Susitikimas su generolu Sergejumi Madalovu


Lietuvos Valstybės dienos išvakarėse Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirminkas R. Kaminskas, pavaduotojai A. Malinauskas ir Z. Tamakauskas apsilankė Viešojo saugumo tarnybos pulke, kuriame turiningai pabendravo su mūsų rimtį saugančiais kariais ir su tarnybos vadu generolu Sergejumi  Madalovu.

Viešojo saugumo tarnyba yra specialiosios parengties valstybės įstaiga. Ji turi atkurti ir užtikrinti viešėją tvarką ypatingų situacijų atvejais, turi slopinti riaušes, grupinius nelegalius veiksmus, masinius neramumus, priešinamasi teisėsaugos pareigūnams. Į šią tarnybą taip pat įeina konvojavimo, apsaugos padaliniai ir judriosios specialios paskirties kuopos.

Šiuo metu Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai aktyviai dalyvauja ir stiprinant valstybės sienos apsaugą, vyksta į užsienį dalyvauti taikdarių veiksmuose įgyvendinant paliaubų susitarimus, saugant Jungtinių Tautų personalą ir taikius gyventojus. Šios tarnybos atstovai  taip pat dalyvauja Europos Sąjungos policijos pajėgų pratybose.

Ypatingos Lietuvos žmonių  pagarbos bei pripažinimo yra susilaukęs minėtos tarnybos kūrėjas, pradžioje vadintos Vidaus tarnybos 1-ju pulku – tuometinis pulkininkas Sergejus Madalovas. Jo vadovaujamas pulkas mūsų Nepriklausomybės atkūrimo pirmuosiuose žingsniuose daug  prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo stiprinimo, jos piliečių saugumo užtikrinimo: neleido sovietiniam okupantui įvykdyti klastingą sumanymą – paleisti iš kalėjimo tūkstančius įkalintų recidyvistų.

Didelę drąsą, sumanumą ir atsidavimą mūsų Valstybei pulkininkas Sergejus Madalovas ir jo vadovaujami vyrai parodė 1992 m. vasarą rusų kareiviams rengiantis jėga išvaduoti Lukiškių kalėjime įkalintą aukštą Rusijos karininką  – jūrų pėstininkų brigados vadą Ivaną Černychą. Tuomet 1-jo pulko kariai atrėmė žymiai skaitlingesnę ginkluotą sovietinės kariaunos konfrontaciją.

Kaip prisimena pats Sergejus Madalovas, 1991 metais  jį paprašė kurti vidaus tarnybos pulką ir jam vadovauti, tuometinis Respublikos vidaus reikalų viceministras Arvydas Svetulevičius. Tai buvo tada nepaprastai sunki užduotis, neturėta jokios tinkamos bazės viską reikėjo kurti nuo nulio, aplinkui dar siautėjo sovietinio saugumo agentai, kurpdami S. Madalovui bylą už beprecendentinį atveją Sovietijoje – jis būdamas aukšto rango karininkas – pulkininkas savanoriškai pasitraukė iš sovietinės armijos gretų, nenorėdamas dalyvauti primestame Kaukazo ir Vidurinės Azijos respublikų  brolžudiškame kare.

Iškiliam čečėnų tautos sūnui, pavyzdingam Lietuvos karininkui ir mūsų valstybės patriotui Sergejui Madalovui 1996 metais buvo įteiktas Vyčio Kryžiaus ordinas. Jis apdovanotas ir kitais valstybiniais ženklais. Nuo 2007 m. balandžio 1 d. reorganizavus pulką į Viešojo saugumo tarnybą prie LR VRM – Sergejus Madalovas paskirtas jos vadu. Tų pačių metų spalio mėn. 12 dieną  pulkininkui Sergejui Madalovui suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis.

Lietuvos Sąjūdis taip pat labai vertina generolo nuopelnus mūsų krašto valstybingumo stiprinimo procese. Aidint susirinkusių pareigūnų plojimams, Lietuvos Sąjūdžio atstovai generolui Sergejui Madalovui Valstybės dienos ir Lietuvos Sąjūdžio įkūrimo Jubiliejinių metinių proga įteikė LS Kauno skyriaus Pirmojo laipsnio atminimo ženklą SU SĄJŪDŽIU UŽ LIETUVĄ. Už Lietuvą, kurios atgimimo darbų vainike  ryškiu žiedu yra įsipynusi generolo Sergejaus Madalovo asmenybė.

Sutarėme ir toliau bendradarbiauti, o prasidėjus naujiems mokslo metams – kartu apsilankyti miesto mokyklose, pagyvinant jose moksleivių patriotinio ugdymo darbą.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos informacijos biuro nuotraukoje: generolas Sergejus Madalovas.

2013.07.07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *