Vokietijos Bundestago vicepirmininkė buvo įžeista Knesete


Nors po Antrojo pasaulinio karo pabaigos eina jau septintas dešimtmetis, nors Vokietija seniai su kaupu atsilygino už žydų turėtą turtą, per tuos dešimtmečius šimtams tūkstančių buvusių geto, koncentracijos stovyklų kalinių mokėjo ir tebemoka pašalpas, suteikia pilietybę žydams iš buvusios SSRS teritorijos, stato sinagogas, bet internetinėje spaudoje lengva aptikti balsų, kurie iki šiol įvairiu lygmeniu visaip kaltina vokiečius dėl šešių milijonų žydų nužudymo.

Tai suprasti nėra lengva – juk Vokietija priklauso prie svarbiausių Izraelio politikos rėmėjų, balsuoja beveik prieš kiekvieną rezoliuciją, kurioje kritikuojamas Izraelis.

Šį kartą kaltinimai buvo pažerti net Kneseto salėje, jų auka tapo Vokietijos Bundestago vicepirmininkė Petra Pau. Internetinė spauda pažymi, jog ši Kairiosios partijos narė yra turtingos biografijos politikė: dar VDR laikais baigusi Karlo Markso Aukštąją partinę mokyklą, buvo valdančiosios Vokietijos vieningosios socialistų partijos (SED) narė, vėliau – Demokratinio socializmo partijos (PDS) veikėja, paskui perbėgo į Kairiąją partiją.

Ji  yra viena aktyviausių Izraelio politikos gynėjų. Populiarus žurnalas „Focus“ rašė, jog Petra Pau aštriai  kritikavo dvi bendrapartietes, kurios gegužės mėnesį dalyvavo tarptautinėje grupėje, vežusioje humanitarinę pagalbą palestiniečiams. Socialistų žurnalas  „Die Rote Fahne“ (liet.„Raudonoji vėliava“, tituliniame lape pažymintis savo tiesioginį ryšį su to paties pavadinimo Karlo Liebknechto ir Rozos Liuksemburg 1918 m. įsteigtu laikraščiu) apie kelias partijas pakeitusią politikę neseniai rašė: „Pasak Petros Pau, antisemitizmą kursto ne Izraelio ir sionizmo nusikaltimai, o … antifašistinis pasipriešinimas nacionalsocializmo nusikaltimams“ (sic!). Šio straipsnio esmę iškalbingai nusako jo pavadinimas „Sionistė Petra Pau kursto prieš antifašistus“. Baigdamas autorius klausia, gal kartais didžioji SED/PDS/ Kairiosios dalis laiko save netgi sionistine ir proimperine partija?

Vis dėlto šios Vokietijos politikės apsilankymas Knesete ne visiems politikams buvo malonus.

Bundestago vicepirmininkė sėdėjo svečių tribūnoje, pirmininkaujantis viešnią oficialiai pasveikino. Staiga atsistojo Nacionalinės sąjungos (kraštutinių dešiniųjų partijos – I.T.) atstovas Michaelis Ben-Ari ir, pasak žiniasklaidos pranešimų, suriaumojo: „Tai – gėda“. Pirmininkaujantis deputatui padarė pastabą, kuri jį esą dar labiau įsiutino. Jis teigė kalbąs už šešis milijonus žmonių. „Nėra atleidimo žmonėms kruvinomis rankomis“, – rėžė Ben-Ari, turėdamas galvoje nacionalizmo metais nužudytus milijonus žydų.

Vokiečių korespondentų pranešimuose iš Izraelio pažymima, kad daugelis holokauste dalyvavusių žmonių jau iškeliavę Anapilin, o penktą dešimtį įpusėjusi Petra Pau tikrai nesusijusi su šiuo nusikaltimu.

Bjaurisi viskuo, kas vokiška

„Tai, kad šeši milijonai žydžių ir žydų slegia nacistinės Vokietijos sąžinę, yra mūsų istorija, ir mes privalome prisiimti atsakomybę už tai, kad tokie nusikaltimai nepasikartotų“, – pasakė Vokietijos politikė ir pridūrė, jog žydai turi teisę priminti Vokietijos atsakomybę už holokaustą. „Bet reikalas darosi abejotinas, kai šis priminimas, kaip man buvo pranešta, suskamba iš kraštutinių nacionalistų kampo“, – komentavo Petra Pau.

Be kita ko, ji pasidžiaugė nuoširdžiu pokalbiu su Kneseto pirmininku Reuvenu Rivlinu, kuris gražiai vertina jos veiklą Izraelio labui ir prieš antisemitizmą.

Minėtasis kraštutinių dešiniųjų deputatas dienraščio „Maariv“ korespondentui paaiškino, kodėl taip kalbėjęs: „Aš bjauriuosi vokiečiais ir viskuo, kas vokiška. Kai pamačiau, kaip nuoširdžiai plenariniame posėdyje buvo pasveikinta Bundestago vicepirmininkė, man perdegė visi saugikliai“. Dar jis pridūrė, jog neperka jokių vokiškų daiktų ir niekada neparsineša namo nieko vokiško.

Nuotraukoje: žymi Vokietijos Bundestago politikė Petra Pau, kurią Knesete įžeidė kraštutinių dešiniųjų pažiūrų žydų politikas Michaelis Ben-Ari.

2010.11.20

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *