reklama

Reklamos televizijoje, radijuje ir internete šiemet padaugėjo, tuo tarpu spaudoje – sumažėjo, tokius pastebėjimus paskelbė naujienų portalas BNS, įvertinęs bendrovės „SIC Gallup Media” atliktą tyrimą. Daugiausiai buvo „Omnitel” reklamos, antroje vietoje pagal reklamos apimtis – „Tele 2”, trečioje – „Procter & Gamble”. Daugiausia šiemet reklamavosi mobiliojo ryšio operatoriai ir prekybos […]

svarisnskas_airija

Kasdien mus pasiekia liūdnos ir skausmingos žinios, tačiau nesigirdi jokių šviesesnių, viltį žadinančių pranešimų ir pavyzdžių. Kur dingo didinga Lietuvos istorija, tie laikai, kai Lietuva tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros? Juk garbinga mūsų istorija turi aukštyn kelti tautos dvasią! Niekas nerodo žmonėms tragiškai didingų Laisvės kovų pavyzdžių ir nuostabaus […]

video_cip

Šiandien videostudijos “SLAPTAI” svečias – buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas MATULEVIČIUS. Buvęs parlamentaras kritiškai žvelgia į šiandieninę Lietuvos politinę, ekonominę bei kultūrinę padėtį.  Jis  teikia konkrečius siūlymus, kaip  visuomenė galėtų atsikratyti nesąžiningų politikų, tarnautojų bei verslininkų įtakos. Tautos ateities forumui (TAF) vadovaujantis A.Matulevičius prisipažįsta  parašęs naują […]

pistolet_2

Ką Rusijos gyventojai žino apie Lietuvos slaptąsias bei specialiąsias tarnybas? Kokie mitai apie Lietuvos žvalgus kuriami Rusijoje leidžiamuose laikraščiuose ir internetiniuose portaluose? Ar mūsų žvalgybininkai pajėgūs Maskvoje pagrobti liudininką ir jį slapta pargabenti į Vilnių? Ar Lietuvos ambasados Maskvoje darbuotojai verbuoja Rusijos piliečius, ar moka užverbuotiesiems honorarus? Į šiuos klausimus […]

radzevicius_tttttttt

Šiandien gražiame Latvijos kurorte Jūrmaloje vyksta pirmasis Baltijos žurnalistikos akademijos seminaras, skirtas ekonomikos temomis besidomintiems Baltijos šalių žurnalistams. Seminaro metu lektoriai daug dėmesio skiria ne teoriniams žurnalistikos pagrindams, bet praktiniams dalykams – nagrinėjami konkretūs pavyzdžiai ir žurnalistų darbas nušviečiant vieną ar kitą įvykį, bendrovės veiklą ir pan. Pirmasis “topas” buvo […]

zickus-2 001

Visuomenės aktualijų portalui Slaptai.lt įsigijo labai įdomią knygą – mįslingoje automobilio katastrofoje žuvusio žymaus žurnalisto Kęstučio Žičkaus straipsnių rinkinį. Knyga pavadinta “Męs grįžtame į Lietuvą”. Knyga buvo išleista 1997-aisiais metais Vilniuje, jau po Kęstučio Žičkaus mirties. Knygos anotacijoje rašoma: “Knygos autorius Kęstutis Žičkus, žuvęs 1996 metais, žurnalisto kelią pradėjo “Atgimime”, […]

nusirengia_zydai

Šiandien supažindinsime su kita liūdnai pagarsėjusios Yitzhako Arado knygos „The Partisans“ (Niujorkas, 1979) iliustracija. Skaitytojams priminsime, kad jos autorius yra laikinai sustabdęs savo veiklą Tarptautinėje komisijoje nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Minėtosios  atsiminimų knygos patikimumu suabejojo net humanitarinių mokslų daktaras X, o juo patikėjo Lietuvos generalinė prokuratūra […]

kurjer_litovskij_1

Rugsėjo 13 – 14 dienomis Vilniuje buvo surengta dėmesio verta tarptautinė konferencija. Omenyje turiu Pasaulinės rusų spaudos asociacijos (PRSA) posėdį, į kurį susirinko rusakalbės žiniasklaidos vadovai ir vyriausieji redaktoriai daugiau nei iš 20-ies šalių. Mums, lietuviams, žinoma, pirmiausiai turėtų rūpėti, ar didėja rusų kalba leidžiamos žiniasklaidos įtaka Baltijos šalyse. Neišskiriant […]

Copy of sindeikis_foto

Šiandien mūsų svečias – populiaraus žurnalo “Veidas” leidėjas Algimantas Šindeikis. Su leidėju Algimantu Šindeikiu kalbamės apie JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos spaudos specifiką, popierinės lietuviškosios žiniasklaidos ateitį, sunkumus leidžiant žurnalus, piniginę internetinių portalų vertę, politiškai subtilų spaudimą žiniasklaidai bei skirtumus tarp plytų fabriko ir leidinio… Leidėją Algimantą Šindeikį kalbina “XXI amžiaus” […]

donskis_1

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodantys rašiniai apie lietuvių tautos kaltes, sietinas su žydų genocidu, skatina aiškintis, tyrinėti, vertinti. Tačiau perdėtas, dažnai deramai neargumentuotas dėmesys sulaukia atoveikio, prilygstančio antisemitizmo skatinimui. Lietuvių rašytojas Jonas Mikelinskas ne kartą savo publikacijose klausė: ,,KODĖL“ arba ,,Kada KODĖL pavirs TODĖL?“, skatino iš esmės aiškintis žydų genocido priežastis, […]

zakajevas

Rugsėjo 17 dieną Lenkijoje buvo suimtas Čečėnijos vyriausybės emigracijoje vadovas Achmedas Zakajevas. Jis atvyko į Varšuvoje vykstantį Pasaulinį čečėnų kongresą ir buvo suimtas tuo metu, kai automobiliu važiavo per miestą. Keliolika policijos pareigūnų sustabdė automobilį ir suėmė čečėnų lyderį. A.Zakajevas nuo 2003 metų gyvena Didžioje Britanijoje, kur jam suteiktas politinis […]

vanagas_ramanauskas

Po 2001 m. rug­sė­jo 11 die­nos tra­ge­di­jos Niu­jor­ke prof. V. Land­sber­gis ra­šė: „Šis tra­giš­kas įvy­kis su­žei­dė Ame­ri­ką, o Ru­si­ją su­stip­ri­no. Tai at­si­spin­dė­jo ir Lie­tu­vo­je. Ru­si­jos įta­ka smar­kiai di­dė­ja, o Lie­tu­vos val­džia pa­kri­ku­si, ne­vie­nin­ga, ka­pi­tu­lian­tiš­ka. Spau­di­mas tu­ri aiš­kų stra­te­gi­nį tiks­lą: sa­te­li­zuo­ti, pa­vers­ti mū­sų ša­lį Ru­si­jos įta­kos zo­na, bei var­tais ple­čiant įta­ką […]

DST_prancuzija

KGB papulkininkio Vladimiro Ipolitovičiaus Vetrovo likimas – nepavydėtinas. Vladimiras Vetrovas buvo sušaudytas 1985-ųjų metų vasario 23 dieną Maskvoje. Mirties nuosprendį buvusiam KGB papulkininkiui skyrė Karinė SSRS Aukščiausiojo Teismo kolegija. Sušaudyti buvusį KGB kadrinį karininką nuspręsta 1984-ųjų gruodžio 14-ąją, netrukus po to, kai išsiaiškinta, jog šis KGB specialistas  Prancūzijai teikė vertingos […]

cepas_vytautas

Buvęs Seimo narys klaipėdietis Vytautas Čepas pasišovė išsaugoti lietuvių kalbą ir kuo skubiau pradėti ją valyti nuo įvairiausių svetimkūnių. Jis nusprendė įregistruoti Lietuvių kalbos gynimo draugiją. „Jau nebegaliu žiūrėti, kaip kiekvienas jaunimo pirstelėjimas įvelkamas į anglišką rūbą. Šiandien iškoneveikiau Klaipėdos universiteto šokėjų vadovę Bronę Švitrienę, kam jų grupė pasivadino „Leader […]

voratinkliai_2

Lietuvoje tęsiama tikra A.Brazausko garbinimo kampanija. Televizijos laidose ir bulvarinių laikraščių puslapiuose prisimenama, kaip „didysis vadas“ buvo pažemintas, kai karstas su jo palaikais nebuvo įleistas į Arkikatedrą. Ir vėl pilasi AMB giminių aimanos, greta jų pasigirsta komunistinės gvardijos veikėjų pagrūmojimai, kad dar bus įsiaiškinta, kas kaltas dėl bolševikų lyderio „pažeminimo“. […]

solonin_1

Rugsėjo 14-15 d.d. Vilniaus Universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įvyko tarptautinė konferencija “Demokratijos ir pilietinio sąmoningumo pamokos Lietuvos istorijos lūžiuose”. Sprendžiant iš programos, buvo perskaityta keliolika pranešimų, diskusijose dalyvavo keliolika istorikų ir politikų. Ar visi jie dalyvavo, negalėčiau tiksliai pasakyti, nes dalyvavau tik IV sesijoje, nes norėjau pasiklausyti […]

video_cip

Žurnalistas Virginijus Savukynas internetiniame portale tinklink.lt neseniai svarstė, ar žiūrovams būtų įdomu išvysti diskusijų laidą apie 12-a garsiųjų VSD operatyvinių pažymų. Jis rašė: “Rugsėjo 6 dieną „Savaitės atgarsiai” vėl eteryje. Jau galvoju apie laidos  temą. Kilo mintis – gal pakalbėti apie 12-a operatyvinių VSD pažymų, kurias jau gavo Seimas. Dabar […]

stop_genocide350

Nors Lietuva atgavo nepriklausomybę tik prieš 20 metų sugriuvus Sovietų Sąjungai, tačiau dar šiandien SSRS vaidmuo II pasauliniame kare vertinamas dažnai tik “iš teigiamos pusės”. Kaip atsitiko, kad valstybė, kuri okupavo pusę Europos, nebuvo deramai pasmerkta? Labai svarbu suvokti, kas yra genocidas, nes II pasaulinis karas pasižymėjo masinėmis žmonių žudynėmis. […]

algimantas-zolubas-1

1999 m. vasario 11 d. Seimas priėmė nutarimą „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ (Nr. VIIII-1070). Jis numatė Lukiškių aikštės sutvarkymą, memorialinės skulptūrinės kompozicijos – kovojusiems ir žuvusiems už Tėvynės laisvę sukūrimą, buvusiuose KGB rūmuose įsteigti kovos už Lietuvos laisvę muziejų su informaciniu centru. Šiuo metu dalyje pastato yra […]

brazenas_sedi-k

Pastaruoju metu girdėjome ir skaitėme daug bandymų tiksliai atsakyti klausimą: kas sugriovė Sovietų Sąjungą? Manau, kad daugybėje atsakymų esama bent dalinos tiesos suvokus tikrąją, istorinę klausimo esmę: kas paspartino šios tironijos, kaip ir visų buvusių tironijų, neišvengiamumą. Tad net ir tie mūsų, kurie drįso vien tik svajoti apie LAISVĘ, prisidėjo […]