Pulkininkas Jurijus Budanovas sulaukė atpildo


Birželio 10 dieną Rusijos sostinėje Maskvoje nušautas pulkininkas Jurijus Budanovas. Šis buvęs rusų kariuomenės karininkas liūdnai pagarsėjo 2000 metais, kai organizavo jaunos čečėnės nužudymą, po to buvo suimtas, teisiamas ir iki 2009 metų pradžios įkalintas.

Pasikėsinimas atliktas 12 valandą 10 minučių vietos laiku, kai J.Budanovas išėjo iš notarų biuro Maskvos centre. Tuomet staiga pribėgęs vyriškis iššovė keturis šūvius iš pistoleto. J.Budanovas mirė iškart, o žudikas įsėdo į baltos spalvos „Mitsubichi“ markės automobilį ir nuvažiavo. Netrukus šis automobilis rastas paliktas už kelių kilometrų. Automobilis buvo sudegintas. Birželio 13 dieną J. Budanovas palaidotas netoli Maskvos esančio Chimkų miesto kapinėse, laidotuvėse dalyvavo apie 600 žmonių.

1963 metais gimęs J.Budanovas tankų daliniuose tarnavo nuo 1985 metų, kurį laiką jis tarnavo Vengrijoje ir Baltarusijoje dislokuotose tankų daliniuose, vėliau netoli Rusijos pietuose esančiame Rostovo prie Dono mieste. 1995-1996 metais jis dalyvavo pirmajame Čečėnijos kare. 1999 metų rugsėjo mėnesį J.Budanovas paskirtas tankų pulko vadu, o 2000 metų sausio pradžioje jam suteiktas pulkininko laipsnis. 1999 metų gruodžio mėnesį jo vadovaujamas tankų pulkas išsiųstas į Čečėniją. J.Budanovas 2000 metų pavasarį  surengė 18 metų čečėnės Elzos Kungajevos nužudymą.

2000 metų kovo 26 dienos vakare J.Budanovas kartu su pulko štabo viršininku N.Fiodorovu šventė savo dukros gimtadienį, gėrė stiprius alkoholinius gėrimus. Jie sumanė pasilinksminti – iš tanko šaudyti į netoliese esantį gyvenamąjį namą. J.Budanovas davė įsakymą tai atlikti leitenantui S.Bagrejevui. Bet šis atsisakė. Tada J.Budanovas ir N.Fiodorovas sumušė S.Bagrejevą ir įmetė jį į duobę, kur laikė visą naktį. Jau kovo 27-osios pradžioje, apie 1 valandą nakties J.Budanovas kartu su kareiviais Grigorjevu ir Lienšonu atvyko į Tengi kaimą, įėjo į Kungijevų namus, ten rado tik E.Kungajevą ir keturis nepilnamečius jos brolius ir seseris. J.Budanovas pradėjo klausinėti Elzos, kur jos tėvai, po to įsakė kareiviams ją nuvilkti į šarvuotį.

18 metų mergina buvo nugabenta į karinį dalinį, ten mušama. Galiausiai J.Budanovas E.Kungajevą išprievartavo ir pasmaugė. Tada įsakė nuvežti į mišką ir užkasti. Tą pačią dieną pulkininkas buvo areštuotas, pradėtas tyrimas. 2002 metų pavasarį prasidėjo jo teismas, bet po to paskirta papildoma psichiatrinė ekspertizė. Praėjus ekspertizei, 2002 metų gruodžio 30 dieną Šiaurės Kaukazo apygardos karinis teismas pripažino J.Budanovą nepakaltinamu ir jis išsiųstas į psichiatrijos ligoninę. Bet aukštesnės instancijos teismas 2003 metų vasario 28 dieną šį sprendimą pakeitė ir vėl pradėtas pulkininko bylos nagrinėjimas. 2003 metų birželio 25 dieną J.Budanovas nuteistas 10 metų įkalinimo bausme. Iš įkalinimo įstaigos jis paleistas 2009 metų sausio 15 dieną.

2000 metų spalio mėnesį, kalbėdamas su žurnalistais, Rusijos kariuomenės Generalinio štabo generolas A.Kvašninas pareiškė: ,,Budanovas yra banditas, tai niekingas žmogus, pavojingas visuomenei ir darantis gėdą kariuomenei. Tokius kaip Budanovas reikia šalinti iš kariuomenės ir teisti“. O po 2003 metų vasarą pasibaigusio teismo proceso disidentas, žymus žmogaus teisių gynėjas Olegas Orlovas pareiškė: „Apmaudu, kad J.Budanovo įvykdytas brutalus nužudymas prilygintas po sugėrovų konflikto įvykusiam nužudymui. Tai akivaizdžiai rodo, kad nuolaidžiaujama tokiems nusikaltėliams“. O Rostovo prie Dono gyvenantis rašytojas Leonidas Grigorianas po šio teismo proceso teigė: „Budanovo pavardė jau tampa Šiaurės Kaukaze vykdomų represijų simboliu. Tai budelis, pamynęs visas žmogiškas vertybes ir tapęs žiaurumo įsikūnijimu“.

Vyksta J.Budanovo nužudymo tyrimas. Teisėsaugos pareigūnai teigia, kad J.Budanovo nužudymas gerai suplanuotas, jis buvo kurį laiką stebimas, sekamas. Žudikas panaudojo Makarovo pistoletą su duslintuvu. Šis ginklas rastas sudegusioje mašinoje. Narpliojamos įvairios nusikaltimo versijos – nuo čečėnų keršto iki kitų kariškių įvykdyto nužudymo arba su verslo reikalais susijusio nužudymo. Teigiama, kad nuo 2010 metų rudens J.Budanovas bandė užsiimti verslu.

Pastaruoju metu Rusijoje pastebimos naujos tendencijos – kai kurie rezonansiniai nužudymai bent dalinai atskleidžiami. Surandami šių nusikaltimų vykdytojai. Štai neseniai paaiškėjo, jog teisėsaugos pareigūnai surinko daug įrodymų, kad radikalios islamo organizacijos nario R.Chalilovo, antifašistų lyderio I.Chutorskio ir teisėjo E.Čuvašovo nužudymus įvykdė buvęs specialiojo būrio kariškis A.Koršunovas. R.Chalilovo nužudymas atliktas 2009 metų rugsėjį, I.Chutorskis nužudytas kiek vėliau – 2009 metų lapkritį. O princingas teisėjas E.Čuvašovas dar po kelių mėnesių – 2010 metų balandį. Paskelbta A.Koršunovo paieška, bet kol kas jis nerastas. Pats A.Koršunovas negalėjo turėti asmeninių motyvų prieš šiuos tris asmenis, tad jis vykdė slaptųjų tarnybų arba įtakingų mafijos klanų užsakymus. Rusijoje slaptosios tarnybos bei mafijos klanai yra artimai susiję tarpusavyje ir tai kelia didžiules problemas.

Nuotraukoje: nužudytasis pulkininkas Jurijus Budanovas, kurio rankos suteptos nekaltos čečėnų merginos Elzos Kungajevos krauju. 

2011.06.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *