Audrius Butkevičius: “Tokios mano liudijimo interpretacijos neatitinka nei mano liudijimo esmės, nei tikrovės”


Slaptai.lt skelbia oficialų Audriaus Butkevičiaus pareiškimą Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui Aloyzui Kruopiui

P A R E I Š K I M A S

Mano liudijimo Medininkų žudynių byloje pasėkoje, nukentėjusiųjų asmenų giminės padarė viešus pareiškimus Lietuvos televizijoje, esą aš teigęs, kad poste budėjusiems pareigūnams buvo uždrausta priešintis užpuolikams.

PAREIŠKIU:

Tokios mano liudijimo interpretacijos ir tuo labiau spekuliacijos, neva mano pasakytais teiginiais, neatitinka nei mano liudijimo esmės, nei tikrovės.

Medininkų poste budėję pareigūnai buvo pavaldūs ne mano žinybai, o Vidaus reikalų ministerijai ir Muitinės departamentui. Už jų instruktavimą ir jiems duotus įsakymus tiesiogiai atsakinga minėtų žinybų vadovybė.

Manau, kad būtina paaiškinti, kad pažeidžiant Pasienio apsaugos įstatymo nuostatas Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas G.Vagnorius buvo raštiškai įsakęs (potvarkis) Medininkų posto apsaugą perduoti Vidaus reikalų ministerijos žinion. Šio potvarkio pasėkoje VRM pareigūnai vykdė jiems įstatymu nenumatytas funkcijas.

Laikau reikalingu papildomai akcentuoti, kad tuo metu KAD (Krašto apsaugos departamentas) esanti pasienio apsaugos tarnyba turėjo teisę naudoti šaunamąjį ginklą pasienio posto užpuolimo atveju, iškilus grėsmei pareigūnų gyvybei.

Siekiant išvengti bereikalingų pasienio incidentų ir konfliktų su kaimyninių valstybių pareigūnais ir TSRS kariškais ar TSRS VRM pavaldžiais OMON padaliniais, KAD pareigūnai buvo mokomi atskirti tikrą pavojų nuo menamo ar kitokių priešininko – užpuoliko provokatyvaus elgesio atvejų ir šaunamąjį ginklą naudoti, tik neturint kitos išeities konfliktui sureguliuoti.

Papildomai turiu pareikšti, kad dažnai spaudoje girdimos šios bylos dalyvių spekuliacijos sąvoka „nepasipriešinimo koncepcija“ neturi nieko bendro, atveju veikusiomis įstatyminėmis nuostatomis, įsakymais ar rašytinėmis ir žodinėmis instrukcijomis.

Minėta žodinė konstrukcija vertintina tik kaip bylos tyrėjų nenoras įsigilinti į 1990-1991 m. valstybės gynimo sistemos realybes.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: buvęs Krašto apsaugos departamento vadovas Audrius Butkevičius.

2012.12.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *