LEU auditorijose – mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“


2015 m. rugsėjo 17–18 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko tarptautinė tęstinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“.

Konferencija nuo 2004-ųjų kas dvejus metus suburia žmones, besidominčius ikimokykliniu ir pradiniu ugdymu. Tai puikus būdas dalytis patirtimi, diskutuoti, kelti idėjas ir svarstyti svarbius klausimus, užmegzti naujas pažintis ir bendrauti.

Konferencijos rengėjai – LEU Ugdymo pagrindų ir Vaikystės studijų katedros. Renginio problematika: ugdymo turinio integracija; ikimokyklinio ir pradinio ugdymo didaktinės inovacijos ir geroji patirtis; ugdytojas ir pedagoginė kultūra; sociokultūriniai vaiko ugdymo kontekstai.

Pirmąją dieną vyko plenarinis posėdis, kurį vedė doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė ir doc. dr. Sergejus Neifachas. Sveikindamiesi su dalyviais, jie pabrėžė, kad ši konferencija rengiama galvojant apie ateitį, t. y. vaikus.

Dalyvius pasitiko nuotaikingas muzikinis sveikinimas. Vilniaus „Dainorėlių“ darželio-mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai surengė pasirodymą.

Bene visą salę sužavėjo Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos II kl. mokinys Adomas Plauska, padeklamavęs Vytauto V. Landsbergio kūrinį „Žuveliukas“.

Lydėdama berniuką nuo scenos, R. Makarskaitė-Petkevičienė šypsojosi ir sakė: „Tie, kas galvoja, kad Z karta negali išmokti ilgų eilėraščių, kaip matome, klysta.

“Kultūrinį pasirodymą pabaigė Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos 3–4 kl. jungtinės grupės atliekamas muzikinis kūrinys „Ritmas kitaip“, kurį parengė muzikos mokytoja Darija Juodzevičienė.

Susirinkusiuosius sveikino LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto direktorius doc. dr.Algimantas Šventickas.

Jis sakė, kad šiuo metu daug kalbama apie lyderystę, o mokytojai į konferencijas susirenka tam, kad vieni iš kitų pasisemtų žinių.

„Jūs dirbate mokyklose ir turite, ką parodyti, todėl ir susirinkote į šią konferenciją“, – sakė A.Šventickas, kuris ankstyvąjį ugdymą prilygino rūmų pamatų statymui.

Susirinkusiuosius pasveikinti atvyko ir Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Egidija Nausėdienė.

Ji pabrėžė, kad visi dirbame toje pačioje srityje, o konferencija yra dar viena forma ieškoti sprendimų.

ŠMM atstovė atskleidė, kad gavusi renginio programą labai apsidžiaugė dėl temų, kurios yra aktualizuojamos konferencijoje, nes jos – svarbios visose srityse.

Doc. dr. Milda Brėdikytė pristatė pranešimą tema „Vaiko žaidimas pro padidinamąjį stiklą: ką galime pamatyti?“. Jame pristatė Žaidimų tyrimų laboratoriją, jos istoriją ir laimėtą projektą, kurio metodinės rekomendacijos ir leidiniai netrukus turėtų pasiekti ir pedagogus.

Mokslininkai sako, kad žaidimas atveria vaiko vaizduotę, skatina mąstyti, padeda ugdytis valią.

„Žaidimas atlieka tokią funkciją, kurios neatlieka jokia kita veikla“, – pabrėžė pranešėja. Pradžioje suaugusieji turi parodyti iniciatyvą, pasiūlyti vaikui idėją ir stebėti, kaip ji plėtojama. M. Brėdikytė parodė du vaizdo siužetus iš Žaidimų tyrimų laboratorijos: viename siužete vaikai žaidžia patys, o kitame – įsijungus tyrėjui.

Vėliau pranešėja aptarė skirtumus. Pedagogui per žaidimą svarbu užmegzti artimą ryšį su vaikais. Jie pirma kartą sąmoningai žaidime užsiima savireguliacija ir patys kuria taisykles, mokosi jų laikytis.

Dr. Pranas Gudynas iš Nacionalinio egzaminų centro pateikė pamąstymų apie gero grįžtamojo ryšio pradiniame ugdyme svarbą, remiantis nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir standartizuotų testų taikymo patirtimi. „Ar galima ugdymą įsivaizduoti be vertinimo?“ – retoriškai klausė jis ir sakė tikintis profesionaliomis užduotimis, kurias rengia mokytojas, mokinių įsitraukimu ir grįžtamuoju ryšiu – vertinimu.

LEU UMF Ugdymo pagrindų katedros vedėja doc. dr. Aušra Žemgulienė pristatė temą „Tyrimais grįsto pradinio ugdymo kokybės lūkesčiai“, pasidalijo savo tyrimų rezultatais. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad, kai kalbama apie šiuolaikinį ugdymą, diskutuojama, kas yra svarbiau: ar turinys, ar metodai, ar rezultatai?

Tačiau, jos nuomone, viskas yra reikalinga. Svarbiausia, kad tai turėtų žinių pagrindą. „Pamatai yra turinys ir žinios“, – sakė ji.

LEU Vaikystės studijų katedros lektorė dr. Birutė Autukevičienė kalbėjo tema „Edukaciniais tyrimais grindžiama ikimokyklinio ugdymo kaita“. Šią temą ji paruošė orientuodamasi į tuos pedagogus, kurie atvyko iš darželio. Pranešėja pristatė naujausias katedros tyrimų kryptis.

Vėliau konferencijos dalyviai dirbo sekcijose, gilinosi į ugdymo turinio integraciją, domėjosi ikimokyklinio ugdymo didaktinėmis inovacijomis ir dalijosi gerąja patirtimi. Trečiojoje sekcijoje buvo aptartos pradinio ugdymo didaktinės inovacijos ir pasidalyta gerąja patirtimi. Ketvirtoje sekcijoje kalbėta apie sociokultūrinius vaiko ugdymo kontekstus.

Antrąją dieną konferencijos rengėjai visus, besidominčius ikimokykliniu ugdymu, kvietė į viešnagę Vilniaus lopšelyje-darželyje „Lazdynėlis“ (direktorė Elena Markevičienė).

O besidomintieji pradiniu ugdymu buvo kviečiami į integruotą dienos veiklą „Kelionė po Afriką“ LEU, kurią vedė pradinio ugdymo studijų programos IV kurso studentės Audronė Krivickaitė, Silvija Valtatkaitė, Diana Miklaševičiūtė, Agnė Janonytė, „Baltų lankų“ leidyklos organizuoto konkurso „Pasaulis vaiko akimis“ prizininkės (vadovas dr. Saulius Žukas). Pamokoje dalyvavo Vilniaus S. Daukanto progimnazijos 3b kl. mokiniai (mokytoja Aurelija Tamošaitienė).

Tai pat vyko ir atvira dailės ir didaktikos paskaita III k. studentams. Ją vedė LEU dėstytoja asist. Jurga Sidabrienė.

Tomo Razmaus nuotr.

2015.09.25; 05:56

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.