Teisme bendrijos palaikė savo gynėją


Gausus pulkas žmonių vasario  2 dieną susirinko Vilniaus miesto  1- ajame apylinkės teisme. Didžioji susirinkusių dalis, bendrijų pirmininkai, atėjo palaikyti visuomenininko, Žvėryno bendruomenės vicepirmininko Pauliaus Markevičiaus, kurį dėl viešai išsakytos nuomonės į teismą padavė UAB „Vilniaus energija“.

Praėjusių metų pavasarį, kilus skandalui, kai „Vilniaus energija“ pareikalavo iš vilniečių atiduoti renovuotus šilumos punktus ir pasitelkusi Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, pakėlė šilumos kainą 2 centais už kilovatvalandę, bendrijos kreipėsi į visas valdžios institucijas.

Institucijos neskubėjo aiškintis, už kieno lėšas prieš daugiau kaip dešimt metų buvo renovuoti šilumos punktai, tačiau Energetikos ministerija pripažino, kad tokie santykiai turėjo būti atitinkamai įteisinti. Bendrijos pareikalavo „Vilniaus energijos“ pateikti dokumentus, įrodančius pastarosios teisėtumą į šilumos punktus. Ši jų nepateikė, tačiau nurodė, kad gyventojų šilumos punktai yra įrašyti į Vilniaus šilumos tinklų balansą.  

Dar gerokai anksčiau nei prasidėjo ginčai dėl šilumos punktų, Žvėryno bendruomenės valdybos pirmininko pavaduotojas, teisininkas Paulius Markevičius, pradėjo aiškintis  dėl savo name sunaudojamos šilumos kiekio ir už ją išrašomų sąskaitų. Jo pastebėjimu ir Valstybinės energetikos inspekcijos nuomone, „Vilniaus energija“ įrengusi šilumos punktuose nuotolinę nuskaitymo sistemą „RubiSafe“ turi galimybę piktnaudžiauti nuotolinio šilumos rodmenų nuskaitymo įrenginiu ir šilumos vartotojams nepagrįstai padidinti šilumos suvartojimą.

markevicius_2

Šie ir kiti P. Markevičiaus pastebėjimai, aiškinantis šilumos ūkio ypatumus, labai pravertė Vilniaus bendrijoms. Mat, nusileidus grasinimų, reikalavimų debesiui iš „Vilniaus energijos“, daugelis bendrijų pirmininkų pasijuto bejėgiai. Gali būti, kad šį apsijungimą gana greitai pajuto ir šilumą teikianti įmonė. Nesiimdama teisingai reaguoti į keliamus reikalavimus, nedidinti šilumos kainų ir palikti gyventojų nekilnojamąjį turtą – šilumos punktus ramybėje, ėmėsi egzekucijos prieš viešo intereso gynėją.

Palaikyti teisme P. Markevičiaus atėjo virš 20 bendrijų atstovų. Ši auditorija, kurioje dalyvavo ir Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas Edmundas Jakubauskas, Seimo narys Algirdas Sysas, kiti besidomintys ar prijaučiantys viešo intereso gynėjams, netilpo numatytoje teismo salėje. Skirtingai negu Kaune vykusiame teisme dėl Leto Palmaičio, kur visi stovintys stebėtojai policijos pagalba buvo pašalinti iš salės, šiuo kartu teisėja pasielgė humaniškai, pasistengė surasti didesnę salę.

„Vilniaus energija“, kurią ilgą laiką atstovavo Vilniaus savivaldybėje dirbęs teisininkas Jovitas Elzbergas, kaltino P. Markevičių jog pastarasis pereitais metais, aiškindamas problemas dėl šilumos ūkio, ne vienoje žiniasklaidos priemonių panaudojo išsireiškimus, kaip „nepagrįstai“, „neteisėtai padidintos sąskaitos už šildymą“. Nors teisėja bandė suorientuoti į tai, kad ir šiandien nuolat aiškinamasi dėl sąskaitų pagrįstumo, J. Elzbergas ir toliau teigė, kad buvo viešinama ne nuomonė, o kaip eksperto pateikiami duomenys. Todėl  vartotojai pradėjo abejoti dėl sąskaitų pagrįstumo bei įmonės sąžiningos veiklos.

Savo ginamojoje kalboje P. Markevičius nurodė, kad visos pastabos, komentarai, kuriuos jis naudojo kalbėdamas apie šilumos punktuose nuotolinį valdymą, reguliavimą ir sąskaitų padidinimą, yra paimta iš valstybinių institucijų atsiųstų raštų. „Vilniaus energijos“ paimti atskiri intarpai yra išimti iš konteksto. Nevertinamas laidų ir straipsnių vientisumas. Be to, tai buvo pasakyta ne tiesioginėje laidoje ir kalbama apie bendras šilumos problemas, neįvardinant konkrečios šilumą tiekiančios įmonės. Todėl „Vilniaus energijos“ daromą spaudimą vertina kaip priemonę persekioti pilietinę visuomenę. „Toks spaudimas manęs neišgąsdins, aš ir toliau viešai kalbėsiu bei ginsiu viešą interesą“, – kalbėjo Žvėryno bendruomenės vicepirmininkas P. Markevičius.

Trečiuoju asmeniu teisme dalyvavusi „Lietuvos žinių“ žurnalistė Rasa Kalinauskaitė sakė pilnai palaikanti P. Markevičių ir, jos manymu, dažniausiai taip elgiamasi norint išgąsdinti, priversti tylėti aktyviausius visuomenės atstovus. Jos manymu, šį metodą naudoja didžiausios pasaulio korporacijos, kai nori nutildyti jiems nepatinkančius, viešą interesą ginančius asmenis. Į J. Elzbergo  argumentą, kad „Vilniaus energija“ atsakovo buvo įvardinta kaip nesąžininga veikla užsiimanti įmonė, suabejojo ar iš viso per visus tuos metus, kai  šilumos tinklai buvo perduoti Dalkiai, ji turėjo kitokį vardą.

Teismo sprendimas bus skelbiamas vasario  23 dieną. Kas bus pamokytas, ar įmonė, kuri už gerklės griebia ne tik bendrijas, administruojančias įmones, bet į savo rankas nori perimti visą miesto ūkį, ar viešo intereso gynėjas, paaiškės netrukus. Pradžiugino bendrijų aktyvumas. Dar visai neseniai besirūpinančios tik savo bendrijų ūkiu ir nesigaudančios pilietinėje veikloje, jos pradėjo rodyti pavyzdį netgi Vilniaus bendruomenėms, kurios turėtų būti kelrodėmis šitoje svarbioje srityje.

Nuotraukoje: visuomenininkas, Žvėryno bendruomenės vicepirmininkas Paulius Markevičius.

2012.02.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.