Buvęs Rygos omonininkas Konstantinas Michailovas: “Generaliniam prokurorui iš anksto žinomas būsimojo nuosprendžio turinys”


Kreiptis į Jus mane paskatino 2011 m. balandžio 26-osios dienos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro Dariaus Valio interviu dėl Medininkų bylos aplinkybių, dėl man pareikšto kaltinimo ir netrukus turimo paskelbti nuosprendžio. 

O taip pat – dėl toliau atliekamo ikiteisminio tyrimo šioje byloje. Ponas generalinis prokuroras savo interviu Lietuvos žurnalistams ir tuo pačiu visuomenei leido sau viešai pareikšti apie tai, kad:

1) priklausomai nuo man paskelbto nuosprendžio Lietuvos prokuratūra reikalaus teismo proceso už akių kitiems, kartu su manimi kaltinime minimiems asmenims, t.y. A. Laktionovui, A. Ryžovui, Č. Mlynikui;

2) todėl Generalinė prokuratūra skuba perduoti baudžiamąją bylą jų atžvilgiu teismui, kai tik užbaigs surinkti „įrodymus“;

3) pasak generalinio prokuroro aš, Konstantinas Michailovas, dėl įrodymų nebuvimo nebekaltinamas Lietuvos muitininkų ir policininkų nužudymu posto namelio viduje. Kaip buvo galima suprasti paskelbtus spaudoje generalinio prokuroro žodžius jau dabar, t.y. nuo 2011 m. balandžio 26 d., ponas generalinis prokuroras leidžia sau tvirtinti, kad aš kaltas dėl tariamai paleistų šūvių į du Lietuvos pareigūnus Medininkų muitinės poste. Tiesa, į kokius pareigūnus aš tariamai šaudžiau, konkrečiai nenurodoma.

Todėl, remdamasis aukščiau išdėstytu, manau būtinu atkreipti Jūsų dėmesį į bylos, kurioje aš, Konstantinas Michailovas, esu absoliučiai nepagrįstai kaltinamas ir dėl to 4-ius metus neteisėtai laikomas kalėjime, aplinkybes, o būtent:

1) aš, Konstantinas Michailovas (Nikulinas), nežudžiau ir nedalyvavau Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnų nužudyme Medininkų poste ir niekada jame nebuvau;

2) šis Lietuvos generalinio prokuroro interviu atvirai nurodo į tai, kad jam iš anksto yra žinomas būsimojo nuosprendžio apkaltinamasis turinys mano atžvilgiu, nors teismas jo dar nepaskelbė minėto interviu momentui;

3) atkreiptinas dėmesys ir į tokią, pakankamai esminę aplinkybę, kad, kaip pareiškė generalinis prokuroras, Lietuvos prokuratūra viso labo tik dabar „baigia“ surinkti „įrodymus“ A.Laktionovo, A.Ryžovo, Č.Mlyniko atžvilgiu dėl tariamo jų dalyvavimo šiame nusikaltime.

Jei sutiktume su tuo, kad man pareikštas kaltinimas dėl neva su aukščiau išvardintais asmenims kartu tariamai padaryto nusikaltimo privalėjo būti įrodytas dar 2009 m. balandžio 30 d., tai šitokia aplinkybė yra ir privalėtų būti neįmanoma. Tokiu būdu šis faktas dar kartą akivaizdžiai viešai patvirtina visišką man pareikštojo kaltinimo nepagrįstumą ir mano laisvės atėmimo neteisėtumą.

Minimas interviu atvirai ir vaizdžiai atskleidžia politinę šios bylos prigimtį bei sąmoningą jos pritempimą prie prokurorams parankių asmenų. O visa tai prieštarauja Lietuvos Baudžiamojo proceso ir Europos Žmogaus pagrindinių laisvių ir teisių Konvencijos pamatiniams principams. Tai savo ruožtu nedaro garbės Lietuvos Respublikos pirmininkavimui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje.

Pagaliau visa tai atima iš Lietuvos visuomenės galimybę išaiškinti tikruosius šios tragedijos kaltininkus.

Dėl šių priežąsčių dar kartą patikinu Jus visus, kad aš, Konstantinas Michailovas (Nikulinas), nesu net menkiausiai susijęs su tragiškais 1991 m. liepos 31 d. įvykiais Medininkų pasienio ir muitinės poste. Todėl viliuosi sulauksiąs besąlygiškai išteisinamojo nuosprendžio.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: buvęs Rygos omonininkas Konstantinas Michailovas – Nikulinas, šio laiško autorius.

2011.05.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.