skrinskas_slaptai

Kinijoje penktadienį trims narkotikų platintojams iš Japonijos įvykdyta mirties bausmė. Tris japonus Kinijos teismas pripažino kaltais dėl sintetinių narkotikų platinimo.

Kinijoje nėra narkomanijos dėl vienos labai paprastos priežasties. Už narkotikų platinimą ten baudžiama vieša mirties bausme stadione. Kiekvienais metais už narkotikų platinimą mirtimi nubaudžiama nuo 13 iki 48 žmonių.

Norinčių platinti narkotikus Kinijoje nėra. O pas mus kaip? Iš Tadžikistano žmogus atvežė 3 kg narkotikų, o jam – 3 metai lygtinai: eik, vežk toliau. Tuo tarpu Kinijoje už dvi dozes, rastas kišenėje – vieša mirties bausmė. Juk viena dozė sau, o antra – kitam. O jeigu tik viena dozė kišenėje – 8 metai kalėjimo.

Continue reading „Narkotikų platintojams Kinijoje – mirties bausmė“

taivanis

Filipinų vyskupų konferencija įspėjo visuomenę saugotis Vašingtone įsikūrusios abortistų organizacijos, pasivadinusios Catholics for Choice (CFC), kuri pilnai remia prezervatyvų tiekimo programą Filipinuose. Vysk. Bastes sakė, kad CFC vykdoma abortų ir kontracepcijos propaganda yra prieš Dievo valią, prieš Bažnyčios mokymą. Mes gerbiame gyvybę, kurią mums Viešpats davė. Mes negalime tiesiog žaisti su žmogaus reprodukcijos dieviška jėga. Štai kodėl katalikų bažnyčia yra prieš tai. Filipinų vyskupai pasmerkė vyriausybės iniciatyvą nemokamai tiekti prezervatyvus kovai su ŽIV ir AIDS Maniloje ir kituose rajonuose. O taip pat prieš seksualinį mokymą mokyklose. Prezervatyvų platinimas prasidėjo vasario 13 d. Vyskupai sako, kad tokia valdžios politika veda prie palaidumo skatinimo ir kvietė prieš tai protestuoti. Kontracepciją priimantys katalikai turėtų rimtai patyrinėti savo sąžinę, kiek ji atitinka katalikišką mokymą. Nėra tokios būklės, kaip būti pusiau kataliku, sakė vyskupas.

Continue reading „Milijonas Taivanio dolerių už šūkį, kuris skatins gimstamumą“

skrinskas_slaptai

Amerikos dienraštis New York Times metė atvirą kaltinimą popiežiui Benediktui XVI. Atsakydama į šį labai rimtą, bet visiškai nepagrįsta ir dėl to įžūlų kaltinimą, Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė notą, kuria paaiškina Niujorko laikraščio ištrauktą kunigo Murphy‘io atvejį. 

JAV prezidentas Barack Obama privačiai pasirašė žadėtą  executive order,  kuriuo tarsi abortai neturėtų būti finansuojami pagal naują sveikatos draudimo įstatymą. Dalyvavo Rep. Bart Stupak (D-Mich.) ir pusė tuzino demokratų.

Kovo 28 d. sueina 20 metų, kai Belgijoje buvo legalizuoti abortai. Ta proga Briuselyje organizuojamas pirmasis ŽYGIS UŽ GYVYBĘ. Renkamasi 2:30 prie Karališkųjų Rūmų. Žygio organizatorius Simon De Keukelaere, kuris studijuoja Romos Laterano universitete, interviu sakė, kad žymūs pasikeitimai įvyko, kai dėl amžiaus atsistatydino Briuselio arkivyskupas kardinolas Daneels. Jis buvo Europos vyskupų ,,liberalaus“ sparno lyderis. Arkivysk. Daneels pakeitė arkivysk. André-Joseph Léonard, kuris  entuziastingai palaikė ŽYGIO UŽ GYVYBĘ iniciatyvą. “Jis labai, labai palaikė idėją nuo pradžių ir pats dalyvaus ŽYGYJE,“ – sakė de Keukelaere.

Continue reading „Britanijos narkotikų pirklys buvo nuteistas 30 metų kalėjimo“

skrinskas_slaptai

Per Valentino dieną Prancūzijos homoseksualai planavo demonstratyviai “bučiuotis“ prieš Paryžiaus Notre Dame katedrą. Bet jaunųjų patriotų ir katalikų jėgomis buvo nuvaryti šalin. Kai kurie katalikų ir patriotų interneto tinklapiai sukvietė katalikus “tvirtai ir mandagiai duoti atkirtį provokacijai“. Žmones į akciją kvietė su šūkiu ,,Prancūzija nėra naktiklubis.“ Policija pasiūlė demonstracijos organizatoriams pakeisti vietą. Homoseksualai paklausė, bet kai kurie nesutiko. Tada apie 200 jaunų katalikų pradėjo šaukti ant demonstrantų. Tarp abejų grupių stojo policija ir gėjų aktyvistai buvo nustumti nuo katedros. Jaunimas skandavo „Habemus Papam!“ – ar  ,,Mes turime popiežių.“

Būtinų vaistų tiekimas nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio žmonėms vėluoja ištisas savaites dėl prezervatyvų. Jų tiek daug prigabenta, kad prezervatyvai užima net 70 proc. sandėliavimo vietų, skirtų vaistams.

Continue reading „Abortus palygino su nacių okupacijos žiaurumais“

homoseksualu_paradai

Paryžius. Prancūzų homoseksualų organizacija šį sekmadienį per Šv. Valentino dieną Notre Dame katedroje organizuoja po pamaldų 5 minučių trukmės bučiavimąsi. Vadovas Arthur Vautier sakė Paryžiaus homoseksualų žurnalui Tetu, kad tokia demonstracija reiškia “iššūkį bažnyčiai dėl meilės ir “santuokos“ tarp gėjų ir tarp lesbiečių. Praėjusį kartą buvo susirinkę virš šimto homoseksualų. Krikščionys raginami “tvirtai ir drąsiai“ atsakyti homoseksualų naujai provokacijai. Pastebima, kad homoseksualai tokių demonstracijų neorganizuoja Paryžiaus Didžiojoje mečetėje.

Continue reading „Po pamaldų demonstruos penkerių minučių trukmės bučiavimąsi“

televizorius

Australijos tyrėjų grupė iš Baker IDI Heart and Diabetes Institute, vadovaujama Dr. David Dunstan, atrado, kad širdies kraujagyslių ligų mirtingumas pas suaugusius priklauso nuo TV žiūrėjimo. Buvo nustatyta, kad viena TV žiūrėjimo valanda per dieną širdies kraujagyslių ligas padidina 18 proc. Visų mirties atvejų riziką padidina 11 proc., o nuo vėžio mirties riziką padidina 9 proc. Tyrime dalyvavo 8 800 žmonių nuo 6 metų. O tie kurie žiūri TV keturias ir daugiau valandų per dieną, padidina širdies kraujagyslių ligų mirties riziką 80 proc.

Otava. Institute of Marriage and Family Canada paskelbė naują tyrimą apie 14-19 m. jaunuolius. Rasta, kad  tiek mergaitės, tiek berniukai, kurie rūko marihuaną atitinkamai yra 60 proc. ir 49 proc. labiau įsitraukę į paleistuvavimą.  Jaunuoliai, vartojantys narkotikus ir alkoholį, dažniau pasiduoda rizikingam seksualiniam elgesiui. Tyrimas atskeildė ryšį tarp mergaičių bandymų nusižudyti ir paleistuvavimo.

