Pakartotinas viešas kalinamo Konstantino Michailovo – Nikulino laiškas


Turėjau garbės 2012 m. gruodžio 18 d. viešai kreiptis į Jus visus su pareiškimu dėl politinio – teisinio savivaliavimo baudžiamosios bylos dėl 1991 07 31 Lietuvos pareigūnų nužudymo Medininkų pasienio ir muitinės poste nagrinėjimo procese, kurio pasekmėje aš – Konstantinas Michailovas (Nikulinas), be kaltės, nepagrįstai ir neteisėtai štai jau  6-tus (šeštus) metus esu laikomas suimtu Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad 2011 m. gegužės 11 d. Vilniaus apygardos teismo apkaltinamasis nuosprendis yra neįsiteisėjęs, o juo labiau visiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis byloje nustatytiems faktams, Lietuvos įstatymų bei Europos Žmogaus pagrindinių laisvių ir teisių apsaugos konvencijos reikalavimams.

Tikiuosi, kad kompetentingi Jūsų Šalies teisininkai pajėgūs tai suvokti ir supranta.

Remiantis aukščiau išdėstytu, aš – Konstantinas Michailovas (Nikulinas), Lukiškių TI-K esu laikomas neteisėtame laisvės atėmime, kas savaime yra nusikaltimu, reikalaujančiu neatidėliotino jo nutraukimo, privalomo ištyrimo bei neatidėliotino patraukimo baudžiamojon atsakomybėn visų, iki paskutiniojo, asmenų, organizavusių ir įgyvendinusių bylos medžiagos ir apkaltinamojo nuosprendžio falsifikavimą, t.y. akivaizdaus politinio užsakymo vykdytojų ir teisinės savivalės vykdytojų atsakomybės.

Atsižvelgiant į tai, kad štai jau 3-ias (trečias) mėnuo nuo kreipimosi į Jus dienos, kai aš – Konstantinas Michailovas (Nikulinas), iki šiol nesu sulaukęs ir negavau jokio (išskyrus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto) atsakymo nei procesinio nutarimo apie mano neteisėto suėmimo nutraukimą, o taip pat jokio pranešimo apie pradėtą baudžiamąjį persekiojimą asmenims, kaltiems dėl nepagrįsto, 6-tus (šeštus) metus trunkančio mano suėmimo ir laikymo kalėjime, pakartotinai kreipiuosi į Jus visus ir p r a š a u :

Nedelsiant nutraukti neteisėtą suėmimą ir paleisti mane į laisvę;

 Nedelsiant pradėti asmenų, organizavusių ir vykdžiusių baudžiamosios bylos dėl 1991 07 31 nužudymo Medininkų poste medžiagos klastojimą, veiksmų ir veikos baudžiamąjį (ikiteisminį) tyrimą ir patraukti visus juos griežčiausion baudžiamojon atsakomybėn dėl man – Konstantinui Michailovui (Nikulinui), kaip žmogui, ir Lietuvos Respublikai, jos autoritetui bei teisingumo sistemai padarytosios neišmatuojamos žalos;

Per trumpiausią laikotarpį išspręsti visus klausimus, išdėstytus mano 2012 m. gruodžio 18 d. viešajame kreipimesi bei šiame, pakartotiniame  2013 m. kovo 1 d. mano kreipimesi į Jus.

Tikiuosi Jūs pritarsite, kad, vaidindami „teisingumo procesą“ mano atžvilgiu, Jūs patys laikysitės savo Šalies įstatymų reikalavimų dėl Jums iškeltų klausimų sprendimų priėmimo ir išsamių, faktais, o ne prasimanymais ar prielaidomis pagrįstų, tikslių ir aiškių atsakymų pateikimo terminų, bei pateiksite juos man įstatymais nustatytu terminu.

Šis viešas Konstantino Michailovo – Nikulino laiškas buvo išsiųstas:

Lietuvos Apeliacinio Teismo Pirmininkui;

Kolegijos, nagrinėjančios apeliacinius skundus baudžiamojoje byloje dėl Lietuvos pareigūnų nužudymo Medininkų poste, Pirmininkui p. Aloyzui Kruopiui;

 Lietuvos Generaliniam prokurorui p. Dariui Valiui;

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto Pirmininkui;

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui;

Lietuvos europarlamentarui, pirmajam Lietuvos Atkuriamosios Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, Gerbiamajam profesoriui Vytautui Landsbergiui;

Jos Ekscelencijai, Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei;

Lietuvos žiniasklaidai ir žurnalistams.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Konstantinas Michailovas – Nikulinas, šio laiško autorius.

2013.03.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *