Nuosprendis žurnalisto Gintaro Visocko byloje bus paskelbtas liepos 16-ąją


Liepos 9-ąją Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme turėjo būti paskelbtas nuosprendis žurnalisto Gintaro Visocko ir Lietuvos prezidento posto siekusio Česlovo Jezersko byloje.

Žurnalistas ir interneto tinklalapio Slaptai.lt redaktorius G.Visockas kaltinamas tuo, jog šiame tinklalapyje viešai paskelbė tikrovės neatitinkančią, pareiškėjo Č.Jezersko garbę ir orumą žeminančią informaciją.

2009 m. rugpjūčio 20 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus Romo Gudaičio priimtame sprendime “Dėl publikacijoje “Kuo įdomus Lietuvos prezidento posto sieksiantis Česlovas Jezerskas?” (interneto tinklalapis www.slaptai.lt , 2009-04-17) paskelbtos informacijos” buvo nuspręsta  įspėti viešosios informacijos rengėją – VšĮ Videostudiją „Slaptai“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalių, 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų, 41 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktų ir 44 straipsnio 3 dalies pažeidimo, įpareigojant viešosios informacijos rengėją Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka paneigti tikrovės neatitinkančią, pareiškėjo garbę ir orumą žeminančią informaciją.

Lzs.lt primena, kad Žurnalistų etikos inspektorius pareiškėjo Č.Jezersko skundą dėl minėtoje publikacijoje paskelbtos informacijos gavo 2009 m. gegužės 5 d.

Pareiškėjas skunde teigė, kad publikacijos teiginiuose „ Česlovas Jezerskas yra oficialus partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas į Lietuvos Respublikos postą“, „Tiksliau tariant, generoliškų regalijų jam jau per maža. Jis trokšta tapti vyriausiuoju Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadu“, „O sovietmečiu pačius gabiausius imtynininkus SSRS teritorijoje kontroliavo visagalė slaptoji tarnyba – KGB“, „Nesuimtas todėl, kad visiškai švarus, ar nesuimtas todėl, kad turėjo galingų užtarėjų?“, „Bet kai kurie jo gyvenimo epizodai – įtartini“, „Nors teisėsauga nustatė, jog dėl šių mirčių šeimos galva visiškai nekaltas, nemalonūs gandai tebesklando. Girdi, moteriai kažkas padėjo nusižudyti, nes ji itin daug žinojo apie vyro draugus, drauges, verslo partnerius, be to, ruošėsi skirtis“, „Č. Jezerską jis paskyrė vadovauti itin svarbiai ir įtakingai institucijai – KAM Generalinei inspekcijai“, „Matyt, buvo norima į šį postą pastatyti būtent tokį žmogų, kuris slopintų, bet nekeltų į dienos šviesą karinėse sferose susikaupusias negeroves“, „Pasielgta neapdairiai, skubotai. Šiuo atveju teisus buvo tuometinis Seimo narys Aloyzas Sakalas, tvirtindamas, kad, prieš žengdamas tokį žingsnį, ministras pirmiausia privalėjo įvairiapusiškai patikrinti Č. Jezerską“, „ Arvydui Pociui, kuris jau tuo metu turėjo patirties vadovauti 10 tūkst. karių pajėgoms, kuris nebijojo tikrintis melo detektoriumi, kalbėjo angliškai, kuris nebuvo įsipainiojęs į ryšius su abejotinos reputacijos verslininkais , o Č. Jezerskui, paskui kurį velkasi keistų sutapimų bei įtarimų šleifas“, „Pasak JAV pilietybę turinčio generolo majoro J. Kronkaičio, Vakaruose Č. Jezerskui vargu ar būtų patikėtos svarbios pareigos, nes nusižudė net du jam artimi žmonės – žmona ir vaikas“, „ tąsyk būta didelių įtarimų, jog L. Linkevičiaus klanas prieš stojimą į NATO skuba į svarbiausius postus susodinti saviškius. Kitaip tariant – prorusiškus karininkus“ paskleista tikrovės neatitinkanti ir pareiškėjo garbę bei orumą žeminanti informacija.

Pareiškėjas prašė ištirti skundą, įspėti viešosios informacijos rengėją dėl nustatytų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir reikalauti juos pašalinti, o taip pat reikalavo, kad nustatyta tvarka būtų paneigta viešai paskleista tikrovės neatitinkanti ir pareiškėjo garbę bei orumą žeminanti informacija, o Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtas sprendimas būtų viešai paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos interneto tinklalapyje.

Tirdamas pareiškėjo skundą, žurnalistų etikos inspektorius raštu kreipėsi į interneto tinklalapio www.slaptai.lt vyriausiąjį redaktorių Gintarą Visocką, prašydamas paaiškinti ginčo objektu esančiuose teiginiuose paskelbtos informacijos atitikimą tikrovei įrodančias aplinkybes ir pateikti savo poziciją dėl susidariusios situacijos.

Viešosios informacijos rengėjas savo paaiškinimuose nurodė, kad interneto tinklalapyje www.slaptai.lt paskelbė pareiškėjo laišką – paneigimą. G. Visockas pažymėjo, kad turi asmenų, sovietmečiu dirbusių „Minties“ leidykloje, liudijimų apie kilusias intrigas dėl knygos apie imtynininkus leidybos. G. Visockas teigia, jog asmeniškai bendravo su pareiškėju, jam pateikė ginčo objektu esančių klausimų ir išklausė jo poziciją. G. Visockas pažymėjo, kad jo žinios apie karinius reikalus nėra atsitiktinės ir paviršutiniškos, kadangi šiomis temomis jis domisi nuo 1994 metų, parašė knygą „Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994-2006“ ir leido laikraščio „Valstiečių laikraštis“ specializuotą karinį priedą „Vardan Lietuvos“.

Savo tiesą ginantis žurnalistas, kalbėdamas su Lzs.lt, sakė, jog abejoja, ar šiandien byloje bus padėtas taškas. “Teismo procesas tęsiasi jau pusmetį, ir , kažin, ar čia jau pabaiga,”- sakė G.Visockas.

Jo manymu, tuo metu, kai ši publikacija, dėl kurios jis atsidūrė teisme, buvo paviešinta, Č.Jezerskas siekė šalies prezidento posto ir buvo viešas asmuo, tad žurnalistas neabejojęs, ar gali paskelbti visuomenei savo surinktą informaciją. Tačiau atsitiko kitaip.

Koks nuosprendis bus priimtas šioje byloje, paaiškės  tik liepos 16 d. 11.30 val., mat liepos 9-ąją turėjęs įvykti posėdis atidėtas.

www.lzs.lt

2010.07.10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *