Susipažinkime – Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas


Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sajungos valdyba (PLJS) informuoja, kad 2012 m. sausio 11 – 15 dienomis Montevideo mieste, Urugvajuje, vyks „XV Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas 2012 m.“ (P.A.L.J.S. 2012 m.).

PALJ Suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (P.L.J.S.) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (P.L.B.) projektas. Renginį organizuoja Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ULJS) kartu su P.L.J.S. ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos užsienio lietuvių sielovados reikalams, Prelatu Edmundu Putrimu (PALJ Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas).

Bus progos pabendrauti, susipažinti su Urugaujaus LJ Sajungos veikla bei padiskutuoti apie dabartinę jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje ir ivairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Suvažiavimo kaina: 200 USD

Registracija: Nicolas Velo: nicolas.velo@gmail.com

Veronica Kavaliauskas: veronica.kavaliauskas@gmail.com

Atstovas ryšiams su žiniasklaida ir lietuvių jaunimo sajungomis bei bendruomenėmis:

Juan Ignacio Fourment Kalvelis (jkalvelis@yahoo.com ar – juan@pljs.org).

XXX 

XV PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

2011 – Montevideo, URUGUAJUS

Trečiadienis, sausio 11 d.

17:00               Registracija draugijoje.

18:00               Matė (Urugvajaus krašto gėrimas).

20:00               Suvažiavimo atidarymas (ULJS), KLJS (Kanados Lietuvių Jaunimo   Sąjungos) susipažinimas, dainavimas ir žaidimai, pasiruošimas Talentų vakarui.

21:00               Vakarienė draugijoje.

Ketvirtadienis, sausio 12 d.

Nuo 9:00       Pusryčiai draugijoje.

11:00              Krepšinio rungtynės (ULJS organizuoja komandas) … Eurobasket II !!

12:30              Pietūs draugijoje, pasiruošimas Talentų vakarui,

                       Cerro pilies aplankymas (ULJC).

17:00             Matė, KLJS dainavimas ir žaidimai. Pasiruošimas Sausio 13 paminejimui (ULJS) ir Talentų vakarui.

18:00               Mišios ir Sausio 13’osios paminėjimas (ULJS).

19:00               Lietuvos vakaras (KLJS).

21:00               Vakarienė draugijoje.

Pentadienis, sausio 13 d.

Nuo 8:30        Pusryčiai.

11:00               Pasiruošimas Talentų vakarui.

12:30               Pietūs.

16:00               Matė, dainavimas ir žaidimai (KLJS). PLJS, ULJS, ALJS, BLJS,KLJS pranešimai ir diskusijos. K13 diskusijos ir K14 atstovai (PLJS,ULJS,ALJS,BLJS,KLJS).

19:30            Susitikimas su Vasario 16 gimnazijos buvusiu mokiniu (Roberto Ibarra Vėta).     

21:00               Vakarienė.

Šeštadienis, sausio 14 d.

Nuo 9:00             Pusryčiai.

9:30                 Montevideo miesto turas (ULJS).

12:30               Pietūs Mercado de Puerto.

16:30               Visų susitikimas draugijoje.

17:00               Sekmadienio Mišios.

18:00               Matė ir paskutinis pasiruošimas Talentų vakarui.

20:00               Vakarienė, Talentų vakaras (ULJS praveda).

22:00               Išvyka į miestą.

Sekmadienis, sausio 15 d.

9:30                 Pusryčiai.

13:00               Atsisveikinimo pietūs!

2011.12.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.