Valerija Novodvorskaja: “Negalima alternatyvų ieškoti Kremliaus šiukšlynuose”


Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt savo skaitytojams pateikia žymios Rusijos disidentės, publicistės Valerijos Novodvorskajos interviu. Interviu duotas RTVi televizijos laidai “Osoboje mnenije”. Žodžio kišenėje niekuomet neieškančią Valeriją Novodvorskąją kalbina žurnalistė Olga Žuravliova.

Laidos viešnia dėsto savo požiūrį į “Kvadrigo” premijos negavusį Vladimirą Putiną, kritikuoja Rusijos inteligentus, manančius, jog Dmitrijus Medvedevas gali tapti rimta politine alternatyva, giria nužudytąjį Čečėnijos prezidentą Džocharą Dudajevą, užtaria dabartinį Gruzijos prezidentą Michailą Saakašvilį. Ir negaili karčios kritikos tinginiams graikams. V.Novodvorskaja įsitikinusi: jei graikai nenori intensyviai darbuotis ir taupyti kaip vokiečiai, tegul bankrutuoja.

Olga Žuravliova.

Kaip Jūs vertinate inteligentų laišką, paskelbtą leidinyje “Novaja gazeta”? Rusijos inteligentija sako, kad alternatyva visuomet egzistuoja, ir jei nėra jokių kitų alternatyvų, būtina imtis tegul ir ne pačios geriausios. 

Valerija Novodvorskaja.

Valdžia mums jau įteikė užtektinai daug netikrų dovanų. Turime netikrą parlamentą, netikrus rinkimus, netikrą partiją “Pravoje delo”. Viskas pas mus – arba melas, arba dezinformacija. O dabar dar, atrodo, turėsime ir netikrą alternatyvą. Naujoji alternatyva, kuri skelbia savąją programą ir nuostatas leidinyje “Novaja gazeta”, remiasi tuo pačiu, kuo ir visos kitos Rusijoje žlugusios alternatyvos – Kremliumi ir Lubianka.

Tame intelektualų parengtame laiške viskas surašyta aiškiai ir suprantamai: gyvename blogai, Vladimiras Putinas – ne tas vadovas, kurio mums reikia. Visa tai akivaizdu. Akivaizdu ne mums vieniems. Beje, akivaizdu ir pačiam V.Putinui. Suprantama ir tiems, kurie nusprendė būtent V.Putinui skirti prestižinę “Kvadrigo” premiją. Suprantama ir tam, kuris pagrasino atsisakysiąs premijos, jei ji bus skirta V.Putinui. Tiesa, nenorėčiau būti tuo, iš kurio viešai atima žadėtą premiją. Tikrai turėtų būti bloga savijauta.. Bet tai tik rodo, kad viskas – mūsų rankose, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių.

Štai Vaclavas Havelas išdrįso pagrasino grąžinsiąs premiją, ir pataikavimo V.Putinui mašina sugriuvo kaip kortų namelis. Žlugo ir autoritetinga komisija, sprendžianti, kam duoti, o kam neduoti “Kvadrigo” premiją. Padorūs žmonės bėga iš tos komisijos, nes nenori galutinai susikompromituoti, nenori negrįžtamai pakenkti savo reputacijai. Žodžiu, atrodo, jog V.Putinas – visagalis, nenugalimas, amžinas, galįs bet ką nupirkti ir papirkti. Bet užteko vieno principingo V.Havelo žodžio, ir “Kvadrigo” premiją V.Putinas matys kaip savo ausis.

Rusija gyventų žymiai geriau, jei pataikūnų ir bailių nebūtų tiek daug bent jau mūsų inteligentijos sluoksniuose, jei nebūtų talentingojo Nikitos Michalkovo filmo “55”, jei nebūtų pataikūniškų liaupsių nei putinams, nei medvedevams… 

Olga Žuravliova.

Ir tada viskas klostysis kitaip? Bet, sakykite, kaip gi galima išsiversti be alternatyvos? Laiško autoriai labai konkrečiai sako: jei alternatyva egzistuoja tik tarp Vladimiro Putino ir Dmitrijaus Medvedevo, tai jau geriau rinktis D.Medvedevą. Lyginant D.Medvedevą su V.Putinu – pastarasis patrauklesnis. 

Valerija Novodvorskaja.

Tokių “alternatyvų” Rusijos istorijoje jau būta. Kadaise daug kas manė, jog Ježovas daug kartų geresnis už Jagodą. Paskui manė, kad Berija bus geresnis už Ježovą. Kai kurios anų niūrių laikų politinės kalinės net žavėjosi Berija; esą jis toks inteligentiškas, protingas, net akinukus nešioja. Mano pozicija labai griežta: nereikia alternatyvos ieškoti Kremliaus ir Lubiankos šiukšlynuose. Tai jų, o ne mūsų alternatyva.

Man nuoširdžiai gaila vargšo D.Medvedevo. Jį tiesiog pakvietė padirbėti prezidentu. Ir jis privalo šį vaidmenį atlikti. Jo įdarbinimo sąlygos – nemalonios. Jis – V.Putino balsas. Jis negali nevykdyti šios užduoties. Jis puikiai žinojo, kaip privalės veidmainiauti, kai ėmėsi šios užduoties. Jis puikiai suvokė, kad jo laukia maivimąsis, melas, netiesos sakymas. Jis negalėjo nenumatyti, jog teks raudonuoti ir dėl atimtų iš V.Putino premijų.

Kremlius pradėjo purviną karą prieš Gruziją. Kaip tokiu atveju privalo elgtis padorus, sąžiningas žmogus? Pasitraukti. Atsistatydinti. Parašęs atsistatydinimo pareiškimą sąžiningas vadovas dar turi paaiškinti, kodėl pasitraukia. O pasitraukia todėl, kad šalį valdo karinė chunta, ji verčia atlikti blogus darbus, išduoti bendražmogiškas vertybes… D.Medvedevas nepasielgė kaip padorus.

Štai Štirlicas buvo taip puikiai užsikonspiravęs vokiečių vadovybėje, kad jo nepažino net radistė Ket. Panašioje situacijoje atsidūręs ir D.Medvedevas. Jis – V.Putino lūpos. D.Medvedevas sako tik tai, ką nori pasakyti V.Putinas. Prisiminkite garsiąją frazę: “aš niekada nesikalbėsiu su Gruzijos prezidentu Michailu Saakašviliu”. Beje, teisėtai, demokratiškai išrinktu ir nieko blogo Rusijai nepadariusiu Gruzijos prezidentu. Ar tai – padoraus žmogaus žodžiai?

D.Medvedevas pareiškė, jog tie, kurie nusprendė V.Putiną apdovanoti “Kvadrigo” premija, o paskui pakeitė savo ketinimus, elgėsi negarbingai, nes, matot, pabūgo spaudimo, pakeitė savo nuostatas. Šiuose priekaištuose esama tiesos. Bet D.Medvedevas nedrįso pasakyti visos tiesos: tos premijos iš viso nebuvo galima skirti V.Putinui. Net svarstyti nederėjo V.Putino kandidatūros.

Bet toks jau tas D.Medvedevo vaidmuo. Vakarams jis privalo suokti apie Rusijos demokratiją, korupciją, inovacijas. Jis turi atsargiai, sumaniai vaidinti alternatyvą V.Putinui. Ir tuo pačiu išlikti V.Putino draugu, pagalbininku, rėmėjumi. Sunkus, keblus uždavinys. Ir priešui nelinkėčiau tokių pareigų. Kartais D.Medvedevas pamiršta, ką konkrečiu momentu privalo pasakyti, ir susipainioja. Iš šalies tai atrodo apgailėtinai. 

Olga Žuravliova.

Kodėl D.Medvedevas sutiko atlikti tokį vaidmenį? Jam grasino, jį privertė tapti prezidentu? 

Valerija Novodvorskaja.

Matyt, tiesiog kito užsiėmimo nerado. Žmonės turi tokią ydą – parsiduoda. Jie linkę parsiduoti. D.Medvedevas – tuščia vieta. Jo niekas nežinojo, kol V.Putinas neatsitempė į Kremlių. Todėl ir sutiko padirbėti prezidentu. Gal ir galima suprasti, kodėl D.Medvedevas ėmėsi šio vaidmens. Tik niekaip nesuprantu, kam Nikitai Michalkovui reikėjo kurti filmą “55”? 

Olga Žuravliova.

Gal N.Michalkovas nuoširdžiai tiki tuo, ką sako savo filme? 

Valerija Novodvorskaja.

Vargšė Rusija. Jos inteligentai seniai ir visuomet pataikaudavo, parsiduodavo. Šlykštu, bjauru. Argi – ne šlykštu? Aš netikiu, kad laišką apie alternatyvą pasirašiusieji inteligentai nesuvoktų, kokią “alternatyvą” jie iš tikrųjų mums perša.

Olga Žuravliova.

Taigi Jūs netikite jų nuoširdumu?

Valerija Novodvorskaja.

Aš tikiu debilų nuoširdumu. Tikiu vergų nuoširdumu. Nes tokie be ramentų tiesiog negali išsilaikyti. Bet save gerbiantys asmenys turėtų elgtis kitaip. Sukėlėme liberaliąją revoliuciją. Pradėjome kurti normalų kapitalizmą. Tai ir reikėjo jį kurti, tai ir reikėjo užbaigti pradėtus darbus. Bet pasičiupome Borisą Jelciną kaip ramentą. O pasičiupę jau nebedrįso be jo žengti nė vieno rimto žingsnio. Tai sugadino ir mus, ir B.Jelciną. 

Olga Žuravliova.

Žodžiu, lyg ir geri, protingi žmonės, bet vis tiek neaišku, kokią idėją perša? 

Valerija Novodvorskaja.

Tegul Michailas Kasjanovas su Borisu Nemcovu susėda ir aiškiai, suprantamai paaiškina, kam mums kapitalizmas, kodėl visi kiti, vadovaudamiesi kapitalizmo dėsniais, gyvena puikiai, o mes – skurstame. Bet tegul parašo taip, kad būtų aišku bei suprantama ir aukštojo mokslo neragavusiems Rusijos piliečiams. 

Olga Žuravliova

Jūs tikite, kad įmanoma parašyti aiškią, suprantamą, įtikinamą programą? 

Valerija Novodvorskaja.

Aišku, kad galima parašyti. Tik reikia norėt parašyti. O jei nesugeba, padėsime mes, žurnalistai. Nejaugi vis dar nesuvokiama, jog negalima balsuoti už tuos, kurie neatrodo tinkami vadovai. Negalima balsuoti nei už ziuganovus, nei už komunistus. Vienintelė Rusijos išeitis – į Vakarus. Kapitalistas Silvijo Berluskonis kadaise nesigėdijo Kalabrijoje vaikščioti po butus ir asmeniškai agituoti potencialius rinkėjus. Asmeniškai belsdamasis į rinkėjų duris S.Berluskonis ir atėjo į valdžią. Panaši situacija turėtų susiklostyti ir Rusijoje. Svarbu, kad kiekviename miestelyje būtų įsteigtas liberalių pažiūrų štabas, kur galėtum pasižiūrėti reikiamų filmų, susipažinti su Gaidaro reformomis ar komunizmo nusikaltimais. 

Olga Žuravliova.

Na, ateisime provincijoje pas žmogų į namus, padovanosime jam liberalizmą ar kapitalizmą propaguojančių knygų, o jis mūsų literatūrą, vos tik išeisime, sumes į krosnį. Net nebandys skaityti. 

Valerija Novodvorskaja.

Kai kas sudegins, o atsiras tokių, kurie perskaitys, susidomės, ims žavėtis. 

Olga Žuravliova.

Penzoje neseniai pastatytas paminklas Stalinui. Kaip vertinate šį reiškinį? 

Valerija Novodvorskaja.

Vietinė Penzos administracija pataikauja tiems, kuriuos vadinu blogąja Rusijos puse. Užuot auklėjusi blogiukus vietinė administracija pataikauja. Pataikauja idiotams ir menkystoms. Penzos vadovai prisidengia lozungu, esą taip nori liaudis. Bet ir Vokietijoje esama tokių, kurie norėtų pastatyti paminklą Hitleriui. Ir – ne vieną. Bet paminklas Hitleriui Vokietijoje neįmanomas. Net jei ir itin daug vokiečių šito norėtų. Hitlerio paminklą pastatyti ketinančiųjų Vokietijoje laukia laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų.

Gaila Rusijos, kurios biudžetas švaistomas tokiems darbams, kaip Stalino paminklų kūrimas. Gaila šalies, kuri net 55 milijardus JAV dolerių atiduoda Kremliaus okupuotai Pietų Osetijai. O iš tikrųjų tie pinigai keliauja ne P.Osetijos mokykloms ir ligoninėms. Jų nemato ir P.Osetijos pensininkai. Pinigai atsiduria P.Osetijos banditų kišenėse. Gaila Rusijos ir tuomet, kai ji savo lėšas, užuot skyrusi modernizacijai, kiša Baltarusijos režimui palaikyti.

Olga Žuravliova.

Kodėl Graikijoje – milžiniškos ekonominės problemos, kodėl ten nepatenkinti graikai protestuoja, degindami automobilius ir daužydami parduotuvių vitrinas, o vokiečiai tuo tarpu tyliai, ramiai, kantriai dirba. Dirba ir taupo.

Valerija Novodvorskaja.

Graikijos bėda ta, kad jos piliečiai nenori dirbti. Tingi dirbti. Atprato dirbti. Bet dirbti vis tiek teks. Tiesa, Rusijoje – kiek kitokia situacija. Dabar dirbti Rusijoje neapsimoka, nes dirbame ne sau, ne Rusijai, o rusų banditams, Abchazijai, Baltarusijai ar Padniestrei. Man nesuprantama, kam mes užkariavome Kaukazą su generolu Jermolavu priešakyje. Dabar ir srebiame šią prisvilusią košę. Vaikai už tėvų klaidas neatsako. Juridiškai – neatsako. Bet morališkai yra atsakingi. Juk be juridinės egzistuoja dar ir istorinė atsakomybė. Mes, kaip ir Europos Sąjunga – Graikijai, be perstojo kišame pinigus Kaukazui. Ir Kaukazas išsigimė. Nenori dirbti. O reikia, kad dirbtų ir pats save išlaikytų. Panašiai kaip ir JAV valstijos. Vašingtonas jų nemaitina. Valstijos pačios privalo užsidirbti.

Rusijoje privalo įsigalioti tokia pat tvarka: kiekvienas regionas pats save išmaitina. Čečėnija jau norėjo vadovautis tokia tvarka. Jos lyderis Džocharas Dudajevas buvo vakarietiškų, liberalių pažiūrų. Dž.Dudajevas galėjo būti Rusijos draugas. Jis būtų vadovavęs taip, kad Čečėnija pati būtų save išlaikiusi ir išmaitinusi. Bet Dž.Dudajevo vizijas ir planus mes paskandinome kraujuje. Galėjome turėti padorų draugą, kuris nebūtų prašęs paramos, bet Kremlius pasirinko atvirkščią variantą. Ir dabar Čečėniją valdo banditas Ramzanas Kadyrovas, nuolat reikalaujantis pinigų iš Rusijos biudžeto. Ir mes jam dosniai atseikėjame. Vien už tai, kad viena iš pagrindinių Grozno gatvių būtų pavadinta Vladimiro Putino vardu. O jei Kaukazas kada nors nuspręs atsiskirti, privalome gerbti tokį norą ir leist atsiskirti. Nieko nepadarysi.

Mano supratimu, graikų nederėjo priimti į Europos Sąjungą. Bet Briuselis priėmė. Ir tai tik rodo, kaip stipriai pašlijusi ne tik Rusijos, bet ir Vakarų moralė. Tai byloja, kad ir Vakarai gyvena pagal dvigubus standartus. Štai iš kur šiandieninės bėdos. Graikams aš neduočiau nė vieno euro. Tegul mokosi dirbti. Nenorite dirbti taip, kaip pluša vokiečiai, – bankrutuokite.

Olga Žuravliova.

Vakaruose irgi nėra teisybės. Tie, kurie rimtai pluša, privalo išmaitinti ir armiją tinginių bei veltėdžių?

Valerija Novodvorskaja.

Vakarai turi išeitį. Kadaise Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Tečer neleido britams stoti į kolchozą, pavadintą ES vardu. Britai eina teisingu keliu – ne išlaikytinių keliu. Jie siekia patys save išmaitinti. Rusija kol kas savęs nemaitina ir neišmaitina. Mes neturime jokios ekonomikos. Tik dujas ir naftą pardavinėjame. Bet tai – ne ekonomika. Mes patys nieko negaminame. Jau ir nebemokame gaminti. Mūsų laukia blogi laikai.

Nuotraukoje: žymi Rusijos disidentė, publicistė Valerija Novodvorskaja.

2011.07.24

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *