranešta, kad Baltijos jūra plaukęs Maltos laivas „Arctic Sea” dingo pakeliui iš Suomijos į Alžyrą. Laivas netikėtai atsirado prie Kabo Verdės. Spėta, kad Mossado agentai užgrobė laivą, kuriame buvo gabenamos nedraugiškų šalių raketos.

Na, ir, žinoma, negalime nepaminėti bene svarbiausios visų laikų Izraelio saugumo operacijos – nacių nusikaltėlio, holokausto architekto Otto Adolfo Eichmanno (1906-1962) suėmimo. 1959 metais Mossadas ir Shin Bet surado bei 1960 m. suėmė O. A. Eichmanną Buenos Airėse (Argentinoje jis gyveno Ricardo Clemento) vardu. Jis atgabentas į Jeruzalę, kur buvo teisiamas. 1962 m. gegužės 31 d., likus porai minučių iki vidurnakčio, O. A. Eichmannas buvo pakartas Ramlos miestelio kalėjime. Prieš mirtį nacių budelis išgėrė apie pusę butelio raudono žydiško vyno. 1962 m. birželio 1 d. O. A. Eichmanno pelenai išbarstyti virš Viduržemio jūros tarptautiniuose vandenyse. Filosofė Hannah Arendt (1906-1975) O. A. Eichmanną pavadino „banalaus blogio” atveju, turėdama galvoje, kad bet kuris žmogus, siekęs karjeros, kaip nacių budelis, galėjo tapti tokiu pat – jam nebūtinai būtų reikėję būti psichopatu.

Vietoje išvadų

Bene geriausiai Izraelio spec. tarnybas apibūdinti galėtų Shabak’o motto: Magen Ve Lo Yera’e – „Nematomas gynėjas, nematomas skydas”. Kas gi geriau gali kovoti su dažnai nematomais priešais jei ne nematomi gynėjai?

Redakcijos prierašas.

Vasario 17-ąją laikraštis “XXI amžius” išleido šiais metais jau antrąjį “Slaptųjų takų” numerį. Norintieji įsigyti šį specializuotą priedą vilniečiai gali kreiptis adresu gilanis.gintaras@gmail.com). Vilniečiams ieškoti “XXI amžiaus” taip pat derėtų “Katalikų pasaulio leidinių” leidyklos knygyne (Pranciškonų g. 3), Arkikatedros kioske (Katedros a. 1) ir Arkikatedros knygyne (Šventaragio g. 4). Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam’o, jums reikia įjungti Javaskriptą, ka

slaptieji_spalvotas_1

2010.02.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *