Šiandien Vilniuje prasidėjo regioninė konferencija „Efektyvus tarptautinis centrinių institucijų teisminis bendradarbiavimas bylose, susijusiose su terorizmu“.

Šios Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos kartu su Jungtinių tautų Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komiteto bei Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro inicijuotos konferencijos dalyviai aptars įvairius tarptautinio teisminio bendradarbiavimo klausimus bei iššūkius, su kuriais dažniausiai susiduriama tiriant su terorizmu susijusias bylas, dalinsis savo patirtimi bei įžvalgomis apie tai, nuo ko priklauso šių procesų efektyvumas.

Continue reading „Vilniuje aptariami tarptautinio teisminio bendradarbiavimo terorizmo bylose klausimai“

Šią savaitę generalinio prokuroro Dariaus Valio įsakymais buvo priimti keli skirtingi, tačiau vieną tikslą – didinti prokuratūros veiklos skaidrumą, turintys sprendimai.

Iš pareigų atleistas Edgaras Burzdžius, iki šių metų rugpjūčio 26 d., ėjęs Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareigas. Kaip buvo skelbta, nuo prokuroro pareigų E. Burzdžius buvo nušalintas atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimos prekybos poveikiu, papirkimo ir kyšininkavimo. Po sulaikymo taip pat buvo pradėtas ir tarnybinis patikrinimas, kurio išvadose pasiūlyta minėtą asmenį atleisti iš prokuroro pareigų. 

Continue reading „Dėl korupcinių įtarimų gerą vardą praradę prokurorai turi pasitraukti, o atrenkami kandidatai dalyvaus atviresniame nei iki šiol konkurse“

Balandžio 22-ąją apie 10.30 valandą į Generalinę prokuratūrą atvykęs maždaug 25 metų amžiaus vyras netikėtai pabandė jėga patekti į saugomas vidines prokuratūros patalpas ir užpuolė jo į vidų nepraleidusį apsaugos darbuotoją.

Padėti susigrūmusiam su užpuoliku apsaugininkui nedelsiant prišoko keli atsitiktinai šalia buvę ir į triukšmą sureagavę prokuratūros darbuotojai bei vienas policijos tyrėjas.

Continue reading „Į Generalinę prokuratūrą bandė jėga įsiveržti vyras“

Už beveik 3 kg kokaino kontrabandą – 10 metų nelaisvės

Kriminalinio trilerio vertas siužetas jo pagrindiniam „herojui“ – kokaino kontrabanda kaltintam kauniečiui – baigėsi ilgais nelaisvės metais: Klaipėdos apygardos teismas, patvirtinęs Klaipėdos apygardos prokurorės kaltinimus baudžiamojoje byloje dėl kontrabandos bei didelio kiekio narkotinių medžiagų gabenimo, jam skyrė subendrintą 10 metų ir 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę.

Valstybės kaltintoja, Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Vaida Pužauskienė savo baigiamojoje kalboje teisme 31 m. A. B. prašė skirti 13 metų laisvės atėmimo bausmę už tai, kad jis 2012 m. gruodžio 10 d. lėktuvu iš Čilės Respublikos į Lietuvą atgabeno beveik 3 kg (2985,08 g.) nelegalaus krovinio – kokaino.

Continue reading „Lietuvo prokuratūra informuoja: du milijonus litų iš banko pasisavinęs užsienietis kalinimo įstaigoje praleis penkerius metus“

Tai – dar vienas žurnalistės Linos Pečeliūnienės interviu, duotas portalui Slaptai.lt. Pirmąjame interviu ("Jeigu nepatenkinta burbuliuosiu, mano anūkai į mane spjaus. Ir teisingai padarys", 2013.10.06)  daugiausia šnekėta apie Lietuvos santykius su kaimynais – lenkais, baltarusiais, latviais.

Šiame interviu dėmesys sukoncentruotas į svarbiausias vidaus problemas. Pavyzdžiui, kodėl Dalia Grybauskaitė nėra bloga prezidentė, o Audrius Butkevičius nėra stiprus premjeras, kam neįtinka generalinis prokuroras Darius Valys, ko siekia generolas Vitalijus Gailius, kokių netikėtumų dera laukti iš Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės… Apie lietuviškąją politiką diskutuojama atvirai, be užuolankų.

Su kolege žurnaliste Lina PEČELIŪNIENE kalbasi Slaptai.lt žurnalistas Gintaras Visockas.

Continue reading „Kodėl Dalia Grybauskaitė nėra bloga prezidentė“

2013 m. sausį nedidelė dalis Lietuvos žiniasklaidos paskelbė Algirdo Endriukaičio, Balio Gajausko, Petro Gvazdausko, Petro Musteikio, s. Nijolės Sadūnaitės pareiškimą "Dėl Lietuvos prokurorų sprendimų pasipriešinimo okupacijai bylose tarnybinio patikrinimo", adresuotą Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Dariui Valiui.

Nusikalstamo abejingumo zona

Pasipriešinimo okupacijai organizacijos padarė stebėjimu ir analize pagrįstą išvadą, kad bylose, susijusiose su pasipriešinimu Lietuvos okupacijai ir čekistų bei kolaborantų aktyviai vykdytu Lietuvos patriotų persekiojimu, prokuratūros sistema daugeliu atvejų vilkina tyrimus ir/arba vertina faktus sovietine teisine sąmone, pasitikėdama nepatikimais KGB dokumentais ir nesiremdama Europos šalių praktika, vertinant koloboravimą su fašistine Vokietija.

Continue reading „Kai Tėvynė nevertina“

Dariui Valiui tapus generaliniu prokuroru iš senojo sovietinio okupacinio raugo prokurorų ir jų augintinių apkabos savo ar ne savo noru iššoko bent keli aukšto rango prokurorai.

Vieni komentatoriai rauda, kad prokuratūra netenka aukštos kvalifikacijos profesionalų, kiti džiaugiasi, tikėdamiesi, kad jų vietas užims mažiau su senąja, iš esmės kagėbistine, prokuratūros nomenklatūra susiję jauni prokurorai, kad procesas vyks prokuratūros sužmogėjimo kryptimi.

Bet turbūt niekam nekyla abejonių, kad ta senoji kagėbistinė nomenklatūra savo pozicijų taip lengvai nepaliks.

Continue reading „Eglės Kusaitės byla. Ar įvyks virsmas teisėsaugoje ir koks“

Liepos 3 d. Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Mindaugas Dūda pranešė, kad yra parašęs pareiškimą trauktis iš pareigų nuo liepos 26 dienos, kad pasitraukęs iš Generalinės prokuratūros, galbūt, užsiims advokato praktika.

Nevalstybiniai advokatai gyvena iš klientų honorarų.

O honoraras garantuotai laimėtoje Strasbūre Eglės Kusaitės byloje, spėju, būtų nemažas. Nes labai jau daug ką E. Kusaitei reikėtų kompensuoti. Advokatui M. Dūdai apginti E. Kusaitę Europos Žmogaus teisių teisme būtų labai lengva, turint omeny tai, kad prokuroro M. Dūdos pateiktų kaltinimų E. Kusaitei pagrįstumas, jos žmogaus teisių pažeidimo klausimai jam turėtų būti labai gerai žinomi.

Continue reading „Eglei Kusaitei Strasbūre advokataus Mindaugas Dūda?“

Štai dar vienos metinės ataskaitos sulaukėme. Omenyje turiu birželio 27-ąją Seimo rūmuose nuskambėjusią Generalinio prokuroro ataskaitą. Generalinio prokuroro Dariaus Valio informacija apie sėkmingai nuveiktus praėjusiųjų metų darbus turi mažų mažiausiai vieną trūkumą. Jis nepapasakojo apie keistą savo pavaldinių laikyseną tiriant Medininkų žudynių bylą.

Slaptai.lt skaitytojams priminsime: ši istorinės svarbos byla nūnai narpliojama Lietuvos Apeliaciniame teisme. Kokios paskutiniosios žinios? Buvusį Rygos OMON milicininką Konstantiną Michailovą – Nikuliną ginantys advokatai kreipėsi į Apeliacinį teismą prašydami organizuoti kelių svarbių kaltinimo liudytojų apklausą užsienio valstybėse. Nepaisant valstybės kaltinimo argumentų ir įstatymų reikalavimų, Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas bylą, nematė reikalo jų apklausti.

Continue reading „Medininkų byloje vengiama apklausti pagrindinius kaltinimo liudytojus?“

advokatas_a.marcinkevicius

Lietuvos generalinio prokuroro pateiktą metinę prokuratūros veiklos ataskaitą Seimas svarstė antradienį. Vėliau, t.y. po dviejų dienų – ketvirtadienį, buvo priimta Seimo Statuto pataisa.

Visuotinai žinoma, kad jokios teisės normos negali būti taikomos laiko atžvilgiu anksčiau įvykusiems faktams, paprastai sakant – teisės aktai atgal negalioja.

Vien dėl šios priežasties Seimas galėtų vadovautis šia pataisa tik kitų metų prokuratūros veiklos ataskaitos atžvilgiu.

Continue reading „Advokatas Arūnas Marcinkevičius: „Teisės aktai atgal negalioja““

Par­ti­jos „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė, ku­rios tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą spren­dė Sei­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja, su­lau­kė gau­saus rė­mė­jų bū­rio, ku­rie su­plū­do į mi­nė­tos ko­mi­si­jos po­sė­dį. Tame po­sė­dy­je par­la­men­ta­rė ga­lė­jo at­vi­ra­me po­sė­dy­je iš­dės­ty­ti sa­vo ar­gu­men­tus.

Ko­mi­si­jos po­sė­dis pra­si­dė­jo dis­ku­si­ja, ar šis tu­ri bū­ti už­da­ras, mat par­la­men­ta­rai anks­čiau bu­vo su­si­pa­ži­nę su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga ir no­rė­jo už­duo­ti su ja su­si­ju­sių klau­si­mų. Pa­ga­liau ko­mi­si­jos na­riai nu­spren­dė, kad pir­mo­ji po­sė­džio da­lis bus at­vi­ra.

Continue reading „Su kokiomis kliūtimis susidūrė Seimo narės Neringos Venckienės imuniteto klausimus nagrinėjusi komisija?“

Pasiklausiau 2013 m. kovo 27 d. Žinių radijo laidos „Aktualusis interviu“, kuriame Seimo nariai Kęstutis Masiulis (TS-LKD) ir Vytautas Matulevičius (Drąsos kelias) buvo klausiami, ar gerai daro prokurorai, neduodami Seimo komisijai Garliavos šturmo vaizdo įrašo?

Priminsiu, kad Seimo komisija šiuo metu sprendžia, siūlyti Seimui, ar nesiūlyti atimti iš Seimo narės Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę.

2013 m. kovo 13 d. į Seimo laikinąją tyrimo komisiją atvykęs Generalinis prokuroras Darius Valys, Generalinės prokuratūros prokuroras Žydrūnas Radišauskas ir Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė Nina Raugienė prašomo vaizdo įrašo nepateikė.

Continue reading „Teisingumo vykdytojai mažiau pasitiki Seimu, negu nusikaltėlių gauja?“

darius_valys

Generalinis prokuroras Darius Valys kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, prašydamas leisti patraukti Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėją Vytautą Butvilą baudžiamojon atsakomybėn, jį suimti ir kitaip suvaržyti jo laisvę.

Ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo V. Butvilo galimo piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo (BK  228 str. 2 d. ir BK 300 str. 1 d.) Generalinė prokuratūra pradėjo 2012 m. vasario 22 d.

Continue reading „Prašoma leisti patraukt baudžiamojon atsakomybėn teisėją“

darius-valys

Šiandien generalinis prokuroras Darius Valys pasirašė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimą, prašydamas sutikimo leisti patraukti baudžiamojon atsakomybėn Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėją Neringą Venckienę, ją suimti ir kitaip suvaržyti jos laisvę. Panaikinti N. Venckienės imunitetą prašoma ikiteisminių tyrimų metu gavus duomenų apie N. Venckienės galimai padarytas nusikalstamas veikas.

Ikiteisminių tyrimų metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad N. Venckienė 2010 m. lapkričio 11 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo patalpose viešai užgauliai pažemino teisingumą vykdantį teismą (LR BK 232 str.); nevykdė Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimo, kuriuo buvo įpareigota skubiai perduoti globojamą mergaitę jos motinai L. Stankūnaitei (LR BK 245 str.); 2012 metų gegužės 17 d. trukdė antstolei vykdyti teismo sprendimą (BK 231 str. 1 d.); piktnaudžiavo vaiko atstovo teisėmis psichiškai gniuždydama vaiką (LR BK 163 str.); panaudodama fizinį smurtą pasipriešino policijos pareigūnui (LR BK 286 str.).

Continue reading „Generalinis prokuroras Darius Valys prašo panaikinti teisėjos Neringos Venckienės teisinę neliečiamybę“

isalas_00

Kovo 6 dieną neteisingumo įšalą iš Lietuvos vijome Lietuvių kalbos institute, prie Neries, kuri dar ledų sukaustyta, nors atsivėrusių properšų jau yra.

Tas renginys, pasak jo organizatorių, turėjo vykti Mokslų Akademijos salėje. Tą pastabą aš supratau kaip užuominą, leidžiančią spėlioti, kodėl teko važiuoti ne į Gedimino prospektą, o į Antakalnį. Gal tuo metu ten vyko kitas renginys, gal tiems, kurių žinioje Sąjūdžio gimimo salė, buvo, kaip dabar sakoma, padarytas spaudimas. Nenustebčiau, kad būtent taip ir atsitiko, nes susitikti su mokslo, meno, kultūros žmonėmis nepanoro nei Valstybės saugumo departamento (VSD), nei Generalinės prokuratūros (Darius Valys ir Darius Raulušaitis) vadovai; Prezidentės patarėjas Jonas Markevičius į kvietimą net neatsakė; taip pasielgė ir Seimo narys Stasys Šedbaras; žadėjo atvykti, bet neatvyko Seimo narys Julius Sabatauskas.

Continue reading „Vienodus reikalavimus kelkime visiems“

matulevicius____

Praeitą savaitę atvykę į Lietuvą tarptautinių žmogaus teisių organizacijų atstovai patvirtino, kad buvome teisūs teigdami, kad šalies generalinė prokuratūra savivaliauja ir pati dangsto nusikaltimus. Tai patvirtina vis nauji į viešumą iškylantys faktai.

Kodėl toleruojama tokia tvarka, kai vienas prokuroras, toks kaip Mindaugas Dūda, gali vienasmeniškai perbraukti Seimo NSGK tyrimą ir viso Seimo priimtas išvadas? Prokurorai privalėjo kruopščiai ištirti ir pasiūlyti teismui bausti už savivaliavimą, tarnybinių įgaliojimų viršijimą, žmogaus teisių daugkartinius pažeidimus bei kitų tarptautinių konvencijų sulaužymą neteisėtai suimant, įkalinant ir kankinant žmones, buvusius VSD vadovus M.Laurinkų, A. Pocių ir D. Dabašinską.

Continue reading „Darius Valys dar gali pateisinti savo paskyrimą“

kalasnikov

Netikiu, kad Lietuvos generalinė prokuratūra nuoširdžiai siekia išaiškinti bei nubausti Medininkų skerdynių kaltininkus. Netikiu ir dabar, kai pareikšti įtarimai dar trims buvusiems omonininkams. Regis, turėtume džiaugtis. Bet pasididžiavimo, esą lietuviškoji Temidė kryptingai, principingai lipa tikriesiems žudikams ant kulnų – nėra. Jau vien dėl to, kad šiandien akivaizdus dar vienas mūsų aplaidumas narpliojant amžiaus bylą.

1991-aisiais metais tuoj po žudynių iki tol nežinoma “Saugumo tarnyba”, ginanti Baltijos valstybių rusakalbių teises (“Služba bezopastnosti” zaščity prav ruskojazyčnogo naselenija Pribaltiki) buvo viešai paskelbusi esanti atsakinga už Medininkuose pralietą kraują. Apie tai buvo net spaudoje rašyta. Tame tarpe – ir rusiškoje, ir lietuviškoje. Tuo skambiu vardu pasivadinusieji tvirtino, jog būtent jie ėmėsi drastiškų veiksmų, siekdami įbauginti bei pamokyti nepaklusniuosius “litovcus”. Bent jau taip toji “Služba bezopastnosti” prisistatė žurnalistei iš to meto “Nezavisimaja gazeta”.

Continue reading „Baltijos rusakalbių teisių gynimo organizacija buvo prisiėmusi atsakomybę už Medininkuose pralietą kraują“