Šiaulių krašto advokatai siūlė idėjas, kaip stiprinti Lietuvos advokatūros veiklą


Spalio 31-ąją Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė su Šiaulių regiono advokatais diskutavo, kaip sustiprinti Lietuvos advokatūros veiklą bei padaryti ją efektyvesnę.

„Vienas pagrindinių mano tikslų – lengvesnė advokato kasdienybė, o to pasieksime, jei advokatai aktyviau bendradarbiaus su Lietuvos advokatūra, siūlys idėjas, teiks pastabas, kaip suveikia Advokatų taryboje priimti sprendimai“ , – sakė Advokatų tarybos pirmininkas.

Pasak Igno Vėgėlės, advokatūroje parengtas veiklos plano projektas yra ne šiaip popierius, o realus dokumentas. „Tikiu, kad jei visi prisidėsime jį kurdami ir dėdami pastangas įgyvendinti, tai sustiprins Lietuvos advokatūrą ir padės spręsti kiekvienam advokatui rūpimas problemas“, – sako Advokatų tarybos pirmininkas.

I. Vėgėlė šiauliečiams detaliai pristatė Advokatų veiklos plano projektą, pakeitimus administracijoje: naują advokatūros sekretorių Audrių Bitiną, komandos darbo organizavimo pokyčius ir akcentavo, kad vienas svarbių jo tikslų yra ne tik padėti advokatams kasdienybėje, bet ir užtikrinti skaidrią Lietuvos advokatūros veiklą, teikti paslaugas visiems advokatams. Lietuvos advokatūra jau dabar organizuoja daugiau seminarų regionuose, jų skaičius bus dar labiau didinamas.

Taip pat pagerintas advokatų informavimas apie Lietuvos advokatūros veiklą: apie ją turi žinoti ir gauti informaciją kiekvienas advokatas, todėl Advokatų taryba patvirtino informavimo tvarką, kurios iki šiol nebuvo. Tai leidžia efektyviau parengti ir pateikti informaciją bei paskirstyti turimus resursus.

Advokatų tarybos pirmininkas pripažino, kad iki šiol yra svarbių neišspręstų klausimų, tokių kaip valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokato paslaugų sąlygos (įkainiai, paslaugos, už kurias apmokama ir kt.). Pasak jo, šis klausimas nepamirštas, dėl jo bus aktyviai diskutuojama.

Taip pat sutikimo metu apgailestauta, kad Visuotiniame susirinkime advokatai nusprendė sumažinti leidybai skirtas lėšas, dėl ko advokatams tenka patiems susimokėti už kai kuriuos dokumentų blankus. Advokatai kėlė klausimus dėl „Sodros“, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų gavimo, LITEKO prieigos, Visuotinio susirinkimo vietos.

Susitikime pagerbti asmeninius jubiliejus minėję advokatai – Byčius Gvidas, Grigaliūnienė Jolanta, Klimienė Raimonda, Lapeikienė Loreta, Lipnevičius Zigmantas ir Mickus Pranas Rimgaudas. Susirinkusiesiems padėkota už gausų dalyvavimą renginyje.

Informacijos šaltinis – Lietuvos advokatūra.

Aurelija Juodytė yra patarėja ryšiams su visuomene.

2014.11.01; 05:17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.