Amerikos priešus socialiniuose tinkluose atakuos Pentagono „botai“


Oficialusis Vašingtonas pasirengęs išleisti 42 mln. dolerių parengti kompiuterinei programai, padėsiančiai atskleisti ir susisteminti duomenis apie įvairių šalių kariškių ir kitų gyventojų grupių moralinę-psichologinę būklę, tendencijas bei įvykius, kurie gali būti susiję su JAV saugumu.

Numatoma, kad sistema ieškos priešiškos JAV atžvilgiu propagandos ir padės vesti kontrpropagandą. Jos pavadinimas SMISC iššifruojamas kaip socialinė media (žiniasklaida) strateginėje komunikacijoje. Sklaidos sritis – Facebook, Twitter, YouTube ir kiti populiarūs socialiniai serveriai.

JAV gynybos ministerija toliau smelkiasi į pasaulinį interneto tinklą. Praėjusios savaitės pabaigoje ji paskelbė neįslaptintą „Veiksmų kibernetinėje erdvėje strategijos“ dalį, kuri WEB paverčia Amerikos kariškių „operatyvinės veiklos lauku“. Tačiau daugiausia ten kalbama apie tinklų ir kritiškai svarbių objektų apsaugos techninius aspektus, o taip pat apie kovą su įsilaužėliais, teroristais ir kibernetinėmis struktūromis iš priešiškų šalių.

XXX

Pentagono kibernetinė strategija buvo pristatyta JAV gynybos ministro pirmojo pavaduotojo Viljamo Linno Vašingtono Nacionalinės gynybos universitete. Amerikos kariškiai nusprendė paskelbti visuomenei tik tą dokumento dalį, kuri tilpo 13-oje puslapių. Strategijos esmė ta, kad dabar kibernetinę erdvę Vašingtonas traktuos kaip tokį pat potencialų mūšio lauką tarsi tai būtų žemė, oras, jūra ir kosmosas. Iš tokio tvirtinimo seka, kad JAV dabar kibernetinės atakos aktus prilygina tradiciniams kariniams veiksmams ir numato galimybę „atsakyti į rimtus puolimus proporcingomis ir teisingomis karinėmis priemonėmis“.

Ir štai dabar sužinota apie Pentagono planus panaudoti internetą karinei žvalgybai ir informacinei konfrontacijai.

JAV gynybos ministerijos perspektyvių mokslo tyrimo darbų valdyba DARPA paskelbė siūlymą paraiškoms sukurti programą, užkoduotą pavadinimu SMISC, o tai reiškia socialinė žiniasklaida strateginėje komunikacijoje. Siūlymo aiškinamajame rašte sakoma: „Sąlygos, kuriomis vykdo operacijas mūsų ginkluotosios pajėgos, sparčiai keičiasi, veikiant blogams, socialiniams tinklams, bylų pasikeitimo servisams (tokiems kaip YouTube) ir mobiliosioms technologijoms. Socialinių servisų plėtra gali paveikti konfliktų prigimtį taip pat giliai, kaip ir ankstesnės revoliucijos komunikacijų srityje. Veiksmingas šių servisų panaudojimas suteiks ginkluotosioms pajėgoms galimybę geriau suprasti supančią aplinką, kurioje jos veikia, ir leis pagerinti informacinį operacijų palaikymą“.

Dokumente sakoma, kad Amerikos kariškiai ir dabar dirba su socialiniais tinklais, nes juose „pasirodo vis daugiau taktinės ir strateginės reikšmės informacijos“. Tačiau jų arsenale tik „negudrūs namudiniai metodai“, ir dėl to kariškiai yra priklausomi „nuo atsitiktinumo ir sėkmės“. Pašalinti šią priklausomybę ir turėtų SMISC. JAV gynybos ministerija pasirengusi išleisti jos sukūrimui 42 mln. dol. Paraiškų siūlymo rezultatai bus paskelbti šiemet spalį, o paleisti programą numatyta 2014 metais.

Apskritai naujos programos reikalavimus galima būtų apibendrinti šitaip: Pentagonas nori, kad ji galėtų realaus laiko režime surasti, suklasifikuoti ir išanalizuoti socialiniuos tinkluose atsirandančius pranešimus atsižvelgiant į tai, ar yra juose informacijos, vertingos karinei žvalgybai arba keliančios pavojų JAV. Ar tai būtų duomenys apie atskirų šalių kariškių ar įvairių gyventojų grupių moralinę-psichologinę būklę, visuomenines tendencijas, naujas idėjas arba planuojamus įvykius. Programa turi atskleisti nedraugiškos propagandos ir dezinformacijos tikslingo platinimo faktus, išsiaiškinti tokios rūšies informacijos šaltinius ir „veikti prieš priešiškas įtakos kampanijos priešpriešiniais pranešimais“.

Dokumente pateikiamas sąrašas technologijų, kurias, DARPA specialistų nuomone, reikia turėti omenyje rengiant programą: lingvistinė analizė, informacinių globėjų atpažinimas, tendencijų, nuotaikų, visuomenės nuomonės ir „kultūrinių naratyvų“ analizė, grafų teorija, automatiškas turinio sukūrimas, botai, kraudsorsingai. Iš esmės tai kalbama apie socialinių tinklų panaudojimą žvalgybos bei propagandos tikslams. 

Siūlymuose teikti paraiškas sakoma, kad programą planuojama panaudoti pirmiausia Amerikos kariškių dislokavimo vietose. Tačiau, pasak žurnalo „Национальная оборона” (liet. – „Nacionalinė gynyba“) vyriausiojo redaktoriaus Igorio Korotčenkos, Pentagonui vertingos informacijos galima rasti ir tarp RF piliečių populiariuose socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Одноклассники” ir „Контакт” (liet. – „Bendraklasiai“ ir „Kontaktas“). „Visa virtinė atsargos kariškių šiuose tinkluose spausdina duomenis apie savo ankstesnes dislokacijos vietas ir kitokią informaciją, jos neužšifruodami. Ir tai tik vienas pavyzdys. Šia prasme socialiniai tinklai – puikus šaltinis žvalgams, – pareiškė ponas Korotčenko. – Deja, tokių technologijų sukūrimo ir įdiegimo prasme mes pralaimime amerikiečiams“.

XXX

JAV kariškiai kuria programą, kuri leis jiems slapta manipuliuoti socialiniais tinklais, tokiais kaip Facebook arba Twitter, panaudojant pakaitines asmenybes, turinčias įtakos svarstymų linijai ir platinančiai amerikietišką propagandą.

Kalifornijos korporacija laimėjo paraiškų siūlymus ir sudarė kontraktą su Amerikos Central Command (Centcom) (liet. – JAV centrinė vadovybė), kuri kontroliuoja Amerikos kariuomenės operacijas Artimuosiuose Rytuose ir Vidurinėje Azijoje. Korporacija turi sukurti dabar naršančios asmenybės (onlain-asmenybės) kontrolės sistemą, kuri leis Amerikos tarnautojui valdyti dešimt skirtingų asmenybių visame pasaulyje. Šį projektą ekspertai lygina su Kinijos valdžios mėginimais kontroliuoti ir apriboti žodžio laisvę internete. Projekto kritikai įsitikinę, kad ši sistema leis Amerikos kariškiams pasiekti apgaulingą susitarimą reikalingose diskusijose, prišiukšlinti nepageidautinas nuomones ir keisti pranešimus, kurie nesutampa su gynybos ministerijos interesais.

Pats faktas, kad Amerikos kariškiai kuria mechanizmą, kuriantį suklastotas dabar naršančias asmenybes, kurios internete vadinamos „botais“, gali privesti iki to, kad kitų šalių vyriausybės, privačios kompanijos ir nevalstybinės kompanijos panorės padaryti kažką panašaus.

Pagal Centcom‘o kontraktą kiekviena suklastota dabar naršanti asmenybė privalo turėti įtikinamą praeitį ir istoriją, ir kad bet kuri iš 50 valdančiųjų asmenybių galės operuoti suklastotomis dabar naršančiomis asmenybėmis iš savo darbo kompiuterių, „nebijodama, kad ją atskleis gudrūs priešininkai“.

Centcom‘o atstovas kapitonas Bilas Spiksas (Bill Speaks) pareiškė: „Technologija leidžia vykdyti slaptą veiklą bloguose užsienio kalbomis, kuri leis Centcom‘ui priešintis ekstremistams ir priešiškai propagandai už JAV ribų“. Jis taip pat pareiškė, kad jokių įsikišimų anglų kalba nebus, nes būtų neteisėta „kreiptis į Amerikos visuomenę“ su tokia technologija, ir bet koks Centcom‘o įsikišimas į socialinę žiniasklaidą anglų kalba iš karto pastebimas. Dabar naršančiųjų įsikišimas planuojamas keturiomis kalbomis: arabų, farsių, urdų ir puštų.

Kai programinio aprūpinimo sukūrimas bus baigtas, amerikiečiai valdytojai galės, dirbdami 24 valandas per parą vienoje vietoje, koordinuotai atsakinėti į atsirandančius pranešimus Facebook, Twitter, bloguose, pokalbiuose ir kitokiose dabar naršančiųjų bendravimo formose. Turima šiek tiek informacijos, kad centras bazuosis Makdilo aviacijos bazėje šalia Tampos miesto Floridos valstijoje, kur įsikūręs Amerikos specialiųjų operacijų štabas (US Special Operations Command).
Kontraktas su Centcom‘u reikalauja, kad kiekvienam valdytojui būtų skirtas vienas „asmeninis virtualus serveris“ JAV ir kiti už šalies ribų, kad sudarytų įspūdį, jog suklastotos asmenybės yra skirtingose pasaulio dalyse.

Kontraktas taip pat reikalauja „mišraus eismo“, jungiančio valdančiojo internetinį eismą su eismu už Centcom‘o ribų, nes tai leis sukurti „idealią priedangą ir galimybę neigti kaltę remiantis padarinių nežinojimu“.

Šis kontraktas yra programos “Nuoširdžių balsų operacija“ (Operation Earnest Voice – OEV, liet. NBO), kuri buvo sukurta psichologiniam karui su Al-Qaedos ir kitų jėgų šalininkų, dabar naršančiųjų pasisakymais prieš kariuomenės koaliciją Irake, dalis. Nuo to laiko NBO (OEV) programos biudžetas išaugo iki 200 mln. dolerių. Laikoma, kad programa buvo panaudota Pakistane, Afganistane ir Artimuosiuose Rytuose.

Daugeliui Amerikos aukščiausiųjų valdininkų NBO (OEV) programa yra gyvybiškai būtina kovai su terorizmu ir religiniu radikalizmu. Pernai generolas Deividas Petraesas, tuometis Centcom‘o vadovas, kalbėdamas JAV Senato ginkluotųjų pajėgų komitete, piešė programą kaip „kovos su ekstremistine ideologija ir propaganda priemonę ir kaip garantiją, kad objektyvios nuomonės turi galimybę būti išgirstos ir tuose regionuose“. Jis pareiškė, kad pagrindinis Amerikos kariškių tikslas – būti „tiesos pusėje“.

Kovą generolas Dženas Mattis (Gen Mattis), vadovavęs Centcom‘ui, tame pačiame komitete, pareiškė, kad NBO (OEV) remia „bet kokią veiklą, susijusią su priešiškos ideologijos žlugdymu, ir aprėpia veiklą internete“. Centcom‘as patvirtino, kad kontraktas už 276 mln. dol. teko Ntrepid kompanijai, neseniai užregistruotai Los Andžele. Centcom‘as atsisako pranešti, ar ši programa naudojama ir dabar, o taip pat apie bet kokias kontrakto detales.

Kompanija Ntrepid atsisako ką nors komentuoti.

Savo kalboje Senato komitete generolas Mattisas pareiškė: „NBO (OEV) sukurta tam, kad sužlugytų teroristų–mirtininkų verbavimo ir treniravimo mechanizmą, paneigtų jų patekimą į rojų, o taip pat kovai su ekstremistine ideologija ir propaganda“. Jis taip pat pridūrė, kad Centcom‘as kartu „su koalicijos partneriais“ kuria naujas technologijas ir taktikas kovai „su priešininkais kibernetinėje erdvėje“.

Pagal JAV gynybos ministerijos vyriausiojo generalinio inspektoriaus Irake ataskaitos duomenis, NBO (OEV) yra valdoma koalicijos kariuomenės, o ne Centcom‘o. Į klausimą, ar Britanijos pajėgos dalyvauja NBO programoje, Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pranešė, kad jokių patvirtintų duomenų nepavyko rasti. Gynybos ministerija taip pat atsisako komentuoti, ar ji dalyvauja kuriant asmenybių valdymo programą, pranešdama: „Mes nekomentuojame veiklos kibernetinėje veikloje“.

NBO programa svarstyta elektroninio saugumo specialistų 2010 metais konferencijoje Vašingtone, kai aukštas Centcom‘o atstovas pareiškė delegatams, kad pagrindinis programos tikslas – „kova su priešiška propaganda“.

Dabar naršančiųjų asmenybių kontrolės sistema gali pakliūti į baudžiamąjį persekiojimą, jeigu bus panaudota prieš JAV piliečius, kur tam tikras skaičius žmonių–botų stojo prieš teismą.

2010 metais Niujorko advokatas, apsimetęs moksleiviu, buvo nuteistas kalėti už „nusikalstamą apsišaukimą“ ir personalinių duomenų vagystę.

Dabar nesuprantama, ar ši programa bus prieštaringa Didžiosios Britanijos įstatymams. Specialistai tvirtina, kad programa gali prieštarauti 1981 metų Aktui dėl padirbinių ir klastočių, kuris tvirtina, kad žmogus kaltas dėl padirbinėjimo, jeigu suklastoti duomenys pateikiami kaip teisingi ir panaudojami naudai gauti. Šiaip ar taip, šis aktas pritaikomas tik tuo atveju, jeigu įmanoma įrodyti, kad svetainė ar socialinis tinklas nukentėjo nuo šių veiksmų.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Medžiagos originalai:

„Коммерсант”, 20.07.2011, Военные США плетут паутину.

Коммерсант.Ру, 16.07.2011, „Пентагон занял оборону в киберпространстве”.

 The Guardian, Didžioji Britanija, vertimas į rusų: ИноСМИ.Ру. JAV kariškiai manipuliuos socialiniais tinklais, Nik Filding ir Jan Kobein (Nick Fielding, Ian Cobain).

Taip pat – ir portalas www.compromat.ru.

2011.07.25

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *