Atsargiai – Rusijos ambasadoriaus dovana


Atsiverskime mūsų šalyje rusų kalba leidžiamo “Litovskij kurjer” vieną iš paskutiniųjų numerių. Lapkričio viduryje pasirodžiusiame 45-ame numeryje rasite nedidelį tekstelį, pasakojantį apie lapkričio 4-ąją – rusiškąją Vienybės dieną, kuri Rusijoje pradėta švęsti, beje, visai neseniai.

Ta nedidelė informacinio pobūdžio publikacija tarsi niekuo neišsiskirianti. Tiesiog Rusijos ambasadorius Lietuvoje ponas Vladimiras Čikvadzė pasakoja, kuo lapkričio 4-oji ypatinga visiems rusams – tiek Rusijos piliečiams, tiek Lietuvoje gyvenantiems rusakalbiams. Ambasadoriaus kalba – proginė. Daug gražių, abstrakčių, pompastiškų žodžių apie būtinybę rusų tautai vienytis.

Į šį rašinį tikrai nevertėtų kreipti akylesnio dėmesio, jei ne nuotrauka, kurioje užfiksuota, kaip Rusijos ambasadorius Vilniuje V.Čikvadzė įteikia garbingą apdovanojimą “Litovskij kurjer” žurnalistui Anatolijui Ivanovui. Įdomu, kuo šis žurnalistas nusipelnė išskirtinio ambasadoriaus dėmesio? Ar už kultūrinio, pažintinio, visuomeninio pobūdžio publikacijas apdovanotas šitas žurnalistas? Tikriausiai – ir už jas. Tačiau nereikia pamiršti, kad būtent šis žurnalistas buvo vienas iš tų, kurie “Litovskij kurjer” puslapiuose pradėjo aršiai pulti Lietuvai palankų ir lojalų tautinių bendrijų tarybos pirmininką Mahirą Gamzajevą, išdrįsusį viešai pateikti priekaištų “didžiojo brolio statuso” pasiilgusiems rusakalbiams.

Taigi mažų mažiausiai viena A.Ivanovo publikacija apie Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų reikalus buvo mums itin nepalanki. “Marionetė nacionalistų rankose” pavadintame rašinyje žurnalistas A.Ivanovas neseniai pūtė į tą pačią dūdą kaip ir Lietuvos rusų sąjunga, reikalaujanti M.Gamzajevo atsistatydinimo. Suprask, dabartinis TBT vadovas kursto nacionalinę nesantaiką. O juk ponas M.Gamzajevas niekad nieko blogo apie Lietuvos rusus nėra pasakęs. Jis tik pasiūlė Lietuvos rusams atsisakyti išskirtinių, priviligijuotų teisių, suteiktų jiems dar gūdžiais sovietiniais metais, ir naudotis tik tomis galimybėmis, kuriomis naudojasi visos kitos Lietuvoje gyvenančios tautinės bendrijos – ukrainiečių, baltarusių, vokiečių, latvių, rumunų ar estų (jos turi tik privačias sekmadienines mokyklas ar fakultatyvus, kur būtų dėstoma gimtąja kalba, o valstybinių – nė vienos). Tiksliau sakant, M.Gamzajevas pasiūlė, jog rusiškose mokyklose vis daugiau disciplinų būtų dėstoma ne rusų, o lietuvių kalba. Jo įsitikinimu, tokia nuostata rusakalbiams padėtų lengviau integruotis į Lietuvos visuomenę. Beje, ši tvarka egzistuoja visame demokratiškame Vakarų pasaulyje. Belgijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ar Amerikoje nėra iš valstybės biudžeto išlaikomų rusakalbių mokyklų, nors daug kur rusų bendruomenės – itin gausios.

Tačiau dėl tokio pasiūlymo kilo didelis rusakalbių nepasitenkinimas. Pasirodo, Lietuvos rusakalbiai labai nenori atsisakyti sovietmečiu įgytų privilegijų, o tuo pačiu – nenori integruotis ir į Lietuvos visuomenę. Tokioms nuostatoms juos slapta pakursto, žinoma, ir V.Čikvadzės vadovaujama Rusijos ambasada Vilniuje. Todėl “Slaptieji takai” įtaria, kad Rusijos ambasada viešai apdovanojo kažkokiomis vertingomis dovanomis žurnalistą A.Ivanovą dar ir tam, kad šis nebijotų kritikuoti Lietuvai, o ne Rusijai lojalų tautinių bendrijų tarybos pirmininką M.Gamzajevą.

Ant Rusijos nederėtų pykti, kam ši gina savo interesus Lietuvoje. Rusija elgiasi logiškai. Šiuo atveju kritikos turėtų sulaukti visų pirma Lietuvos valstybinės institucijos, kurios niekaip, nei viešai, nei slapta, negina Lietuvai lojalaus tautinių bendrijų tarybos pirmininko. Pavartykime lietuviškąją spaudą, tiek popierinę, tiek internetinę, tiek komercinę, tiek patriotinę, ir vėl pastebėsime keistą tylą. Pasirodo, niekas iš lietuvių patriotų ypatingai nepuola ginti Lietuvai, o ne Rusijai lojalaus M.Gamzajevo. Net savo patriotiniais, tautiniais leidiniais pasivadinusios redakcijos šios temos negvildena.

Tikriausiai čia esama didelio nesusigaudymo. Kai kurie primityvieji mūsų patriotai, matyt, įsitikinę, jog musulmonas azerbaidžanietis M.Gamzajevas negali būti nuoširdus Lietuvos bičiulis, draugas ir patriotas. Primityviesiems patriotams nė motais, kad šis dar ir azerbaidžaniečių bendruomenei Lietuvoje vadovaujantis vyras gali būti žymiai didesnis Lietuvos patriotas už daugelį patriotais besidedančių lietuvių.

Taigi Rusijos ambasada apdovanojo žurnalistą, užsipuolusį tautinių bendrijų tarybos pirmininką. O kaip Lietuvos valstybė ketina paremti jos interesus ginantį azerbaidžanietį M.Gamzajevą bei jo šalininkus? Kol kas paramos iš Lietuvos valstybės – kaip iš ožio pieno. Tokia Lietuvos laikysena – pavojinga. Lietuvoje gyvenantys kitataučiai puikiai mato, kaip Rusija principingai gina saviškius – visur ir visada. O Lietuva jai lojalius kitataučius … dažniausiai palieka likimo valiai. Laikydamiesi tokios taktikos mes ilgainiui prarasime savo paskutinius draugus tautinėse bendrijose. Tada liksime vienui vieni.

Redakcijos prierašas.

Šiandien laikraštis “XXI amžius” išleido dar vieną specializuoto priedo “SLAPTIEJI TAKAI” numerį. Norintieji įsigyti tegul kreipiasi: gilanis.gintaras@gmail.com.

2010.11.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *