Arūnas Stakišaitis, šio teksto autorius

Kodėl Lietuvoje negalima nukelti sovietizmo paminklų? Ogi todėl, kad tai užpykdytų Rusijos gynybos ministeriją.

Ši ministerija inicijuoja įstatymo „Priemonės, taikomos asmenims, dalyvaujantiems sunaikinant, pakenkiant arba išniekinant paminklus, skirtus įžymiems Rusijos kariniams vadovams ir svarbiems istorijos įvykiams“ projektą, pagal kurį už nurodytus veiksmus prieš paminklus, esančius užsienyje, būtų skiriamos sankcijos.

Rusijos baudžiamajam kodeksui siūlomas specialus straipsnis, o, juo vadovaujantis, atsakingiems asmenims būtų draudžiama įvažiuoti į Rusiją, jų turimi aktyvai Rusijoje būtų areštuojami. Šiems asmenims numatoma uždrausti bet kokius nuosavybės ir investicijų Rusijos Federacijoje sandorius, disponavimą ten esančiu turtu.

Sovietinių karių skulptūra, kadaise stovėjusi ant Žaliojo tilto. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Tokių asmenų kontroliuojamiems juridiniams asmenims Rusijoje būtų stabdoma veikla – narystė/įgaliojimai direktorių taryboje ir kituose Rusijoje registruotuose bendrovių valdymo organuose.

Pažymima, kad federacinis įstatymas atitinka Eurazijos ekonominės sąjungos sutarties 2014 m. gegužės 29 d. nuostatas ir kitas Rusijos Federacijos tarptautinių sutarčių nuostatas.

Įstatymo  projektas skelbiamas Rusijos oficialioje norminių teisės aktų interneto svetainėje[1], kurioje visuomenė iki š.m. liepos 4 d. gali pateikti savo siūlymus.

2019.06.21; 08:19

[1] О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории: https://regulation.gov.ru/projects#npa=92444

 

Rusijos gynybos ministerija planuoja įtraukti į įskaitą visus šalies piliečiams priklausančius lengvuosius automobilius, praneša „Izvestija“.

Žinyba parengė 2014 metų kovo 14 d. gynybos ministro įsakymo Nr.151 pakeitimus. Naujajame dokumente sakoma, kad į įskaitą turi būti įrašyti Muitų sąjungos techninio reglamento M1 kategorijos automobiliai – visos lengvosios mašinos, naudojamos keleiviams vežti ir turinčios ne daugiau kaip aštuonias vietas.

Rusijos gynybos ministerija galės naudotis civiliniu transportu tik karinės padėties įvedimo atveju.

Numatoma, kad mobilizuoti automobiliai nebus siunčiami į karo veiksmų rajoną: jais kariškiai naudosis tol, kol bus pristatytas transportas iš rezervo. Iškart po to automobiliai turi būti grąžinti savininkams, jiems taip pat turi būti išmokėta kompensacija.

Dokumente pažymima, kad pirmenybė bus teikiama Rusijoje pagamintiems visureigiams.

Taikos metu bus vedama griežta automobilių įskaita, rašo „Izvestija“. Kariniuose komisariatuose kiekvienas automobilis turės techninės būklės kortelė, į kurią bus įrašyti pastarosios techninės apžiūros duomenys ir informacija apie privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Informaciją apie juridinių asmenų transportą ir specialiąją techniką kariniams komisariatams perduos ne tik Valstybinė automobilių inspekcija, Valstybinė techninė inspekcija bei Federalinė valstybinės statistikos valdyba, bet ir Federalinė mokesčių tarnyba, informuoja leidinys.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.07.24; 06:00

Pirmadienį į Estijos oro erdvę Vaindlo salos rajone įskrido Rusijos gynybos ministerijai priklausantis lėktuvas IL-76, praneša portalas ERR, remdamasis Estijos gynybos pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba.

Rusijos orlaivis Estijos oro erdvėje buvo beveik minutę.

Kaip pranešama, Rusijos lėktuvo atsakiklis buvo įjungtas, skrydžio planas pateiktas. Orlaivis neužmezgė radijo ryšio su Estijos skrydžių valdymo centru.

Dėl šio incidento Rusijos ambasadorius Taline buvo iškviestas į Estijos užsienio reikalų ministeriją, kur jam buvo įteikta nota.

Rusijos lėktuvas Estijos oro erdvę šiais metais pažeidė pirmą kartą.

Pernai Rusijos orlaiviai Estijos sieną pažeidė du kartus, o 2016 metais – septynis kartus.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.03.14; 00:01

Atstumas tarp Rusijos naikintuvo „Su-27“ ir JAV žvalgybos lėktuvo „EP-3“ buvo vos 1,5 metro. Jungtinių Valstijų karinis jūrų laivynas teigė, kad karinis Rusijos lėktuvas net dvi valandas skrido paskui JAV lėktuvą. Incidentas įvyko tarptautinėje oro erdvėje.

Rusijos gynybos ministerijos teigimu, naikintuvo veiksmai buvo vykdomi laikantis tarptautinių oro erdvės naudojimo taisyklių. Rusijos ir JAV pajėgos veikia bendroje oro erdvėje, bet po 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos itin išaugo įtampa.

JAV karinio jūrų laivyno pranešime teigiama, kad „Rusijos kariuomenė turi teisę veikti tarptautinėje oro erdvėje, bet privalo veikti laikantis tarptautinių standartų, skirtų užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią incidentams“.

Tuo tarpu Rusijos gynybos ministerija skelbė, kad jos pilotų elgesys jokiu būdu nebuvo nestandartinis ir jų veiksmai tebuvo bandymas „sustabdyti (JAV lėktuvą) nuo Rusijos Federacijos oro erdvės pažeidimo“. Rusijos vyriausybės teigimu, kai tik JAV lėktuvas nutolo nuo sienos, naikintuvas sugrįžo į bazę.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.01.31; 00:05

Julian E. Barnes / The Wall Street Journal

Vaiduoklis rusų povandeninis laivas, jo persekiotojai amerikiečiai ir naujas mirtinai pavojingas šaltasis karas

„Rusijos torpedinis povandeninis laivas „Krasnodar“ paliko Libijos krantus gegužės pabaigoje, pasuko į rytus per Viduržemio jūrą, paskui nepastebimai nugrimzdo į vandenis, tyliai, kaip pelė. Paskui jis paleido salvę sparnuotųjų raketų į Siriją“, – rašo laikraštyje „The Wall Street „Journal žurnalistas Džulianas Barnsas.

„Dizelinį elektrinį povandeninį laivą kitas dienas persekiojo JAV lėktuvnešis George H.W. Bush, penki jį lydintys kariniai laivai, sraigtasparnis MH-60R Seahawk ir atskridę iš Italijos priešlaiviniai lėktuvai P-8 Poseidon“, – sakoma straipsnyje.

Povandeninio laivo įvykdyta ataka apsprendė vieną iš pirmųjų nuo šaltojo karo laikų JAV bandymų pasekti Rusijos povandeninį laivą koviniuose veiksmuose. Keletą savaičių povandeninis laivas vengė būti aptiktas per jūrų medžioklę, kuri tapo Vakarų sąjungininkų parengties naujų kovinių veiksmų jūroje išbandymu, pažymi leidinys.

„Kai jie būna po vandeniu, priešo povandeniniai laivai būna girdimi, bet nematomi, – ir Rusija giriasi, kad jos naujieji povandeniniai laivai – tyliausi pasaulyje. „Krasnodar“ „suvyniotas“ į aido signalus absorbuojantį „apsiaustą“, jo variklių sistema pagrįsta garsą gesinančiais amortizatoriais, atkuriamieji akumuliatoriai veikia praktiškai be garso, dėl to povandeninio laivo medžiotojai praktiškai nieko negirdi. Amerikos sąjungininkai juos vadina „juodąja skyle“, – rašo autorius.

Gegužės 6 dieną, po paskutinės salvės per sparnuotųjų raketų bandymus Baltijos jūroje, Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad „Krasnodar“ turi prisijungti prie Juodosios jūros laivyno Sevastopolyje, nuplaukęs per Viduržemio jūrą. Amerikos sąjungininkai apie tai jau žinojo, sakoma straipsnyje.

„Kai povandeninis laivas pasiekė Gibraltarą, JAV KJP kreiseris stebėjo laivo įplaukimą į Viduržemio jūrą gegužės 13. JAV KJP lėktuvai P-8 Poseidon, pakilę iš Sigonelo aviacijos bazės Italijoje, taip pat prisijungė prie stebėjimo“, – rašo Barnsas.

„Laivui „Krasnodar“ plaukiant į rytus, Rusijos gynybos ministerija perspėjo tarptautines oro linijas, kad jis vykdys pratybas Libijos pakrantėse. Amerikos valdininkai ir kariniai analitikai pareiškė, kad tos pratybos buvo dalis jo prezentacijos potencialiems pirkėjams, įskaitant Egiptą, per kurias turėjo būti pademonstruotos povandeninio laivo sparnuotosios raketos“, – praneša leidinys.

Ryškesnė ir netikėtesnė demonstracija buvo surengta po kelių dienų. Rusijos gynybos ministerija gegužės 29 pareiškė, kad povandeninio laivo sparnuotosios raketos pataikė į „Islamo valstybės“ objektus ir užmušė kovotojus Palmiros rajone. Paprasta sekimo operacija netikėtai įgijo žymiai rimtesnį pobūdį, pabrėžia Barnsas.

JAV KJP laivas, 6,2 mlrd. dolerių vertės lėktuvnešis, ir jį lydintys kariniai laivai birželio 5 dieną nuplaukė per Sueco kanalą į Viduržemio jūrą. Lėktuvnešio užduotis buvo padėti Sirijos sukilėliams ir atakuoti „Islamo valstybės“ pozicijas, sakoma straipsnyje.

„Stiprėjant įtampai tarp JAV ir Rusijos karinių pajėgų Sirijoje – ir atsižvelgiant į tai, kad „Krasnodar“ stengėsi išvengti Vakarų stebėjimo – laivo Bush užduotis dabar irgi buvo sekti povandeninį laivą ir gauti daugiau informacijos apie jo vadinamąjį „gyvenimo būdą“: taktiką, metodus ir kovinį ritmą“, – rašoma leidinyje.

„Iki to laiko „Krasnodar“ nepastebimai nusileido po vandeniu ir pradėjo žaisti slėpynes. Jūrininkai ir lakūnai su nedidele realia karinių veiksmų prieš laivus patirtimi pradėjo ekspresyvų mokymosi kursą“, – pasakoja Barnsas.

„Tai rodo, kad pasaulyje keičiasi dinamika ir kad įgūdžių rinkinys, kuriam mes gal sugaišome šiek tiek laiko per pastaruosius 15 metų, vėl reikalingas“, – sako laivo Bush aviacijos padalinio vadas Džimis Makkolas.

„Krasnodar“ vargu ar ketino mesti iššūkį lėktuvnešiui. Bet JAV KJP nepasikliovė likimo valia. „Vienas nedidelis povandeninis laivas gali kelti pavojų tokiam kapitališkam laivui, kaip lėktuvnešis“, – pabrėžė Amerikos priešlaivinių lėktuvų 67 taikinių grupės Europoje vadas kapitonas Bilas Elisas.

„Daug dienų birželį sraigtasparnių MH-60R Seahawk eskadrilė kildavo nuo lėktuvnešio Bush ir jį lydinčių eskadrinių minininkų palubos Viduržemio jūros rytuose. Kai kurie naudojo radarus, ieškodami „Krasnodaro“ vandens paviršiuje. Kiti nuleisdavo hidroakustinius švyturius į skirtingą gylį“, – sakoma straipsnyje.  

Birželio 18-ąją Amerikos pajėgos numušė Sirijos naikintuvą SU, grasinusį JAV palaikomiems sukilėliams, primena leidinys.

Po penkių dienų nugrimzdęs į vandenį „Krasnodar“ paleido dar vieną sparnuotųjų raketų salvę. Rusijos valdininkai pareiškė, kad jie pataikė į „Islamo valstybės“ šaudmenų saugyklą, sakoma straipsnyje.

„Jie demonstruoja raumenis“, – sako lėktuvnešio Bush smogiamosios grupės vadas kontradmirolas Kenetas Vaitselas.

Leidinys primena, kad žlugus SSSR Maskva sumažino povandenines operacijas. „2011 metais Rusijos paskelbtos karinės modernizacijos programos rėmuose naujos lėšos buvo investuotos į povandeninių laivų projektą, o tai leido rusų inžinieriams pradėti kurti naujesnes, begarses konstrukcijas“, – sakoma straipsnyje.

Kai 2015 metais Sankt Peterburgo laivų statykloje buvo baigtas „Krasnodar“, Rusija gyrėsi, kad jis galės pasprukti nuo paties pažangiausio Vakarų hidrolokatoriaus, rašo autorius.

„NATO strategijos kūrėjai nerimauja, kad povandeniniai laivai gali perkirsti transatlantinius komunikacijos kabelius ar neįleisti JAV laivų į Europą ištikus krizei, kaip tai darė nacių povandeniniai laivai per Antrąjį pasaulinį karą“, – pažymi jis.

NATO karinė vadovybė rekomendavo atnaujinti šaltojo karo epochos Atlanto vadovybę, kurios tikslas buvo apsaugoti jūrų kelius, sako aljanso atstovai. Tokį siūlymą, kaip tikimasi, patvirtins NATO šalių gynybos ministrai, sakoma straipsnyje.

„Liepos 30-ąją „Krasnodar“ išplaukė Viduržemio jūroje. „Krasnodaro“ įplaukimas į Tartuso uostą, sutapęs su Karinio jūrų laivyno diena Rusijoje, paženklino jo slėpynių žaidimo su lėktuvnešiu Bush pabaigą. Pasak rusų valdininkų, rugpjūčio 9 „Krasnodar“ atplaukė į Krymą, kad prisijungtų prie Juodosios jūros laivyno. Pasirodo, jo misija buvo sėkminga: Maskva pademonstravo, kad ji gali toliau netrukdoma smogti Sirijoje, padedama savo augančio povandeninio laivyno“, – rašo leidinys.

Informacijos šaltinis – „The Wall Street Journal“

2017.10.31; 08:00

Lenkijos nacionalinės gynybos ministras Antonis Macerevičius (Antoni Macierewicz) ketvirtadienį Londone atmetė Rusijos kaltinimus, kad esą Lenkijoje dislokuota „JAV kariuomenės divizija“.

„Tai tiesiog netiesa ir melagingas situacijos vaizdavimas“, – sakė jis.

Anksčiau oficialus Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas pareiškė, kad Lenkijoje de facto dislokuota jau ne brigada, o JAV ginkluotųjų pajėgų mechanizuotoji divizija.

„Reikia pasakyti, kad šis pareiškimas nėra labai rimtas ir klaidina visuomenę. Tikrai maniau, kad RF gynybos ministerija geriau moka skaičiuoti kariškius, dislokuotus rytiniame NATO sparne“, – pažymėjo A. Macerevičius.

„Lenkija, Baltijos šalys, Rumunija – rytinis NATO sparnas – turi teisę gintis ir imtis veiksmų, kurie atgrasytų ir apsaugotų nuo agresyvaus Rusijos aktyvumo, ir jokios melagystės šito nepakeis“, – pridūrė Lenkijos nacionalinės gynybos ministras.

Pasak jo, „Rusija okupavo dalį Europos šalies, yra agresorė, o kad pagrįstų tą agresiją, skleidžia melagingą, neteisingą informaciją apie mūsų veiksmus, kurie yra tik gynybinio pobūdžio“.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.10.13; 00:05

Rusijos gynybos ministerija saugumo sumetimais parengė įstatymo projektą, skirtą uždrausti profesionaliems šalies kariams ir kitiems karinio personalo nariams skelbti socialinėje žiniasklaidoje nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitą medžiagą, informuoja transliuotojas BBC.

Remiantis įstatymo projektu, nuotraukos, vaizdo įrašai ir kita į internetą keliama medžiaga gali padėti atskleisti priešui naudingos informacijos. Kadangi automatiškai nustatoma pranešimą skelbiančio asmens buvimo vieta, gali paaiškėti, kur yra dislokuotas kariuomenės padalinys.

Pavyzdžiui, 2014 metų liepą BBC žurnalistė savo paskyroje pasidalino Rusijos kario paviešintu pranešimu, kuris didžiuodamasis pranešė gabenantis prorusiškiems separatistams Ukrainoje raketas „Grad“.

2014 metų kovą Rusija aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį, o kitą mėnesį separatistai užgrobė Donecko ir Luhansko regionus Rytų Ukrainoje. Ukraina ir Vakarų šalių vyriausybės kaltina Rusiją tiekiant separatistams ginklus. Rusija pripažįsta, kad tam tikri rusai savanoriai padeda separatistams, bet neigia reguliariai siunčianti pajėgas.

Tokie pranešimai iš tiesų gali atskleisti daug informacijos. „YouTube“ internetinėje vaizdo svetainėje naujienų kanalo „Vice News“ reporteris Simonas Ostrovskis atskleidė, kaip Rusijos karių pranešimai socialinėje žiniasklaidoje padėjo jam patvirtinti tiesioginį Rusijos kariuomenės vaidmenį Rytų Ukrainoje vykstančiose kovose.

Tačiau įstatymo projektas turės įtakos tik sutartį pasirašiusiems kariams, bet ne šauktiniams.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.10.06; 03:30

RF gynybos ministerija neigia, kad Ukrainoje, Luhansko srityje, į nelaisvę paimtas Rusijos kariškis Viktoras Agejevas, praneša BBC.

Antradienį apie V. Agejevo sulaikymą žiniasklaidai pranešė šaltiniai Ukrainos gynybos ministerijoje. Informaciją, kad jis šių metų kovo mėnesį pasirašė sutartį ir pratęsė tarnybą Rusijos armijoje, žurnalistams patvirtino kariškio motina ir buvę jo tarnybos draugai.

Rusijos atstovai tikina, kad V. Agejevas buvo paleistas į atsargą dar praėjusių metų gegužės mėnesį ir jokios sutarties dėl tolesnės tarnybos armijoje nepasirašė.

Į nelaisvę paimto Rusijos kariškio paso ir karinio bilieto nuotraukas savo „Facebook“ paskyroje paskelbė Ukrainos televizijos kanalo ICTV žurnalistė Julija Kirijenko.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.06.29; 09:06

Liepos 8 d. Odesoje prasidėjo bendri Ukrainos ir JAV karinių jūrų pajėgų (KJP) mokymai „Sea Breeze 2013“. Per atidarymo ceremoniją Ukrainos KJP vadas viceadmirolas Jurijus Iljinas pabrėžė, kad šie mokymai svarbūs tarptautiniam bendradarbiavimui ir yra vienas svarbiausių veiksnių, stabilizuojant situaciją Juodosios jūros regione, taip pat gerina tarpusavio supratimą tarp Ukrainos ir kitų pasaulio valstybių.

Mokymų vadovas iš JAV pusės jūrų kapitonas Jamesas Aikenas tvirtino, kad mokymų tikslas – neleisti kilti grėsmei šiame regione. 

Continue reading „Karinės žinios iš Ukrainos: „stabilizuojant situaciją Juodosios jūros regione““

serdiukov_jevgenija_vasiljeva

Negalvokite, jog Rusijos gynybos ministro pakeitimas paaiškinamas gynybos sumetimais arba nauju politiniu kursu.

Taip rašo „Foreign Policy“ puslapiuose Selesta Vallander, „German Marshall Fund of the United States“ mokslinė bendradarbė. Anksčiau ji buvo JAV gynybos ministerijos jaunesniojo sekretoriaus pavaduotoja, kuravusi Rusijos, Ukrainos ir Eurazijos reikalus.

Rotacija daugiausia paaiškinama tuo, kad savų žmonių pozicijos Rusijos vadovybėje netikėtai ėmė klibėti, mano autorė. S.Vallander požiūriu, Anatolijus Serdiukovas buvo sumanus vadybininkas ir ištikimas Vladimiro Putino pagalbininkas. Jis visiškai tiko tam uždaviniui – sugriauti nefunkcionalią „sovietinės gynybos ministerijos“ struktūrą, rašo autorė, paaiškindama, ką vadina „sovietine“ ministerija, nes ilgą laiką permainos jos nepaliesdavo.

Continue reading „Geras, blogas, bjaurus: sovietų kariškių kerštas“

celeste_wallander

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas buvo teisus, kai pareiškė, kad „perkrovimo“ nepakanka.

Daugelis veiksnių byloja „Bendradarbiavimo 2:0“ naudai, bet nė vienas iš jų neįstengs pakeisti Rusijos ir JAV santykių saugumo srityje taip, kaip kooperavimasis priešraketinės gynybos sferoje.

Taip rašo buvusio JAV gynybos ministro padėjėjo pavaduotoja Celeste Wallander savo straipsnyje “Foreign Policy”. Praėjus trejiems metams po to, kai Barako Obamos administracija paskelbė, kad peržiūrės planus sukurti priešraketinės gynybos sistemą Europoje, du punktai atrodo nesuprantamai ir trukdo pažangai šiuo klausimu, pažymi publikacijos autorė.

Continue reading „Raketų gamyba: už ir prieš“

venesuela_prez

Rusijos karinės pramonės įmonė „Molnia“ įdiegs palydovines navigacijos sistemas į kelias dešimtis raketų-taikinių.

Tokią informaciją pateikė neįvardintas šaltinis šalies gynybos pramonėje. Šis patobulinimas leis gauti objektyvius duomenis apie raketos-taikinio trajektoriją. Pažymima, kad raketos-taikiniai, kurie naudojami naujos ginkluotės bandymams ir priešlėktuvinės gynybos (PLG) padaliniams treniruoti, gaminami iš nurašytų valdomų zenitinių raketų.

Continue reading „Karinės žinios iš Rusijos: Venesuelą pasieks nauja rusiškos ginkluotės partija“

kremlius_1111

Valstybės Dūmos NVS reikalų komiteto pirmininkas Leonidas Sluckis patvirtino, kad prie komiteto bus sukurta ekspertų taryba, kuri analizuos Rusijos išorines grėsmes ir ieškos būdų kovoti su „spalvotomis revoliucijomis“.

Planuojama, kad taryba ieškos būdų apginti ne tik Rusijos, bet ir jos sąjungininkių interesus. Tarybos funkcijos ir sudėtis greičiausiai bus patvirtintos balandžio 12 dieną.

XXX

Priešraketinės gynybos koncernas “Almaz-Antej” 2012 metais Nižnij Novgorodo mieste pradės statyti oro–kosmoso gynybos ginkluotės gamyklą. Kaip pranešta kompanijos internetiniame puslapyje, nauja gamykla bus statoma Nižnij Novgorodo mašinų gamybos įmonės (HM3) teritorijoje 2015 metais.

Continue reading „Rusijoje kuriama tarnyba kovai su “spalvotosiomis revoliucijomis”“

tankas_tankas

Rusijoje kuriami tankai, kurie bus valdomi nuotoliniu būdu ir naudos skaitmeninį pabūklą. Kaip laikraštį „Izvestia“ informavo šaltinis iš gynybos pramonės, kuriamas naujas rusiškas tankas, kuris bus valdomas nuotoliniu būdu ir naudos skaitmeninį pabūklą.

Planuojama, kad šis naujas ginklas bus sukurtas 2015 metais sunkiosios kovinės platformos “Armata“ pagrindu. Kuriamo tanko ryšio priemonės apsaugotos nuo slopinimo ir perėmimo. Tankas bus valdomas iš izoliuotos kapsulės.

Continue reading „Rusija kuria ypatingai modernius ir galingus tankus“

rusai_kursantai

Rusijos gynybos ministerijos Personalo valdyba pradėjo masinę profesinės tarnybos karių, tarnaujančių pagal kontraktą, verbavimo kampaniją. Kontraktininkai gundomi užimti karių ir seržantų pareigas.

Kandidatams siūlomas 20–35 tūkst. rublių (1,8-3,1 tūkst. litų) atlyginimas. Bet prieš tai būtina jiems sėkmingai baigti įvadinius kursus per tris mėnesius truksiantį bandomąjį laikotarpį. Sėkmingai bandomąjį laikotarpį ir visus kursus teigiamai išlaikiusiems kandidatams bus siūlomi ne trumpesni kaip trijų metų trukmės kontraktai, kuriems pasibaigus kariai, žinoma, galės pasirašyti naujas sutartis ir naudotis pačiomis įvairiausiomis lengvatomis (pavyzdžiui, iš bankų gauti beprocentes paskolas).

Continue reading „Rusijoje intensyviai verbuojami kontraktininkai“

sraigtasparniai

2011-aisiais metais Rusijos federalinė ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos tiekimo agentūra (ROSOBORONPASTAVKA) sudarė Valstybinio gynybos užsakymo (VGU) kontraktų už 12,7 mlrd. rublių (bendra 2011-ųjų metų VGU kontraktų vertė apie 750 mlrd. rublių).

Tokią informaciją pateikė agentūros viršininkė Nadežda Sinikova. Rusijos gynybos ministerijos poreikiams patenkinti skirta didžioji VGU kontraktų dalis, sudarytų tarpininkaujant „ROSOBORONPASTAVKA“ agentūrai – apie 11,2 mlrd. rublių, likusi dalis atiteko kitoms jėgos struktūroms (VRM, FSB, YSM ir kt.).

Continue reading „Rusijos federalinė ginkluotės, karinės ir specialiosios technikos tiekimo agentūros ataskaita“