zirinovskis_vladimiras

Sek­ma­die­nį, kovo 4 d., Ru­si­jo­je vy­ko pre­zi­den­to rin­ki­mai. Dėl Ru­si­jos šio pos­to run­gė­si pen­ki kan­di­da­tai: Vla­di­mi­ras Ži­ri­nov­skis (Ru­si­jos li­be­ra­lų de­mok­ra­tų par­ti­ja, RLDP), Ge­na­di­jus Ziu­ga­no­vas (Ru­si­jos ko­mu­nis­tų par­ti­ja, RKP), Ser­ge­jus Mi­ro­no­vas („Tei­sin­go­ji Ru­si­ja“), pats sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lęs Mi­chai­las Pro­cho­ro­vas ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas („Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“). Pre­li­mi­na­riais rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, už V. Pu­ti­ną bal­sa­vo 63,75 proc. rin­kė­jų, ir ant­ro­jo rin­ki­mų ra­to ne­be­rei­kės. G. Ziu­ga­no­vas ga­vo 17,19 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, M. Pro­cho­ro­vas – 7,84 proc., V. Ži­ri­nov­skis – 6,23 proc., S. Mi­ro­no­vas – 3,85 proc.

Continue reading „Kai kurie Rusijos prezidento rinkimų ypatumai“

breivik

Apie Norvegijos žudiką Andersą Beringą Breiviką šiandien jau prirašyta šimtai straipsnių. Analitinių, probleminių, gilių. Kas portalui Slaptai.lt atrodo svarbiausia?

“The New York Times”, “Komersant” skelbia publikacijas, kaip Rusijos premjero Vladimiro Putino spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas skuba atsiriboti nuo vienišiaus teroristo A.Breiviko maždaug 1500 puslapių dydžio manifesto. Pasirodo, savo žiaurumu, ciniškumu visą pasaulį sukrėtęs malonių veido bruožų ir tyrų mėlynų akių norvegas žavėjosi Rusijos premjeru Vladimiru Putinu. Ne tik žavėjosi, bet ir laikė jį “teisingu, ryžtingu, pagarbos vertu lyderiu”. Tiesa, politikui V.Putinui adresuoti A.Breiviko pagyrimai – su kai kuriomis išlygomis. A.Breivikas neatmetė varianto, kad V.Putinas gali tapti ir “mirtinu jų priešu”.

Continue reading „“Vladimirą Putiną jis vadino pagarbos vertu lyderiu”“

latynina_in

Nederėtų aklai tikėti kiekvienu žymios Rusijos apžvalgininkės Julijos Latyninos žodžiu, pasakytu RTVi laidose “Kod dostupa”. Juolab kad J.Latyninos pozicija pastaruoju metu (ypač po vienos kelionės į Izraelį, apie kurią ji pati viešai prasitarė) tapo akivaizdžiai priešiška arabams ir žmogaus teisių gynėjams, o Izraeliui – palanki.

Tačiau jos pastabose, nepaisant kai kurių į akis krentančių tendencingumų, regiu dėmesio vertų pastebėjimų, aktualių Lietuvai. Štai kad ir paskutinioji “Kod dostupa” laida, kurioje J.Latynina analizuoja, kaip Rusija sėkmingai kariauja prieš Estiją ir Gruziją įvairiausio pobūdžio informacinius karus. Tame per RTVi televiziją parodytame J.Latyninos monologe įsiminė būtent pasakojimas apie rusiškus informacinius karus, kuriuos šiandieninė Kremliaus valdžia stengiasi laimėti “bet kokia kaina”.

Continue reading „“Hakerių” atakos dabar pavojingesnės už tankų ir desantininkų puolimus“

savisaar3

Estijoje nuo 2010 metų gruodžio pradžios įsisiūbavo skandalas dėl atskleistų žymaus šios šalies politiko Edgaro Savisaaro ryšių su Rusijos žvalgyba. Estijos saugumo policija nustatė itin glaudžius ryšius tarp Talino mero E.Savisaaro ir kelių su Rusijos žvalgyba ir Kremliumi susijusių Rusijos piliečių. Teigiama, kad Talino meras dar šių metų pradžioje sudarė sandėrį dėl 1,5 milijono eurų finansinės paramos iš Rusijos. Šie pinigai buvo skirti E.Savisaaro vadovaujamai Centro partijai ir dėl šios paramos susitarta su „Rusijos geležinkelių“ vadovu Vladimiru Jakuninu.

Continue reading „,,Savisaargeito” paslaptys“

riau_2

Padėtis Rusijoje vis labiau kaista. Nuo gruodžio 11 dienos Maskvoje ir Rusijos regionuose prasidėjo susirėmimai tarp slavų kilmės žmonių ir kaukaziečių. Gruodžio 11-ąją Maskvoje per susirėmimus sužeisti 36 žmonės, Peterburge – 9 žmonės, dar 4 žmonės sužeisti per susirėmimus Samaroje. Tą pačią dieną padegtos Maskvos srityje esančios dvi kaukaziečių valdomos kavinės.

Gruodžio 11-ąją milicijos ir specialiųjų pajėgų preigūnai Maskvoje suėmė per 1300 žmonių – tiek slavų, tiek kaukaziečių. Gruodžio 12 – 13 dienomis sužeisti dar 43 žmonės. Paaiškėjo ir skandalingi faktai – kad masinius neramumus kurstė ir prokremliško jaunimo judėjimo „Naši” judėjimo nariai, taip pat –  ir faktinis „Naši” judėjimo lyderis V.Jekimenka. Prie susirėmimų kurstymo prisidėjo ir vienas iš pogrindinio, bet faktiskai valdžios remiamo fašistų klano lyderių – N.Diomuškinas.

Continue reading „Rusijoje – žiaurūs susirėmimai tarp slavų ir kaukaziečių“

kasin

Lapkričio 5 dieną Rusijos sostinėje Maskvoje užpultas ir žiauriai sumuštas laikrasčio „Komersant” žurnalistas Olegas Kašinas.

Jis rašė straipsnius politinėmis temomis, palaikė opozicinių politinių jėgų – partijos „Jabloko”, jaunimo judėjimo „Oborona”, antifašistų judėjimų veiklą. Savo apžvalginiuose straipsniuose jis nepalankiai vertindavo prokremiško jaunimo judėjimą „Naši”, demaskuodavo su įtakingais valdžios veikėjais ir oligarchais siejamus korupcijos faktus. Keliuose straipsniuose O.Kašinas buvo aprašęs ir pedofolija įtariamo Rusijos dirigento N.Pletniovo veiklą.

Continue reading „Maskvoje žiauriai sumuštas žurnalistas Olegas Kašinas“