Teisinės dvikovos – darbdavys prieš Albiną Kavaliauskaitę – tęsinys


Priminsime, kad šios dvikovos ištakos glūdi 2010-ųjų metų sausį įvykusiame medikų profesinių sąjungų ir Seimo atstovų susitikime, kuriame dalyvavo ir Karoliniškių poliklinikos kineziterapeutė, profesinės sąjungos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė.

Tuo metu Lietuvos medikų profsąjunga reikalavo parlamentinės kontrolės, norėdama apginti greitosios pagalbos specialistų teisę į normalias darbo ir poilsio sąlygas. A. Kavaliauskaitės nuomonė smarkiai susikirto su tuometinio sveikatos reikalų komiteto Seime pirmininko nuomone. Profsąjunga dėl, jos nuomone, nelabai etiško iš Seimo pusės vykusio susitikimo net kreipėsi į Seimo vadovybę. Kalbama, kad dėl to kreipimosi komiteto pirmininkas smarkiai įsižeidė.

Kaip ten bebūtų, po poros mėnesių VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ direktorė Jelena Kutkauskienė atleido A. Kavaliauskaitę iš darbo, kaip vėliau paaiškėjo, – neteisėtai. Kaip spėja pati A. Kavaliauskaitė, atleidimas susijęs su incidentu Seime.

Po dviejų metų bylinėjimosi teismuose A. Kavaliauskaitei sugrįžus į darbą, prasidėjo tai, kas tarptautinėje terminijoje apibūdinama žodžiu mobbing. Tai – kolektyvo nario išgujimo iš kolektyvo psichologiniai ir kitokie veiksmai – intrigos, gandų skleidimas, paslėptas šantažas, žeminimas, gąsdinimas, kompetencijos žeminimas, izoliacija, priekabiai, apjuokimas, klaidingos informacijos pateikimas, šmeižtas, skundimas ir pan.

Motyvai įvairiausi – konkurencinė grėsmė, pavydas, asmeniniai santykiai darbe ir po darbo, ir t.t. Rezultatas – nuolatinio mobingo aukos gali pradėti jaustis nepilnavertiški, pilnai savęs neįvertinti, neištvėrę nuolatinio streso, emocinio išsekimo, išeiti iš darbo, susirgti nervinėmis ligomis, sergančius širdies ligomis gali ištikti infarktas, ir net nusižudyti. Mobingas taip pat turi neigiamų pasekmių ir jį stebinčių, bet nedalyvaujančių kolegų emocinei sveikatai.

Baisu, kai į mobingą įsijungia kolektyvo vadai, o dar baisiau, kai į šį procesą įsijungia įstaigos vadovas, pasinaudodamas jam suteiktomis galiomis. Būtent pastarasis variantas, panašu, ir atsitiko VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ kineziterapeutės Albinos Kavaliauskaitės istorijoje su daugeliu aukščiau išvardintų mobingo elementų. Direktorė – prieš eilinę darbuotoją, tiesa, Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkę. Ir prasidėjo, byla po bylos. Apie šviežiausią – žemiau.  

Valstybinė darbo inspekcija nubaudė Karoliniškių poliklinikos direktorės sąjungininkus ar įkaitus, pranešė portalas www.lprofsąjungos.lt:

Pagal Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) skundą Valstybinė darbo inspekcija, atlikusi patikrinimą 2013 rugpjūčio 9 d. ir 19 d., užfiksavo Darbo kodekso pažeidimus ir surašė protokolus. 2013-09-05 nubausta VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ darbdavio įgaliotoji atstovė direktorės Jelenos Kutkauskienės pavaduotoja klinikiniam darbui Margarita Batūrienė.

LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius, atstovaujamas skyriaus vedėjos vyriausiosios darbo inspektorės Teresos Aksionovos, išnagrinėjęs bylą skyrė 2750 lt baudą VšĮ "Karoliniškių poliklinika" direktorės pavaduotojai klinikiniam darbui M. Batūrienei už tai, kad buvo pažeista darbuotojos teisė į kasmetines atostogas.

2013-aisiais metais Albina Kavaliauskaitė, šios poliklinikos kineziterapeutė ir profsąjungos atstovė, net 4 kartus kreipėsi į administraciją su prašymais jai, vienai auginančiai mažametį vaiką, suteikti kasmetines atostogas, tačiau dėl įvairių priežasčių arba iš viso be priežasčių jos nebuvo suteikiamos.

Jau kelinti metai Karoliniškių poliklinikos vadovė J. Kutkauskienė kovoja prieš savo darbuotoją, Medikų profesinės sąjungos pirmininkę A. Kavaliauskaitę. Beveik visi vadovės sprendimai  yra panaikinami teismuose, štai ir pernai Lietuvos aukščiausiasis teismas grąžino neteisėtai atleistą medikę į darbą. Pastaruoju metu, PN žiniomis, poliklinikos vadovė raštų, susijusių su A. Kavaliauskaite, apdairiai pati nepasirašinėja, tad ir VDI skiriamos baudos tenka ne jai.

Valstybinė darbo inspekcija patikrinimą atliko pagal Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO), atstovaujančios A. Kavaliauskaitei, skundą.

„Vakar (rugsėjo 2 d. – red.) A.Kavaliauskaitė pateikė penktą šiais metais prašymą išleisti atostogų. Tikiuosi, kad baudos sustabdys darbdavio savivalę, nors viską buvo galima išspręsti be baudų, piketų ir teismų. Elementaraus žmogiškumo A. Kavaliauskaitei siekiame jau daugybę mėnesių. Poliklinika leidžia valstybės pinigus kovai prieš profsąjungas ir aktyvius žmones, nors turi visai kitų įsipareigojimų bendruomenei“, – komentuoja SAMPRO pirmininkė Irina Judina.

Žinant poliklinikos vadovės J. Kutkauskienės nusistatymą be atodairos, nepaisant nei teisės, nei žmogiškumo normų, kovoti su medike, tikėtina, kad šis VDI sprendimas bus apskųstas teismui. Šiuo metu teismuose „sukasi“ bene šešios bylos, kuriose ieškovė A. Kavaliauskaitė prašo panaikinti kai kuriuos VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ sprendimus jos atžvilgiu.

VDI rugsėjo 5 d. 2750 litų bauda už tai, kad buvo pažeista darbuotojos teisė į kasmetines atsotogas, skirta ir kitai J. Kutkauskienės pavaduotojai – Violetai Kanapeckienei.

Slaptai.lt įspūdžiai

Slaptai.lt dalyvavo rugsėjo 3 d. LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus, atstovaujamo skyriaus vedėjos vyriausiosios darbo inspektorės Teresos Aksionovos ir dar dviejų posėdžio narių, posėdyje, kuriame buvo priimtas sprendimas skirti 2750 lt baudą VšĮ "Karoliniškių poliklinika" direktorės pavaduotojai klinikiniam darbui M. Batūrienei (tokios pat baudos skyrimas J. Kutkauskienės pavaduotojai – V. Kanapeckienei po dviejų dienų tebuvo formalumas).

Pažymėtina, mokesčių mokėtojų džiaugsmui, kad abi baudos bus išieškotos ne iš Karoliniškių poliklinikos biudžeto, o iš asmeninių kaltininkių lėšų. Žinoma, jei baudų nepanaikins administracinis teismas, į kurį kreiptis žadėjo poliklinikos atstovės. Advokatus samdytis, taip pat mokesčių mokėtojų džiaugsmui, jos turės iš asmeninių lėšų.

Slaptai.lt, dažno svečio teismuose, darbo ginčų, gydytojų konsultacinėse komisijose ir pan., nuomone, T. Aksionova vedė posėdį kaip reta korektiškai, griežtai ir dalykiškai.

Tai pajutome iš karto, kai Karoliniškių poliklinikos darbdavį įvairiais laikotarpiais atstovavusių V. Kanapeckienės ir M. Batūrienės pagalbininkė posėdyje Rūta Kazlauskaitė charakterizavo Albiną Kavaliauskaitę kaip konfliktinę asmenybę. T. Aksionova iš karto pareiškė, kad ir konfliktinė asmenybė turi teisę į atostogas ir kad teismas nesprendžia klausimo, A. Kavaliauskaitė ar pati R. Kazlauskaitė yra konfliktinė asmenybė, bei pasiūlė kalbėti tik dėl to, ar iš tiesų A. Kavaliauskaitei pagal Darbo kodeksą laiku nebuvo suteiktos kasmetinės atostogos 2012-2013 m. laikotarpyje.

T. Aksionova atsižvelgė į A. Kavaliauskaitės prašymą leisti jai dalyvauti svarstant bylą kaip nukentėjusiajai. R. Kazlauskaitei buvo suteiktas liudininkės Karoliniškių poliklinikos naudai statusas.

Susidarė įspūdis, kad poliklinikos atstovės, siekdamos išvengti baudos, bandė T. Aksionovą įvelti į dalykus, niekaip nesusijusius su paprastu klausimu, tai ar buvo A. Kavaliauskaitei laiku suteiktos kasmetinės atostogos ar nebuvo.

Bandymai atostogų suteikimo klausimą pakeisti jų trukmės klausimu, kažkokiomis neaiškiomis istorijomis, kurios vyko iki 2012 metų, buvo nutraukti vos tik jiems prasidėjus.

Paskelbti verdiktai suformuluoti preciziškai, juose išdėstyti ir įvertinti visi abiejų pusių argumentai.

Paaiškėjo stulbinantys dalykai

Šios istorijos metu išryškėjo viena įdomi aplinkybė. Štai trys Karoliniškių poliklinikos direktorės įsakymai.  

XXX

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIO FUNKCIJŲ SUTEIKIMO

2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V1-11-86

Vilnius

Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 24 str.  į g a l i o j u  direktoriaus pavaduotoją valdymui Violetą Kanapeckienę vykdyti darbdavio funkcijas Albinos Kavaliauskaitės atžvilgiu.

Direktorė                              parašas                                                 Jelena Kutkauskienė

Parengė Rūta Kazlauskaitė parašas

XXX

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIO FUNKCIJŲ SUTEIKIMO

2013 m. rugpjūčio 9 d. Nr. V1-11-65

Vilnius

Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 24 str.  į g a l i o j u  direktoriaus pavaduotoją klinikiniam darbui Margaritą Batūrienę, nesant direktorės pavaduotojos valdymui Violetos Kanapeckienės, vykdyti darbdavio funkcijas Albinos Kavaliauskaitės atžvilgiu.

Direktorė                              parašas                                                 Jelena Kutkauskienė

Parengė

Rūta Kazlauskaitė parašas

XXX

ĮSAKYMAS

DĖL DARBDAVIO FUNKCIJŲ SUTEIKIMO

2013 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V1-11-66

Vilnius

Vadovaudamasi LR Darbo kodekso 24 str.  į g a l i o j u  personalo kabineto vadybininkę Eglę Zujūtę, nesant  direktoriaus pavaduotojos klinikiniam darbui Margaritos Batūrienės 2013-08-19, vykdyti darbdavio funkcijas Albinos Kavaliauskaitės atžvilgiu.

Direktorė                              parašas                                                 Jelena Kutkauskienė

Parengė Eglė Zujūtė parašas

XXX

Direktorė remiasi LR Darbo kodekso 24 straipsniu (Darbdavių atstovai). Bet juk jame įstaigos vadovui suteikiama teisė pagal kompetenciją dalį savo įgaliojimų perduoti fiziniam arba juridiniam asmeniui tik darbo teisės srityje. Teisė darbdavį atstovauti kitiems asmenims su teise jiems pagal savo kompetenciją duoti privalomus vykdyti nurodymus sau pavaldiems darbuotojams taikoma tik įmonėse, bet ne įstaigose. Ir atleiskite, kokią kompetenciją darbo teisės srityje turi VšĮ direktorės pavaduotoja klinikiniam darbui?

Dar daugiau. Posėdžio metu išaiškėjo, kad Karoliniškių poliklinika iš viso neturi darbo teisės specialistų. Būtent dėl tos priežasties liudininkė Rūta Kazlauskaitė posėdžio išvakarėse kreipėsi telefonu konsultacijos į Darbo inspekcijos konsultantą, kuris neva jai išaiškino, dėl kokių priežasčių baudos M. Batūrienei ir V. Kanapeckienei negali būti skiriamos. Tai užfiksuota posėdžio garso įraše ir įrodo, kad visi trys J. Kutkauskienės įsakymai yra neteisėti, o todėl bauda už pažeistą darbuotojos teisę į kasmetines atostogas turėjo būti skirta J. Kutkauskienei.  

Gūžčiojo pečiais vyriausiosioji darbo inspektorė T. Aksionova, per visą savo darbo teisės praktiką nesutikusi atvejo, kad darbdavio atstovas būtų skiriamas personaliai vienam asmeniui. Per vienerius metus toje pačioje įstaigoje A. Kavaliauskaitė pakeitė keturis darbdavius! Pasiteiravus sužinojome, kad apie tai ji sužinojo tik dabar.

O juk su tokiais direktorės įsakymais A. Kavaliauskaitės atžvilgiu A. Kavaliauskaitė pagal Konstituciją ir įstatymus privalėjo būti supažindinta įsakymo pasirašymo dieną, taip pat, pasirašant! Slaptai.lt dar pasidomės, kiek žmogaus teisių pažeidimų A. Kavaliauskaitės atžvilgiu padaryta visoje šioje J. Kutkauskienės įsakymų istorijoje. Juk ne vien atostogų klausimas buvo sprendžiamas  remiantis galimai neteisėtais įsakymais. 

Gintaras Žandaravičius ir Artūras Zuokas miega?

A.Kavaliauskaitės su teise ir darbdaviu susijusių ginčų sąrašas tikrai įspūdingas. Aukščiausiasis Teismas, Vyriausiasis Administracinis Teismas, Apygardos ir apylinkių teismai, jau nekalbant apie darbo ginčų, gydytojų konsultacines komisijas, buvo pajungti kineziterapeutės A. Kavaliauskaitės ir profsąjungų problemoms spręsti. O kur dar tarnybiniai patikrinimai, siuntimai neeilinių sveikatos patikrinimų?

Pastarieji – ypatingai ciniškas mobingo pavyzdys. A. Kavaliauskaitei Neįgalumo nustatymo tarnyba (NNT) pripažino dalinį neįgalumą dėl klausos sutrikimo, kai 1991 m. sausio 13 d. vykdytos sovietų agresijos metu tarybinis tankas šovė jos, per arti stovėjusios, kryptimi. Ir štai siuntime neeiliniam sveikatos patikrinimui jos „darbdavė“ V. Kanapickienė prašo Antakalnio poliklinikos Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) objektyviai įvertinti jos klausą. Kitaip nesuprasi, ir tinkamumą užimamoms pareigoms, nors NNT pripažino tą tinkamumą neterminuotai. Ačiū Dievui, Antakalnio GKK nesileido į šią avantiūrą.

Tad ką galvoja tie, kurie skiria ir atleidžia Vilniaus viešųjų sveikatos įstaigų vadovus?

2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko sąraše „Taip“ kandidatavo Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje Gintaras Žandaravičius.

G. Žandaravičiaus užimamas postas labai atsakingas, nes dauguma geriausių ir galingiausių Lietuvos sveikatos viešųjų įstaigų – poliklinikų ir ligoninių sukoncentruotos Vilniuje. Viešieji pirkimai šiose įstaigose taip pat galingi.

Direktoriaus interesų deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai labai kukli. Nei iš tolo nekvepia kokiais nors ryšiais su verslo pasauliu. Rodos, viskas Dievui ir Tėvynei, ir Vilniaus miestui.

Vilniaus sveikatos viešųjų įstaigų veikloje pasitaikydavo nelabai gražių istorijų, kurias kartais  išnagrinėdavo ir teismai. Bet tos istorijos iškildavo ir po trumpo laiko apie jas beveik niekas neprisimindavo, išskyrus, galbūt, tų istorijų dalyvius.

Nežinome, kiek tų istorijų buvo direktoriaujant G. Žandaravičiui ir ar iš viso buvo, bet viena iš  jų iškilo gal prieš trejus metus ir crescendo tęsiasi į neapibrėžtą ateitį.

Tai, neabejotinai, VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ kineziterapeutės Albinos Kavaliauskaitės mobingas, palydimas teisminiais ginčais, tarp jų ir šiame straipsnyje aprašytu.

Tiek Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje direktorius G. Žandaravičius, tiek tiesioginis politinis jo viršininkas Vilniaus meras Artūras Zuokas, jei jie turi bent elementarią žiniasklaidos analizės tarnybą, referentus, padėjėjus ir patarėjus, negali teigti, kad nieko nežino, kas vyksta VšĮ „Karoliniškių poliklinika“. Apie A. Kavaliauskaitės istoriją portaluose, laikraščiuose paskelbta arti šimto straipsnių!

Slaptai.lt neturi asmeninio nusistatymo prieš Karoliniškių poliklinikos vadovę, bet A. Kavaliauskaitės istorijoje tiesa akivaizdžiai ne jos pusėje. Turint dar omeny, kad A. Kavaliauskaitė viena augina mažametį sūnų. Ir miesto vadovai turi pagaliau tai suprasti ir apsispręsti, kol neįvyko nelaimė.

Lietuvai reikia mobingo įstatymo

Ir pabaigai. Mobingo problema aktuali visame pasaulyje, ne tik suaugusių, bet ir vaikų kolektyvuose. Todėl daugelis civilizuotų šalių yra priėmusios mobingo įstatymus, už mobingą yra baudžiama.

Neabejojame, kad Lietuvoje mobingas paplitęs ne tik Karoliniškių poliklinikoje. Pats laikas Seimui ar Prezidentei pradėti rengti mobingo įstatymo projektą ir diskusiją dėl jo, ypač turint omeny tai, koks jis gali pasirodyti sudėtingas apibrėžiant nusikaltimo sudėtį ir užtikrinant mobingo kontrolę. Projekto rengimą palengvintų tai, kad patirties kovoje su mobingu daugelis valstybių jau turi.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė, Karoliniškių poliklinikos kineziterapeutė Albina Kavaliauskaitė.

2013.09.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *