Svarbus lietuvių kalbos turtas


Šiais metais (2014) Kazlų Rūdos garbės pilietis kalbininkas Aldonas Pupkis nudžiugino Kazlų Rūdos miesto ir savivaldybės gyventojus nauju leidiniu „Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai“. Šis darbas, mano nuomone, bus puiki metodinė medžiaga kiekvienam, kas domisi mūsų krašto istorija, jos tarme ir vardynu, taip pat turės didelę išliekamąją vertę.

Nuoširdžiai dėkoju knygos autoriui ir sumanytojui gerb. Aldonui Pupkiui už įdėtą triūsą ir linkiu ateityje dar daug nuveikti mūsų gimtosios kalbos ir tarmės labui.

Su pagarba – Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius

XXX

Aldonas Pupkis

Leidinio „Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai“

Pratarmė

Kazlų Rūda ir jai priklausanti savivaldybės teritorija išsidėsčiusi beveik pačiame Suvalkijos (Sūduvos) geografiniame ir tarminiame centre. Tai miškų ir įvairių šlapių vietų (upių ir upelių, raistų, balų ir pan.) kraštas, kapsų ir zanavykų šnektomis kalbančių žmonių gyvenamos vietos. Nuo seno kiekviena geografinė vieta turėjo ir daugelis tebeturi savo vardą. Tie vardai, mokslininkų vadinami vietovardžiais, plačiai vartojami žmonių bendravime oficialiais ir privačiais reikalais, taip pat yra svarbus lietuvių kalbos mokslo turtas.

Visokios gyvenimo pertvarkos ir naujienos keičia ir žemės veidą – atsiranda naujų vietų, kurias reikia kaip nors pavadinti, daug senųjų, ypač smulkiųjų vietų vardų dėl melioracijos, gyventojų migracijos ir kitų priežasčių dingsta iš mūsų žodyno ir lieka rašytiniuose šaltiniuose arba tik žmonių atmintyje. Gyvieji, tebevartojami vietovardžiai nusipelno kultūrinės priežiūros – turi būti rašomi ir sakomi pagal mokslininkų nustatytas taisykles, tai yra vartojami taisyklingai. Bet ir visi išnykę vietų vardai verti mūsų atminimo – jie turi išlikti, pavyzdžiui, gatvių ar bendrovių pavadinimuose, reprezentaciniuose leidiniuose kaip mūsų krašto senovės ženklai ir gimtosios kalbos bei tarmės paveldas.

Sumanymas rengti šį leidinį kilo Lietuvių kalbos draugijos Kazlų Rūdos skyriaus narių pokalbiuose apie Tarmių metus 2013 m. Vienas iš pasiūlymų buvo išleisti knygelę apie Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžius. Dabar šis leidinys jau duodamas į rankas Kazlų Rūdos ir jų apylinkių žmonėms. Jo tikslas – pateikti savivaldybės kaimų, miestų, miškų, upių ir upelių, durpynų, raistų ir kitų šlapių vietų vardų žodynėlį, įvairiais požiūriais aptarti jame nurodomus vietovardžius, paskatinti žmones daugiau domėtis gimtąja kalba ir jos paveldu.

Leidinys „Kazlų Rūdos savivaldybės vietovardžiai“ skiriamas savivaldybės reprezentacijai, kalbos praktikos reikalams, kalbos paveldui įamžinti. Linkėtina, kad šis darbas paskatintų mokytojus ir mokinius, krašotyrininkus ir kitus kalbos brangintojus daugiau domėtis savo krašto istorija ir kalbiniu jo paveldu, užrašyti senesnių vietos žmonių pasakojimų apie vietų vardus, jų liaudinius kilmės aiškinimus, su tomis vietomis susijusią tautosaką ir kitą žodinį Kazlų Rūdos krašto paveldą. Tie pasakojimai galėtų papildyti kalbos ir tautosakos archyvų aruodus, o geriausi – būti paskelbti kitame šios knygelės leidime.

Šio leidinio idėją ir jo rengimą visą laiką rėmė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, daugeliu klausimų konsultavo ir konkrečiais darbais daug padėjo mero patarėja Milda Paškauskienė. Prie leidinio rengimo prisidėjo apylinkių seniūnai, viešosios bibliotekos darbuotojos Vilija Šemetienė, Aldona Lukoševičienė, kiti Kazlų Rūdos miesto kultūros žmonės. Daug naujų duomenų dėl gyvenviečių istorinių aprašų ir vertingų patarimų pateikė istorikas dr. Juozas Banionis. Visiems jiems nuoširdžiai dėkoju. Taip pat ačiū Lietuvių kalbos instituto vadovybei už leidimą naudotis įvairiais vardyno fondais, vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Almai Ragauskaitei už konsultacijas ir naudingus patarimus, dizaineriui Sauliui Juozapaičiui.  

2015.08.26; 09:05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *