Spaudos konferencija – „Laikmečio iššūkiai advokatūrai“


Šį penktadienį, gruodžio 6 d., Vyriausybės rūmuose Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 5, Vilnius) vyks Lietuvos advokatūros 95-erių metų sukakčiai paminėti skirtas forumas („Lietuvos advokatūra: vakar šiandien ir rytoj“).

Pirmos sesijos pertraukos metu spaudos konferencijų erdvėje šalia Didžiosios salės 10.30 val. – 10.50 val. planuojama advokatūros vadovų – Advokatų tarybos pirmininko Leono Virginijaus Papirčio ir jo pavaduotojos Liudvikos Meškauskaitės – spaudos konferencija „Laikmečio iššūkiai advokatūrai“.

Spaudos konferencijoje bus aptarta profesinės paslapties problema, palyginant advokato profesinės paslapties reguliavimą ir susiejant su žurnalistų siekiamomis garantijomis.

Spaudos konferencijoje bus atsakyta į klausimus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos finansavimo ir advokatų mokesčių, komentuojant 2014 m. valstybės biudžeto projektą.

Reaguojant į valstybėje vykstančius politinius procesus, kurie susiję su teisminės valdžios vieta, vaidmeniu, jos reguliavimo problemomis, bus aktualizuota advokato nepriklausomumo ir apskritai teisininko savarankiškumo problema.

Advokatūros atstovai pakomentuos principus, kuriais remsis nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusi Advokatūros įstatymo pataisa, leidžianti advokatų reklamą.

Spaudos konferencija planuojama be vadovų pasisakymų, tik bus atsakyta į žurnalistų klausimus nurodytomis temomis.

Spaudos konferencija planuojama prasidės 10.30 val. (per pirmosios forumo sesijos pertrauką), prie Vyriausybės rūmų Didžiosios salės (Gedimino pr. 11, Vilnius) įrengtoje spaudos konferencijų erdvėje.

Papildoma istorinė su 95-mečiu susijusi informacija

2013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos advokatūra – advokatų savivaldą įgyvendinanti institucija – mini 95-erių metų veiklos sukaktį. Lietuvos advokatūros pradžia siejama su Lietuvos teismų susiformavimu. Nors po 1918 m. vasario 16 d. teismai ir advokatūra savo veiklos nenutraukė, formalus Lietuvos Vyriausybės atstovų ir vokiečių okupacinės valdžios įgaliotinio susitarimas perduoti teismus Lietuvos Vyriausybei įgyvendintas tik 1918 m. gruodžio 3 d. Būtent ši diena laikoma Nepriklausomos Lietuvos advokatūros pradžia.

Pažymėtina, kad nuo pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų advokato profesija – svarbi teisinės demokratinės valstybės dalis, nes šios profesijos atstovai, remdamiesi įstatymais, faktais ir argumentais, teikia žmonėms teisinę pagalbą, kuri suprantama kaip teisės konsultacijos, gynyba ir atstovavimas bylų procese.

Svarbus advokatų vaidmuo bei šios profesijos ir valstybės sąsajos tiek tarpukario Lietuvoje (prisimintini advokatai Mykolas Romeris, Jonas Vileišis, Petras Leonas, Stasys Šilingas, Vladas Stašinskas, kt., taip pat advokatų padėjėjai – Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Antanas Smetona, kt.), tiek ir atkuriant nepriklausomybę 1990 m. – net 6 advokatai – Valerijonas Šadreika, Egidijus Jarašiūnas, Jonas Liaučius, Kazimieras Motieka, Liudvikas Narcizas Rasimavičius (Rasimas) ir Česlav Okinčic – pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Daugelis jų, kaip antai dr. Šarūnas Vilčinskas, dr. Zita Šličytė, Vytautas Zabiela, Kęstutis Čilinskas ir kt. – aktyviai dalyvavo teisėkūroje, ir politikoje ir visuomeniniame gyvenime įtvirtino ir gynė žmogaus teises.

Nemaža advokatų, kurie šią profesiją pasirinko karjeros tąsai po politinio-valstybinio darbo. Net ir sovietmečiu, advokatai buvo vienintelė profesija, kuri turėjo šiokią tokią autonomiją – už kliento tiesiogiai kliento mokamą atlygį advokatai gynė eilinių žmonių interesus.

Jubiliejui pažymėti Lietuvos advokatūros kartu su socialiniais partneriais pasiekė:

jog gruodžio 3 d. būtų įtraukta į atmintinų dienų sąrašą kaip advokatūros diena;

jog būtų išleistas enciklopedinis žinynas, kurį sudarė Advokatas Jonas Nekrašius – Lietuvos advokatūra: Šiaulių advokatai (XVII a. – XXI a. pradžia));

jog būtų išleista nuo seniausių laikų iki šių dienų pasakojanti Lietuvos advokatūros istorija – „Advokatas ir valstybė“ (kolektyvinis kelių autorių darbas);

sukūrė dokumentinių apybraižų (filmų) ciklą, per atskirų žmonių likimus ir veiklą, pasakojantį apie Lietuvos advokatūros kaip teisinės kultūros ir teisinės demokratinės valstybės raidą „Advokato kelias“, kurį transliuoja LRT kultūros kanalas;

bendradarbiaudama su Lietuvos televizija kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį laidoje „Laba diena, Lietuva“ gyventojams teikia konsultacijas įvairiomis teisinėmis temomis;

Visuomeninei reikalingus renginius Lietuvos advokatūra ketina organizuoti visus metus.

2013.12.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.