Darius Valys dar gali pateisinti savo paskyrimą


Praeitą savaitę atvykę į Lietuvą tarptautinių žmogaus teisių organizacijų atstovai patvirtino, kad buvome teisūs teigdami, kad šalies generalinė prokuratūra savivaliauja ir pati dangsto nusikaltimus. Tai patvirtina vis nauji į viešumą iškylantys faktai.

Kodėl toleruojama tokia tvarka, kai vienas prokuroras, toks kaip Mindaugas Dūda, gali vienasmeniškai perbraukti Seimo NSGK tyrimą ir viso Seimo priimtas išvadas? Prokurorai privalėjo kruopščiai ištirti ir pasiūlyti teismui bausti už savivaliavimą, tarnybinių įgaliojimų viršijimą, žmogaus teisių daugkartinius pažeidimus bei kitų tarptautinių konvencijų sulaužymą neteisėtai suimant, įkalinant ir kankinant žmones, buvusius VSD vadovus M.Laurinkų, A. Pocių ir D. Dabašinską.

Vietoj to jis nutraukė bet kokį skaidrų ir sąžiningą tyrimą. Jis tai padarė nekreipdamas dėmesio nei į pakankamai aiškią šioje, taip vadinamoje “CŽV kalėjimų byloje“, LR Prezidentės poziciją, jog kalti turi būti išaiškinti ir nubausti, nei į akivaizdžius, nors ir labai rezervuoto Seimo NSGK tyrimo  išaiškintus faktus, kurie parodė, jog vis dėlto kalėjimai buvo. Negana to, ponas D.Dabašinskas asmeniškai ne kartą vyko į Vilniaus oro uostą ir ten, kaip visagalis, nušalinęs oro uosto, pasienio, muitinės, veterinarinės ir kitų tarnybų pareigūnus, lipo į nelegalius lėktuvus. Iš ten, neturėdamas jokių įgaliojimų ką norėjo tą ir vežė. Beliko tik stebėtis kitų pareigūnų ar jų vadovų visišku ištižimu. Jie net nesipriešindami leido šeimininkauti tokiems veikėjams kaip D. Dabašinskas.

Pagal Lietuvos įstatymus jis neturėjo jokių ypatingų įgaliojimų nušalinti jau minėtų tarnybų pareigūnus nuo jų teisėtų, tiesioginių pareigų vykdymo. Bet apie tokį suįžūlėjusių veikėjų siautėjimą ir visų šalies teisėsaugos tarnybų nuolankią baimę prieš VSD,  rimtai nežiūri nei Seimo NSGK pirmininkas ponas Arvydas Anušauskas, nei Prezidentūra. Minėti įvykiai ne tik nepasmerkti, bet net nebandoma juos išgyvendinti. Ką jau kalbėti apie prokurorus. Jie, matydami tokį aukštų politikų bejėgiškumą ir visa apimančią baimę prieš slaptąsias tarnybas, patys tampa dar įžūlesni.

M. Dūda vienas pats nusprendžia, kad M. Laurinkus, A.Pocius ir D. Dabašinskas nekalti. O jeigu ir yra jų kaltės faktų, tai tampa  valstybės paslaptimi. Po tokio akibrokšto visi tyli it musę kandę. Nustebino net karingoji Prezidentė, pati davusi eigą šiai istorijai, o po tokio tūlo M.Dūdos demaršo nuleidusi garą ir jau ramiai aiškinusi, kad prokurorai geriau žino. Toks prokurorų įžūlumas greitai davė rezultatus. Neilgai trukus  D.Dabašinskas iš įtariamųjų tapo pono A. Čapliko patarėju. Įdomu, ką patarinėja?

Pro politikų ir prokurorų akiratį, praslydo daug kas tame tarpe ir  5 milijonų JAV dolerių faktas, Seimo NSGK tyrime fiksuotas kaip nelegaliai atgabentų tais lėktuvais. Taip ir liko neaišku, kur nuplaukė nemaži pinigėliai. Grynieji pinigai mūsų politikams – įprastas dalykas, nes be jų rinkimų nelaimėtų. Todėl lyg ir suprantamas jų abejingumas. Tai net neabejingumas, o baimė, jog pradėjus narplioti Gordijaus mazgą, žiūrėk, nukreipsi ugnį į save. Paims ir prisimins, kad V. Uspakichas nelegaliai įvežė į Lietuvą 25 milijonus ir neteisėtai panaudojo politinei reklamai. Ir, kad tai reikia kvalifikuoti kaip nusikaltimą valstybei.

O čia jau pavojus, kad darbo partija bus paskelbta už įstatymo ribų. Arba dar pradės skaičiuoti  rubikončikų, maximinių bei dujotekančikų nelegalius milijonus įvairių politikų  pergalingiems rinkimams užtikrinti? Ar kas nors  pradės knaisiotis po Gedimino Kirkilo ir kompanijos pagalbininkų įvykdytą aferą, norėdami detaliau sužinoti, kaip buvo pasidalinta per LEO lt išplauti 3 milijardai, o ką jau bekalbėti apie tokį mažmožį kaip nerandamus 50 milijonų, nugvelbtų iš taip ir nepastatomo Vilniaus stadiono. Politikai būdami patys labai susitepę, o specai iš tarnybų tai žino,  tyli ir tylės. Tačiau peršasi baisi išvada klausiant – o kodėl tyli prokurorai? 

Egzistuoja tik vienas logiškas paaiškinimas, kodėl prokurorai gina net buvusius VSD veikėjus, šiurkščiai sulaužusius karininko priesaiką Tėvynei ir dariusius nusikaltimus. Patys prokurorai yra tų „specų“ akiratyje. Saugumiečiai žino apie jų nešvarius darbelius. Tai visiškai įrodo, kad šalis jau tampa mafiozine – kriminaline valstybe. Joje sąžiningi pareigūnai, politikai eliminuojami, neteisėtai apšmeižus, sukurpus bylą, ar/ir per langą išmetus.

Negi reikia dar įrodinėti, kad Vytautą Pociūną nužudė. Nužudymą užsakė savi, t.y., tie, kurie bijojo, kad jis viešai paskelbs apie 35 milijonus JAV dolerių, skirtų Baltarusijos opozicijai, vagystę. Juk nebuvo jokio kitos priežasties siųsti jį į Gardiną tik siekiant vienintelio tikslo – atsikratyti sąžiningu pareigūnu. Jis nekėlė grėsmės Baltarusijai ir jiems netrukdė. V. Pociūnas buvo pavojingas “valstybininkų” klanui, pavogusiam tuos 35 milijonus. Šie veikėjai išsidavė. Jeigu viskas būtų taip, kaip jie bando teigti, kad yra niekuo dėti dėl V. Pociūno ištrėmimo į Baltarusiją, tada jie privalėjo tylėti.

Tačiau nervai neišlaikė ir jie pirmieji: D. Jurgelevičius, A. Pocius, D. Dabašinskas, R. Petkus  ir Co su “Lietuvos ryto” pagalba pradėjo didelio masto žuvusio V. Pociūno šmeižto kampaniją. Čia jie ir suklupo. Kodėl prokurorai iki šiol neiškėlė bylos dėl akivaizdaus V. Pociūno šmeižto? Juk būtent tai juos atvestų prie nužudymo užsakovų. Tai nedaroma dėl vienos labai paprastos priežasties. Prokurorai bijo kompromato apie save, kuriuo disponuoja “valstybininkai”. Be to, kai kurie prokurorai priklauso šiam “valstybininkų” klanui.

Atkreipkite dėmesį, kokio masto nebaudžiama savivalė išsikerojo Generalinėje prokuratūroje. Visagaliai Justinas Laucius ir Mindaugas Dūda vieną po kitos kepa bylas Eglei Kusaitei. Tuo tarpu, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo teisės ir teisėsaugos ir NSGK pirmininkai Stasys Šedbaras ir Arvydas Anušauskas, Irena Degutienė šį cinišką susidorojimą mato ir nieko nedaro. Negana to, niekas net nesiruošia tirti specialios provokacijos, nukreiptos prieš Lietuvą ją kompromituojant, kai “Lietuvos rytui” buvo specialiai nutekinta operatyvinė informacija neva apie E. Kusaitės  galimą dalyvavimą sprogdinant Maskvos metro. Supraskite, kad  tik  „didvyriškų“ pareigūnų budrumo dėka pavyko išvengti skaudaus incidento. Juk ši provokacija pakenkė šalies prestižui. Tačiau niekam tai nė motais.

Tai tik keletas amoralių politikų abejingumo, specialiųjų tarnybų ir prokurorų nusikalstamo elgesio pavyzdžių. Niekas apie juos nė neprisimintų, jeigu kartas nuo karto  kaip tiems prisidirbusiems šuniukams nosies į akivaizdžius faktus nepabaksnotų tarptautinės organizacijos. Kai faktai iškyla į viešumą, tada kaip niekur nieko pragysta ir mūsų skandalingoji  žiniasklaida. Ypač tada politikai ir teisėsaugos vadukai tampa labai aktyvūs. Jie viską žino, tačiau vaizduoja esą nustebę. Net nepatyrusiam politikos kuluaruose aiškiai matyti, jog jie persistengė ir išsidavė.

Skaitytojas svarstys – o ką bendro turi išvardyti faktai su mano gyvenimu? Deja, gerbiamas tautieti, turi ir labai tiesioginę įtaką. Tai patvirtina Tautos ateities forumo (žr. www.taf.lt) nuolatos skelbiami straipsniai apie nusikaltėlių nešvarius darbelius. Kol mes neturėsime realios laisvės, tikrai saugomų žmogaus teisių, normalaus gyvenimo – gerovės Lietuvoje niekada nebus. Išeitis viena – spaudžiant tarptautininkams, nusimesti abejingumo kaukę ir vieningai pareikalauti ištirti visas aferas ir nubausti kaltuosius. Juk svečiai atvažiuoja ir išvažiuoja o savo namuose privalome būti šeimininkais.

Mums ir tik mums privalo dirbti politikai, prokurorai ir visa valstybės tarnautojų armija. Ko mes bijomės? Mokykimės iš, atrodo, užguitų arabų karštų, jau nekalbant apie europiečius, reikalaukime skaidrumo, aiškumo ir apsivalymo. Tik mes, šios šalies gyventojai, galime šią valstybę paversti ne nusikaltėlių ir turtuolių rojumi o normalia, padorių žmonių gerovės valstybe, reikia tik pasijusti Vieningais ir Atsakingais.

Abejingumą nusimetančios tautos dalies vardu raginame generalinį prokurorą Darių Valį įvykdyti dar birželio mėnesį įteiktą Tautos ateities forumo reikalavimą nedelsiant atleisti susikompromitavusius prokurorus Justiną Laucių ir Mindaugą Dūdą iš pareigų ir atlikti išsamų jų veiksmų visose minimose aferose tyrimą. Atnaujinti tyrimus dėl CŽV kalėjimų ir įvertinti M. Laurinkaus, A. Pociaus ir D.Dabašinsko veiksmus. Iškelti bylą V. Pociūno šmeižikams. Nutraukti E. Kusaitės tendencingą persekiojimą. Atšaukti L. Stankūnaitės apsaugą ir sudaryti tarpžinybinę specialią tyrimo grupę pedofilijos skandalui Kaune nuodugniai ištirti.

Verkiant ponui D.Valiui  reikia atleisti savo  pavaduotoją, susitepusį PVM grobstytojų dangstymo aferose. Generalinis prokuroras nedelsiant turi tai pradėti realizuoti, kitaip aiškiai bus patvirtinta šalyje sklandanti tiesa, kad Prezidentei jis buvo specialiai „pakištas“ žinant, kad nieko nedarys, o ją sukompromituos. Tuoj bus jau dveji metai, kai jis paskirtas , o realių rezultatų nulis.

Teisėsaugos vežimas klimpsta vis giliau į nusikalstamą liūną, iš kurio jau  gretai jo niekas nebeištrauks. O gal pasaulio piliečių pavyzdžio paskatinti ir lietuvaičiai pradės patys valyti prišniaukštas arklides.

Nuotraukoje: buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, visuomeninio judėjimo „Tautos Ateities Forumas” pirmininkas dr. Algimantas Matulevičius, šio komentaro autorius.

www.taf.lt

2011.10.07

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *