Ar įmanoma minint tokias svarbias datas kaip Sausio 13-oji, Vasario – 16-oji ar Kovo 11-oji prisiminti viską, ką būtinai privalu prisiminti? Tikriausiai – neįmanoma. Viską aprėpti – sudėtingas uždavinys. Net patys įžvalgiausi protai kartais pamiršta svarbius aspektus. 2013-ųjų metų sausio 13-oji – ne išimtis. 2013-ųjų metų sausį Lietuvos valstybė deramai […]

Trykštančio pasitenkinimu savimi Marijo Mončio, stulbinančiai gražbylaus Deivido Kamerono ir blaiviai mąstančios Angelos Merkel kalbos grąžino Europos ateitį į Pasaulio ekonomikos forumo svarstymų centrą. Žiniasklaida toliau aptarinėja scenarijus Rusijai, „atskleidusius jos pažeidžiamumą“, ir prabėgom stebisi renginio dalyvių išlaidumu – „ir visa tai tam, kad susiskirstytų į kastas, priklausomai nuo jūsų […]

1943 –1944 metų vadinamųjų sovietinių partizanų siautėjimas  Pietryčių Lietuvoje paliko kraujuojančių žaizdų, kurios žiojėja iki šiol. Už kiekvieną jų diversinę akciją vokiečiai šaudydavo įkaitus, bausdavo ištisus kaimus.Valstiečiai, kurie nepristatydavo visos maisto produktų prievolės, buvo griežtai baudžiami – jų buvo ir sušaudytų Paneriuose.

Panevėžieti Bronių Matelį daug kas įsidėmėjo iš jo įdomių komentarų portale www.lrytas.lt, anksčiau nemažai jo tiriamosios žurnalistikos tekstų, ypač apie teisėtvarką ir gaujų siautėjimą, buvo galima paskaityti dienraštyje “Lietuvos rytas”. Kviečiame iš arčiau susipažinti su šiuo žurnalistu, sutikusiu duoti išskirtinį interviu portalui www.slaptai.lt. Su Panevėžio krašto žurnalistu Broniu MATELIU kalbasi […]

Tauta išsivaikščioja, miesteliais, miestais kasmet patraukia Baltijos keliu laimės ieškoti, į visuotinės gerovės šalis vergauti arba (gydytojai, mokslininkai, menininkai) pasipinigauti, o valdžia abejingai tyli ir skuba prisikimšti pilvą ir kišenes. Nėra reikalo čia pasakoti skaičiais, kas, kodėl, kiek, į kur masiškai bėga iš Lietuvos. Žiniasklaida daug kartų apie tai pasakojo, […]

Garbo – ispano Chuano Pujolio Garsijos operatyvinis slapyvardis. Jį Berlynas užverbavo Antrojo pasaulinio karo metais šnipinėjimui prieš Didžiąją Britaniją. Garbo išgarsėjo kaip vienas iš sėkmingiausių dvigubų agentų pasaulinės žvalgybos istorijoje. Garbo dirbo prieš Vokietiją, nes nekentė Ispanijos diktatoriaus Francisko Franko. Garbo šventu įsitikinimu, tik sąjungininkų pergalė kare galėjo apsaugoti Ispaniją […]

Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas užklijavo savo kompiuterio web-kamerą lipnia juosta. Apie tai valstybės vadovas papasakojo konferencijoje, surengtoje duomenų apsaugos klausimais, praneša Interfaks‘as, remdamasis vietine žiniasklaida. Kaip pažymima, prezidentas tvirtina, kad tokiu būdu jis nusprendė apsisaugoti, jeigu į jo kompiuterį įsibrautų įsilaužėliai. „Prezidento nerimas, kad web-kamera gali atsidurti įsilaužėlių rankose, […]

Leidinio “Die Presse” duomenimis, Gruzijos prokuratūra pradėjo tyrimą prieš buvusį Gruzijos karo policijos vadovą. Jis kaltinamas tuo, kad neteisėtais metodais ėmė tarsi į rekrūtus agentus–homoseksualus,palaikiusiais artimus santykius su atitinkamos orientacijos garsenybėmis, kurias atsivesdavo į išsinuomotus už valstybės pinigus butus su įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis. Tuose butuose buvo nufilmuota dešimtys „kompromituojančių […]

Su­si­rin­ko­me į šiuos is­to­ri­nius rū­mus pa­mi­nė­ti mū­sų tau­tai tra­giš­kų įvy­kių. Šir­din­gai dė­ko­ju Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui, nu­spren­du­siam ta pro­ga įteik­ti man gar­bin­gą Lais­vės pre­mi­ją. Šios pre­mi­jos įtei­ki­mą su­pran­tu kaip Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įver­ti­ni­mą ne tik ma­no pa­ties, bet vi­sų ly­gos na­rių – gy­vų­jų ir jau iš­ėju­sių­jų. Veng­da­mi oku­pa­ci­nės val­džios rep­re­si­jų mes […]

Kas­met, jau dau­giau nei du de­šimt­me­čius, dau­gu­mos Lie­tu­vos žmo­nių tiek Lie­tu­vo­je, tiek iš­ei­vi­jo­je, už­sie­nio ša­ly­se, su šven­tu jau­du­liu sa­vo šir­di­mis lan­ko Lie­tu­vai bran­gias žu­vu­sių tė­vy­nai­nių krau­ju ap­lais­ty­tas vie­tas: Sei­mo, Lie­tu­vos Ra­di­jo ir Te­le­vi­zi­jos rū­mus, Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą, jų pri­ei­gas. Nors skau­džius įvy­kius pri­si­me­na­me, ta­čiau pri­si­me­na­me ir kaž­ką la­bai švie­saus, kaip […]

Skaitytojai teisūs, jei pagalvos, kad Slaptai.lt portalo “Sportas ir sveikata" skiltis daug dėmesio skiria netradicinėms, kitokioms nei įprasta judėjimo galimybėms. Esą skiria gal net per daug dėmesio. Netgi jei ir taip, vis tiek drįstu rašyti apie vis kitokio lygmens treniruoklius. Akivaizdu, kad mokslo pasiekimai taip sparčiai “šuoliuoja” pirmyn, kad, ko gero, […]

Skalūninių dujų telkinių naudojimas sumaišys kortas energetinio saugumo sferoje – kai kam tas pageidautina, bet vis dėlto pavojinga, rašo “Le Monde” laikraštyje” Grenoblio Vadybos mokyklos profesorius Ugas Puasonje (Hugues Poissonnier). Pagrindiniai vykstančios revoliucijos veikėjai yra JAV ir Kinija. „Nauja geopolitinė pusiausvyra pasaulyje formuojasi Amerikos gelmėse, – konstatuoja straipsnio autorius. – […]

Ralfas Van Demanas (1865–1952, generolas majoras) – JAV armijos karininkas, kuris laikomas šiuolaikiškos Amerikos karinės žvalgybos tėvu. 1889 metais Van Demanas baigė Harvardo universitetą, bet nusprendė dar tęsti mokslus. Per metus jis išstudijavo teisę, o paskui nuėjo į medicinos mokyklą, kurią baigė 1893 metais. Tuo pačiu metu neatsitraukdamas nuo mokymosi Van […]

Žeraro Depardjė Rusijos pilietybės istorija – išimtis, kuri tik patvirtina taisyklę: „Pilietybė vis dar kažką reiškia“, rašo “Foreign Policy” Kristianas Kerilas, Legatum Institute ir MIT Center for International Studies (JAV) vyresnysis mokslinis bendradarbis. Autorius prisipažįsta, kad jį nelabai jaudina Žeraro Depardjė istorija („jis puikus aktorius, bet žmogus, atrodo, gana ribotas“), bet […]

Normanas Beili–Stiuartas (1909–1966)– Didžiosios Britanijos armijos karininkas, ketvirtajame dešimtmetyje šnipinėjęs Vokietijai. Kilęs iš Indijos armijoje tarnavusio kariškio šeimos, Normanas Beili–Stiuartas įstojo į karinį jūrų koledžą, bet po kurio laiko buvo priverstas jį palikti dėl ligos. Pasveikęs jis 1925 metais išlaikė egzaminus į Karinę akademiją Sandherste, o 1928 metais ją baigė. […]

Apie Algimanto Bučio knygą “Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija” {sigplus}fotoreportazai/buchys{/sigplus}   Sausio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje įvyko human. m. dr. Algimanto Bučio knygos “Seniausiosios lietuvių literatūros istorija ir chrestomatija” pristatymas. Nors buvo šaltas žiemos vakaras, nors siaučia peršalimo ligos, į susitikimą su knygos autoriumi atėjo daug […]

video_cip_max

Sausio 24-ąją dieną Vilniaus apygardos administraciniame teisme numatytas dar vienas Vilniaus GMP specialistų skundo nagrinėjimas. GMP medikai mano, jog Lietuvos Vyriausybė pasielgė netinkamai, sumažindama kasmetines jų atostogas ir tuo pačiu prailgindama darbo trukmę. Slaptai.lt studijos svečiai: Vilniaus GMP medikai – specialistai Vanda ŠIMKŪNIENĖ, Alma VĖŽYTĖ, Vytenis KERŠYS ir Violeta SEILIUVIENĖ […]

video_cip_max

Sausio 24-ąją dieną Vilniaus apygardos administraciniame teisme numatytas dar vienas Vilniaus GMP specialistų skundo nagrinėjimas. GMP medikai mano, jog Lietuvos Vyriausybė pasielgė netinkamai, sumažindama kasmetines jų atostogas ir tuo pačiu prailgindama darbo trukmę.   Slaptai.lt studijos svečiai: Vilniaus GMP medikai – specialistai Vanda ŠIMKŪNIENĖ, Alma VĖŽYTĖ, Vytenis KERŠYS ir Violeta […]

Popiežiaus sekretorius

56-rių metų Georgas Gensvainas, popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius, atsidūrė žurnalo „Vanity Fair“ itališkos versijos viršelyje, praneša „The Times“. „Taigi patvirtintas G.Gensvaino kaip Šventojo sosto sekso simbolio statusas“, – rašo be jokios ironijos žurnalistas Džeimsas Bounas.   G.Gensvainą jau praminė „Vatikano Džordžu Kluniu“. Jis pats sako: „Būti gražiam – ne […]