Lietuva taps NATO antiterorizmo centru Europoje


Lietuva gali didžiuotis

Lietuvoje šalia Energetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos bus kuriamas dar vienas NATO centras – NATO antiterorizmo centras Europoje prie Valstybės saugumo departamento (VSD). Apie tai praneša portalas SLAPTAI.LT.

Centro tikslas – suvienyti NATO valstybių Europoje pastangas kovoje su tarptautiniu terorizmu panaudojant neabejotinai pažangiausius Lietuvos pasiekimus šioje srityje. Būtent jų dėka Lietuva yra vienintelė NATO šalis, kurioje tarptautinis terorizmas neturi jokių šansų. Visi teroristų bandymai įbauginti Lietuvos darbo žmones VSD dėka baigdavosi dar neprasidėję.

Tokio dėmesio Lietuva Vilniuje susilaukė nugalėdama savo istorinę varžovę Rusiją, kuri pretendavo tapti NATO antiterorizmo centru ne tik Europoje, bet ir Eurazijoje.

Mat Rusija prieš tai įgijo susižavėjusį ir, galimas dalykas, netikėtą draugą – JAV respublikoną Dana Rohrabacherį, vadovavusį Kongreso delegacijai, nuvykusiai į Rusiją beveik savaitei. Gegužės 31 d. jis pareiškė, kad radikalusis islamas čiupo Jungtines Valstijas ir Rusiją „už gerklės“ ir kad dvi šalys turi išmokti bendradarbiauti, rašė „The Washington Post“.

Vienas iš JAV delegacijos narių Williamas Keatingas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turi išstudijuoti Rusijos Federalinės saugumo tarnybos antiteroristinius metodus ir jais turi apsiginkluoti tie, kurie dirba. Jis sakė, kad Rusijai geriau sekasi su žvalgybos operacijomis Bostone, negu Jungtinėms Amerikos Valstijoms Šiaurės Kaukaze, perdavė „The Washington Post“.

Bet nežiūrint D. Rohrabacherio ir jo draugų pastangų Maskvoje pasisemti patirties, kaip šluoti nuo žemės paviršiaus miestus, JAV pripažino Lietuvos Respublikos viršenybę antiteroro srityje.

Aukštai įvertintas Lietuvos patyrimas kovoje su tarptautiniu terorizmu

NATO ir JAV ambasados Vilniuje darbuotojai, kovos su tarptautiniu terorizmu specialistai, uždarame posėdyje buvo supažindinti su Lietuvos patyrimu ir padarė išvadą, kad daugelį VSD kovos su terorizmu metodų reikia plačiai taikyti visose NATO valstybėse ir draugiškoje Rusijoje.

Ypač aukštai užsienio specialistai įvertino kantrų ilgametį  VSD darbą rengiant agentus idiegimui į teroristų gretas. Juos maloniai nustebino netikėtas faktas, kad agentai ruošiami darbui su teroristais nuo mažumės.

VSD specialistai kolegoms paaiškino, kad Lietuvoje paaugliai yra stebimi dar vaikų darželiuose, vertinami jų sugebėjimai ir tinkamumas agentūriniam darbui, rasinis tautinis panašumas su teroristais. Taip sudaromos sąlygos atrinkti gabiausius perspektyviausius jaunuolius ir merginas.

Maža to, artėjant pilnametystei paauglius pradeda auklėti specialiai parengti darbuotojai, kurie supažindina savo globotinius su radikaliausiomis religinėmis bei filosofinėmis pažiūromis tose šalyse, kuriose jie turės įsilieti į teroristų gretas ir įsigyti jų pasitikėjimą.

Pratina juos prie radikalių išeivių iš tų šalių aplinkos Lietuvoje, o jei tokių nėra, specialiai parengti darbuotojai patys jais apsimeta arba siunčia paauglius į tokias šalis, kuriose tokių emigrantų apstu, pavyzdžiui, į Vokietiją.

Apmoko paauglius, būsimuosius agentus, šaudyti, gaudyti, kaip pagaminti sprogstamus užtaisus ir su jais elgtis, slaptaraščio, konspiracijos gudrybių, arabų kalbos, Vaziristano genčių kalbų ir daug kitokių dalykų, reikalingų įsiskverbti į teroristų aplinką ir būti pasiruošus vykdyti įsakymą. Taip sutaupoma daug laiko, nes vos tapęs pilnamečiu agentas jau yra visiškai pasiruošęs vykdyti užduotis.

Išgirdęs apie šaudymą vienas specialistas iš JAV ambasados labai susijaudino. „Pas mus yra daug berniukų, kurie mėgsta pašaudyti į bendraklasius, mokytojus, tėvelius. Summa summarum nušautų skaičius daug kartų viršija aukų Bostone skaičių. Būtų gerai tokius atspėti ir nukreipti juos į kovą su tarptautiniu terorizmu. Lietuvos patyrimas išties unikalus ir jį reikia panaudoti JAV“, –  sakė JAV kovos su tarptautiniu terorizmu profesionalas.

Suprantama, šimtaprocentinės garantijos, kad investuoti į agentų paruošimą pinigai sugrįš užkardant terorizmą, likviduojant tarptautines teroristines grupuotes, nėra, įspėjo VSD pareigūnas.

Užsienio specialistai buvo supažindinti su vienu tokiu atveju. Labai gabią,  gražią merginą, E.K., specialistai jau beveik buvo parengę agentūriniam darbui Šiaurės Kaukazo kryptimi, o per Šiaurės Kaukazo teroristus – ir darbui su Al Qaeda. Beliko pasirašyti verbavimo sutartį ir pranešti jai apie artimiausias užduotis.

Bet radikaliomis idėjomis persisėmusi mergina staiga nutarė, kad jai teroristai Šiaurės Kaukaze visai priimtini. Į vieną net įsimylėjo.

Netekusią pasitikėjimo E. K. verbuoti, aišku, buvo per daug rizikinga, sakė neįvardintas VSD pareigūnas. Todėl ją pačią įrašė į teroristų sąrašą ir pasodino į kalėjimą pagal straipsnį „iki gyvos galvos“.

Naujausias įdirbis sunkiai sekasi

Užsienio kovos su terorizmu specialistai buvo supažindinti ir su šiuo metu VSD vykdomu čečėnų paauglių grupės, gyvenančios SOS vaikų kaime prie Vilniaus, parengimu.   

Anksčiau tuos paauglius, kurie pateko į Lietuvą teroristinių čečėnų karų prieš demokratinę Rusiją metu, globojo tokia Gatajevų šeima, bet ji trukdė normaliam VSD darbui su jais, todėl VSD ėmė domėtis pačiais Gatajevais. Netrukus VSD išsiaiškino, kad Gatajevai – smurtautojai, ir apie tai pranešė prokuratūrai.

Demokratinės Lietuvos teismai greitai pripažino, kad Gatajevai neturi teisės globoti vaikų ir pasiūlė jiems šiek tiek pasėdėti kalėjime. Šie begėdiškai apgavo demokratinę Lietuvą ir pabėgo į Suomiją, kuri suteikė jiems, kriminaliniams nusikaltėliams (!), politinį (!) prieglobstį.

Lietuvos liaudis rūsčiai pasmerkė Gatajevus ir juos globojančią fašistinę Suomiją, bet karo su Suomija nutarė nepradėti. Nes dar daug kas prisimena Rusijos Suomijos karą.

VSD svečiai buvo įspėti, kad tikrųjų VSD tikslų, susijusių su Gatajevų globotinių parengimu agentūriniam darbui, viešinti negalima, nes ir be to Lietuvoje atsiranda visokių TIE-SOS ieškotojų, kurie kelia paniką tarp darbo žmonių, nuteikdami juos prieš VSD darbo metodus.

„Geriau tegul Lietuvos darbo žmonės pripranta prie to, kad gyventojų sekimas, pasiklausymas, slaptas filmavimas – šventa VSD teisė, nes iš esmės kiekvienas žmogus yra potencialus teroristas.“, – sakė neįvardintas VSD pareigūnas. Jam pritarė ir kovos su tarptautiniu terorizmu specialistai iš JAV ambasados.

VSD pranešė, kad dirbti su Gatajevų paaugliais sunku, nes ir perdavus Gatajevų globotinius Lietuvos valstybės globai nesiliauja teroristinių grupuočių bandymai patraukti globotinius savo pusėn.

Buvo bandymų, ačiū Dievui nesėkmingų, iš Gatajevų pusės, išvilioti juos į Suomiją, sakė VSD pareigūnas.

