vilmorus_gaidys_1

Ką Lietuvai žada 2012-ųjų metų Seimo rinkimai? Kokios partijos švęs pergalę, o kokios bus priverstos atsisėsti ant atsarginių žaidėjų suolelio?

Ar šie rinkimai bus skalsūs vadinamosioms nesisteminėms, naujai besikuriančioms partijoms?

Su visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro “Vilmorus” direktoriumi Vladu GAIDŽIU kalbasi Slaptai.lt žurnalistas Gintaras Visockas.

Rinkimai į Lietuvos parlamentą – čia pat. Bet rinkiminės kampanijos lyg ir nematyti. Kaip vertinate šių metų politinius ginčus, kokios partijos vertos pakliūti į Seimą? 2012-ųjų metų rinkiminė kampanija – rami, niekuo neišsiskirianti, gal net nuobodi?

Continue reading „“Vilmorus” direktorius Vladas GAIDYS: “Lietuvoje – pati tikriausia politinė sausra”“

knystautas-parkai-lt

Seime, didžiam Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko J.Šimėno pasitenkinimui, priimtos pataisos Mėgėjiškos žūklės įstatyme. Reikalas, atrodo, brendo seniai. Prieš baigiant kadenciją Seimui būtina priimti itin svarbių įstatymų  – Medžioklės ir Mėgėjiškos žūklės – pataisas. Ir ten, ir ten peštynių į valias. Kur gi ne, čia gi pelningi klodai. Ir jei medžioklės reikalai kiek aiškesni (bent su ežerų privatizavimu nesusiję), gi žvejybos – gana tamsoki.

J.Šimėnas nebuvo pastebėtas kaip aistringas žvejys. Bet į įstatymo pataisas pažvelgė rimtai, valstybiškai – su sveiku protu kovojo net ketverius metus. Paprastutis lengvas kerštas už Miškų įstatymo pataisas – jų atmetimą Seime.  Bandant skubos tvarka „prastumti“ ežerų pakrančių žemės paskirties keitimą, teisę skaldyti ir parceliuoti sklypus, pagaliau bandyti teisiškai apibrėžti, kas gi yra „sodyba“. Visos pastangos „išsaugoti“ gamtą tada, deja, šovė atgal bumerangu.

Continue reading „„Gamtosaugai“ padės žvejai“

Šiandien portalo “Slaptai” svečias – buvęs ilgametis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius.

Dr. A.Matulevičius dabar vadovauja visuomeniniam judėjimui “Tautos ateities forumas” (TAF). A.Matulevičius taip pat yra didelį populiarumą sulaukusios knygos “Valstybės valdymo užkulisiai” autorius. Spalio 25 dieną TAF vadovas su keliomis kitomis visuomeninėmis organizacijomis rengia piketą prie LR Konstitucinio Teismo. Bus viešai piktinamasi dėl Konstitucinio Teismo neleistinų veiksmų griaunant lietuviškąją šeimą kaip mūsų tautos ir valstybės egzistencinį pagrindą.

Su Tautos Ateities Forumo vadovu Algimantu Matulevičiumi kalbasi portalo Slaptai.lt žurnalistas Gintaras Visockas. 

Continue reading „“Matulevičiau, mažiau kalbėk apie tai, ką žinai, ir grasinimai liausis”“

kudirka_streva

Šeštadienį Lietuvos profsąjungų konfederacijos suorganizuotas mitingas prie Vyriausybės rūmų atrodė taip, kaip ir toji diena – krito šlapdriba. Vangiai. Ant galvų, po kojom.

Drėgna buvo net širdy. Stovėjau iš pradžių priešais Seimo rūmus, nuo kurių ir prasidėjo eisena Gedimino prospektu link Vyriausybės rūmų, paskui ir ten, ir stebėjau žmonių veidus.

Žmonių veidai – štai ta svarbiausia, esmingiausia bet kokio sambūrio paradigma.

Taigi veidai. Lietuviški, beveik apatiški. (Pro akis praplaukia arabų veidai, jų degančios akys…).

Continue reading „Vangumas – lietuviškas bruožas“

nutilde

Nesu lituanistas – tik paprastas gimtosios kalbos vartotojas. Tačiau man kaip tautiečiui, savo šalies patriotui (kas negerbia savo tautos – tas nemyli ir kitų!), niekada nebuvo tas pats, kas susiję su lietuvių tautos kultūra, pačia seniausia ir gražiausia jos kalba. Vyresnioji karta dar prisimena, kokia lietuvių kalbos padėtis buvo „prie ruso“, mato, kas su ja darosi dabar, kai esame lyg ir laisvi, bet… Ir aš su nerimu stebiu, kad dabar dažnai daug svarbių (gal ir lemtingų?!) sprendimų daroma neatsakingai, be įsipareigojimų lietuvių tautos ateičiai, t. y. ne tam, dėl ko ant Laisvės aukuro sudėta tiek daug aukų.

Continue reading „Kas nutildė mūsų kalbininkus?“

mitingvien_paleckis_1

Įprasta vaizdu vadinti matomą vietovę, reginį, įvaizdžiu – vaizduojamą, vaizdu įkūnytą dalyką. Jei žodžio vaizdas prasmė nesikeičia, žodis įvaizdis mūsų laikais viešajame gyvenime ir ypač politikoje įgavo kitokią, netikro arba tariamo vaizdo prasmę.

Lotynų sentencija Mundus vult decipi (pasaulis trokšta būti apgautas) mūsų gyvenime, regis, įsikūnijo nepriekaištingai. Kadangi tikro vaizdo pakeitimas dažnai susijęs su nemažais sunkumais, o įvaizdį sukurti galima manipuliacijomis, spekuliacijomis, viešaisiais ryšiais ar net magija, įvaizdžio kūrimas (kurpimas) tapo akivaizdžią naudą duodančiu verslu, sėkmę lemiančiu veiksniu.

Continue reading „Pasaulis trokšta būti apgautas“

valinskas_siena

Tautos prisikėlimo partijos (TPP) lyderis Arūnas Valinskas, pavadinęs prezidentės nuomonę “įžeistos bobos pozicija“, tvirtina nematantis pagrindo atsiprašyti. Jis, net dar kartą pabrėždamas, iššaukdamas ugnį į save, norįs pasakyti, kad iš tiesų karalius esąs nuogas.

Nenustebkite, šis begėdis dar 1999 metais buvo pripažintas didžiausiu Lietuvos nevykėliu. Tų metų balandžio 1 – 7 d. “Veido“ (Nr. 13) ir atsiversti nereikia: ant viršelio – nuoga estrados “žvaigždė“ Arūnas Valinskas, jo gėdą dengia višta, o po kaklu pakabintas Valstybės vėliavos spalvomis nudažytas bananas. Greta užrašas: “Didžiausi metų nevykėliai“. Ne tik anuometinis Valinsko įžūlus akibrokštas su numatoma išsprogdinti bomba, bet tokia pat jo veido išraiška bei išmonė nuogam fotografuotis, jo vidinę kultūrą bei “asmenybę“ ten, žinoma, atskleidžia pilnutinai. Įspūdis koktus, nes ir Trispalvė paniekinta.

Continue reading „Didžiausias nevykėlis“