ozolas_ozolas_ozolas

Jeigu juridiniai aktai mūsų sąmonei turi kokią nors reikšmę, tai nepripažinti, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos juridinis statusas yra kitoks, nei 1990 m. kovo 11-ąją postuluotasis, yra neįmanoma. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos parlamento priimtas Aktas, „Dėl nepriklausomos valstybės atstatymo“ skelbia: „Lietuvos valstybės teritorija yra […]

kraujelis__n

Nuo seno mūsų tautosakoje buvo reiškiama pagarba ir meilė tautos didžiavyriams. Apie partizanus, jų pasiaukojimą ir žygdarbius yra sukurta daugybė gražiausių dainų ir eilių. Okupacijos metais tos dainos buvo labai populiarios tarp kaimo jaunimo, o apie stribus nėra sukurta nė vienos dainos, nė vieno eilėraščio, neištartas nė vienas pagarbus žodis! […]

gatajevai_abu_m

Visuomenės aktualijų portalas www.slaptai.lt šių metų vasario 18-ąją sulaukė Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės laiško, kuriame nagrinėjamas Gintaro Visocko skundas dėl “Lietuvos žiniose” paskelbtos Rimanto Varnausko publikacijos “Kieno užsakymus vykdo VSD ir prokurorai?” (“Lietuvos žinios”, 2009-05-17, Nr. 187). Žurnalistų etikos inspektorės Z.Zamžickienės laiške, be kita ko, rašoma: “Pareiškėjas G.Visockas nurodė, […]

florida_

2009 m. vasario 16 d. Floridoje buvo įvykdyta mirties bausmė JAV pilečiui Martinui Edwardui Grossmanui. Šią žinią skelbia intenetinė žiniasklaida. Vokiečių ir šveicarų tinklalapiuose krinta į akis tokios antraštės: „25 metai po žmogžudystės. Pasmerktajam (45-erių metų) įvykdyta mirties bausmė“, „Popiežius Benediktas XVI prašė malonės“, „Bergždžios popiežiaus pastangos jį ginti“, „Floridos […]

pistolet_2

Vasario 23 dieną Vilniaus mieste bei rajone buvo sulaikyti 23 sostinėje ir jos apylinkėse veikusio nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir aktyvūs nariai. Operacijoje kartu su Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo (ONKT) skyriaus ir Vilniaus miesto bei rajono apylinkių prokuratūrų prokurorais dalyvavo Lietuvos kriminalinės policijos biuro organizuoto nusikalstamumo tyrimo […]

video_cip

1992 metų vasario 26-ąją dieną Armėnijos ginkluotosios pajėgos, padedamos Rusijos 366-ojo pulko, kuriame, kaip vėliau paaiškėjo, tarnavo dauguma armėnų tautybės karininkų bei puskarininkių, nuo žemės paviršiaus nušlavė azerbaidžanietišką Chodžaly miestą. Armėnų kariškių bei armėnų teroristinių organizacijų aukomis tądien tapo apie tūkstantis Chodžaly mieste gyvenusių azerbaidžaniečių. Tarp žuvusiųjų – daug vaikų, […]

medvedev_putin

Stengiuose nepraleisti nė vienos pirmadieniais per LRT transliuojamų diskusijų “Tarp Rytų ir Vakarų”. Taip nutiko ir vasario 22-ąją. Tądien itin atidžiai klausiausi LRT laidos, kuriai vadovavo žurnalistas Rimgaudas Geleževičius. Mat pati tema buvo verta išskirtinio dėmesio. Kas gali būti įdomiau ir prasmingiau už domėjimąsi sudėtingais Rusijos – Lietuvos tarpusavio santykiais?! […]

balvonai_zaliasis tiltas

Eglės Samoškaitės straipsnyje „Sovietų kariams – pagarba už „Gazprom“ pinigus“ (DELFI, 2010 vasario mėn. 23 d.) rašoma, kad, pasak Lietuvoje gyvenančių Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių Antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacijos pirmininko Juliaus Deksnio, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda sutikimą įrengti ugnies aukurus jau davė, o Šiauliai leido Amžinąją ugnį kūrenti švenčių […]

liudesio pienas

Kovo 18 – balandžio 2 dienomis vyksiantis jubiliejinis 15-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ festivalio žiūrovams pristatys net aštuonias kino juostas, nominuotas prestižiniams „Oskarų“ apdovanojimams. „Kino pavasariui“ atrinkti filmai išviso gavo 15 „Oskaro“ nominacijų. Net keturi iš penkių filmų, nominuotų „Oskarams“ geriausio užsienio filmo kategorijoje, bus rodomi ir Lietuvos […]

video_cip

Vasario 24-ąją prie Vilniuje įsikūrusios Prancūzijos ambasados buvo surengtas protesto mitingas. Kelios dešimtys atsargos karininkų bei visuomenės veikėjų smerkė oficialiojo Paryžiaus ketinimus Rusijai parduoti karo laivą “Mistral”. Laivas, kurį prancūzai sumanė parduoti Rusijai, kaštuoja apie 600 mlj. eurų, jis gali plukdyti 16 sraigtasparnių, 40 sausumos puolamųjų mašinų, 900 karių ir […]

video_cip

Eidamas pas prof. habil. dr. Romualdą Grigą pasiėmiau ir Mariaus Kundroto monografiją “Tauta amžių kelyje”. Žinojau, kad Vilniaus universiteto profesorius, galima sakyti, yra jos krikštatėvis, labai palankiai vertinantis jauno mokslininko darbą: “M.Kundroto veikalas palieka ypatingą, netgi išrankaus skaitytojo dėmesį prikaustantį įspūdį”. Šis veikalas buvo pristatytas neseniai įvykusioje Vilniaus knygų mugėje. […]

latynina_1

Prieš pat karą Gruzija savo anklave tarp Džaavos ir Cchinvalio pastatė apie 20 objektų. Prokremlietiško leidinio “Komsolskaja pravda” žurnalistas Dmitrijus Stešinas savo reportaže rašė: “Mane stebina gruzinų kaimai – nauji visuomeniniai pastatai iš plieno ir tonuoto stiklo, kinoteatras su šokių sale, nauja vaistinė, viešbutis. Blizganti “Lukoilo” degalinė, sporto aikštelė, padengta […]

slaptieji_spalvotas_1

Są­jū­džio sro­vei nu­ne­šus į Aukš­čiausią­ją Ta­ry­bą, pa­gal jau tu­rė­tus kuk­lius ry­šius su Vo­kie­ti­ja man bu­vo pa­siū­ly­ta dirb­ti už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­si­jo­je ir rū­pin­tis Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos san­ty­kių at­kū­ri­mu. Pir­miau­sia rei­kė­jo ži­no­ti, ko­kie tie san­ty­kiai bu­vo, kaip jie bu­vo pra­dė­ti ir vys­tė­si po 1918 m. va­sa­rio 16 die­nos, po Vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to […]

husseinas_afp

Kad ir kaip bebūtų paradoksalu, visgi apie juoduosius Irako žvalgybos tarnybų puslapius pasakojimą tenka pradėti vieno nuostabaus miesto aprašymu. Tai – Al Kazimija (Al Kazimayn), netoli Bagdado esantis šventasis šiitų miestas. Jo pavadinimas susijęs su mieste palaidotais dviem šventaisiais – imamais Mūsa Al Kazimu ir jo anūku imamu Muhammadu At […]

songaila_m

Poetas Justinas Marcinkevičius yra apgailestavęs, kad lietuvių kalba šiandien tapusi politikų įkaite, kad lietuvių kalba nūnai begėdiškiausiai prievartaujama, niekinama, o štai svetimvardžiai – išlaisvinami. Lietuvių kalbą ujantiems nesąžiningiems politikams patarnauja ir žymūs kalbininkai, ir turtingi verslininkai, sakykim, viešojoje erdvėje žūtbūt kabinantys ne lietuvišką, o anglišką užrašą. Net Lietuvos Vyriausybė kuria […]

timosenko_ pirstas

Ukrainoje baigėsi po prezidento rinkimų antrojo turo prasidėjusi sumaištis. Vos tik paaiškėjus rinkimų rezultatams (juos 3,48 procento persvara laimėjo Viktoras Janukovičius), kita kandidatė į prezidento postą dabartinė premjerė Julija Timošenko pareiškė, esą nesutiks su rinkimų rezultatais. Kijeve, Lvove, Odesoje ir dar keliuose miestuose įvyko premjerės šalininkų organizuoti mitingai, kuriuose buvo […]

karuna_m

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos leidinys „Varpas“ dar 2006 metų rugsėjo mėnesį pateikė skaitytojams inžinieriaus Rimanto Kunčo – Žemaitaičio iš JAV rašinį, nagrinėjantį Lietuvos krikšto klausimą. Autorius istoriniais faktais pasiremdamas Lietuvos krikšto datą nukelia nuo Jogailos prie Mindaugo krikšto datos. Tačiau ar ir šią datą turime laikyti Lietuvos krikšto data? Šis […]

Antrankiai_mazi

Kovo 1-ąją 10 valandą Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teisėjas Valerij Paškevič pradės nagrinėti atsargos generolo Česlovo Jezersko privataus kaltinimo skundą. Atsakovas šioje byloje – žurnalistas Gintaras Visockas, kuris, pasak Č.Jezersko, ”paskleidė apie jį tikrovės neatitinkančią ir jį žeminančią informaciją, galinčią pakirsti pasitikėjimą juo”. Omenyje turimas G.Visocko straipsnis “Kuo įdomus […]

hodzaly_00

2010-ųjų metų sausio 20-ąją buvome paskelbę straipsnį “Teroristais tampa ne tik musulmonai” (tiek portale Slaptai.lt, tiek “XXI amžiaus” priede “Slaptieji takai”). Jame išsamiai aprašėme, kiek daug teroristinių aktų prieš Turkijos diplomatus, istorikus bei žurnalistus armėnų teroristinės organizacijos surengė 1973 – 1987-aisiais metais Paryžiuje, Berlyne, Melburne, Toronte, Vienoje, Lisabonoje, Frankfurte ar […]