Jis pranešė, kad neatsakingi Rusijos specialiųjų tarnybų pareigūnai per Rusijos ambasadą pareikalavo sugrąžinti juos namo. Lietuvai net notos buvo paskelbtos. Tačiau paaiškinus bendrą su demokratine Rusija naudą kovoje su terorizmu, notos liovėsi.

Matyt, nesuderinęs su Maskva bandė vaikus sugrąžinti į Čečėniją jos demokratinis lyderis Kadyrovas, bet ir jis nutilo.

Atrodė, kad viskas baigsis gerai, sakė neįvardintas VSD pareigūnas, bet atsitiko baisiausias dalykas. Po dviejų Rusijos Čečėnijos karų per stebuklą likusios gyvos vaikų motinos Čečėnijoje sužinojo, kad jų vaikai – Vilniuje. Ir panoro, kad vaikai gyventų su mamomis. Na, bent susitiktų su jomis.

Neturtingos mamos per pačius karščius traukiniu išvyko  iš Čečėnijos į Maskvą ir ten jau mėnesį laukia Lietuvos URM leidimo atvykti į Lietuvą nors pamatyti savo vaikus.

„Tai dar nieko tokio. Pasiremdamas tarptautinių vaiko teisių konvencijų nuostatatomis VSD sugebėtų įtikinti vaikų teisių gynimo oficialias ir neoficialias organizacijas, kad būtina atsiklausti vaikų, ar jie nori matyti savo tėvus (tam norui VSD biudžete jau išskirta eilutė) ir atsižvelgti į geresnes vaikų sąlygas organizacijoje Lietuva-SOS“, – kalbėjo VSD pareigūnas.  

„Bet šventą reikalą sugadino pasaulyje jau pagarsėjusi Lietuvos pedofilijos byla, į kurią ir mes įpainioti, –  prisipažino kovos su teroru specialistas. Joje motinos teisę į vaiką Lietuvos teismai, o ir visos pozicinės ir opozicinės partijos Seime, pripažino šventa, nežiūrint jokių pedofilinių aplinkybių ar vaiko norų“.

„Kaip dabar reikės suktis, dar nežinome. Kol kas turime svertų Lietuvos URMe. Beveik visi ten – mūsiškiai, išskyrus a.a. Vytautą Pociūną ir dar kelis, dar gyvus“, – svečiams  sakė neįvardintas VSD pareigūnas.

Paskutinėmis žiniomis, nežiūrint kai kurių Seimo narių ir žmogaus teisių gynimo organizacijų pastangų, motinų bandymas susitikti su savo vaikais Lietuvoje URM dėka vis dar blokuojamas.

Kol kas mums sekasi, sakė aukštas VSD pareigūnas.

Bendras nutarimas

NATO valstybių kovos prieš tarptautinį terorizmą dalyviai Vilniuje sutarė, kad pagrindinis antiteroristinės kovos tikslas – galutinė demokratijos pergalė visame pasaulyje.

Priimtas bendras nutarimas, kuriame patvirtintas teisingas antiterorizmo kursas įtvirtinant demokratiją. Nutarime be kita ko rašoma:

„Irake ir Afganistane bei Šiaurės Kaukaze tai pavyko padaryti ir demokratijos vaisiais jau džiaugiasi tų kraštų darbo žmonės.

Irake kiekvieną dieną mažėja bedarbių ir išlaikytinių skaičius: per dieną smūginės oro bangos pakylėti į dangų pas Alachą dirbti iškeliauja vidutiniškai keliolika darbingų žmonių, maždaug tiek pat senelių ir vaikų juos palydi.

Afganistane ženkliai padidėjo žemės ūkio žaliavų į Europos Sąjungos valstybes ir JAV eksportas. Tai – aguonų pieno milteliai, kanapės ir daug kitų Vakaruose didelę paklausą turinčių produktų.

Rusijos Federacijos Šiaurės Kaukaze pavyko susidoroti su korupcija, ir Dagestano, Čečėnijos bei kitų regiono autonominių valstybių darbo žmonės patys kuria savo šviesią ateitį.

Bet visa tai reikia ir toliau tobulinti.“

Pamfleto autorius – dr. Kastytis Stalioraitis, buvęs ilgametis užsienio informacijos analitikas Seime.

2013.06.16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *