Patirtis ir jaunystė: Lietuvos edukologijos universitetas bendradarbiaus su LiJOT


Lietuvos edukologijos universitetas(LEU) ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), siekdami veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, sudarė  bendradarbiavimo sutartį.

LEU ir LiJOT, pasirašydami sutartį, patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti jaunimo politikos srityje rengiant bendrus renginius, projektus, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, keičiantis informacija ir vykdant kitas veiklas.

Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis sakė norintis suaktyvinti ryšius su LiJOT. „Be jaunimo universitetas prarastų prasmę. Manau, kad galime vieni į kitus atsiremti“, – šypsodamasis sakė akademikas A. Gaižutis.

LiJOT prezidentas Mantas Zakarka, kuris atvyko į LEU rektorato salę pasirašyti sutarties, džiaugėsi sugrįžęs į savo Alma mater. „Iškilminga ir smagu sugrįžti į savo universitetą tokia proga“, – prieš sutarties pasirašymą sakė LEU Istorijos fakulteto absolventas.

Susitarta kartu kryptingai bendradarbiauti dėl su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių sričių specialistų rengimo ir formuojant faktais grįstą jaunimo politiką, atliekant mokslinius tyrimus ir organizuojant mokslines praktines konferencijas.

M. Zakarka sakė, jog LiJOT šiemet labai plečia savo bendradarbiavimą su universitetais. „Norime, kad politika, susijusi su jaunimu, būtų formuojama remiantis žiniomis, o didžiausias žinių kiekis yra būtent aukštojo mokslo įstaigose“, – sakė LiJOT prezidentas.

Sutarties pasirašymo dalyviai vieningai sutarė, jog šią sutartį pasirašo patirtis ir jaunystė. Sutartimi numatyta, kad LEU prisidės vykdant LiJOT aktualius darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, specialiuosius tyrimus, rengiant galimybių studijas ir teiks kitas paslaugas. LEU bendradarbiaus su LiJOT vykdant tarptautinius projektus ir plėtojant ryšius su užsienio mokymo įstaigomis.

Universitetas konsultuosis su LiJOT rengiant ir tikslinant su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių sričių specialistų rengimo studijų programas. Taip pat kvies LiJOT atstovus į universiteto organizuojamus mokslo ir studijų darbo grupių, komisijų,  komitetų posėdžius, kurių metu sprendžiami abiem šalims aktualūs klausimai. LEU kartu su LiJOT inicijuos ir dalyvaus įgyvendinant projektinę veiklą jaunimo politikos srityje.

LiJOT konsultuos LEU rengiant su jaunimo politika susijusias studijų programas, teiks pasiūlymus šioms programoms tobulinti. Taip pat kvies LEU atstovus sprendžiant abiem šalims aktualius klausimus. LiJOT kartu su LEU inicijuos ir dalyvaus įgyvendinant projektinę veiklą jaunimo politikos srityje, sudarys reikalingas sąlygas universiteto darbuotojams ir studentams atlikti su jaunimo politikos formavimu ir jos įgyvendinimu susijusius mokslinius tyrimus, bendradarbiaus organizuojant tokius tyrimus savivaldybėse.

Nuotraukoje:  Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis ir LiJOT prezidentas Mantas Zakarka.

Milena Puchova yra LEU ryšių su visuomene specialistė.

2014.11.01; 05:42

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *