„Benjamino Netanjahu vyriausybei ir Izraelio valdžiai nelengvai pavyksta tramdyti smurto bangą, neslūgstančią jau trečią savaitę“, – rašo Financial Times. Ekspertų nuomone,  ta nauja įtampos vija, kurią kai kurie palestiniečiai pavadino „Jeruzalės intifada“, buvo netikėta tiek Izraelio, tiek ir Palestinos valdžiai.

Vien tik antradienį žuvo trys izraeliečiai, keliolika sužeista, praneša straipsnio autoriai.

Continue reading „„Jeruzalės intifada“ Izraelio specialiąsias tarnybas užklupo netikėtai“

mossad_5555555

Goldšteinas Volfas (g. 1921) žinomas kaip pirmasis sovietų šnipas, dirbęs prieš Izraelį. Volfas Goldšteinas gimė Rytų Europoje žydų šeimoje. Dar paauglystėje susižavėjo komunistine ideologija ir, kai kuriais duomenimis, buvo iš pradžių užverbuotas NKVD darbui prieš Izraelį.

V.Goldšteinas nuvyko į Izraelį 1948 metais, kai ten vyko karas už nepriklausomybę, ir įsitaisė dirbti į Užsienio reikalų ministeriją, Ekonomikos skyrių. Kaip ir dauguma repatriantų, jis pasikeitė vardą ir pavardę, tapo Avnis Zejevas.

Šeštajame dešimtmetyje V.Goldšteinas Izraelio URM‘o linija išvyko į Briuselį, o vėliau į Belgradą. Jis galėjo prieiti prie Izraelio vyriausybinių ryšio kanalų ir žinojo apie visas slaptas derybas, kuriose dalyvaudavo Izraelio valdžia.

Continue reading „Pirmasis sovietų šnipas, dirbęs prieš Izraelį“

lakammmm_1

Ami Ajalonas, kontradmirolas (g. 1945) – pirmasis Šin-Bet (Izraelio kontržvalgybos tarnybos) šefas, kuris į pareigas buvo paskirtas viešai, ir pirmasis jūrų karininkas, vadovavęs tai žinybai. Jis tapo Šin-Bet direktoriumi 1996-ųjų metų sausį.

Ami Ajalonas pakeitė išėjusį į atsargą Karmį Giloną, kuris prisiėmė visą atsakomybę už tai, kad Šin-Bet nesugebėjo užkirsti kelio pasikėsinimui į Izraelio ministrą pirmininką Icchaką Rabiną 1995 metų lapkričio 4-ąją, per kurį šis buvo nužudytas (dar anksčiau I.Rabinas prašė A.Ajalono užimti Šin-Bet direktoriaus postą).

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: Ami Ajalonas, Džonas Baronas ir Frenkas Bosardas“

lakam_agentas

LAKAM – itin slapta Izraelio specialioji tarnyba, įsteigta užtikrinti Izraelio savo branduolinio ginklo kūrimo programos slaptumą.

1956 metų rudenį, kaip tik kai izraeliečiai kartu su anglais ir prancūzais slapta svarstė (nesėkmingo) plano, kaip atplėšti Sueco kanalą nuo Egipto, detales, Izraelio vyriausybė nusprendė įsigyti iš Prancūzijos atominį reaktorių, galintį gaminti medžiagas branduoliniams užtaisams. Iš pradžių itin slaptu Izraelio pavertimo branduoline valstybe planu buvo užsiėmę Mosadas ir Amanas.

Continue reading „LAKAMo agentams pirmiausiai rūpėjo atominiai reikalai“

mossa_geltonas

Benjaminas Bliumbergas (Benjamain Bliumerg)Izraelio ypač slaptos žvalgybinės organizacijos, įsteigtos Izraelio pastangoms nuslėpti nuo išorinio pasaulio savo atominės bombos kūrimą, vadovas.

Naująją tarnybą B.Bliumbergas įsteigė 1957-aisiais metais.

Iš pradžių ji vadinosi Specialiųjų pavedimų valdyba prie Izraelio gynybos ministerijos, o vėliau tapo Liška Le Kišrei Mada (ha-Lishka le-Kishrei Mada) – Mokslinių ryšių biuru, slapta vadinamu Lakamu (Lekem). Tai – akronimas nuo viso pavadinimo ivrito kalba.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: paslaptingasis Benjaminas Bliumbergas“

eitan_izraelis

Rafaelis Eitanas – Izraelio žvalgybos bendradarbis ir vienas iš vadovų, beje, kuravęs amerikiečio šnipo Džonatano Džėjaus Polardo (Jonathan Jay Pollard) veiklą.

Rafaelis Eitanas gimė Palestinoje, Rusijos žydų šeimoje, tenai emigravusioje 1922 metais. Dar vaikystėje kartą su motina nuėjęs į kino teatrą žiūrėti trilerio apie šnipus, jaunasis R.Eitanas jai pasakė: „Aš noriu būti toks pat žvalgas, kaip Mata Hari!“

Būdamas vos 12 metų Eitanas įstojo į pogrindinės žydų armijos „Hagana“ gretas. Vėliau jis tarnavo diversiniame padalinyje „Palmach“. Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo (iki Izraelio valstybės susikūrimo 1948 metais) jis dalyvavo slaptose operacijose nelegaliai įvežant žydus pabėgėlius į Palestiną. Situaciją komplikavo tai, kad anglai, valdę ten pagal Tautų Lygos mandatą, kažkuriuo momentu beveik visiškai uždraudė žydų imigraciją.

Continue reading „Iš žvalgybos enciklopedijos: Rafaelis Eitanas – nacionalinis Izraelio didvyris“

eitanas_111

Gruodžio 7 dieną laikraštis “XXI amžius” išleido dar vieną specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Norintieji įsigyti popierinę “Slaptųjų takų” versiją turėtų kreiptis: gilanis.gintaras@gmail.com.

“Slaptuosiuose takuose” pasakojama apie pačias įdomiausias, sensacingiausias, skandalingiausias žvalgybines bei kontržvalgybines operacijas. Tiek sėkmingas, tiek ir gėdingai žlugusias. Nors rašome apie viso pasaulio slaptąsias tarnybas, tačiau pagrindinis mūsų dėmesys nukreiptas į tas valstybes, su kuriomis Lietuva turi bent minimalių sąsajų.

Šiandien skaitytojų dėmesiui pateikiame pasakojimą apie vieną iš labiausiai žinomų aukšto rango Izraelio slaptųjų tarnybų karininkų – Rafaelį Eitaną.

Continue reading „“Noriu būti toks pat žvalgas kaip ir Mata Hari”“

mustynes_1

Knygos Lietuvoje brangios, ne visuomet įkandamos. Vis tik šį kartą nusprendžiau įsigyti Jurijaus Sliozkino “Žydų šimtmetį”. Kad susidomėjau šiuo Kalifornijos Berklio universiteto Rusijos istorijos profesoriaus veikalu, “kalčiausias” kolega Arūnas Brazauskas, internetiniame portale balsas.lt apie “Žydų šimtmetį” parašęs intriguojančią recenziją.

Continue reading „“Mūsų parlamentarai bent jau nesimuša”“

mossa_geltonas

2000-aisiais metais nesutarimai tarp žydų ir palestiniečių labai sustiprėjo. Palestiniečių mirtininkai, remiami Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) lyderio Jasiro Arafato, masiškai rengė teroro aktus, nukreiptus tiek prieš žydų kareivius, tiek prieš civilius žydus.

2001 metų gruodžio mėnesį Izraelio vyriausybė, vadovaujama premjero Arielio Šarono, galutinai atmetė galimybę derėtis dėl taikos su J.Arafatu.

Šis sprendimas reiškė, kad Izraelis bandys likviduoti Palestinos autonomiją. Tuo metu surengta Visuomenės nuomonės instituto (vadovė – Mina Cemach) apklausa rodė, kad net 55 proc. žydų pritartų vyriausybės pastangoms jėga nuversti J.Arafato valdžią.

Continue reading „Dar viena versija: premjerą Icchaką Rabiną nužudė Izraelio slaptosios tarnybos“

tomas_tomas

Lietuvos aktualijomis besidomintiems lietuviams tikriausiai nereikia pristatyti nei projekto “Aš – Lietuvai”, nei šį projektą jau keletą metų intensyviai įgyvendinančio iniciatoriaus, koordinatoriaus Tomo Girdzijausko.

Su didžiąją gyvenimo dalį Londone praleidžiančiu T.Girdzijausku susipažinau atsitiktinai – dr. Algimanto Matulevičiaus vadovaujamo visuomeninio judėjimo “Tautos Ateities Forumas” būstinėje Vilniuje.

T.Girzijausko pozicija pirmiausiai sudomino savo konkretumu: daugmaž visi pripažįstame, jog Lietuva sunkiai serga, tačiau mes, lietuviai, tarsi užsispyrę neieškome ligos priežasčių bei būdų, kaip reikėtų gydytis. Tarsi nenorėtume pasveikti. Tarsi būtume kažko labai išsigandę, apduję ar praradę pasitikėjimą savo jėgomis.

Continue reading „Ką lietuviams patartų Izraelio analitikai“

mossad_01

Izraelio atominės bombos kūrimo istorija žinoma, tačiau toje istorijoje dar daug mįslių. Dar daugiau neaiškumų techniko atomininko Mordechajaus Vanuno, susijusio su tos bombos kūrimu, gyvenime. Izraelio valdžia jį paskelbė išdaviku, atskleidusiu valstybės paslaptį.

Mordechajus Vanunas gimė 1954 metais Maroke, religingo žydo šeimoje, kurioje augo dar keturi vaikai. Į Izraelį jo tėvai persikėlė 1960 metais ir Besšebe prekiavo religiniais daiktais. Sulaukęs pilnametystės, jaunasis Vanunas tarnavo kariuomenėje inžineriniuose daliniuose, o paskui įstojo į Tel Avivo universitetą, fizikos fakultetą. Tačiau studijavo neilgai: 1975 metais kaip nepažangus studentas buvo pašalintas iš universiteto.

Continue reading „Ar tikrai Mordechajus Vanunas – Izraelio išdavikas?“