ozolas_ozolas_ozolas

“Supratimai. Parinktos 1956 – 2006 metų metafizinio dienoraščio mintys”. Vilnius. Naujoji Romuva, 2007. Šią daugiau kaip septynių šimtų puslapių knygą aš dar tik skaitau. Lėtai, po kelis puslapius per dieną, pasibraukydamas, dažnai pakeldamas akis į praėjusį šimtmetį, kai abu – ir autorius, ir aš –  buvome Vilniaus universiteto studentai lituanistai, […]

Brezhnev

Faktinis Rusijos valdovas Vladimiras Putinas labai pamėgo bendrauti su žmonėmis vadinamąja “tiesiogine linija”, kada jam klausimus gali užduoti kiekvienas pilietis. Tokios tiesioginės TV linijos neabejotinai turi itin didžiulę jėgą, ir visų pirma yra skirtos “vidiniam naudojimui”. Neabejotina, kad mass – media pagalba galima suformuoti reikiamą visuomenės nuomonę bet kokiu klausimu. […]

radzevicius_anusauskas

Šių metų gruodžio 9-ąją dalyvavau Seimo diskusijoje, kurioje narplioti sudėtingi visuomenės ir žiniasklaidos tarpusavio santykiai. Diskusijoje dalyvavo daug žymių politikos, žiniasklaidos, visuomenės veikėjų. Maždaug trejetą valandų trukusiam renginiui vadovavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, parlamentarė Agnė Bilotaitė ir Žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius. Negaliu tvirtinti, jog […]

inkilas_1

Gruodžio 22 d., antradienį, 13 val. Verkių regioniniame parke Judėjimas “Už gamtą” organizuoja Kalėdinę inkilų kėlimo akciją. Keliami inkilai pagaminti bendroje banko “Swedbank” ir Judėjimo “Už gamtą” gerų darbų akcijoje Rumšiškėse, padedant Kaišiadorių miškų urėdijai. Per Kalėdas dovanojame dovanas artimiesiems. Dabar gi – paukščiams. Dovanojame jiems namus. Dovanojame jums inkilų […]

seks_snipai

Į rankas pateko 1994-aisiais metais į lietuvių kalbą išversta bei Kaune leidyklos “Europa” išleista Davido Leviso knyga “Seksšpionažas” (apybraižas sudarė ir vertė V.Junevičius). Žinoma, knyga – įdomi. Tačiau būtų dar įdomiau sužinoti, kiek joje tiesos, o kiek – pagražinimų, sutirštinimų. Juk patikrinti faktų, kurie skelbiami D.Leviso knygoje, – neįmanoma. Juolab […]

delfinu_zudynes

Mūsų draugė Danija. Giliai civilizuota, giliai liberali ir tolerantiška. Jei tolerancija kas nors iš skaitytojų palaikys barbarišką Kalderono delfinų masinį žudymą, manau, tikrai apsiriks. Primygtinai siūlau pažiūrėti nuotraukas, nors turiu įspėti, jog jautresniems žmonėms tai gali sukelti rimtą stresą. Kasmet Danijai priklausančiose Farerų salose vyksta “šventė”, vietinių gyventojų vadinama “Grindadrap”. […]

papazoe

Lietuvoje siaučiant house mafijų bangai, šį šeštadienį klubas „Roller“ paruošė savo lankytojams ypatingą staigmeną – „Monophobia“ renginį iš pagrindinių trijų ingridientų: dvigubu Lietuvos didžiausio kokteilio rekordo gerinimu, kurį turės progos paragauti visi vakarėlio lankytojai, galingas „nemafijoziškas“ house užtaisas – australas – prancūzas, Laus Music kompanijos narys, Laurent Dupre, grojęs su […]

adamkus13

Prof. Stasys Goštautas spalio 22 d. “Draugo” vedamajame rašo: “Namuose jis (V.Adamkus) vis sulaukdavo neigiamų komentarų ir kritikos. Bet gal tai natūralu, mes visada esame kritiški ir kitiems nedovanojame nė menkiausios klaidelės. Ir Amerikoje V.Adamkus turėjo/turi mažą grupelę priešų, kurie nepraleidžia progos negailestingai jo sukritikuoti. Kodėl mes tokie netolerantiški?” Norint […]

amerika_new_york

Atviras dialogas su pasauliu geriau nei šalies marketingo kampanijos, o ateityje žurnalistų pagrindinis kapitalas bus pasitikėjimas. Tokias mintis išsakė neseniai Lietuvoje viešėjusi Judith A. McHale, JAV valstybės sekretorės pavaduotoja, padedanti vykdyti Amerikos įsipareigojimus pasaulio žmonėms. J. McHale yra buvusi „Discovery Communications” prezidentė ir generalinė direktorė. Jos vadovavimo laikotarpiu ši bendrovė […]

studencioke_2

SOLIST‘ai – Solidarūs Lietuvos Studentai – gruodžio 17 dieną tarp 12.30 – 20.30 valandų prie Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto ir kitų universitetų įėjimų (iš vidaus) surengė studentų solidarumo akciją Universiteto „užsėdimas“. Akcijos tikslas – parodyti, kad studentai nepritaria solidarumą ardančiai ir studentų teises  pažeidžiančiai aukštojo mokslo pseudo reformai. SOLIST‘ų judėjimas […]

cecencev_drevniaja_01

Oficialiai skelbiama, kad karas prasidėjo 1994 metų gruodžio 11 dieną, kada Rusijos armijos tankų kolonos įsiveržė į Čečėniją,  siekdamos “įvesti Konstitucinę tvarką”. Tačiau realiai karas tuo metu jau vyko. 1994 metų lapkričio pabaigoje, man būnant Grozne, jį jau bombardavo Rusijos aviacija. Tuo tarpu Rusijos KOP vadas tik nustebęs skėsčiojo rankomis […]

studentai_mergina

Susidarius situacijai, kuomet teisinėje demokratinėje valstybėje aukštosios mokyklos siekia panaikinti jiems nepalankias studentų atstovybes, Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kreipiasi į visų aukštųjų mokyklų vadovus ir prašo užtikrinti elementarius demokratijos principus. Kreipimąsi paskatino įvykiai Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (TTVAM), kurios vadovybė visomis įmanomomis priemonėmis stengiasi panaikinti studentų atstovybę.

salcius

Visuomenės aktualijų portalas Slaptai.lt skaitytojų dėmesiui pateikia ištraukas iš vieno Šaulių sąjungos kūrėjų, žymiausio prieškario lietuvių keliautojo Mato Šalčiaus analitinio straipsnio „Smūgių akivaizdoje“. Manome, kad šie M.Šalčiaus samprotavimai mums itin aktualūs. Šias ištraukas mums atsiuntė Valentinas Šapalas. „Mums reikia dabar visai šaltai pergalvoti, kodėl mus ištiko skaudūs smūgiai, ir gerai […]

kgb-bandiera_laikrastis

Tarp gausybės 2009-aisiais metais iškilusių bei logiškų ir aiškių atsakymų reikalaujančių klausimų yra Berlyno Sienos griūties klausimas. Esama nemaža kandidatų į nuopelnus už tos sienos griūtį. Ko gero, vienu ar kitu būdu, kad ir netiesiogiai, daugelis kandidatų yra teisūs. Tarp labiausiai prie tos griūties prisidėjusių, žinoma, yra kovojusieji prieš raudonąją […]

lietuviu_kalbos_isdavyste

Vieni gina reikalavimą visus lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų (per šimtą, imtinai nuo islandų iki vietnamiečių) tikrinius daiktavardžius rašyti originalia forma, t. y. jų nelietuvinti. Karščiausios tokios nuostatos šalininkas – kalbininkas, buvęs Lietuvių kalbos komisijos (LKK) narys, ekspertas, prof. Vytautas Ambrazas. Jam advokatavo prof. Vytautas Vitkauskas. Jie oponentų vadinami „vakariečiais“. […]

mantas_adomenas

Ne­be­su­lau­ku­si Jū­sų at­sa­ky­mo nė į vie­ną iš ma­no drau­ge su ki­tais rin­kė­jais siųs­tų tri­jų re­gist­ruo­tų laiš­kų, ad­re­suo­tų kon­kre­čiai ir as­me­niš­kai Jums (š. m. lie­pos 2 d., rug­pjū­čio 21 d. ir spa­lio 9 d.) no­riu vie­šai ir at­vi­rai pri­min­ti Jums, kad esa­te mū­sų rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys, mes už Jus […]

Ugnis_perme

Rusijos masinės informacijos priemonės plačiai aprašė gruodžio 5-osios naktį kilusį milžinišką gaisrą viename Permės naktinių klubų. Tačiau toli gražu ne visi Rusijos žurnalistai išdrįso parašyti (o gal ir nežinojo), jog gruodžio 5-osios naktį minėtame klube linksminosi net keliolika aukšto rango Permės slaptųjų bei specialiųjų tarnybų karininkų, pradedant generolais ir baigiant […]

kumstis

Pa­si­ro­dė ži­nia, kad prem­je­ras A. Ku­bi­lius pa­si­bai­gus kri­zei įsi­pa­rei­go­ja di­din­ti pen­si­jas spar­čiau nei ki­tas iš­mo­kas. Ta­čiau tai, kas da­ro­ma da­bar, sun­kiai su­vo­kia­ma. Per­nai val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja vie­ne­riems me­tams su­stab­dė ga­li­my­bę pen­si­nin­kams pa­si­rink­ti pen­si­ją, pa­skai­čiuo­jant ją iš ge­riau ap­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio ne­pri­klau­so­my­bės me­tais. Tai ti­ko bu­vu­siems di­si­den­tams, so­vie­ti­niais me­tais iš­mes­tiems iš dar­bo […]

Malakauskas21[1]

Gruodžio 14-ąją iš VSD generalinio direktoriaus pareigų pasitraukė Povilas Malakauskas. Šią žinią pranešė visos pagrindinės Lietuvos masinės informacijos priemonės. Prezidentė Dalia Grybauskaitė iš karto patenkino P.Malakausko pareiškimą dėl atsistatydinimo. P.Malakausko sprendimą trauktis iš VSD vadovo posto teigiamai įvertino ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas. Kad iš […]

Copy of ttterleckas_

Jau esame paskelbę Nepriklausomybės Akto signataro dr. Vlado Terlecko knygos “Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai” leidėjo Petro Jonušo “Leidėjo žodį” (“Lietuvos istorijos stribai”). Dabar skaitykite sutrumpintą knygos  autoriaus “Pratarmę”. Ši knyga – tai ilgamečio viešo “susirašinėjimo” su istorikais, dažniausiai matomais, girdimais, duodančiais toną Lietuvos istorijos mokslui, rinkinys. Iki šio […]