8. Keistas negalavimas – nostalgija Dar 1688 m. šveicarų medikas Johanesas Hoferis (Johannes Hofer) sukūrė terminą keistam negalavimui nusakyti: nostalgia (sen. gr. nostos – grįžimas į tėvynę ir algos – ilgesys, kančia). Ir šį terminą Europos medikai kelis šimtus metų (XVII–XIX a.) naudojo kaip mokslinę diagnozę keistai ligai nusakyti ir […]

Mes jau ne­be­su­vo­kia­me, jog nor­ma­lio­je vals­ty­bė­je nor­ma­lus pi­lie­čių gy­ve­ni­mas ir jų pa­grin­di­nė tei­sė yra gy­ven­ti sa­vo kil­mės vals­ty­bė­je. Čia žmo­nės gims­ta, sau ar­ti­mų žmo­nių ap­lin­ko­je au­ga, bręs­ta, mo­ko­si ir vė­liau dir­ba (grą­žin­da­mi tė­vams ir vals­ty­bei į juos įdė­tas in­ves­ti­ci­jas), kar­ta po kar­tos stip­rin­da­mi ir gau­sin­da­mi sa­vo vals­ty­bės dva­si­nį, in­te­lek­ti­nį, kul­tū­ri­nį, […]

Размышления после дискуссий о Чечении за круглым столом 22 февраля Группа по межпарламентским связям с Чеченской Республикой Ичкерия Сейма Литовской Республики провела за круглым столом дискуссию «Распространение истории и информации о Чечении в Европе и самой Чечении».

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį kalbėdamas FSB bendradarbiams perspėjo, kad Maskva nepakęs „kišimosi į vidaus reikalus“ ir spaudimo Rusijai. Apie tai praneša “Die Welt”. Be to, jis ragino FSB bendradarbius sustiprinti budrumą Vakarų agentų atžvilgiu, tęsia leidinys. Pasak V.Putino, vien tik 2012 metais Rusijoje buvo atskleista du šimtai Vakarų šnipinėjančių […]

Ženevos prokuratūra ėmėsi nagrinėti pareiškimą prieš Dinarą ir Timūrą Kulibajevus, rašo "NeueZürcher Zeitung." 45-rių metų Kulibajeva, Kazachstano prezidento Nursultano Nazarbajevo duktė, nuo 2007 metų oficialiai gyvena Šveicarijoje. 2009 metų pabaigoje ji nusipirko vilą paežerėje Ženevos Anje priemiestyje už 74,7 mln. frankų – ši suma viena iš didžiausių, kada nors sumokėtų […]

Laikraščio “Bild” duomenimis, kuriuos cituoja leidinys “Focus”, 59 metų Izraelio mokslininkas Jaronas Zvorajus, remiamas Vokietijos valdžios, nori pabandyti surasti Štolpės ežere nacių aukso. Yra duomenų, kad ties Brandenburgu Štolpės ežere, kurio plotas daugiau kaip 400 ha ir gylis iki 13 metrų, yra 18 dėžių su aukso luitais ir platina. J.Zvorajaus […]

Su­ki­li­mo prie­žas­tys Su­ki­li­mams bręs­ti ir kil­ti vi­sa­da rei­ka­lin­gos tiek vi­di­nės, tiek iš­ori­nės są­ly­gos. Po pra­lai­mė­to Kry­mo ka­ro (1853–1856 m.) Ru­si­ja bu­vo pri­vers­ta im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų re­for­mų. Rei­kė­jo kuo sku­biau per­tvar­ky­ti vi­suo­me­ni­nę-po­li­ti­nę ša­lies sis­te­mą, įgy­ven­din­ti že­mės ūkio re­for­mą, nes dau­giau lauk­ti ne­bu­vo ga­li­ma. Ca­ri­nė vy­riau­sy­bė su­pra­to, kad val­dy­ti im­pe­ri­ją se­no­mis prie­mo­nė­mis ne­be­ga­li­ma, […]

Haris Goldas (Harry Gold, 1910–1972) – amerikiečių chemikas, tiesiogiai dalyvavęs „atominės šnipų grupės“ veikloje. Atliko pagrindinio grupės agento Klauso Fukso kurjerio vaidmenį. Tikroji Hario Goldo pavardė Henrikas Goldonickis. Jis gimė Rusijoje, bet jau 1914 metais jo šeima persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1922 metais H.Goldas tapo Amerikos piliečiu. Jis studijavo […]

Trys paskirti kardinolai parengė Popiežiui pranešimą apie Vatileaks‘o tyrimo rezultatus, ir tame dokumente išsakomos prielaidos, kad egzistuoja gėjų lobizmas Vatikane, rašo Concita de Gregorio laikraštyje “La Repubblica”. „Per praėjusius 50 metų mes sužinojome, kad pirmykštė nuodėmė egzistuoja, ji pasireiškia asmeninėmis nuodėmėmis, kurios gali išaugti į nuodėmingas struktūras. Mes pamatėme, kad […]

„Rusijos valdžia davė orderį suimti žinomą Gruzijos politiką Givį Targamadzę, apkaltinusi jį ruošus riaušes Rusijoje, konkrečiai – rėmus antivyriausybinio žygio organizavimą pernai gegužę, žygio, kuris tapo konfrontacijos tarp protestuotojų ir OMON‘o kulminacija“, – rašo “The New York Times”. Rusijos valdžia tvirtino, kad gausūs antivyriausybiniai protestai buvo suorganizuoti užsienio valstybių, bet […]

