Išeivijos vaikams – valstybės parama studijoms LEU


Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kilmės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas.

Išeiviai ir užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą, t. y. stipendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui. Jos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu – 114 Eur per mėnesį). Socialinė išmoka (vienkartinė) skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 202, 73 iki 318, 58 Eur). 

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2015 m. sausio 26 d. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą, turi būti priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus pavasario ir rudens semestrams.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu(+370 5) 263 9158 ir interneto tinklalapyje https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams.

Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

LEU, vienintelio profiliuoto universiteto Lietuvoje, vienas iš tikslų yra ugdyti mokslui, švietimui ir kultūrai imlią, išsilavinusią ir išprususią visuomenę, gebančią efektyviai naudotis mokslo pasiekimais ir konkuruoti aukšto lygio technologijų ir švietimo, kultūros ir edukacinių paslaugų srityse, ugdyti jaunimo dorą, patriotizmą ir pilietiškumą, toleranciją ir solidarumą pasauliui.

Universitete veikia 7 fakultetai: Filologijos, Gamtos, matematikos ir technologijų, Istorijos, Lituanistikos, Socialinės edukacijos, Sporto ir sveikatos, Ugdymo mokslų. Juose studentai gali  pasirinkti studijas iš 36 bakalauro (pirmosios pakopos) ir 27 magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programų.

Visi LEU studentai turi galimybę gyventi universiteto bendrabučiuose Vilniaus miesto centre, šalia universiteto. Laisvu nuo paskaitų metu studentai gali dainuoti, šokti, vaidinti LEU meno kolektyvuose, sportuoti ir atstovauti universiteto komandoms, dalyvauti universiteto mokslo ir meno draugijų veiklose.

Daugiau informacijos apie studijų programas ir studijas LEU: Priėmimo komisija, Studentų g. 39, 119 kab., tel. / faks. (+370 5)2751032, el. p. stojimas@leu.lt, tinklalapis www.leu.lt/priemimas.

Išeiviais yra laikomi tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie ne mažiau kaip 3metus gyvena užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvių kilmės užsieniečiu yra laikomas tas žmogus, kurio bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kuris pripažįsta save lietuviu.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt.

2015.05.07; 16:02 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *