Labai dažnai į darbinius pasitarimus bei oficialius posėdžius ir net į svarbias derybas kanadiečiai diplomatai atsineša viskio, o prancūzai – vyno, rašo Elmaras Burkija laikraščio "Corriere della Sera" svetainėje.

„Išgerkim už taiką ir už biudžetą!“ Tokie tostai dažnokai skamba Jungtinių Tautų Organizacijos koridoriuose. Tad nenuostabu, kad viename posėdyje, omenyje turimas JTO Biudžeto komisijos posėdis, atsistojo Amerikos diplomatas ir papriekaištavo kolegoms: „Ateityje derybos turi vykti dalyvaujant blaiviems atstovams“.

Reikia būtinai pažymėti, kad JAV pasiekė „strateginių laimėjimų“ būtent dėka kai kurių girtų derybininkų“, tvirtina oponentas žinutės autorius.

Continue reading „„Girti diplomatai posėdžiuose”“

kavaliauskaite_albinaa

Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną. Kaip šią diena minės sveikatos priežiūros specialistai?

Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės Ar naujoji valdžia prisimins senus pažadus arba kaip minėsim Žmogaus teisių dieną?

Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną. Kaip šią diena minės sveikatos priežiūros specialistai?

Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.„. Tačiau ar tikrai taip yra?

Continue reading „Ar naujoji valdžia prisimins senus pažadus, arba kaip minėsime Žmogaus teisių dieną?“

cenzura_11

Leisti, jog valdininkai pertvarkytų internetą, tai tas pats, kaip patikėti gorilai Stradivarijaus smuiką, piktinasi “The Wall Street Juornal” apžvalgininkas L. Gordon Krovicas.

Jis turi omenyje, kad nuo ateinančios savaitės interneto reguliavimas gali iš nekomercinių organizacijų pereiti JTO žinion. Tuo tarpu daugelis valstybių – JTO narių – prieš atvirą internetą, perspėja autorius.

„Kad grąžintų laisvą virtualųjį pasaulį į praeitį, į valstybės kontroliuojamą analoginę situaciją, Kinija, Rusija, Iranas ir arabų šalys stengiasi užgrobti JTO organą, neturintį nieko bendro su internetu“, – sakoma straipsnyje. Daugiau kaip metus šios šalys siekia, kad Tarptautinė elektros ryšių sąjunga (TERS) imtųsi reguliuoti internetą.

Continue reading „Jungtinių Tautų Organizacija patylomis puola internetą“

moteris_snipee

Džudit Koplon – JAV Teisingumo ministerijos tarnautoja, šnipinėjusi Sovietų Sąjungos naudai.

Džudit Koplon gimė Brukline (Niujorke). Barnard‘o koledže studijavo rusų kalbą. Baigusi mokslą 1943 metais ji pradėjo dirbti Teisingumo ministerijos Niujorko kontoroje, o 1945 metais persivedė į šios žinybos centrinį aparatą Vašingtone.

Džudit Koplon dirbo Ministerijos užsienio klientų registracijos skyriuje. Eidama tokias, atrodytų, visiškai nekaltas pareigas tikrumoje ji tapo gana informuotu asmeniu.

Į užsienio klientų (taip pat ir tų, kuriuos Amerikos kontržvalgyba įtarė šnipinėjant rusų naudai) dokumentus dažnai būdavo įdedamos FTB bendradarbių ataskaitos bei rašteliai su pranešimais. 1948 metais, kai kontržvalgybininkai pirmą kartą įtarė Dž.Koplon, kad ji yra Sovietų šnipų tinklo kurjerė, įkalčių dar nepakako.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: Džudit Koplon išdavystė“

JTO

“Jūs į čia atvykote kaip taikos pasiuntinys; mes jus priėmėme kaip draugą; jūs sulaužėte Jungtinių Tautų Sekretoriatui duotą priesaiką… Viso pasaulio akivaizdoje jūs kaltinamas išdavyste. Savo veiksmais jūs bandėte nužudyti milijonų žmonių viltį, kad karo galima išvengti ir kad gali įsiviešpatauti taika tarp pasaulio tautų. Niekindamas visą žmonių giminę, visa tai jūs darėte taip įžūliai, su šypsena, kaip kad dabar, stovėdamas priešais mane ir laukdamas nuosprendžio”…

Šie teisėjo žodžiai skirti vienam pirmųjų (o gal pirmajam?) Sovietų Sąjungos šnipų, dirbusių Jungtinių Tautų organizacijoje – Valentinui Gubičevui.

Continue reading „Valentinas Gubičevas – pirmasis sovietų šnipas Jungtinėse Tautose“

mari-kiviniemi

Per pastarąjį šimtmetį veikti pradėjo daugybė tarptautinių organizacijų. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų organizacija, Pasaulio prekybos organizacija, NATO, Europos Sąjunga. Jungtinių tautų organizacija susikūrė 1945-1948 metais. Jos ištakos – dar 1919 metais pradėjusi veikti Tautų lyga.

Per šį šimtmetį tarptautinės organizacijos prisidėjo prie tam tikrų tautų išsilaisvinimo ir ginkluotų konfliktų sureguliavimo. Tačiau tarptautinių organizacijų indėlis į imperializmo pažabojimą nėra didelis. Ir šiuo metu vis dar gajus rusiškas, kiniškas imperializmas bei daugybė kitų imperializmo formų. Be to, šiandienos pasaulyje didelę įtaką įgijo ir globalistinės struktūros, dažnai artimai susijusios su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Šios struktūros bando primesti naujas priespaudos formas.

Continue reading „Pastarieji dešimtmečiai – tai Suomijos klestėjimo metai“

niujorkas_1

Kada nors ateityje, nuo globalizmo tamsiųjų metų sveikomis smegenimis išlikę istorikai gal parašys, jog 2009 metų rugsėjį pagaliau pratrūko pamažu augusi ir besiplėtusi šlykšti tironiško globalizmo votis. Tai turėjo pagaliau pastebėti net intelektualiniai tiesos pasaulio bailiai, bijoję pažiūrėti į akis realybei.

2009 -aisiais metais JTO asamblėjoje neišvengiamai kilęs sveiko proto ribose sunkiai įtalpinamas šurmulys dalinai išblaškė tautų laisvės išdavystę pridengusias „internacionalizmo“ JTO miglas. (Žiūr. SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJĄ, 1975 m. V.Bražėno knygą.). Jau tada buvo nurodyta, jog Rytų ir Vakarų globalistai (pasaulinės valdžios kūrėjai) siekė ne savų valstybių interesų, o „Naujos Pasaulio Santvarkos“ įgyvendinimo branduolio sukūrimo. Ši JTO asamblėja nebesugebėjo nuslėpti planuojamos NPS tironijos tariamo neišvengiamumo. Jos tironiški nariai, vyravę asamblėjos nuotaikų iškėlime, aiškiai nušvietė juodos JTO – NPS tironijos ateitį.

Continue reading „Jungtinis beprotnamis Niujorke“