Metai baigiami teismuose ginant vartotojų teises


2009 metų gruodžio 28-ąją dieną Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, gindama viešąjį interesą, pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarnybos sprendimo atsisakyti pradėti tyrimą dėl šiukšlių deginimo gamyklos Vilniuje. Priminsime, kad 2009-03-11 dienos pareiškimu (vėliau jis buvo tikslinamas pagal pareikalavimą) mūsų lyga kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės ir/ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos ar kitų valstybės institucijų veiksmai ir sprendimai, kuriais suteiktos išimtinės teisės UAB “Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamyklai“ statyti ir eksploatuoti atliekų deginimo gamyklą, nepažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, o ypač šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.

2009 metų gruodžio 9 dieną gavome 2009-11-19 d. Tarybos nutarimą Nr.1S-179, kuriuo buvo atsisakyta pradėti tyrimą dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų dėl regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos steigimo atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Lyga prašo teismo: Panaikinti 2009-11-19 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 1S-179 kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei grąžinti bylą Tarybai tyrimui atlikti dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų dėl regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos steigimo atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

2009.12.28 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas nutraukė bylos nagrinėjimą, kurioje Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Klumbys (teisme jį atstovavo Lygos prezidentas Kęstutis Grinius) prašė ištirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos kainų nustatymo metodikos teisėtumą – atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos įstatymams. Bylos nagrinėjimas nutrauktas dėl to, kad bylos nagrinėjimo metu buvo pakeistas ginčijamos teisės normos įstatyminis reguliavimas.

Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga yra apskundusi teismui  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  sprendimą dėl vienašališko šilumos kainų Vilniaus miesto vartotojams nustatymo. Teismas buvo sustabdęs bylos nagrinėjimą iki Lietuvos Vyriausias administracinis teismas išspręs Lietuvos Respublikos Seimo nario Egidijaus Klumbio prašymą ištirti Metodikos teisėtumą.

Teismas šį prašymą paliko nenagrinėtu, todėl artimiausiu metu byla dėl Vilniaus miesto šilumos tiekimo kainų bus atnaujinta. Lyga įgyja teisę prašyti Vilniaus apygardos administracinio teismo, kad šis kreiptųsi į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu ištirti: ar Metodika (tuo metu galiojusi) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir tuometiniams įstatymams. Ginčo objektas yra teisės norma, kurios pagrindu vartotojai šilumos tiekėjams turi kompensuoti vadinamuosius nuostolius. Lygos įsitikinimu toks vadinamųjų nuostolių kompensavimas yra neteisėtas.

Kaip informavo Panevėžio miesto apylinkės teismas, Lygos skundas priimtas. Taigi tuo skundu Lyga gina viešąjį interesą dėl AB “Panevėžio energija“ skaičiuotų mokesčių už šildymą. Skunde prašoma iš atsakovo (AB ”Panevėžio energija“) priteisti 15 000 litų ir perskaičiuoti mokesčius už šildymą vartotojams.

Priminsime, kad gruodžio mėnesį Klaipėdos apygardos administraciniame teisme, priimtas nagrinėti Lygos skundas dėl Tauragės apskrities Vyriausybės atstovo neteisėtų veiksmų.

Taip pat informuojame, kad gautas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos sprendimas, kuriuo pripažįstama Vilniaus savivaldybės veiksmų, teikiant informaciją vartotojams (skelbiant priimtus sprendimus), neteisėtumas – Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje neskelbiami sprendimai, susiję su Vilniaus miesto šilumos tinklų nuoma.

Nuotraukoje: straipsnio autorius Kęstutis Grinius.

2009.12.30

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *