Copy of igor_suhorukov_1

Visos Baltarusijos valstybinės masinės informacijos priemonės tiesiogiai ar netiesiogiai yra išlaikomos diktatoriaus režimo, ir susidaro įspūdis, kad jos formuoja A.Lukašenkos įvaizdį, tarsi jis būtų  dvimetrinis sportininkas, tiesiog antrojo A. Švarcnegerio antininkas. O mes, deja, iš tikrųjų nežinom visų A. Lukašenkos fizinių parametrų bei jo pajėgumo. Straipsnio autoriui teko bendrauti su […]

mug_1

Šeštadienį specialiai važiavau į Mariaus Kundroto monografijos “Tauta amžių kelyje: tautinės pasaulėžiūros gairės ir tautinis judėjimas Lietuvoje” (Vilnius, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 636 p.) pristatymą. Manau, kad šiais laikais labai reikalingas, labai aktualus leidinys. Kadangi tik vakar jis atsidūrė ant mano darbo stalo (su autoriaus tautiškais linkėjimais), pasiremsiu knygos recenzentų […]

pavojinga_zona_maza

Vienu kontroversiškiausių ir destruktyviausių pasaulyje NRJ vadinami Ošo sekėjai. Lietuvoje jis veikia Ošo meditacijos centro „Ojas” pavadinimu. Šio religinio judėjimo įkūrėjas – Rajneeshas Chandra Mohanas Jainas arba Osho (taip pat žinomas Bhagwano Shree Rajneesho vardu, 1931-1990), iš savo sekėjų užsidirbęs milijonus, nuteistas 10 metų lygtinai ir deportuotas iš JAV, kuriose […]

vaisvila_alfonsas

Šiandien susirinkome paliudyti paprastą ir kartu labai didingą tiesą apie lemiantį asmenybės vaidmenį tautų gyvenime. Tas vaidmuo remiasi tuo, kad tautų didybę kuria ne kolektyvai, ne tautos, o asmenybės. Kūryba yra išimtinai asmenybės individualios dvasios raiška regimu pavidalu. Be to, pati tauta yra ne kas kita, kaip kuriančių asmenybių sąveika, […]

silingas 085

Vasario 11 dieną Mykolo Romerio universitete įvyko iškilmingas renginys, kurio metu  universiteto I-311 auditorijai buvo suteiktas valstybės ir visuomenės veikėjo Stasio Šilingo (1885–1962) vardas. Stasys Šilingas skaitė Valstybės teisės paskaitas VDU 1935 metais. Dėstytojas, Valstybės tarybos pirmininkas, 1938 metų Lietuvos konstitucijos rengėjas, Teisingumo ministras po 75-erių metų grįžo pas jaunuosius […]

Netimeras_m

Lietuvos vardo tūkstantmetis – labai reikšmingas įvykis mūsų istorijoje. Šią sukaktį šventėme visus 2009 metus su straipsniais, minėjimais, prakalbomis. Todėl keista, kad gal tik vienas iš tūkstančio lietuvių galėtų dabar pasakyti, kas prieš tūkstantį metų įvyko Lietuvos žemėje. Vokiečių žemėje lotynų kalba Kvedlingio kronikoje paminėtas pirmasis lietuvis karalius ir pirmasis […]

liub

Vasarį sukanka lygiai 10 metų, kai į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją viešu laišku kreipėsi 158 įvairių profesijų asmenys prašydami pataisyti 1997 m. birželio 19 d. šios komisijos nutarimo 5 punktą „Dėl kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartosenos lietuvių kalboje“. Šiuo nutarimu Kalbos komisija smarkiai apribojo lietuvišką tikrinių svetimybių vartoseną, užsimodama […]

Copy of hodzaly_pirmoji

На протяжении всей истории армянские националисты совершали кровавые преступления, террористические акты и геноцид против Азербайджанского народа. Многочисленные исторические документы доказывают, что сотни тысяч азербайджанцев, подвергались этнической чистке и политике геноцида со стороны армянских националистов еще в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах, массовому  уничтожению  и изгнанию со своих исторических земель. Армянская агрессия, […]

