Liustracija Ukrainoje (1)


Ukrainoje vyksta lemiamas mūšis. Bet ne kare su Rusija Ukrainos laukuose, kaimuose ir miestuose. Ten Ukraina neišvengiamai, anksčiau ar vėliau, laimės.  Mūšis vyksta už būsimą teisingumą valstybėje, už tezę JUSTITIA EST FUNDAMENTUM REGNORUM (Teisingumas yra valstybės pagrindas). Taigi ir už pačią valstybę.
 
Vagių ir banditų valdyta Ukraina, nuo Euromaidano piliečių rūstybės pabėgus į Rusiją jos remtam prezidentui, Vidaus reikalų ministrui ir Generaliniam prokurorui, išgyvena labai atsakingą laikotarpį.

 
Valdant Viktorui Janukovyčiui visos iždo vagystės, svetimo turto pasisavinimas, reiderystė, nusikalstamų monopolijų kūrimas, kyšių davimo-ėmimo sistemos sukūrimas ir panšūs veiksmai buvo dengiami Lietuvoje gerai žinomu posakiu VSIO ZAKONNO, o jei kam nors tuo metu atrodė, kad ne taip, ciniškai buvo siūloma kreiptis į Janukovyčiaus teismą.
 
Nes kaip Lietuvoje, taip ir Ukrainoje Komunistų partija pasirūpino, kad pereinant iš Kremliaus komunistinio režimo į demokratinį nepriklausomoje valstybėje personalinė komunistinių teismų sudėtis iš esmės nepakistų ir turėtų nepajudinamus įgaliojimus. Tai labai gudriai buvo įkalta demokratine vadinamoje Konstitucijoje. Paliekant komunistinius teismus visiškai savivaldai, vadovaujamai persidažiusių buvusių nomenklatūrinių komunistų, iš tų pačių aukščiausių teisėjų, taip pat. 
 
Liustracijos įstatymas
 
Revoliucinio Euromaidano aktyvistai puikiai suprato liustracijos reikalingumą, ypač teismuose ir prokuratūroje.
 
Liustracijos įstatymo „Про очищення влади“ („Dėl valdžios apsivalymo“) projektas, kurį bendromis pastangomis parengė visuomeninės Euromaidano organizacijos ir Aukščiausiojoje Radoje (AR, parlamente) esantys, V. Janukovyčiaus valdymo metu opozicijoje buvę deputatai, spaudžiant didesniai visuomenės daliai buvo priimtas AR rugsėjo 16 d. ir nusiųstas pasirašyti prezidentui Petro Porošenkai. 
 
Prezidentas spalio 3 d. viešai pareiškė, kad jis liustracijos įstatymą pasirašys artimiausiu laiku, nežiūrint, kad įstatymas jau skundžiamas Venecijos Komisijai, Europos Tarybai, ruošiamasi skųsti jį Konstituciniam teismui. Jei reikės, pataisysim, sakė jis. Pagal Konstituciją sprendimą jis turi priimti (pasirašyti ar nepasirašyti) iki spalio 10 d. 
 
Tai ką gi priėmė Aukščiausioji Rada?
 
Įstatymo preambulėje sakoma, kad jis reglamentuoja „valdžios apsivalymo (liustracijos) vykdymo teisinius ir organizacinius pagrindus“. Valdžios apsivalymas – tai draudimas Įstatymu arba teismo sprendimu tam tikriems fiziniams asmenims užimti nurodytas Įstatyme pareigas (išskyrus renkamas) valstybinėje ir vietos savivaldos valdžioje. Jis vykdomas siekiant neprileisti prie valstybės valdymo reikalų asmenų, kurie savo sprendimais, veikimu ar neveikimu, atliko veiksmus (ir/arba prisidėjo prie jų vykdymo), nukreiptus į prezidento V. Janukovyčiaus valdžios uzurpaciją, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų griovimą arba neteisėtus žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus. 
 
Maždaug 15 puslapių Įstatyme nurodytos pareigos bei asmenys, kuriems draudžiama jas užimti, draudimo įgyvendinimo procedūros. Draudimai galioja 5 arba10 metų, priklausomai nuo asmenų pavojingumo valstybės valdymui. Jų taikymas konkrečiam asmeniui gali būti apskųstas jau liustruotam teismui.  
 
Į Įstatymo akiratį pateks per milijoną Ukrainos gyventojų, ir toli gražu ne visiems jiems liustracija baigsis laimingai, tvirtina ukrainiečių spauda.
 
Kokioms pareigybėms skirtas apsivalymas 
 
Įstatyme kalbama apie visas vykdomosios ir teisminės valdžios pareigybes. Apsivalymo priemonės taikomos šioms pareigybėms tokia eilės tvarka:
 
1. Premjerui, vicepremjerams, ministrams, Ministrų kabinetui nepriklausančių centrinių žinybų vadovams,  Nacionalinio banko, Antimonopolinio komiteto, Valstybės turto fondo, Valstybinio televizijos ir radijo komiteto pirmininkams ir jų pavaduotojams.
 
2. Generaliniam prokurorui, Saugumo tarnybos,  Užsienio žvalgybos tarnybos pirmininkams, aukščiausiems pareigūnams, atsakingiems už mokesčių ir muitų bei civilinės gynybos politikos formavimą ir vykdymą.
 
3. Visiems Ginkluotųjų pajėgų statutiniams pareigūnams, išskyrus šauktinius ir mobilizuotus.
 
4. Aukščiausios teisingumo tarybos, Teisėjų kvalifikacinės komisijos nariams, visiems be išimties profesiniams teisėjams (Ukrainos teismuose šalia profesinių teisėjų tam tikrais atvejais teisia ir tarėjai arba prisiekusieji), Valstybinės teismų administracijos pirmininkui ir jo padėjėjams.  
 
5. Prezidento administracijos pirmininkui, Valstybės reikalų valdybos vadovui, Ministrų kabineto sekretoriato vadovui, Vyriausybės įgaliotinam antikorupcijos politikai ir jo pavaduotojams.
 
6. Vidaus reikalų vadovybei, vykdomosios valdžios centrinės institucijos tarnybai, realizuojančiai valstybės politiką kriminalinių bausmių vykdymo srityje, Valstybinei specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnybai   Centrinei vykdomosios valdžios tarnybai, atsakingai už mokesčių ir muitų valstybinės politikos realizavimą, muitų milicijai, Centrinei vykdomosios valdžios tarnybai, kuri užtikrina valstybinės politikos civilinės gynybos srityje formavimą ir realizavimą.    7. Prokuratūros, Saugumo tarnybos, Užsienio žvalgybos tarnybos, Valstybinės apsaugos valdybos, Nacionalinio banko pareigūnams.
 
8. Centrinės rinkimų komisijos, Nacionalinės tarybos televizijos ir radijo klausimams nariams, nacionalinių komisijų, vykdančių valstybinį natūralių monopolijų, ryšių ir informatikos, vertybinių popierių ir finansinių paslaugų rinkos reguliavimą, vadovams ir nariams.
 
9. Valstybinių, taip pat ir iš iždo išlaikomų, gynybos pramonės komplekso įmonių vadovams, o taip pat valstybinių įmonių, priklausančių administracines paslaugas teikiančių subjektų sričiai, vadovams.  
 
10. Visiems kitiems valstybinės valdžios ir vietos savivaldos pareigūnams ir tarnautojams (išskyrus renkamas pareigybes). 
 
11. Taip pat asmenims, kurie oficialiai pretenduoja užimti aukščiau išvardintas pareigas.
 
Kaip matyti iš sąrašo, ukrainiečių laukia grandiozinis ir matyt nepigiai kainuojantis renginys. 
 
Kitoje straipsnio dalyje – įdomiausia. Apie tai, kam ir kuriam laikui bus taikomi draudimai dirbti valstybinėse pareigose, bei apie paties liustravimo procedūrą. 
 
Nuotraukoje: straipsnio autorius Kastytis Stalioraitis.
 
2014.10.08
 
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *