Seimas paskyrė tris Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narius


LRT kėdės. Slaptai.lt nuotr.

Aktorių Rimantą Bagdzevičių, žurnalistą Ričardą Slapšį ir japonų kalbos vertėją Aurelijų Zyką Seimas paskyrė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) nariais.
 
Antradienį už tai balsavo 103 Seimo nariai, 2 buvo prieš, 5 parlamentarai susilaikė.
 
Seimas taip pat atleido Ričardą Slapšį iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigų, pasibaigus jo, kaip komisijos nario, pirmajai kadencijai.
 
Tokį sprendimą antradienį priėmė Seimas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo įstatymu.
 
Vienas svarbiausių Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) tikslų, įgyvendinant Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, – efektyvus ir lankstus Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, televizijos programų ir atskirų programų platintojų internete bei užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir priežiūra.
 
LRTK dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete bei užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų klausimais.
 
LRTK, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma. LRTK įkurta 1996 m. Visuomenės informavimo įstatymu.
 
LRTK yra kolegialus organas, kurį sudaro 11 narių, iš kurių du skiria prezidentas, po tris narius – Seimas ir Meno kūrėjų asociacija, po vieną narį – Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, Žurnalistų sąjunga ir Žurnalistų draugija. LRTK pirmininką ir pavaduotoją skiria Seimas.
 
Informacijos šaltinis – ELTA
 
2021.03.16; 14:21
print