Continue reading „Televizoriaus žiūrėjimas didina galimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis“

rs

Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų departamentas paskelbė naują raportą. 2045 metais pasaulyje pirmą kartą senų žmonių bus daugiau nei vaikų ir ”demografinė žiema“ sukels didelius socialinius neramumus.  Pagal “World Population Ageing 2009”, 22 proc. viso pasaulio gyventojų bus vyresni nei 60 metų. ”Mokyklos bus pertvarkomos į senelių namus. Žaidimų aikštelės taps kapinėmis“, sakė “Už gyvybę” lyderis Don Feder. ”Kas dirbs mūsų gamyklose ir fermose? Iš kur ateis policijos, gydytojų, slaugytojų, gaisrininkų personalas?“, klausė jis. 

Didžiosios Britanijos lordas Carey sakė, kad šalis turi apsaugoti savo krikščionišką paveldą, nes kitu atveju žlugs “socialinė harmonija“. Lord Carey pabrėžė: “Manau, mums reikia tvirtesnės bažnyčios. Mes, krikščionys, esame labai minkšti ir leidžiame kitiems žmonėms lipti mums ant galvos ir mes neesame tokie tvirti, kokie norėtume būti, išreikšdami savo tikėjimą, kadangi nenorime kitų liūdinti”.

Continue reading „Mokyklos bus pertvarkomos į senelių namus…“

indenas_1

Žuvis genda nuo galvos. Indėnai buvo sunaikinti ugniniu vandeniu, nes jų vadų protas permirko alkoholiu. Deja, ir Lietuvoje nebeliko skaidrių smegenų vadų, kad suprastų nacionalinę nelaimę – genocidą, kurį atlieka laisvai pardavinėjamas ir sumaniai reklamuojamas alkoholis.

Jie nemato šimtų tūkstančių gimstančių debilų, jie nemato šimtais žūstančių ir tūkstančiais invalidais liekančių girtų vairuotojų, jie nemato prasigėrusių šeimų, uždarinėjamų bažnyčių ir mokyklų. Nemato sparčiai nykstančių kaimų ir miestelių. Jie nemato smurtaujančių vyrų prieš moteris ir vaikus. “O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris.” Mt.15,14.  O nuo alkoholio apakę vadai visą tautą veda į duobę.

Continue reading „Lietuvoje alkoholio taškų daugiau nei Rusijoje?“

skrinskas_slaptai

LIETUVOS IDĖJA. Reikia pažvelgti į Lietuvos kiek tolimesnę ateitį, nei siekia naujų rinkimų data. Reikia visapusiškesnio požiūrio į Lietuvą, nei mato politinių partijų parsidavusi konjunktūra. Dėl vykdomos antikrikščioniškos mirties kultūros politikos (sekso, iškrypimų, abortų, eutanazijos ir kt.), propagandos ir dėl sparčios demografinės kaitos Europa po kelių dešimtmečių taps islaminiu kalifatu.

Kaip Lietuva prievartaujama, parodo radikali reakcija į įstatymą, kuriuo siekiama apsaugoti vaikus nuo homoseksualų propagandos. Nors 85 proc. Lietuvos gyventojų už tokį įstatymą, apie demokratiją nekalbama. O čia jau principinis klausimas: ar mes būsime Lietuva, ar iškrypėlių žemė?

Galime kurti LDK pagrindu Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, gal Gruzijos ir Armėnijos Šveicarijos kantonų pavyzdžiu savarankiškų valstybių aljansą, susietą bendra idėja, išlaikant narystę kitose struktūrose. Tad jei mums svarbus kultūrinis, nacionalinis, religinis išlikimas – sutvirtėjimas – ir ėjimas į ateitį, tą kelią į ateitį turime tiesti.

Lietuva turi būti šventas žodis kiekvienam jos piliečiui.

Nuotraukoje: “Pro Vita” rengėjas kunigas Robertas Skrinskas.

Continue reading „“Nes tylėjimas reiškia sąjungą su Liucifieriu”“