Copy of hodzaly_pirmoji

Throughout the history the Armenian nationalists have committed bloody crimes, terrorist acts and genocide actions against the Azerbaijani people. A great number of historical documents prove that hundreds of thousands Azerbaijanis were massacred and deported from their own lands in the Caucasus in 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, exposed to ethnic cleansing […]

skrinskas_slaptai

Per Valentino dieną Prancūzijos homoseksualai planavo demonstratyviai “bučiuotis“ prieš Paryžiaus Notre Dame katedrą. Bet jaunųjų patriotų ir katalikų jėgomis buvo nuvaryti šalin. Kai kurie katalikų ir patriotų interneto tinklapiai sukvietė katalikus “tvirtai ir mandagiai duoti atkirtį provokacijai“. Žmones į akciją kvietė su šūkiu ,,Prancūzija nėra naktiklubis.“ Policija pasiūlė demonstracijos organizatoriams pakeisti […]

songaila_m

Vasario 19-ąją įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti skaudūs ir aktualūs klausimai dėl rajono švietimo įstaigų “pertvarkymo ir reorganizavimo” bei dėl atitinkamo 2006 – 2012 metų plano pakeitimo. Pagal numatomą planą dalis lietuviškų klasių prijungiama prie mokyklų, kuriose mokoma lenkų kalba. Nei viena “lenkiška klasė” neprijungiama prie mokyklos, […]

video_cip

Videostudija “SLAPTAI” šiandien skelbia unikalų dokumentinį filmą apie pirmąjį Rusijos – Čečėnijos karą, siautėjusį Grozne 1994 – 1995 metais. Šią maždaug valandos trukmės juostą mums padovanojo buvęs karo žurnalistas, nenorintis, jog būtų atskleista jo pavardė. Čia užfiksuoti ir Grozno gatvių mūšiai, ir rusų belaisvių apklausa, čia kalba žymūs Čečėnijos karo […]

mussolini

Kembridžo universiteto istorikai praskleidė dar vieną I pasaulinio karo šydą: visame pasaulyje žinoma Didžiosios Britanijos saugumo tarnyba MI5  (Military Intelligence – 1909 m. įsteigta kaip karinė žvalgyba) būsimam Italijos diktatoriui nuo 1917 m. daugiau kaip metus mokėjo pinigus už karo propagandą.  Fašizmo kilimo istorija Europoje po I pasaulinio karo pasipildė […]

govorit_po_litovski_maza

Prieš pustrečių metų Seimui buvo pateiktas Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių įstatymo projektas. Paaiškėjus, kad jis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo išaiškinimui dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase, Seimas projekto nesvarstė. Nutarta dar kartą kreiptis į Konstitucinį Teismą. Šis pakartojo principinę nuostatą, kad pase vardas […]

sapoka

Istorija nėra tik pasiskaitymai smalsuoliams apie kas, kada, kam buvo. Ji turi didelę įtaką asmeniui, tautai, žmonijai. 1920 metais didžturčiai pasaulio monopolistai pasamdė grupę mokslinčių rasti geriausią būdą pakeisti visuomenės galvoseną, jos pažiūras į laisvę, vergiją, religiją, patriotizmą. Mokslininkai nutarė, jog tai padaryti lengviausia pakeičiant istoriją ir sukeliant karą. Taip: […]

uzgavenia_0

Ne taip dažnai Lietuvos valstybės atkūrimo diena sutampa su Užgavėnėmis – žiemos varymu iš kiemo. Aš tokio sutapimo neprisimenu, mano gyvenime taip gal nebuvo.  Vakar vieni šventėme ir Vasario 16-ąją, ir Užgavėnes. Tie, kurie negintų Lietuvos, jeigu ją kas užpultų, visokie kosmopolitai, šventė tik Užgavėnes. Buvo, be abejo, ir tokių, […]

slaptieji_spalvotas_1

Vasario 17-ąją Edvardo Šiugždos vadovaujamas “XXI amžius” išleido dar vieną specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Šiemet – tai jau antrasis “Slaptųjų takų” numeris. Per pastaruosius kelerius metus “XXI amžius” spėjo išleisti 37-erius “Slaptųjų takų” numerius. Šiemet “Slaptieji takai” – jau spalvoti. Redakcija taip pat ieško galimybių priedą apie pasaulio slaptąsias […]

mossad_melynas

Izraelio Valstybė (bibline prasme – Eretz Yisra’el, politologine – Medinat Yisra’el), paskelbusi nepriklausomybę 1948 m. gegužės 14 d., garsi ne tik turtinga istorija, gabiais žmonėmis, šventomis vietomis, nuostabia gamta, bet ir ypač ištobulintomis slaptosiomis tarnybomis. Manytume, jog toks žvalgybinis Izraelio pasiruošimas atsirado dėl sudėtingos jame susiklosčiusios etninės, religinės ir politinės […]