Vasaros skaitymai: Antano Maceinos veikalas – “NIEKŠYBĖS PASLAPTIS”


Kauno Sąjūdis kartu su Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) atstovais 2012.08.06 organizavo Antano Maceinos filosofinio palikimo gerbėjų susitikimą buvusio Linkuvos dvaro teritorijoje Šilainių seniūnijoje.

Susitikimo metu buvo skaitomas ir nagrinėjamas A. Maceinos veikalo “NIEKŠYBĖS PASLAPTIS” (1963) tekstas mėginant pastebėti  ir kritiškai įvertinti šių dienų tam tikrus sociopolitinius reiškinius Lietuvoje.

Šis veikalas – tai rusų filosofo V.Solovjovo legendos apie antikristą teologinė-filosofinė analizė, kurioje taip pat nagrinėjamas žmogaus ir Dievo, gėrio ir blogio santykis. Sovietmečiu Lietuvoje jis buvo nelegaliai dauginamas ir platinamas. Pagal  V. Solovjovo legendą, dėl Dievo ir antikristo kovos/konflikto istorijoje (visuomenėje) atsiranda  blogis: „Istorija yra ne tik Kristaus darbai per žmones, bet ir velnio darbai per žmones“.

A. Maceina su  įžvalgumu atskleidžia antikristo darbus per žmones, duodamas  reikšmingą antikristo psichologijos/dvasios ir jo veikimo charakteristiką. Tarp antikristo įvairių veikimo būdų A. Maceina ypač iškelia jo klastą –  anti-kristinės dvasios pridengimą kilniais vienybės, taikos, mokslo, gerovės ar kitais kokiais nors idealais.

Pavyzdžiui, šių dienų Lietuvos sociopolitiniame gyvenime mes taip pat dažnai pastebime šio veikimo būdų elementus, kai tam tikri politikai – „politikos technologai“  kalba apie vienybę, turėdami tikslą kiršinti, sukelti socialinį nepasitikėjimą, įtampą tarp tam tikrų socialinių grupių ar kitaip manipuliuoti visuomenės  nuomone dėl savo egoistinių – privačių interesų įgyvendinimo.

Kita įdomi ir reikšminga mintis tai, kad „pastarųjų amžių pažangos mintis perdaug pasuko žmogų į ateitį ir perdaug suniekino praeitį“. Šią praeities reikšmę žmogaus gyvenime A. Maceina  iškelia, atremdamas ją į Dievo ir antikristo kovą/konfliktą istorijoje. Posakis „praeities našta“ turi labai realų pagrindą, tai šimtmečių istorijos našta, milijonų žmonių pasiryžimų, veiksmų ir nesėkmių našta. Negalima šios naštos numesti ir gyventi taip, tarsi prieš mus nieko nebūtų buvę.

Savo gyvenimą galime kurti tik išeidami iš šių istorinių sąlygų, todėl yra veltui tikėtis viską pradėti iš pradžių. Tik nuo to laiko, kada piliečiai yra supratę neišvengiamos ir nepakeičiamos praeities naštos buvimą savo gyvenime, jie gali įžvelgti ir išnaudoti dar likusią savo laisvę. Todėl Lietuvos politinė ir kita istorija, mūsų kultūros paveldas yra mūsų „praeities našta“, kurios niekam nevalia pamiršti.

Mintis, kad sociopolitinės aplinkybės yra visagalės, ypač yra iškilusi mūsų globalioje visuomenėje. Pasaulio politikos įvykiai dabar atrodo tokie, kad vienas paprastas asmuo yra bejėgis. Todėl yra svarbu žinoti, koks yra mūsų  vaidmuo šiuose politikos įvykiuose ir aplamai ar čia turime iš viso kokį nors vaidmenį. A. Maceina  „Niekšybės Paslaptimi“ atsako mums į mūsų egzistencijos klausimą.  Iš jo matyti, kad pagal krikščioniškąją perspektyvą, istorija yra kova/konfliktas tarp gėrio ir blogio, tarp teisybės ir melo.

Velnias – antikristas yra tik „Dievo beždžionė“, kuri gali tik mėgdžioti Dievą, bet negali perkeisti būties ar pasaulio pagal savo paveikslą ir panašumą.

Pasak Kauno Sąjūdžio  pirmininko, LLKS nario dr. R. Kaminsko, tie kas domisi religine, filosofine blogio ar socialinės deviacijos problema, jos raida pasaulio istorijoje/visuomenėse, A. Maceinos veikale NIEKŠYBĖS PASLAPTIS gali atrasti  aktualius egzistencinius sprendimus, kurie svarbūs visiems mąstantiems mūsų globalioje visuomenėje ir todėl  galime suprasti, kodėl reikia  blogį  nugalėti gėriu. 

Kviečiame visus, kurie domisi A. Maceinos filosofine bei socialine mintimi ateiti į  Kauno sąjūdžio bei LLKS  organizuojamus Vasaros skaitymus ir pasidalinti savosiomis įžvalgomis bei interpretacijomis.

Nuotraukoje: žymusis lietuvių filosofas Antanas Maceina.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos informacijos biuras

2012.08.09

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *