Tuo tarpu Baltijos jūros vandenimis vakarinės pakrantės link laivai tebegabeno pabėgėlius, iš rytų keliais tebeplūdo nesibaigiančios voros žmonių, anglų-amerikiečių demarkacinės linijos link traukėsi daliniai iš Pomeranijos, Brandenburgo, Silezijos, ir šiam srautui nebuvo matyti galo.

Nors sąjungininkai reikalavo visiškos kapituliacijos visuose frontuose, Denicas siekė kiek įmanoma vėliau pasiduoti Sovietų Sąjungai. Reikėjo dar 8-10 parų civiliams ir kariškiams iš Rytų fronto evakuoti į anglų ir amerikiečių valdomas sritis. Bet jau gegužės 2 d. padėtis pasikeitė ne vokiečių naudai.

Continue reading „Admirolo Denico menas pasiduoti ( 2 )“

Vokietijos ginkluotosios pajėgos sudėjo ginklus gegužės 9-ąją, bet Didžiosios Vokietijos imperija gyvavo dar savaites, nors visą kraštą jau buvo pasidaliję sąjungininkai.

Laidojo Hitlerį dar gyvą

Hitleris savo įpėdinį įvardijo dar 1939 m. rugsėjo 1 d., sakydamas kalbą reichstage; tuo metu būsimojo maršalo Hermano Geringo vadovaujamų karinių oro pajėgų bombonešiai sėjo mirtį ant Lenkijos miestų, o fiureris šaukė kovosiąs su bet kuria valstybe, drįsiančia negerbti Vokietijos teisių. 

Continue reading „Admirolo Denico menas pasiduoti ( 1 )“

Slaptai.lt biblioteka. PROVOKACIJOS IR DIVERSIJOS

Kas sukurstė 1939 metų lapkričio 8-9 dienų įvykius, iki galo neaišku ir po 75-erių metų. Kai kurie naujas aplinkybes galintys atskleisti dokumentai iki šiol laikomi paslaptyje.

13-os minučių vėlavimas

Lapkričio 8 d. apie šeštą vakaro didžiulė Miestelėnų alinė (taip galima versti Bürgerbräukeller) klegėjo sausakimša – čia susirinko pusantro, o gal visi du tūkstančiai nacionalsocialistų sąjūdžio veteranų ir jų žygio tęsėjų, atėjusių paminėti Alaus pučo metinių.

Continue reading „Šėtono medžioklė (3)“

Reinhardas Gelenas (Reinhard Gehlen, 1902–1979)-Vokietijos karinės žvalgybos operacijų Rytų (Rusijos) fronte operacijų vadovas antrajame pasauliniame kare, vėliau – Vakarų Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos (BND–Bundesnachrichtendienst) šefas.

Kadrinis kariškis, Reinhardas Gelenas pradėjo savo karjerą artilerijoje. 1940 metų gegužę, Prancūzijos kampanijos metu, jis ėjo ryšių karininko pareigas prie didelių karo vadų, o tų pačių metų liepą buvo paskirtas į Generalinį štabą.

Vėliau R.Gelenas buvo pasiųstas į Rytų frontą, o 1942 metų balandį, būdamas papulkininkis, jis tapo Generalinio štabo karininku, atsakingu už reikalus Rytų fronte, pradėjo vadovauti 12-ajai valdybai – Rytų užsienio armijoms.

Continue reading „“Tinkamiausia vieta – beprotnamyje”“

odessa

“ODESSA”buvusių Vokietijos SS tarnybos karininkų slaptoji organizacija, įsteigta iškart pasibaigus antrajam pasauliniam karui ir akimirksniu virtusi pagrindiniu taikiniu Vakarų žvalgyboms.

Pagrindinė organizacijos „ODESSA“ paskirtis buvo organizuoti pabėgimą SS karininkams, kurių ieškojo tarptautinis tribunolas už karinius nusikaltimus. Pavadinimas „ODESSA“ yra akronimas, sudarytas iš žodžių „Organization der Entlassene SS Angehorige“ – „buvusių SS narių gelbėjimo organizacija“.

Continue reading „Atsargiai – paslaptingoji “ODESSA”“

latynina10

Ir štai pereinu prie sunkaus klausimo – smurto leistinumo. Aš nuolat kalbėsiu apie tuos dalykus, nes jie sudaro sistemą ir yra svarbūs.

Jie kažkuria prasme net svarbesni negu tai, kuo baigsis Bastrykino ir Navalno dvikova, nes suprantama, kad valstybė įspraudė save į kampą ir net jeigu per trumpą laiką ji baigsis Bastrykino pranašumu, strateginėje laiko atkarpoje ji baigsis Navalno pergale.

O toliau kyla klausimas, o kokią valstybę mes kursime, jeigu tai gausis (kurti naują valstybę be Putino)? Ir kai man sako kaip Belkovskis, kad mes kursime europietišką valstybę su europietiškomis vertybėmis, man kyla klausimas: „Kokios bus tos europietiškos vertybės?“ Nes yra tam tikros vertybės, kurios sukūrė Europą. Jeigu galima, jas išvardysiu laisva tvarka.

Continue reading „“Mes visi kalbame apie Europos krizꔓ

Antrankiai_mazi

Vokietijoje įstatymai draudžia viešai demonstruoti antikonstitucinių organizacijų simbolius. Šių metų birželio 16 dieną Bavarijos sostinėje Miunchene suimtas mūrininkas, dirbęs pusrūsyje netoli garsiosios Karlo aikštės. Pro šalį ėję patruliavę policininikai atkreipė dėmesį į darbininko nugarą – joje buvo ištatuiruoti Adolfo Hitlerio, jo pavaduotojo Rudolfo Heso portretai ir kelios svastikos.

Visuose laikraščių pranešimuose pabrėžiama, kad 41 metų mūrininkas atvykęs iš Rytų Vokietijos. tz–online portalo korespondentas teigia, jog tatuiruotės leidžia manyti, jog vyriškis jaučia simpatijų naciams: galbūt mūrininkas nacių simbolius laiko „asmeniniu malonumu“, bet kai bet kas gali gėrėtis rudais kulto objektais, tai „nurudinta“ nugara tampa prokuratūros reikalu. sueddeutschezeitung-online pabrėžia, jog dešiniųjų radikalų dvasia išpuoštas kūnas keturiasdešimt vienerių metų mūrininkui iš Cvikau (Zwickau) kainuos daugiau negu tikėtasi.

Continue reading „Suimtas dėl ant nugaros ištatuiruoto Hitlerio“