Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (VSK) pateikė kaltinimą šnipinėjimu prieš tris savaites šalyje sulaikytam Ukrainos piliečiui Pavlo Šaroikai. Tai pirmadienį pareiškė oficialus VSK atstovas Dmitrijus Pobiaržinas, kuriuo remiasi TASS.

„Iškelta baudžiamoji byla pagal baudžiamojo kodekso straipsnį „Šnipinėjimas“, sulaikytajam paskirta kardomoji priemonė suėmimas“, – sakė KGB atstovas.

Anot jo, Baltarusijoje P. Šaroika sukūrė „agentūrinį tinklą iš šalies piliečių, kurie už piniginį atlygį rinko žvalgybinio pobūdžio duomenis karinėje ir politinėje srityje“.

Apie Ukrainos žurnalisto P. Šaroikos sulaikymą lapkričio 17 d. pranešė Ukrainos nacionalinės visuomeninės televizijos ir radijo kompanijos pirmininkas Zurabas Alasanija. Vėliau paaiškėjo, kad žurnalistas buvo sulaikytas spalio 25 d.

Ukrainos piliečiui Baltarusijoje gresia iki 15 metų kalėjimo.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.11.21; 00:30

Europa didžiuojasi savo nuopelnais demokratijai, tad kodėl gi grupelei užguitų disidentų taip sunku kovoti su paskutiniuoju žemyno diktatoriumi? – klausia "Foreign Policy" puslapiuose Kristina Odonė, Centre for Policy Studies (Londonas) mokslinė bendradarbė, leidinio Free Faith redaktorė.

Garsus dramaturgas Tomas Stopardas remia Baltarusijos laisvąjį teatrą (kurio spektakliai uždrausti Baltarusijoje už Aleksandro Lukašenkos kritiką). Buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus opozicionierius Andrejus Sanikovas mano, kad išėjo į laisvę (praleidęs už grotų 16 mėnesių) dėka T.Stopardo įsikišimo.

Ir vis tiktai nei tas disidentas, nei tas dramaturgas nesugeba rimtai pasipriešinti A.Lukašenkai, mano straipsnio autorė. Baltarusija garsėja kaip viena iš blogiausių šalių politinių teisių ir pilietinių laisvių paisymo požiūriu. Režimas kruopščiai režisuoja rinkimus ir referendumus. „Nuo dešimtojo dešimtmečio pabaigos veikia slapta „mirties komanda“. Apie tuzinas opozicionierių dingo be žinios, kai kurie aktyvistai laikomi politiniais kaliniais“, – rašo K.Odonė. Baltarusijos KGB seka piliečius. A.Lukašenka taip pat organizuoja kibernetines atakas prieš aktyvistus.

Continue reading „Mažytė purvina Europos paslaptis“

Baltarusijos valstybės saugumo komitetas (KGB) baigė tyrimą dėl „pliušinių meškiukų desanto“. Taip teigia KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas Igoris Sergejenka. Tiesa, I.Sergejenka atsisakė komentuoti šio tyrimo išvadas, taip pat nepaaiškino, kokių veiksmų oficialusis Minskas imsis prieš įtariamus kaltininkus.

Prisiminkime: 2012-ųjų metų liepos 4-ąją dviejų Švedijos piliečių pilotuojamas lengvasis civilinis lėktuvas, neturėdamas leidimo, įskrido į Baltarusijos teritoriją iš Lietuvos teritorijos ir išmėtė virš Minsko ir netoli Minsko esančio Ivenčiaus miestelio pliušinius meškiukus su pritvirtintais parašiutais ir šūkiais, reikalaujančiais žiniasklaidos laisvės.

Continue reading „Baltarusijos KGB užbaigė tyrimą dėl „pliušinių meškiukų““

voveriene_1

Aki­vaiz­du, kad šie rin­ki­mai į Sei­mą bus ki­to­kie ne­gu iki šiol. Po­li­ti­nių pa­ra­dig­mų kai­ta ge­o­po­li­ti­nia­me lyg­me­ny­je jau iš te­ori­nio lyg­mens lei­džia­si į re­a­ly­bę ir pra­de­da gąs­din­ti tra­di­ci­nių par­la­men­ti­nių par­ti­jų ide­o­lo­gus.

Štai bu­vęs VSD vir­ši­nin­kas Me­čys Lau­rin­kus, da­bar ta­pęs po­li­to­lo­gu ir la­bai pa­mė­gęs pro­ru­siš­ką tri­bū­ną („Lie­tu­vos ry­tą“), vie­na­me iš sa­vo straips­nių 2011 me­tų rug­pjū­čio pa­bai­go­je ra­šė: „Ga­li at­si­ras­ti nau­ja, jau da­bar ag­re­sy­viai pul­suo­jan­ti na­cio­na­liz­mo te­ma, ku­ri iš es­mės po­li­ti­nės sis­te­mos ne­pa­keis, bet ga­li ki­taip nei ti­ki­ma­si su­dė­lio­ti bū­si­mos po­li­ti­nės mo­zai­kos da­le­les. Įsi­žie­bus tau­ti­nės sa­vi­mo­nės lem­pu­tei lie­tu­vių gal­vo­se na­cio­na­liz­mo te­ma per is­to­ri­nes per­var­tas vi­sa­da bu­vo ak­tu­a­li.

Continue reading „Mintys rinkimų išvakarėse“

lukasenka_piktas

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka patvirtino, jog liepos 4 dieną į šalies oro erdvę neteisėtai buvo įsibrovęs užsienio lengvasis lėktuvas.

Iš pradžių Baltarusijos pareigūnai neigė Švedijos žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad nedidelis lėktuvas kirto sieną iš Lietuvos pusės į Baltarusiją ir nuleido mažyčiais parašiutais šimtus meškiukų su šūkiais, reikalaujančiais žmogaus teisių ir politinių laisvių.

Netrukus A.Lukašenka atleido iš pareigų Valstybinio pasienio komiteto pirmininką Igorį Račkovskį ir Karinių oro pajėgų (KOP) bei priešlėktuvinės gynybos kariuomenės vadą Dmitrijų Pachmelkiną, kai kuriems jėgos struktūrų vadovams paskelbti papeikimai.

Continue reading „Aleksandras Lukašenka: “Lietuvai dėl to mažai nepasirodys”“

Gintaras_originalas

Kartais net sunku suvokti, kaip Lietuva dar išsilaiko nenuskendusi, nesužlugusi, nebankrutavusi. Vis dirba, kuria įstatymus, ropščiasi iš duobės, ieško tiesos ir teisybės…

Tačiau kai kurios mūsų pastangos – kenksmingos bei pražūtingos. Prieštaraujančios sveiko proto dėsniams. Vedančios į niekur. Valstybė, kuri baudžia auką, nes nesugeba nubausti skriaudiko, – pasmerkta mirčiai. Deja, Lietuva būtent bando įteisinti tokias žaidimo taisykles.

Štai prisiminkime, ką neseniai pareiškė kai kurių mūsų didžiųjų miestų vadovai. Jie pagrasino, esą nuo šiol bus baudžiami namų, kurių sienos nutepliotos šlykščiais gatvių chuliganų piešiniais, savininkai. Tiksliau tariant, sostinės valdžia pasakė, kad baus namų savininkus, kurie neskuba operatyviai valyti nuo savų būstų sienų šlykščių teplionių ir užrašų.

Continue reading „Kelias, vedantis į niekur“

zaicevas_vadimas

Baltarusijos valstybės saugumo komiteto (KGB) atstovas pareiškė, kad Lietuvos žvalgybos institucijos per karį, išėjusį į atsargą, mėgino organizuoti integruotą žinių apie šalies priešlėktuvinės gynybos sistemą ir karines oro pajėgas gavimo kanalą.

„Per agentūrinę akciją Baltarusijos valstybės saugumo komiteto darbuotojai sulaikė su įkalčiais Lietuvos karinės žvalgybos rezidentą pilietį „F“. Tuo pačiu laiku pagal slaptų žinių perdavimo užsienio specialiajai tarnybai faktą buvo sulaikyti asmenys, su kuriais jis palaikė agentūrinį ryšį“, – antradienį pranešė KGB ryšių su visuomene centro viršininko pareigas laikinai einantis Arturas Strechas.

