mlecin_leonid

Ir vėl įsiminė per RTVi televiziją rodyta laida “Osoboje mnenije”, kurioje savo poziciją žurnalistei Irinai Vorobjovai dėstė žymus Rusijos žurnalistas, istorikas Leonidas Mlečinas. Atmintin labiausiai įstrigo tie laidos momentai, kuriuose analizuotas paskutinysis JAV – Rusijos šnipų skandalas, kai iš Amerikos vienu metu buvo išsiųsta vienuolika puikiai užsikonspiravusių Rusijos žvalgų, o […]

video_cip

Šių metų vasarą Rusijos teisėsauga demaskavo Orenburgo apskrityje slapta veikusią skaitlingą pedofilų grupuotę. Būtina pabrėžti, jog pedofilai šiame pietų Uralo regione ištvirkavo prisidengdami padorių organizacijų iškabomis. Bet svarbiausia, kad mažamečius vaikus Orenburge tvirkino žinomi, gerbiami šio regiono žmonės – politikai, verslininkai, teisėjai, prokurorai, mokytojai, buvę KGB pareigūnai… Ar Rusijos teisėsaugai […]

palmaitis_2

Mes užsiimame anti-esperanto kalbomis. Mūsų laikų globalizmas remia ne šiaip sau „kalbas” ar įdomius eksperimentus, bet tai, kas jam naudunga: sukurti vientisą pasaulį su minimaliais skirtumais, kuriame darbo jėga ir kapitalas be kliūčių būtų permetami iš vienos vietos į kitą. Tam globalizmo zonoje naikinamos nacionalinės valstybės, į kurių vietą ateina […]

lageriai_bolseviku

Sutapo, kad ketvirtoji serijos „Pūtėme prieš vėją“ Edvardo Buroko knygos dalis „Krauju rašyta istorija“, tarsi apibendrindama pirmąsias tris dalis, išėjo lietuvių, rusų, anglų ir prancūzų kalbomis minint Vorkutos politinių kalinių 55 metų sukaktį. Ją išleido Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga. Į Amžinybę vienas po kito išeina likę sukilimo organizatoriai ir dalyviai, […]

minaretai_1

Vokiečių kalba leidžiamuose internetiniuose laikraščiuose gausu straipsnių apie antiislamiškas nuotaikas Europoje. Islamo išpažinėjų susirūpinimą sustiprino praėjusiais metais Šveicarijos gyventojų referendumu priimtas sprendimas, kuriuo šalyje draudžiama statyti minaretus. Amerikoje antiislamiškas nuotaikas sukurstė numatoma musulmonų bendruomenės centro ir mečetės statyba Niujorko Manheteno kvartale, netoli rugsėjo 11-osios tragedijos vietos. Ypač pasižymėjo dešiniųjų populistų […]

kinu_kariai

“XXI amžiaus” laikraščio uolus skaitytojas, prenumeratorius ir rėmėjas, JAV lietuvis dr. Petras Ironis Jokubka savo gyvenimo 95-metį pasitiko su nauja knyga apie gerų, dorų, dvasingų, o gal net tobulų valstybių kūrimą. Jam atrodo, kad tokia valstybė – tai daugelio valstybių konfederacija. Į tokių valstybių konfederaciją gali įeiti ne tik vieno […]

radza_ekselent

Dar karštai vasarai nepasibaigus, rugpjūčio 21 dieną, startavo naujas rudeninis televizijų sezonas. Jo startas priminė kalėdinį šurmulį, kuomet jau lapkričio mėnesį dalis prekybininkų pradeda kalbėti apie žiemą – sniego dar nematyti, bet jau kalėdiniai išpardavimai prasideda. Pradėsiu nuo šokių. Kitaip ir neįmanoma. LRT šeštadienio priminė, kad dar 2006-2007 metais ji […]

gitara_1

Artėjant nuostabiai ir nepakartojaimai Rugsėjo 1-osios šventei Vingio parke, studentų brolija ir seserija „barake.lt“ nusprendė pakalbinti šventėje koncertuosiančius jaunus, bet perspektyvius atlikėjus Dee & Kamy. Šie atlikėjai dar visai neseniai išleido savo pirmąjį albumą “Original taste“ ir juo įrodė, jog yra puikūs muzikos kūrėjai, griaunanatys Lietuvoje nusistovėjusius standartus, propaguojantys hip-hopą. […]

internetas_zenklas

Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktame tyrime pastebima, jog laikraščiai turi geras galimybes išlikti, jeigu daugiau dėmesio skirs savo tinklalapiams ir sugalvos, kaip tinkamiau apmokestinti savo turinį. Nacionalinis laikraščių tinklas (Newspaper National Network) paskelbė naują tyrimą, kuriame skelbiama, kad unikalių lankytojų skaičius Jungtinių Valstijų laikraščių tinklapiuose yra pats aukščiausias per visą istoriją. […]

Tikroji-daktaru-istorija_virselis_10-05-10

Lietuvoje galioja įstatymai, kurie gina žmogaus privatų gyvenimą. Tai suprantama. Tačiau kartais žurnalistams ir jų kolegoms, kurie dirba atstovais spaudai teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, laikytis tokių įstatymo normų tenka labai keistomis aplinkybėmis. Štai Lietuvos apeliacinis teismas šių metų liepos 2 dieną išplatina tokį pranešimą: “2010 07 02H. D. lieka suimtasLietuvos […]

Copy of savukynas_alumnato_kieme

Tikriausiai kiekvienas iš mūsų prisipažins, jog žiūri lietuviškas televizijos laidas, įskaitant ir visuomeninį transliuotoją, ir komercines televizijas. Ir kiekvienas iš mūsų, be abejo, turime susidarę nuomonę apie televiziją. Dažnusyk – labai kategorišką. Vieni iš mūsų pasigenda pramoginių laidų, kiti – probleminių. Vieni įsitikinę, jog laidai vadovaujantis žurnalistas gali turėti savo […]

berluskoni

Lietuvos Valstybės saugumo departamente regimi permainų ženklai. VSD atidavė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui garsiąsias 12-a slaptų pažymų, kurių nepavyko išsireikalauti net nuo 2006 metų pabaigos. Neseniai iš VSD atleisti aukšto rango pareigūnai A.Paukštė ir LJurgelaitis, o kiek anksčiau atleisti kai kurie kiti pareigūnai, apie kuriuos teigiama, kad jie […]

lagaminas 030

Kaž­kas nu­ti­ko lie­tu­viams – vi­si ver­žia­si iš­va­žiuo­ti iš gim­to­jo kraš­to, sa­vo  tė­vy­nės. Jau ba­lan­dį iš­vy­ki­mą už­si­re­gist­ra­vu­sių emig­ran­tų skai­čius dau­giau kaip pen­kis kar­tus (!) vir­ši­jo anks­tes­nių mė­ne­sių iš­vy­ki­mą. Kaip ro­do Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys, iki ba­lan­džio iš­vy­ki­mą iš ša­lies de­kla­ra­vo apie 2000 lie­tu­vių kas mė­ne­sį (ko­vą jų bu­vo 2112, va­sa­rį – 1822, […]

Ko-nezino

Vokietijos laikraštis „Bild“ paskelbė nemaloniai stebinantį straipsnį apie menką Amerikos studentų bendrą išsilavinimą. Straipsnio „Toks neišprusęs ateities elitas“ autorius pabrėžia, jog net elitinių universitetų studentai negali pasigirti plačiu akiračiu. Daugelis studentų nežino, kas buvo Bethovenas ir Mikelandželas. Straipsnyje supažindinama su kai kuriomis elitinio Beloito universitete (Viskonsino valstija) atlikto tyrimo duomenimis. […]

video_cip

Ar Lietuvai pavojingi Rusijos – Baltarusijos nesutarimai? Ar realu, kad Moldova prisijungs prie Rumunijos? Azerbaidžanas vis garsiau prabyla apie ketinimus atsiimti savo žemes – Kalnų Karabachą, o Rusija demonstruoja paramą Armėnijai. Ar tai reiškia, kad sulauksime dar vieno lokalaus karo? Kaip Lietuvai derėtų žiūrėti į Kiniją – kaip į partnerį, draugą ar […]

rusu_prokuratura

Manipuliacijų visuomenės nuomone šiandieninėje Lietuvoje – nors vežimu vežk. Ir tos manipuliacijos – labai pavojingos. Nes visuomenės nuomonė formuojama valstybiškai svarbiais klausimais. Pavyzdžiui, kažkas Lietuvoje, o gal – ne tik mūsų šalyje, trokšta, jog mes susidarytume kuo nepalankesnį požiūrį į Lukiškių tardymo izoliatoriuje uždarytą buvusį omonininką Konstantiną Michailovą – Nikuliną. […]

saakasvislis_portretas

Karštam ir dulkėtam mieste jo gyventojai energingai ir emocionaliai aptarinėja vieną vienintelę temą. Futbolo pasaulio čempionatas – svarbiausias įvykis Gruzijos visuomenėje. Didžioji politika, santykiai su buvusia “didžiąja kaimyne“, vizitai ir derybos “už uždarų durų“ –  tai antraeiliai dalykai. Futbolas užvaldė visus. Pamatęs tokius pokyčius visuomenėje, kuri buvo laikoma perdėtai politizuota, […]

zagorskis_ 1

Arūnas Zagorskis – buvęs ilgametis Lietuvos karinės žvalgybos ir kontržvalgybos darbuotojas. Jo stažas Antrąjame operatyvinių tarnybų departamente prie KAM (AOTD) – aštuoneri metai. Prieš tapdamas AOTD pareigūnu A.Zagorskis jau turėjo vertingos slaptojo seklio patirties. Iki tarnybos AOTD struktūrose jis tarnavo policijoje. Bet ne eiliniu patruliu. Slaptuoju sekliu kriminalinės policijos struktūrose […]

landsbergis_01

Gar­bin­gas Teis­me, Jums ten­ka spręs­ti be­maž be­ga­li­nę by­lą, ku­ri tę­sia­si jau sep­tin­tus me­tus. Ka­dan­gi jos es­mė yra tei­sy­bės nu­sta­ty­mas, anks­tes­niems teis­mams tek­da­vo už­duo­tis ar­ba nu­sta­ty­ti, kad pa­skleis­ta ne­tie­sa ir yra ne­tie­sa, ar­ba aiš­kin­tis, kaip ne­tie­sa ga­lė­tų virs­ti tie­sa, pvz., jei pa­na­šus ty­ri­mas ka­da nors bu­vo nu­trauk­tas, ne­nu­sta­čius šmeiž­to ty­čios, o […]