Vasario 21-ąją Seime buvo surengta svarbi ir aktuali apskritojo stalo diskusija "Piktnaudžiavimas, lengvabūdiškumas ar normali praktika: ar tikrai asmenys suimami tik tada, kai būtina?" Šią diskusiją organizavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos advokatūra. Diskusijos dalyviai beveik vieningai sutarė, kad Lietuvoje griežčiausios kardomosios priemonės –­ suėmimo  […]

5. Geografinė teritorija – kaip gyvenamoji vieta Klajoklio ar perėjūno pasaulyje gyvenamoji vieta tėra „pagyvenimo vieta“ ir turi tokiais atvejais tik geografinių atstumų metmenis su materialinės naudos kriterijais, atliepiančiais aukštesnį ar žemesnį žmonių ekonominio bei socialinio gyvenimo lygį. Dvasiniai kriterijai čia neturi didesnės reikšmės nė ryšio su gyvenamuoju kraštu – […]

Besidomintiems šia rezonansine byla praėjusiais metais nuobodžiauti neteko. Nepaisant artėjusių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių teismo posėdžiai buvo rengiami be pertraukų. Lietuvos Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Aloyzo Kruopio vadovaujamos teisėjų kolegijos darbštumo stoka tikrai neapkaltinsi. Tenka pripažinti, kad paskutinieji 2012-ųjų metų teismo posėdžiai buvo itin vertingi informacine,istorine […]

Pradėsiu nuo antrosios dalies. Tai buvo… patys nesunkiai atspėsit kur. Stovėjau kieme. Laukiau išeinant vyro, kurį prieš dvidešimt minučių užkalbinau kaimo gatvėje ir mudu sutarėm dėl vieno darbelio. Kai užsukau į kiemą su savo automobiliu, gal keturi vaikiukai sukurnėjo iš kiemo į trobą, be abejo, pranešdami tėvui apie nepažįstamojo, tai […]

Mintys po apskritojo stalo diskusijos apie Čečėniją Vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupė surengė apskritojo stalo diskusiją „Istorijos ir informacijos apie Čečėniją sklaida Europoje ir Čečėnijoje“. Renginys vyko Seimo Europos informacijos biure. Ši data pasirinkta neatsitiktinai. 1944 m. vasario 23 d. prasidėjo masinis […]

Vasario 24 d., sekmadienį, 16 val. („Litexpo“ parodų rūmuose,  Konferencijų salėje 5.3) Vilniaus knygų mugėje bus pristatyta žinomo etnokosmologo, baltų kultūros tyrinėtojo, vieno iš Lietuvos Etnokosmologijos muziejaus įkūrėjų Jono Vaiškūno knyga „Skaitant dangaus ženklus: lietuviško Zodiako pėdsakais“ („Dominicus Lituanus“,Vilnius, 2012). Leidykla „Dominicus Lituanus“ kviečia į šios nepaprastos knygos pristatymą visus senosios lietuvių […]

Amerikiečių žvalgams prireikė šešerių metų, kad surastų vietą, iš kurios kinų programišiai pradeda savo kibernetines atakas, rašo Mauricijus Molinaris laikraštyje “La Stampa”. „Ant Amerikos kompanijoms ir įstaigoms smūgiuojančių programišių tvirtovės – Kinijos armijos atpažįstamieji ženklai. Tą demaskuoja saugumą užtikrinanti kompanija “Mandiant”, išspausdinusi memorandumą, kuriame sakoma, kad Šanchajuje dislokuotas karinis dalinys […]

Jau kuris laikas futbolo mėgėjams, stebintiems UEFA Čempionų lygos žaidynių transliacijas, tenka matyti tai, kas negali nedirginti: dažnai šmėkščiojantį “Gazpromo” logotipą. Kaip žinoma, šį sezoną Rusijos energetikos koncernas yra prestižinio Europos turnyro rėmėjas. Iš tiesų nemalonu, rašo Christianas LüscherisŠveicarijos “Tagesanzeiger”: tas koncernas išgarsėjo korupcija bei giminystės ryšiais ir neretai vadinamas […]

Oficialioji Amerikos valdžia kategoriškai neigia informaciją, esą Rusijos šnipei Anai Čapman buvo beveik pavykę sugundyti aukšto rango JAV prezidento Barako Obamos atstovą. Tokius paneigimus oficialusis Vašingtonas šiandien skelbia įtakinguose Vakarų leidiniuose. Pirmuosius pareiškimus, jog Rusijos žvalgybos atstovė Ana Čapman į lovą mėgino nusitemti svarbias pareigas Barako Obamos administracijoje užimantį pareigūną ir tai jai “beveik pavykę”, […]

Kai kas nors ką nors rašo, savo aprašomą dalyką sureikšmina, kad būtų geriau pastebimas, – taip mūsų rašto kultūroje viskas, ką skaitome, žiūrime, atrodo svarbu. Taip tuo labiau tie, kas gudriai valdo Lietuvą, kelia skandalus, ištisai triukšmauja, kad tikri dalykai ir didelės laukiančios bėdos būtų (ir iš tiesų lieka) užgožtos, nepastebėtos, […]