Continue reading „Baltarusijos KGB tebesisvaido kaltinimais“

suriapin_anton

„Charter97.org“ informavo, kad liepos 13 d. buvo sulaikytas Baltarusijos žurnalistas, fotografas ir internetinio leidinio „Belarusian News Photos “ („bnp.by“) redaktorius Antonas Suriapinas.

Vėlyvą vakarą Antono motina telefonu buvo informuota, kad jos sūnus buvo sulaikytas 72 valandoms ir šiuo metu yra apklausiamas KGB izoliatoriuje.

Pažymėtina, kad tą pačią dieną A. Suriapino namuose KGB pareigūnai atliko kratą ir bandė išsiaiškinti, iš kur jis gavo švedų kiek anksčiau suorganizuotos „meškiukų desanto“ akcijos nuotraukų.

Continue reading „Minske sulaikytas žurnalistas Antonas Suriapinas“

kgb_belarusija

Baltarusijos KGB pareiškė, kad prieš keletą dienų sulaikė grupę Lietuvos agentų, mėginusių užvaldyti Sąjunginės valstybės vieningos saugumo sistemos paslaptis.

Lietuvos URM pavadino tą pranešimą „insinuacija“. Analitikai mato akivaizdų šnipinėjimo bylos ryšį su skandalu dėl neseniai surengto švedų „pliušinio desanto“.

Baltarusijos Valstybės saugumo departamentas ketvirtadienį pranešė, kad užkirto kelią Baltarusijos piliečių šnipinėjimams Lietuvos specialiųjų tarnybų užsakymu ir iniciatyva.

Continue reading „„Pliušinio karo“ aukos“

zaicevas_vadimas

Rusijos Federacijos dienraštis „Kommersant“ ir Baltarusijos opozicinė žiniasklaida sunerimusi informavo, kad Baltarusijos parlamentarai pritarė KGB vadovo Vadimo Zaicevo pasiūlytoms įstatymų pataisoms. 

Naujosios pataisos išplėtė specialiųjų tarnybų teises ir papildė „terorizmo“ bei „ekstremizmo“ sąvokas. Pažymėtina, kad minėtose įstatymų pataisose buvo numatytos priemonės, kurios turėtų apsaugoti Baltarusiją nuo vidaus ir išorės grėsmių ir apibrėžti jų likvidavimo mechanizmai.

Continue reading „Baltarusijoje dar labiau išplėstos KGB teisės“

zive_3

Pirmiausiai norėčiau prisiminti, kas gi nutiko praėjusių metų gruodžio 19-ąją Minsko centre. Tądien kelios jaunos feministės iš tarptautinės organizacijos “Femen” prie pat Baltarusijos KGB būstinės surengė originalią akciją.

Jaunutės merginos nepabūgo atvykti prie KGB pastato, iki pusės nusirengti bei iškelti keletą politinio pobūdžio plakatų. Pavyzdžiui, reikalauti laisvės Baltarusijos politiniams kaliniams. Pusnuogių merginų akcija prie KGB rūmų Baltarusijos sostinės centre – įžūlus spjūvis tiek Baltarusijos saugumiečiams, tiek ir Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai. Be abejo, KGB darbuotojai privalėjo kuo greičiau “likviduoti netikėtai iškilusią konfliktinę situaciją”. Tačiau kaip neutralizuoti?

Continue reading „Apie primityvųjį patriotizmą“

zive_3

Baltarusijos KGB iškilimingai Minske informavo žiniasklaidą, girdi, 2011 metais šalyje buvo demaskuoti net 23 užsimaskavę užsienio šalių slaptųjų tarnybų agentai, slaptieji informatoriai bei vadinamieji “kurmiai”.

Baltarusijos saugumo vadovybė specialiai surengtoje spaudos konferencijoje taip pat tvirtino, jog išaiškinti net 33 užsienio specialiųjų tarnybų klastingi bandymai verbuoti Baltarusijos piliečius. Baltarusijos specialiųjų ir slaptųjų tarnybų ekspertai įsitikinę, esą tokios užkardymo priemonės neabejotinai užkirto kelią galimiems naujiems sunkiems nusikaltimams. Juk jei užsienio šnipų verbavimai būtų buvę apvainikuoti sėkme, mažų mažiausiai trisdešimt trys baltarusiai būtų tapę neabejotinais tėvynės išdavikais.

Continue reading „Baltarusijos KGB vadovybė giriasi pasiektais “aukštais darbo rezultatais”“

kovaliovas

Lietuvoje gausu įvairiausių renginių renginukų renginėlių. Tik spėk visur nueiti. Bet jeigu visur dalyvausi, nieko kito nenuveiksi.

Kuo toliau, tuo labiau imu suprasti, jog atėjo metas pradėt kritiškiau žvelgti į tuos, kurie kviečia. Pirmiausiai privalu išsiaiškinti, kodėl kviečia.

Juk kai kurie susitikimai, diskusijos, seminarai – beprasmiškas laiko gaišinimas. Juose – nieko naujo, originalaus, įsimintino. Geriausiu atveju kartojamos seniai įvardintos, visiems žinomos tiesos. Bet štai išeičių niekas nesiūlo.

Continue reading „Apie protokolinę demokratiją, taikiai atsigavusią imperiją ir FSB įtaką“

kiti_grin

27-erių metų amžiaus Kiti Grin – nepriklausoma žurnalistė iš Australijos miesto Melburno. Ji išgarsėjo praėjusių metų gruodžio pabaigoje, kai išdrįso filmuoti ne itin linksmus Ukrainos feminisčių nuotykius Baltarusijos sostinėje Minske priešais KGB būstinę.

Netrukus po to, kai ukrainiečių feministės iš organizacijos “Femen” liovėsi demonstruoti savo nuogas krūtines ir sulankstė plakatus “Laisvę politiniams Baltarusijos kaliniams”, Kiti Grin buvo sulaikyta. Sučiupo ją, be abejo, Baltarusijos KGB darbuotojai. Baltarusių saugumiečiams feminisčių akcija buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Iki tol jie nebuvo susidūrę su panašiais incidentais. Jie buvo įpratę gaudyti, tramdyti, areštuoti … apsirengusius žmones. O čia – iki pusės apsinuogusios, mielos, klusnios merginos. Tačiau Baltarusijos KGB vis tik elgėsi grubiai.

Continue reading „Australietės Kiti Grin akistata su Baltarusijos KGB“

aktyvistes_

Kuo iš tikrųjų užsiima ukrainietiška feministinė organizacija FEMEN, – ne tiek svarbu. Įdomiausia, kad kelios merginos iš šios organizacijos šių metų gruodžio pabaigoje sumanė Baltarusijos sostinėje Minske surengti protesto akciją.

Ne bet kokią, o tokią, kad baltarusiai įsimintų ilgam. Baltarusiai įsiminė merginas. Tačiau merginas įsiminė ir Baltarusijos KGB darbuotojai. Beje, Baltarusijos KGB atstovams labai nepatiko merginų išradingumas.

Continue reading „Kaip Baltarusijos KGB kariavo su ukrainiečių feministėmis“

lukasenka_piktas

Šiemet Lietuvoje iškilo du didesnio masto tarptautiniai skandalai, susiję su parama Baltarusijos opozicijai, kurių metu pasigirdo prieštaringi aukštų politikų balsai dėl Baltarusijos opozicijos vertinimo.

Pirmas skandalas – tarptautiniu mastu pripažinto Baltarusijos žmogaus teisių, suprantama, daugiausiai Baltarusijos opozicionierių, gynėjo Alesiaus Beliackio banko saskaitų Lietuvoje atskleidimas A. Lukašenkos režimui.

Antrasis – vizos Europos Sąjungoje už dalyvavimą Baltarusijos opozicijos persekiojime nepageidaujamai Baltarusijos teisingumo viceministrei išdavimas.

Dauguma Lietuvos politikų ir komentatorių dėl abiejų įvykių vienokiu ar kitokiu būdu išreiškė pasipiktinimą Lietuvos institucijomis, išdavusiomis Baltarusijos opoziciją, ar bent jau nusižengusiomis oficialiai Europos Sąjungos politikai Baltarusijos atžvilgiu.

Continue reading „„Nepriklausoma“ Baltarusijos valdžia ir „nepriklausoma“ opozicija“

Copy of savukynas_alumnato_kieme

Alesio Beliackio istorija atskleidžia vis daugiau detalių ir naujų klausimų, kurių negalima jokiu būdu nutylėti. Būtini atsakymai pačiu aukščiausiu lygiu. Ir tai ne dėl to, kad surastume kaltus, nors atsakomybės klausimas yra labai svarbus, bet tai jau klausimai – apie mūsų valstybę.

Teisingumo ministerija pati pasimetė savo teisiniuose išvedžiojimuose. Iš pradžių teigė, kad viską atliko pagal įstatymą, kad apgynė teisinės valstybės principus. Žinia, teisinėje sistemoje yra labai svarbus sveiko proto matmuo, nes visiems aišku, kad visų gyvenimo atvejų neaprašysi, o kartais nutinka taip, kad, vadovaudamas aklai raide, gali pridaryti daug žalos. Tačiau akivaizdu, kad net teisės principų nebuvo laikomasi.

Continue reading „Neatsakyti klausimai Alesio Beliackio istorijoje“

minsk_00

Agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka įsitikinęs, esą dėl teroristinio išpuolio Minsko metro sulaikytasis asmuo ir yra tikrasis nusikaltimo vykdytojas.

„Aš juk ne idiotas, jei prisiimu atsakomybę, pareikšdams, jog nusikaltimas yra atskleistas“ – sakė A.Lukašenka.    „Vitebske namo rūsyje aptikta laboratorija, kurioje įtariamasis gamino sprogstamąsias medžiagas, iš ten paimta apie 200-us daiktų, taip pat – ir šratų, ir armatūros“, – sakė Baltarusijos prezidentas žurnalistams.    

Sprogimas Minsko „Oktiabrskaja“ stotyje surengtas balandžio 11 dieną piko metu. Paskutiniais duomenimis žuvo 13-a žmonių, sužeista per 190 baltarusių. Baltarusijos Generalinė prokuratūra šį įvykį apibūdino kaip neabejotinai teroristinį aktą. Baltarusijos valdžia paskelbė, kad sulaikyti 5 įtariamieji.

Continue reading „Baltarusiškas terorizmas labiausiai naudingas … Aleksandrui Lukašenkai“

minsk_00

Balandžio 11-ąją apie 18 valandą vakaro Minsko „Oktiabrskaja“ metro stotelėje, esančioje netoli prezidento Aleksandro Lukašenkos adminisracijos pastato, įvyko galingas sprogimas. 

Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka pranešė, kad sprogimo metu žuvo 30 žmonių, o į gydytojus dėl sveikatos sutrikimų kreipėsi per 100 baltarusių. Skelbiama, kad tai – pats didžiausias teroristinis aktas per visą Baltarusijos istoriją.

Kol kas nežinomos konstrukcijos įtaisas sprogo 17.58 val. metro stotyje „Oktiabrskaja“ šalia antrojo vagono. Balandžio 11-osios 22 val. Duomenimis, 7 žmonės tikrai žuvo, o per 50 žmonių nukentėjo. Įvykio vietoje iš karto darbą pradėjo visos Baltarusijos slaptosios ir specialiosios tarnybos, įskaitant Generalinės prokuratūros ir VRM darbuotojus.

Continue reading „Kam naudingas teroristinis aktas prie Baltarusijos prezidento būstinės“

kgb-bandiera_mmmm

18-ого января 2010 года в суде Островецкого района было проведено предварительное судебное заседание  на котором в порядке регреса рассматривался  иск Белорусского бюро по транспортному страхованию,  предъявленный мне о возмещении вреда причиненного   в следствие  ДТП, произошедшего  11.09.2009. с моим участием и участием автомобиля принадлежащего Островецкому районному отделению КГБ. Интересно, что повестку в суд я получил за два дня до судебного слушания – 15.01.2010. Суд начался а 10-00 и закончился около 12-00.   В  процессе  судебного заседания  была  заслушана позиция сорон и  разрешены ряд ходатайств. Суд, в частности, удовлетворил мое ходатайство о приобщении к материалам дела и рассмотрении в суде  подготовленных  мною  возражений против иска, которые находятся в одном из приложенных файлов.  Следующее слушание назначено  на 10-00 29.01.20010.

Continue reading „Твои доказательства ничего не стоят, потому что ты имеешь дело с КГБ“